Windows XP:n TCP/IP- ja NBT-määritysparametrit

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan kaikki rekisterin parametrit, joiden avulla Tcpip.sys-protokollaohjain määritetään. Tcpip.sys toteuttaa TCP/IP-vakioverkkoprotokollat.


Windows XP:n TCP/IP-protokollaohjelmistototeutus lukee kaikki määritystietonsa rekisteristä. Nämä tiedot kirjoittaa rekisteriin Ohjauspaneelin Verkko-työkalu osana asennusprosessia. Jotkin näistä tiedoista määrittää myös DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asiakaspalvelu, jos se on käytössä.

Protokollaohjelmiston toteutuksen pitäisi toimia oikein ja tehokkaasti useimmissa ympäristöissä, kun käytetään vain DHCP:n ja Ohjauspaneelin Verkko-työkalun määritystietoja. Protokollien kaikkien muiden määritettävien asetusten parhaat mahdolliset oletusarvot on koodattu ohjaimiin.


Joissakin epätavallisissa asiakasasennusten tilanteissa tiettyjä oletusarvoja voidaan muuttaa. Näissä tapauksissa voidaan luoda valinnaisia rekisteriparametreja, joilla muokataan protokollaohjainten joidenkin osien oletustoimintaa.

Varoitus Windows XP:n TCP/IP-toteutus on suurilta osin itsesäätelevä. Rekisteriparametrien harkitsematon muokkaaminen saattaa heikentää tietokoneen toimintaa.

Enemmän tietoa

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.

Voit muuttaa näitä parametreja seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita Avaa-ruutuun regedit.
  2. Etsi seuraava rekisteriavain:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi arvo, kirjoita haluamasi arvo ja määritä sitten arvon tyyppi Tietotyyppi-kohdassa.
  4. Valitse OK.
  5. Sulje Rekisterieditori.
  6. Käynnistä tietokone uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
Kaikki TCP/IP-parametrit ovat rekisteriarvoja, jotka sijaitsevat toisessa seuraavan avaimen aliavaimista:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
HuomautusSovittimen tunnus on se verkkosovitin, johon TCP/IP on sidottu. Voit selvittää sovittimen tunnuksen ja verkkoyhteyden suhteen tarkastelemalla seuraavaa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection. Näiden avainten Nimi-arvo antaa verkkoyhteydelle kutsumanimen, jota käytetään Verkkoyhteydet-kansiossa. Näiden avainten arvot ovat sovitinkohtaiset. Järjestelmässä saattaa olla parametreja, joissa on DHCP:n määrittämä arvo ja staattisesti määritetty arvo. Niiden olemassaolo riippuu siitä, onko tietokone tai sovitin DHCP:n määrittämä ja onko määritetty staattisia ohitusarvoja. Sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen, jotta muutos tulee voimaan.

Rekisterieditorin avulla määritettävät vakioparametrit

Ohjauspaneelin Verkko-työkalu asentaa seuraavat parametrit TCP/IP-osien asennuksen aikana käyttäen niiden oletusarvoja. Voit muokata niitä Rekisterieditorin avulla.

DatabasePath
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_EXPAND_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: Kelvollinen Windows NT -tiedostopolku
Oletus: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Kuvaus: Tämä parametri määrittää Internet-vakiotietokantatiedostojen (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS ja PROTOCOLS) polun. Windows Sockets -liittymä käyttää sitä.
ForwardBroadcasts
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Lähetyksen välitystä ei tueta. Tämä parametri ohitetaan.
UseZeroBroadcast
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvo on 1 (tosi), IP käyttää nollienlähetystä (0.0.0.0) ykköstenlähetyksen sijaan (255.255.255.255). Useimmat tietokoneet käyttävät ykköstenlähetystä, mutta jotkin BSD-toteutuksista pohjautuvat tietokoneet käyttävät nollienlähetystä. Eri lähetyksiä käyttävät tietokoneet eivät toimi hyvin yhdessä samassa verkossa.

Rekisterieditorin avulla määritettävät lisäparametrit

Yleensä näitä parametreja ei ole rekisterissä. Voit luoda ne, jos haluat muokata TCP/IP-protokollaohjaimen oletustoimintaa.

