Rekisterin aliavainten ja arvojen lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen .reg-tiedoston avulla

Huomautuksia
 • Tämä artikkeli on tarkoitettu kokeneille käyttäjille, järjestelmänvalvojille ja IT-asiantuntijoille.
 • Rekisterimerkintätiedostojen (.reg) tuominen on Regedit.exe-ohjelman ominaisuus. Regedt32.exe ei tue sitä. Regedit.exe-ohjelman avulla voit tehdä rekisteriin muutoksia Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -tietokoneessa, mutta jotkin muutokset edellyttävät Regedt32.exe-ohjelman. Et esimerkiksi pysty lisäämään tai muuttamaan REG_EXPAND_SZ- tai REG_MULTI_SZ-arvoja Regedit.exe-ohjelman avulla Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -tietokoneessa. Regedt32.exe on Windows NT 4.0:n ja Windows 2000:n ensisijainen Rekisterieditori. Jos sinun on käytettävä Regedt32.exe-ohjelmaa, et pysty muokkaamaan rekisteriä rekisterimerkintätiedostojen (.reg) avulla. Saat lisätietoja Regedit.exe- ja Regedt32.exe-ohjelmien eroista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  141377 Regedit.exe- ja Regedt32.exe-ohjelmien erot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ

Yhteenveto

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa
Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten rekisterin aliavaimia ja arvoja lisätään, muokataan tai poistetaan rekisterimerkintätiedoston (.reg) avulla. Regedit.exe-ohjelma käyttää .reg-tiedostoja rekisterin aliavainten ja arvojen tuomiseen ja viemiseen. Näiden .reg-tiedostojen avulla voit jaella rekisterin muutoksia etäältä useisiin Windows-tietokoneisiin. Kun suoritat .reg-tiedoston, tiedoston sisältö yhdistetään paikalliseen rekisteriin. Tämän vuoksi .reg-tiedostojen jakelussa on käytettävä harkintaa.

Reg-tiedostojen syntaksi

.reg-tiedostolla on seuraava syntaksi:

RekisterieditorinVersio
Tyhjä rivi
[Rekisteripolku1]

"DatakohteenNimi1"="Tietolaji1:Data-arvo1"
DatakohteenNimi2"="Tietolaji2:Data-arvo2"
Tyhjä rivi
[Rekisteripolku2]

"DatakohteenNimi3"="Tietolaji3:Data-arvo3"

Tässä

RekisterieditorinVersio on joko Windows Registry Editor Version 5.00 Windows 2000:lle, Windows XP:lle ja Windows Server 2003:lle tai REGEDIT4 Windows 98:lle ja Windows NT 4.0:lle. REGEDIT4-otsikko toimii myös Windows 2000-, Windows XP- ja Windows Server 2003 -tietokoneissa.

Tyhjä rivi on tyhjä rivi. Tämä ilmaisee uuden rekisteripolun alun. Kukin avain tai aliavain on uusi rekisteripolku. Jos .reg-tiedostossa on useita avaimia, tyhjät rivit voivat auttaa sisällön tarkastelemisessa ja vianmäärityksessä.

RekisteripolkuX on sen aliavaimen polku, joka sisältää ensimmäisen tuotavan arvon. Sisällytä polku kulmasulkeisiin ja erottele kukin hierarkian taso kenoviivalla. Esimerkki:
[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
Yksi .reg-tiedosto voi sisältää useita rekisteripolkuja. Jos rekisterissä ei ole polkulausekkeen hierarkian alaosaa, luodaan uusi aliavain. Rekisteritiedostojen sisältö lähetetään rekisteriin siinä järjestyksessä, jossa se on tiedostoissa. Jos haluat luoda uuden aliavaimen, jonka alla on toinen aliavain, sinun on tämän vuoksi lisättävä rivit oikeassa järjestyksessä.

DatakohteenNimiX on tuotavan datakohteen nimi. Jos tiedostosi datakohdetta ei ole rekisterissä, .reg-tiedosto lisää sen (ja datakohteen arvon). Jos datakohde on olemassa, .reg-tiedoston arvo korvaa aiemman arvon. Datakohteen nimi on lainausmerkeissä. Yhtäsuuruusmerkki (=) on heti datakohteen nimen jälkeen.

TietolajiX on rekisteriarvon tietolaji, ja se on heti yhtäsuuruusmerkin jälkeen. Jos tietolaji ei ole REG_SZ (merkkijonoarvo), heti tietolajin jälkeen on kaksoispiste. Jos tietolaji on REG_SZ , älä sisällytä tietolajin arvoa tai kaksoispistettä. Tässä tapauksessa Regedit.exe-ohjelma olettaa, että tietolaji on REG_SZ. Seuraavassa taulukossa on lueteltu rekisterin tavalliset tietolajit:
TietolajiTietolaji .reg-tiedostossa
REG_BINARYheksadesimaali
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZheksadesimaali(2)
REG_MULTI_SZheksadesimaali(7)
Saat lisätietoja rekisterin tietolajeista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Data-arvoX on heti kaksoispisteen jälkeen (tai jos tietolaji on REG_SZ, heti yhtäsuuruusmerkin jälkeen) ja sen on oltava oikeassa muodossa (esimerkiksi merkkijono tai heksadesimaali). Jos kyseessä on binaaridatakohde, käytä heksadesimaaliarvoa.

