Ohjelma lopettaa vastaamisen yritettäessä avata tai tallentaa tiedosto Office 2002-, Office 2003- ja Office 2007 -sovelluksessa

Oire

Jos teet jonkin seuraavista toimista jossakin tämän artikkelin lopussa luetelluista Microsoft Office -sovelluksista, ohjelma saattaa vaikuttaa lopettavan vastaamisen (jumittuvan) pitkäksi aikaa:
 • Valitset Tallenna nimellä -valintaikkunan Kohde-luettelon.
 • Valitset Avaa-valintaikkunan Kohde-luettelon.
Jos valitset Peruuta tai yrität sulkea valintaikkunan, ohjelma ei edelleenkään vastaa.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Tietokone on yhteydessä vähintään yhteen yhdistettyyn jaettuun verkkoresurssiin, jota ei ole olemassa tai joka on tällä hetkellä offline-tilassa.
 • Vähintään yksi yhdistetty asema on pysyvä, ja asema on toimialueella, johon ei luoteta.
 • Yhdistetty asema sijaitsee hitaassa tietokoneessa tai tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on vanhempi Microsoft Windowsin versio kuin käyttämässäsi tietokoneessa.
 • Yhteys yhdistettyyn asemaan tehdään suuralueverkon (WAN) kautta.
 • Asema on irrotettava asema, joka ei ole käytettävissä.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman katkaisemalla yhteyden kaikkiin edellä olevassa ongelman oireiden osassa kuvattuihin verkkoasemiin. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue lisätietoja vaiheiden suorittamisesta tuotteen mukana toimitetuista ohjeista.
 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Katkaise yhteys verkkoasemaan.
 2. Valitse Katkaise yhteys verkkoasemaan -valintaikkunassa sen aseman kirjain, jonka yhteyden haluat katkaista, ja valitse sitten OK.
 3. Toista vaiheita 1 ja 2, kunnes yhteydet kaikkiin offline-tilassa oleviin verkkoasemiin on katkaistu. Jos et ole varma jostakin asemasta, toimi seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
  2. Kirjoita Avaa-ruutuun seuraavasti ja paina sitten ENTER-näppäintä: \\tietokoneen nimi\jaetun resurssin nimi

   Tässä tietokoneen nimi on resurssia jakavan palvelimen nimi ja jaetun resurssin nimi on sen jaetun resurssin nimi, jota haluat käyttää.

   Jos resurssi ei ole käytettävissä, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
   Verkkonimeä ei löydy.
  Voit myös yrittää tarkastella aseman sisältöä Resurssienhallinnassa.

Workaround

Voit kiertää tämän jommallakummalla seuraavista tavoista.

Tapa 1: Älä käytä pysyviä yhteyksiä

Kun yhdistät verkkoasemaan, poista Muodosta yhteys uudelleen kirjauduttaessa -valintaruudun valinta. Kun tämän valintaruudun valinta poistetaan, yhdistettyyn asemaan ei muodosteta yhteyttä, kun kirjaudut tietokoneeseen seuraavan kerran. Lisätietoja verkkoaseman yhdistämisestä on tämän artikkelin lisätieto-osassa.

Tapa 2: Käytä käyttäjän kirjautumiskomentosarjaa

Jos pystyt, muodosta käyttäjän yhteys tarvittaviin palvelimiin kirjautumiskomentosarjan avulla aina, kun käyttäjä kirjautuu sisään. Varmista, että komentosarja ei yhdistä asemaa pysyvästi. Jos asema ei ole käytettävissä, kun kirjautumiskomentosarja suoritetaan, asemaa ei yhdistetä. Tämä estää ongelman ilmenemisen.

Tapa 3: Käytä palvelimen peilausta

Jos yhteys tehdään suuralueverkon (WAN) kautta, harkitse palvelimen peilauksen ottamista käyttöön. Palvelimen peilaus kopioi etäpalvelimen paikalliseksi. Yhdistä tämän jälkeen paikalliseen kopioon palvelimesta. Tämän tekeminen saattaa lyhentää odotusaikaa, koska yhteys muodostetaan paikalliseen palvelimeen.

Tapa 4: Käytä verkkosijainnin pikakuvaketta

Muodosta yhteys haluamaasi verkkosijaintiin Microsoft Windowsin työpöydän tai Verkkoympäristön pikakuvakkeen avulla.

Saat lisätietoja verkkosijainnin pikakuvakkeen luomisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308416 Verkkosijainnin pikakuvakkeen luominen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

Kukin luettelon sijainti tarkistetaan niin, että varmistetaan sen käytettävyys ja se, että sinulla on käyttöoikeudet molempien seuraavien toimien tekemiseen Microsoft Office -sovelluksissa:
 • Tiedoston avaaminen tai tallentaminen.
 • Avaamisen ja tallentamisen Kohde-luetteloiden käyttäminen.
Jos jonkin yhdistetyn aseman tila on jokin ongelman syystä kertovassa osassa kuvattu tila, tilan tunnistaminen ja tilanteen korjaaminen kestää Office-ohjelmalta jonkin aikaa. Voit välttää tämän ongelman katkaisemalla yhteyden ongelman aiheuttavaan yhdistettyyn asemaan. Voit tarkistaa aseman käytettävyyden Resurssienhallinnassa milloin tahansa. Jos verkkoasema on käytettävissä, yhdistä se myöhemmin uudelleen.

Voit yhdistää aseman jälleen online-tilassa olevaan resurssiin seuraavasti:
 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Yhdistä verkkoasemaan.
 2. Valitse Asema-ruudussa verkkoasemalle käytettävä asemakirjain.
 3. Kirjoita Kansio-ruutuun seuraavasti: \\tietokoneen nimi\jaetun resurssin nimi

  Tässä tietokoneen nimi on resurssia jakavan palvelimen nimi ja jaetun resurssin nimi on sen jaetun resurssin nimi, jota haluat käyttää.
 4. Voit yhdistää verkkoasemaan niin, että yhteys ei ole pysyvä, poistamalla Muodosta yhteys uudelleen kirjauduttaessa -valintaruudun valinnan.
 5. Valitse Valmis.
Jos yrität muodostaa yhteyden muissa verkoissa oleviin resursseihin, ota yhteyttä verkonvalvojaan. Jos verkkoasemaa ei enää ole tai se ei enää ole jaettu tai jos kyseessä on irrotettava asema, jota ei voi käyttää, yhteys tulee katkaista pysyvästi, jotta Office-sovellusten suorituskyky ei heikkene.

Suositukset

Saat lisätietoja verkkoresurssien yhdistämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

145843 Yhteyden muodostaminen etäpalvelimeen puhelinverkkoyhteyden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Saat lisätietoja yhdistettyjen verkkoresurssien ongelmista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

321126 Yleisten valintaikkunoiden avaamisen ja tallentamisen Kohde-ruudut toimivat hitaasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 313937 – Viimeisin tarkistus: 31.10.2008 – Versio: 1

Palaute