ArpAlwaysSourceRoute
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos määrität tämän parametrin arvoksi 1, TCP/IP lähettää ARP-kyselyt käyttäen lähdereititystä Token Ring -verkoissa. Oletusarvon mukaan pino lähettää ARP-kyselyjä ensin ilman lähdereititystä ja yrittää lähettää ne uudelleen lähdereitityksen kanssa, jos vastausta ei saatu.
ArpUseEtherSNAP
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1, TCP/IP lähettää Ethernet-paketteja käyttäen 802.3 SNAP -koodausta. Oletusarvon mukaan pino lähettää paketit DIX Ethernet -muodossa. Se vastaanottaa aina molempia muotoja.
DefaultTTL
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Määrä
sekunteja/hyppyjä
Kelvollinen alue: 1-255
Oletus: Windows XP:llä 128
Kuvaus: Tämä parametri määrittää oletusarvon mukaisen voimassaoloajan (TTL) arvon, joka on määritetty lähtevien IP-pakettien otsikoissa. TTL määrittää enimmäisajan, jonka IP-paketti on voimassa verkossa saavuttamatta kohdettaan. Se on käytännössä niiden reitittimien enimmäismäärä, joiden kautta IP-paketti voi kulkea, ennen kuin se hylätään.
EnableDeadGWDetect
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 1 (tosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1, TCP käyttää toimimattoman yhdyskäytävän tunnistamisominaisuutta. Tätä ominaisuutta käytettäessä TCP pyytää IP:tä siirtymään käyttämään varayhdyskäytävää, jos se lähettää segmentin useita kertoja saamatta vastausta. Varayhdyskäytävät voidaan määrittää Ohjauspaneelin Verkko-apuohjelman TCP/IP-lisäasetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-osassa.
EnablePMTUBHDetect
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1 (tosi), TCP yrittää tunnistaa musta aukko -reitittimiä selvittäessään MTU-polkua. Musta aukko -reititin ei palauta ICMP Destination Unreachable -sanomia, kun sen on hajotettava IP-datagrammi, jolle on määritetty Don't Fragment -bitti. TCP tarvitsee näitä sanomia suorittaessaan polun MTU-tunnistusta. Kun tämä toiminto on käytössä, TCP yrittää lähettää segmenttejä ilman Don't Fragment -bittiä, jos useita segmentin uudelleenlähetyksiä jää vahvistamatta. Jos segmentti vahvistetaan, MSS pienenee ja Don't Fragment -bitti määritetään yhteyden tuleviin paketteihin. Musta aukko -reitittimien tunnistuksen käyttöön ottaminen lisää tietyn segmentin suoritettavien uudelleenlähetysten enimmäismäärää.
EnablePMTUDiscovery
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 1 (tosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1 (tosi), TCP yrittää tunnistaa MTU:n (suurimman pakettikoon) etäisännän polussa. Tunnistamalla polun MTU:n ja rajoittamalla TCP-segmentit tähän kokoon TCP voi estää pilkkomisen reitittimissä polussa, joka yhdistää eri MTU-arvoja käyttävät verkot. Pilkkominen hidastaa TCP-siirtonopeutta ja aiheuttaa verkon ruuhkautumista. Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 0, kaikille muille kuin paikallisen aliverkon tietokoneisiin oleviin yhteyksiin käytetään 576 tavun MTU:ta.
ForwardBufferMemory
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Tavujen määrä
Kelvollinen alue: verkon MTU - arvo, joka on
pienempi kuin 0xFFFFFFFF