Huomautus: voit antaa useita datakohderivejä samalle rekisteripolulle.

Huomautus: rekisteritiedoston lopussa tulisi olla tyhjä rivi.Rekisterin aliavainten lisääminen tai rekisteriarvojen lisääminen ja muuttaminen

Jos haluat lisätä rekisterin aliavaimen, muuttaa rekisteriarvoa tai lisätä rekisteriarvon, tee haluamasi muutokset rekisteriin ja vie sitten aliavain tai aliavaimet. Viedyt rekisterin aliavaimet tallennetaan automaattisesti .reg-tiedostoina. Jos haluat tehdä muutoksia rekisteriin ja viedä muutokset .reg-tiedostoon, toimi seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi muutettavat kohteet sisältävä aliavain ja valitse se.
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Vie.

  Tämän tekeminen varmuuskopioi aliavaimen ennen muutosten tekemistä. Voit tuoda tämän tiedoston takaisin rekisteriin myöhemmin, jos tekemistäsi muutoksista aiheutuu jokin ongelma.
 4. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun alkuperäiset rekisterikohteet sisältävän tallennettavan .reg-tiedoston nimi ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Käytä tiedostonimeä, jonka avulla muistat sisällön. Tällainen nimi voi esimerkiksi olla viittaus aliavaimen nimeen.
 5. Lisää tai muokkaa haluamiasi rekisterikohteita oikeanpuoleisessa ruudussa.
 6. Vie aliavain uudelleen toistamalla vaiheet 3 ja 4, mutta anna .reg-tiedostolle eri tiedostonimi. Tämän .reg-tiedoston avulla voit tehdä rekisterimuutokset toiseen tietokoneeseen.
 7. Testaa muutoksia paikallisessa tietokoneessa. Jos muutoksista aiheutuu jokin ongelma, kaksoisnapsauta varmuuskopion alkuperäisistä rekisteritiedoista sisältävää tiedostoa, niin rekisteri palautetaan sen alkuperäiseen tilaan. Jos muutokset toimivat odotetulla tavalla, voit jaella vaiheessa 6 luomaasi .reg-tiedostoa tämän artikkelin Rekisterin muutosten jakeleminen -osan ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin avainten ja arvojen poistaminen

Jos haluat poistaa jonkin rekisteriavaimen .reg-tiedoston avulla, lisää yhdysmerkki (-) Rekisteripolun eteen .reg-tiedostossa. Jos esimerkiksi haluat poistaa Test-aliavaimen rekisteriavaimesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
, lisää yhdysmerkki seuraavan rekisteriavaimen eteen .reg-tiedostossa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Seuraavassa esimerkissä on .reg-tiedosto, joka pystyy tekemään tämän tehtävän.
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test]
Jos haluat poistaa jonkin rekisteriavaimen .reg-tiedoston avulla, lisää yhdysmerkki (-) DatakohteenNimi-kohdan jälkeen .reg-tiedostossa. Jos esimerkiksi haluat poistaa TestValue-rekisteriarvon rekisteriavaimesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
, lisää yhdysmerkki merkkijonon "TestValue"= jälkeen .reg-tiedostossa. Seuraavassa esimerkissä on .reg-tiedosto, joka pystyy tekemään tämän tehtävän.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=-
Jos haluat luoda .reg-tiedoston, vie poistettava rekisteriavain Regedit.exe-ohjelman avulla ja lisää yhdysmerkki .reg-tiedostoon sitten Muistion avulla.

Rekisterin avainten ja arvojen nimeäminen uudelleen

Jos haluat nimetä avaimen tai arvon uudelleen, poista avain tai arvo ja luo sitten uusi avain tai arvo, joka käyttää uutta nimeä.

Rekisterin muutosten jakeleminen

Voit lähettää .reg-tiedoston käyttäjille sähköpostiviestissä, sijoittaa .reg-tiedoston jaettuun verkkoresurssiin ja ohjata käyttäjät resurssiin suorittamaan tiedoston tai voit tuoda .reg-tiedoston automaattisesti käyttäjien kirjatuessa lisäämällä komennon käyttäjien kirjautumiskomentosarjoihin. Kun käyttäjät suorittavat .reg-tiedoston, he näkevät seuraavat sanomat:
Rekisterieditori
Haluatko lisätä kohteessa .reg-tiedoston polku olevat tiedot rekisteriin?
Jos käyttäjä valitsee Kyllä, hän saa seuraavan sanoman:
Rekisterieditori
Kohteen .reg-tiedoston polku tiedot on kirjoitettu rekisteriin.
Regedit.exe tukee komentorivivalitsinta /s, jonka käyttäminen saa aikaan sen, ettei näitä sanomia näytetä. Jos esimerkiksi haluat suorittaa .reg-tiedoston hiljaisesti (valitsimen /s kanssa) kirjautumiskomentosarjan komentojonotiedostosta, käytä seuraavaa syntaksia:
regedit.exe /s .reg-tiedoston polku
Voit jaella rekisterimuutoksia verkossa myös käyttämällä ryhmäkäytäntöä tai järjestelmäkäytäntöä. Lisätietoja on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Huomautus: jos muutokset toimivat, voit lähettää rekisteritiedoston tarvittaville verkon käyttäjille.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 310516 – Viimeisin tarkistus: 8.1.2014 – Versio: 1

Palaute