Oletus: 74 240 (riittää viiteenkymmeneen 1 480 -tavuiseen
pakettiin; pyöristetty 256:n kerrannaiseksi)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, kuinka paljon muistia IP varaa pakettitietojen tallentamiseen reitittimen pakettijonossa. Kun tämä puskuritila on täynnä, reititin aloittaa pakettien hylkäämisen satunnaisesti jonosta. Pakettijonon tietopuskurit ovat pituudeltaan 256 tavua, joten tämän parametrin arvon on oltava 256:n kerrannainen. Käsiteltäessä suurempia paketteja useita puskureita voidaan ketjuttaa. Paketin IP-otsikko tallennetaan erikseen. Tämä parametri ohitetaan ja puskureita ei varata, jos IP-reititys ei ole käytössä.
IGMPLevel
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 0,1,2
Oletus: 2
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, kuinka paljon järjestelmä tukee IP-monilähetystä ja osallistuu Internet Group Management -protokollaan (IGMP). Kun arvo on 0, järjestelmä ei tue monilähetystä. Kun arvo on 1, järjestelmä voi ainoastaan lähettää IP-monilähetyspaketteja. Kun arvo on 2, järjestelmä voi lähettää IP-monilähetyspaketteja ja vastaanottaa monilähetyspaketteja osallistumalla IGMP-protokollaan täysin.
KeepAliveInterval
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 1000 (yksi sekunti)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää ajan Keep Alive -uudelleenlähetysten välillä, kunnes vastaus saadaan. Kun vastaus on vastaanotettu, KeepAliveTime määrittää jälleen viiveen ennen seuraavaa Keep Alive -lähetystä. Yhteys keskeytetään, kun TcpMaxDataRetransmissions-parametrin määrittämä uudelleenlähetysten määrä on saavutettu eikä vastausta ole tullut.
KeepAliveTime
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 7 200 000 (kaksi tuntia)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, miten usein TCP yrittää varmistaa, että käyttämättömänä oleva yhteys on yhä ehyt, lähettämällä Keep Alive -paketin. Jos etätietokone on edelleen tavoitettavissa ja toimii, se vahvistaa Keep Alive -lähetyksen. Oletusarvon mukaan Keep Alive -paketteja ei lähetetä. Ohjelma voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön yhteydessä.
MTU
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 68 - verkon MTU
Oletus: 0xFFFFFFFF
Kuvaus: Tämä parametri ohittaa verkkoliittymän oletusarvon mukaisen MTU:n (paketin enimmäiskoon). MTU on verkossa lähetettävän paketin enimmäiskoko tavuina. Tämä koko sisältää lähetysotsikon. IP-datagrammi voi koostua useasta paketista. Jos arvo on verkon oletusarvoa suurempi, lähetys käyttää verkon oletusarvon mukaista MTU:ta. Jos MTU-arvo on pienempi kuin 68, lähetys käyttää arvoa 68.
NumForwardPackets
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 1 - arvo, joka on
pienempi kuin 0xFFFFFFFF
Oletus: 50
Kuvaus: Tämä parametri määrittää reitittimen pakettijonolle varattujen IP-pakettiotsikoiden määrän. Kun kaikki otsikot ovat käytössä, reititin hylkää paketteja jonosta satunnaisesti. Tämän arvon tulee olla ainakin yhtä suuri kuin ForwardBufferMemory-parametrin arvo jaettuna reitittimeen yhteydessä olevien verkkojen IP-tietojen enimmäiskoolla. Arvo ei saa olla suurempi kuin ForwardBufferMemory-arvo jaettuna 256:lla, koska kullekin paketille tarvitaan vähintään 256 tavua välityspuskurimuistia. Paras mahdollinen välitettävien pakettien määrä tietylle ForwardBufferMemory-koolle määrittyy verkkoliikenteen tyypin mukaan ja on jokin arvo näiden kahden arvon välissä. Tämä parametri ohitetaan ja otsikoita ei varata, jos reititin ei ole käytössä.
TcpMaxConnectRetransmissions
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 2
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, montako kertaa TCP lähettää yhteyspyynnön (SYN) uudelleen, ennen kuin se keskeyttää yrityksen. Uudelleenlähetyksen aikakatkaisu kaksinkertaistuu jokaista tietyn yhteydenmuodostuksen peräkkäistä yritystä kohden. Ensimmäinen aikakatkaisuarvo on kolme sekuntia.
TcpMaxDataRetransmissions
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 5
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, montako kertaa TCP lähettää yksittäisen tietosegmentin (muu kuin yhteyssegmentti) uudelleen, ennen kuin se keskeyttää yhteyden. Uudelleenlähetyksen aikakatkaisu kaksinkertaistuu jokaista yhteyden peräkkäistä uudelleenlähetystä kohden. Se nollataan, kun vastauksia saadaan. Aikakatkaisun perusarvo määritetään dynaamisesti yhteyden mitatussa kokonaisajassa.
TcpNumConnections
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 0 - 0xfffffe
Oletus: 0xfffffe
Kuvaus: Tämä parametri rajoittaa niiden yhteyksien enimmäismäärää, jotka TCP:llä voi olla samanaikaisesti avoinna.
TcpTimedWaitDelay
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika sekunteina
Kelvollinen alue: 30 - 300 (kymmenjärjestelmä)
Oletus: 0x78 (120 kymmenjärjestelmä)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää ajan, jonka yhteys pysyy TIME_WAIT-tilassa, kun sitä suljetaan. Niin kauan kun yhteys on TIME_WAIT-tilassa, vastakeparia ei voi käyttää uudelleen. Tätä kutsutaan myös "2MSL"-tilaksi. RFC793-artikkelin mukaan tämän arvon on oltava kaksi kertaa verkon segmentin pisimmän mahdollisen voimassaoloajan suuruinen. Lisätietoja on artikkelissa RFC793.

Huomautus Microsoft Windows 2000:ssa oletusarvo on 240 sekuntia. Windows XP:ssä ja Microsoft Windows Server 2003:ssa oletusarvoksi muutettiin 120 sekuntia, jotta IPv4-pinon suorituskyky paranisi. IPv6-pinon oletusarvo on 240 sekuntia.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, käyttääkö TCP määritystä RFC 1122 kiireellisiin tietoihin tai BSD-pohjaisten tietokoneiden käyttämään tilaan. Nämä kaksi mekanismia tulkitsevat TCP-otsikon kiireellisyysosoittimen ja kiireellisten tietojen pituuden eri tavalla. Niitä ei voi käyttää yhdessä. Oletusarvon mukaan Windows XP käyttää BSD-tilaa.
TcpWindowSize
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Tavujen määrä
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFF
Oletus: Pienempi seuraavista: 0xFFFF
TAI
(Suurempi seuraavista: verkon TCP-tietokoon enimmäismäärä kerrottuna neljällä
TAI
8 192 pyöristettynä verkon TCP-tietokoon kerrannaisen kokonaislukuun.)
Oletusarvo Ethernetille on 8 760.
Kuvaus: Tämä parametri määrittää tietokoneen TCP-vastaanottoikkunan enimmäiskoon. Vastaanottoikkuna määrittää, montako tavua lähettäjä voi lähettää saamatta kuittausta. Yleensä suuret vastaanottoikkunat parantavat suorituskykyä suurten viiveiden ja suuren kaistanleveyden verkoissa. Parhaan mahdollisen tehokkuuden saavuttamiseksi vastaanottoikkunan koon tulisi olla TCP-segmentin enimmäiskoon (MSS:n) kerrannainen.

Verkkoyhteyden ominaisuuksissa määritettävät parametrit

Yhteyden ominaisuuksien liittymä luo ja määrittää seuraavat parametrit automaattisesti käyttäjän antamien tietojen perusteella. Sinun ei tarvitse määrittää niitä suoraan rekisterissä.


DefaultGateway
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_MULTI_SZ - Kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää yhdyskäytävien luettelon sellaisten pakettien reitittämistä varten, joita ei ole kohdistettu aliverkkoon, johon tietokone on suoraan yhteydessä, ja joilla ei ole tarkempaa reittiä. Tämä parametri ohittaa DhcpDefaultGateway-parametrin.
Domain
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen DNS-toimialuenimi
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää tietokoneen DNS-toimialuenimen. Windows Sockets -liittymä käyttää sitä.
EnableDhcp
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvo on 1 (tosi), DHCP-asiakaspalvelu yrittää käyttää DHCP:tä sovittimen ensimmäisen IP-liittymän määrittämiseen.
Hostname
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen DNS-isäntänimi
Oletus: Tietokoneen tietokonenimi
Kuvaus: Tämä parametri määrittää tietokoneen DNS-isäntänimen, jonka hostname-komento palauttaa.
IPAddress
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_MULTI_SZ - Kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää sovittimeen sidottavien IP-liittymien IP-osoitteet. Jos luettelon ensimmäinen osoite on 0.0.0.0, sovittimen ensisijainen liittymä määritetään DHCP:stä. Tietokonetta, jossa on sovittimelle useita IP-liittymiä, kutsutaan useita verkkokortteja loogisesti käyttäviksi tietokoneiksi. SubnetMask-parametrissa on oltava kelvollinen aliverkon peite kullekin tässä parametrissa määritetylle IP-osoitteelle.
IPEnableRouter
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvoksi määritetään 1 (tosi), tietokone reitittää IP-paketit niiden verkkojen välillä, joihin se on yhteydessä.

NameServer
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Välilyönnein eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään (tyhjä)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää DNS-nimipalvelimet, joihin Windows Sockets lähettää kyselyitä nimen ratkaisemista varten.
SearchList
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - DNS-toimialuenimipäätteiden eroteltu luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen DNS-toimialuenimipäätteiden joukko
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen DNS-toimialuenimipäätteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää luettelon toimialuenimipäätteitä lisättäväksi nimeen, jonka DNS ratkaisee, jos nimen ratkaiseminen sellaisenaan epäonnistuu. Oletusarvon mukaan lisätään vain Domain-parametrin arvo. Windows Sockets -liittymä käyttää tätä parametria.
SubnetMask
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_MULTI_SZ - Kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää sovittimeen sidottujen IP-liittymien kanssa käytettävät aliverkon peitteet. Jos luettelon ensimmäinen peite on 0.0.0.0, DHCP määrittää sovittimen ensisijaisen liittymän. Tässä parametrissa on oltava kelvollinen aliverkon peite kullekin IPAdress-parametrissa määritetylle IP-osoitteelle.

Parametrit, joita ei voi määrittää

TCP/IP-osat luovat seuraavat parametrit ja käyttävät niitä sisäisesti. Niitä ei saa muokata Rekisterieditorilla. Ne on lueteltu tässä vain tiedoksi.


DhcpDefaultGateway
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_MULTI_SZ - Kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää oletusyhdyskäytävien luettelon sellaisten pakettien reitittämistä varten, joita ei ole kohdistettu aliverkkoon, johon tietokone on suoraan yhteydessä, ja joilla ei ole tarkempaa reittiä. Tämän parametrin kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. Kelvollinen DefaultGateway-parametrin arvo ohittaa tämän parametrin.
DhcpIPAddress
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää liittymän DHCP:n määrittämän IP-osoitteen. Jos IPAddress-parametrin sisältämä ensimmäinen arvo on muu kuin 0.0.0.0, kyseinen arvo ohittaa tämän parametrin.
DhcpNameServer
Avain: Tcpip\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Välilyönnein eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävien piste-eroteltujen IP-osoitteiden luettelo
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollisten IP-osoitteiden joukko
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää DNS-nimipalvelimet, joihin Windows Sockets lähettää kyselyitä nimen ratkaisemista varten. Sen kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. NameServer-parametri ohittaa tämän parametrin.
DhcpServer
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää sen DHCP-palvelimen IP-osoitteen, joka myönsi DhcpIPAddress-parametrin IP-osoitteen.
DhcpSubnetMask
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoitteen aliverkon peite
Kelvollinen alue: Mikä tahansa aliverkon peite, joka on kelvollinen määritetylle IP-osoitteelle
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää DHCP:n määrittämän aliverkon peitteen osoitteelle, joka on määritetty DhcpIPAddress-parametrissa.
IPInterfaceContext
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: TCP/IP-ohjain kirjoittaa tämän parametrin DHCP-asiakaspalvelun käytettäväksi.
Lease
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika sekunteina
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: DHCP-asiakaspalvelu käyttää tätä parametria tallentamaan ajan (sekunteina), jonka tälle sovittimelle myönnetty IP-osoite on kelvollinen.
LeaseObtainedTime
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Absoluuttinen aika sekunteina 1.1.1970 kello 0:00:n jälkeen
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: DHCP-asiakaspalvelu käyttää tätä parametria tallentamaan ajan, jolloin tälle sovittimelle myönnettiin IP-osoite.
LeaseTerminatesTime
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Absoluuttinen aika sekunteina 1.1.1970 kello 0:00:n jälkeen
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: DHCP-asiakaspalvelu käyttää tätä parametria tallentamaan ajan, jolloin tälle sovittimelle myönnetty IP-osoite vanhenee.
LLInterface
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - NT-laitteen nimi
Kelvollinen alue: Kelvollinen NT-laitteen nimi
Oletus: Tyhjä merkkijono
Kuvaus: Tätä parametria käytetään ohjaamaan IP sitomaan eri linkkikerrosprotokollaan kuin sisäinen ARP-moduuli. Parametrin arvo on sen Windows NT -laitteen nimi, johon IP:n pitää sitoa. Tätä parametria käytetään esimerkiksi yhdessä RAS-osan kanssa.
T1
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Absoluuttinen aika sekunteina 1.1.1970 kello 0:00:n jälkeen
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: DHCP-asiakaspalvelu käyttää tätä parametria tallentamaan ajan, jolloin palvelu yrittää ensimmäisen kerran uusia sovittimelle myönnettyä IP-osoitetta. Palvelu ottaa yhteyttä osoitteen myöntäneeseen palvelimeen uusiakseen osoitteen.
T2
Avain: Tcpip\Parameters\Interfaces\Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Absoluuttinen aika sekunteina 1.1.1970 kello 0:00:n jälkeen
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: DHCP-asiakaspalvelu käyttää tätä parametria tallentamaan ajan, jolloin palvelu yrittää uusia sovittimelle myönnettyä IP-osoitetta. Palvelu lähettää myönnetyn osoitteen uusimispyynnön. T2-aika saavutetaan vain, jos palvelu ei pystynyt uusimaan osoitetta alkuperäisessä palvelimessa.

NBT

Kaikki NBT-parametrit ovat rekisteriarvoja, jotka sijaitsevat toisessa seuraavan avaimen aliavaimista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Sovittimen tunnus
Tässä Sovittimen tunnus ilmaisee verkkosovitinta, johon NBT on sidottu. Sovittimen tunnuksen ja verkkoyhteyden suhde voidaan selvittää tarkastelemalla rekisteriavainta HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\Sovittimen tunnus\Connection. Näiden avainten Nimi-arvo antaa verkkoyhteydelle nimen, jota käytetään Verkkoyhteydet-kansiossa. Myöhempien avainten arvot ovat sovitinkohtaiset. Jos tietokone määritetään DHCP:n avulla, parametrien muutos otetaan käyttöön, jos komento ipconfig /renew annetaan komentokehotteessa. Muussa tapauksessa sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen, jotta näiden parametrien muutos otetaan käyttöön.

Rekisterieditorissa määritettävät vakioparametrit

Ohjauspaneelin Verkko-työkalu asentaa seuraavat parametrit TCP/IP-osien asennuksen aikana käyttäen niiden oletusarvoja. Niitä voidaan muokata Rekisterieditorilla (Regedit.exe).


BcastNameQueryCount
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Määrä
Kelvollinen alue: 1 - 0xFFFF
Oletus: 3
Kuvaus: Tämä arvo määrittää, montako kertaa NetBT lähettää tietyn nimen kyselyn, jos vastausta ei saada.
BcastQueryTimeout
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 100 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 0x2ee (750 kymmenjärjestelmänä)
Kuvaus: Tämä arvo määrittää saman nimen lähetettyjen peräkkäisten kyselyiden aikavälin.
CacheTimeout
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 60 000 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 0x927c0 (600 000 millisekuntia = 10 minuuttia)
Kuvaus: Tämä arvo määrittää aikavälin, jona etänimitaulukon nimet sijoitetaan välimuistiin.
NameServerPort
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - UDP-portin numero
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFF
Oletus: 0x89
Kuvaus: Tämä parametri määrittää kohdeportin numeron, johon NetBT lähettää nimipalveluun liittyviä paketteja, kuten nimikyselyitä ja nimenrekisteröintejä WINS-palvelimeen. Microsoft WINS seuraa porttia 0x89. Muiden valmistajien NetBIOS-nimipalvelimet saattavat seurata eri portteja.
NameSrvQueryCount
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Määrä
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFF
Oletus: 3
Kuvaus: Tämä arvo määrittää, montako kertaa NetBT lähettää tietyn nimen kyselyn WINS-palvelimeen, jos vastausta ei saada.
NameSrvQueryTimeout
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 100 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 1500 (1,5 sekuntia)
Kuvaus: Tämä arvo määrittää tietyn nimen WINS-palvelimeen lähetettyjen peräkkäisten kyselyjen aikavälin.
SessionKeepAlive
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 60 000 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 3 600 000 (1 tunti)
Kuvaus: Tämä arvo määrittää istunnon Keep Alive -lähetysten aikavälin. Jos arvoksi määritetään 0xFFFFFFF, Keep Alive -lähetykset poistetaan käytöstä.
Size/Small/Medium/Large
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD
Kelvollinen alue: 1, 2 ja 3 (pieni, normaali ja suuri)
Oletus: 1 (pieni)
Kuvaus: Tämä arvo määrittää niiden nimitaulukoiden koon, johon paikalliset nimet ja etänimet tallennetaan. Yleensä pieni (1) riittää. Jos tietokone toimii välitysnimipalvelimena, arvoksi määritetään automaattisesti suuri (3), jotta nimivälimuistihajautustaulukon koko kasvaa. Hajautustaulukon osien koot ovat seuraavat: Suuri: 256 Normaali: 128 Pieni: 16

Rekisterieditorissa määritettävät lisäparametrit

Yleensä näitä parametreja ei ole rekisterissä. Ne voidaan luoda, jotta NetBT-protokollaohjaimen oletusarvoista toimintaa voidaan muokata.


BroadcastAddress
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Nelitavuinen Little Endian -koodattu IP-osoite
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFFFFFF
Oletus: Kunkin verkon ykköstenlähetyksen osoite.
Kuvaus: Tämän parametrin avulla voidaan pakottaa NetBT käyttämään määritettyä osoitetta kaikille lähetysnimeen liittyville paketeille. Oletusarvon mukaan NetBT käyttää kullekin verkolle sopivaa ykköstenlähetyksen osoitetta (esimerkiksi verkolle 11.101.0.0 ja aliverkon peitteelle 255.255.0.0 aliverkon lähetysosoite on 11.101.255.255) . Tämä parametri määritetään esimerkiksi silloin, kun verkko käyttää nollienlähetyksen osoitetta (joka määritettään UseZeroBroadcast-TCP/IP-parametrilla). Sopiva aliverkon lähetysosoite on aiemmassa esimerkissä tällöin 11.101.0.0. Tämän parametrin asetus on kyseisessä tilanteessa 0x0b650000. Tämä parametri on yleinen ja sitä käytetään kaikissa aliverkoissa, joihin NetBT on sidottu.
EnableProxy
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämä arvo on 1 (tosi), tietokone toimii välitysnimipalvelimena verkoille, joihin NBT on sidottu. Välitysnimipalvelin vastaa sellaisten nimien lähetyskyselyihin, jotka se on ratkaissut WINS-palvelimen avulla. Välitysnimipalvelimen avulla B-solmutoteutusten verkko voi muodostaa yhteyden palvelimiin muissa aliverkoissa, jotka on rekisteröity WINS-palvelimen avulla.
EnableProxyRegCheck
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämän parametrin arvo on 1 (tosi), välitysnimipalvelin lähettää kielteisen vastauksen lähetettyyn nimenrekisteröintiin, jos nimi on jo rekisteröity WINS-palvelimessa tai jos se on välityspalvelimen paikallisessa nimivälimuistissa ja sillä on eri IP-osoite. Tämän ominaisuuden käyttöönottamisen vaara on se, että se estää tietokonetta muuttamasta IP-osoitettaan niin kauan, kun WINS-palvelimessa on tietokoneen nimimääritys. Tämän vuoksi se ei ole oletusarvon mukaan käytössä.
InitialRefreshT.O.
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 960 000 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 960 000 (16 minuuttia)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää NBT:n nimenrekisteröinnin aikana käyttämän ensimmäisen päivityksen aikakatkaisun. NBT yrittää muodostaa yhteyden WINS-palvelimiin tämän ajan kahdeksasosassa, kun se rekisteröi nimiä ensimmäisen kerran. Kun se saa vastauksen onnistuneesta rekisteröinnistä, vastaus sisältää käytettävän uuden päivitysaikavälin.
LmhostsTimeout
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 1000 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 6000 (6 sekuntia)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää LMHOSTS- ja DNS-nimikyselyiden aikakatkaisuarvon. Ajastimella on aikakatkaisuarvon rakeisuus (tarkkuus). Tämän vuoksi todellinen aikakatkaisu saattaa olla yli kaksi kertaa arvon pituinen.
MaxDgramBuffering
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Tavujen määrä
Kelvollinen alue: 0 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 0x20000 (128 kt)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää muistin enimmäismäärän, jonka NetBT varaa dynaamisesti kaikille keskeneräisille datagrammilähetyksille. Kun tämä raja on saavutettu, seuraavat lähetykset epäonnistuvat, koska käytettävissä olevat resurssit eivät riitä.
NodeType
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 1, 2, 4 ja 8 (B-solmu, P-solmu, M-solmu ja H-solmu)
Oletus: 1 tai 8 WINS-palvelinmäärityksen mukaan
Kuvaus: Tämä parametri määrittää, millä tavoilla NetBT rekisteröi ja ratkaisee nimiä. B-solmutietokone käyttää lähetyksiä. P-solmutietokone käyttää vain nimipalvelimeen (WINS) tehtäviä päästä päähän -nimikyselyitä. M-solmutietokone lähettää ensin ja tekee sitten kyselyitä nimipalvelimeen. H-solmutietokone tekee ensin kyselyitä nimipalvelimeen ja lähettää sitten. LMHOSTS- tai DNS-ratkaisu noudattaa näitä tapoja. Jos tämä avain on olemassa, se ohittaa DhcpNodeType-avaimen. Jos kumpaakaan avainta ei ole, tietokone käyttää B-solmua, jos verkossa ei ole määritettyjä WINS-palvelimia. Tietokone käyttää H-solmua, jos määritettynä on vähintään yksi WINS-palvelin.
RandomAdapter
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Tämä parametri koskee vain useita verkkokortteja sisältävää isäntäkonetta. Jos arvo on 1 (tosi), NetBT valitsee satunnaisesti IP-osoitteen sijoitettavaksi kaikkien siihen sidottujen liittymien nimikyselyiden vastauksiin. Usein vastaus sisältää sen liittymän osoitteen, johon kysely tuli. Palvelin, jolla on kaksi liittymää samassa verkossa, käyttää tätä ominaisuutta kuormituksen tasaamiseen.
RefreshOpCode
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 8, 9
Oletus: 8
Kuvaus: Tämä parametri pakottaa NetBT:n käyttämään määritettyä toimintokoodia nimenpäivityspaketeissa. NetBT-protokollan määritys ei ole yksiselitteinen tässä asiassa. Vaikka Microsoft-toteutusten käyttämä oletusarvo 8 vaikuttaa olevan tarkoitettu arvo, jotkin muut toteutukset, kuten Ungermann-Bass-toteutukset, käyttävät arvoa 9. Toteutusten on käytettävä samaa toimintokoodia, jotta ne voivat toimia keskenään.
SingleResponse
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Tämä parametri koskee vain useita verkkokortteja sisältävää isäntäkonetta. Jos tämän parametrin arvo on 1 (tosi), NBT toimittaa nimikyselyn vastauksiin IP-osoitteen jostakin siihen sidotusta liittymästä. Oletusarvon mukaan kaikkien sidottujen liittymien osoitteet sisällytetään.
WinsDownTimeout
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Aika millisekunteina
Kelvollinen alue: 1000 - 0xFFFFFFFF
Oletus: 15 000 (15 sekuntia)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää ajan, jonka NBT odottaa, ennen kuin se yrittää käyttää WINS-palvelinta uudelleen sen jälkeen, kun se ei saa yhteyttä mihinkään WINS-palvelimeen. Tämän ominaisuuden avulla tietokoneet, joiden yhteys verkkoon on katkaistu, voivat jatkaa käynnistysprosessia odottamatta jokaisen WINS-nimenrekisteröinnin aikakatkaisua tai kyselyä yksitellen.

Yhteyden ominaisuuksissa määritettävät parametrit

Seuraavat parametrit voidaan määrittää Verkkoyhteydet-kansion yhteyksien ominaisuuksissa. Sinun ei tarvitse määrittää niitä suoraan.


EnableDns
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 0 (epätosi)
Kuvaus: Jos tämä arvo on 1 (tosi), NBT lähettää DNS:lle kyselyitä nimistä, joita WINS, lähetys tai LMHOSTS-tiedosto ei voi ratkaista.
EnableLmhosts
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Totuusarvo
Kelvollinen alue: 0 tai 1 (epätosi tai tosi)
Oletus: 1 (tosi)
Kuvaus: Jos tämä arvo on 1 (tosi), NBT etsii LMHOSTS-tiedostosta (jos se on olemassa) nimiä, joita WINS tai lähetys ei voi ratkaista. Oletusarvon mukaan LMHOSTS-tiedostoa eli tietokantahakemistoa (Tcpip\Parameters\DatabasePath-asetuksen määrittämä) ei ole. Tämän vuoksi NBT ei tee mitään. Tämän arvon kirjoittaa Ohjauspaneelin Verkko-työkalun kehittynyt TCP/IP-määritys.
NameServer
Avain: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite (esimerkiksi 11.101.1.200)
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: tyhjä (ei osoitetta)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää ensisijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen. Jos tämä parametri sisältää kelvollisen arvon, se ohittaa samannimisen DHCP-parametrin.
NameServerBackup
Avain: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite (esimerkiksi 11.101.1.200)
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: tyhjä (ei osoitetta)
Kuvaus: Tämä parametri määrittää toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen. Jos tämä parametri sisältää kelvollisen arvon, se ohittaa samannimisen DHCP-parametrin.
ScopeId
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen DNS-toimialuenimi, joka muodostuu kahdesta piste-erotellusta osasta tai tähtimerkistä (*).
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää solmun NetBIOS-nimialueen. Tämä arvo ei saa alkaa pisteellä. Jos tämä parametri sisältää kelvollisen arvon, se ohittaa samannimisen DHCP-parametrin. Tyhjä arvo (tyhjä merkkijono) ohitetaan. Jos tämän parametrin arvoksi määritetään tähtimerkki (*), laajuus on null, ja se ohittaa DHCP-parametrin.

Parametrit, joita ei voi määrittää

NetBT-osat luovat seuraavat parametrit ja käyttävät niitä sisäisesti. Niitä ei saa muokata Rekisterieditorilla. Ne on lueteltu tässä vain tiedoksi.


DhcpNameServer
Avain: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite (esimerkiksi 11.101.1.200)
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää ensisijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen. Sen kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. Kelvollinen NameServer-arvo ohittaa tämän parametrin.
DhcpNameServerBackup
Avain: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_Sovittimen tunnus
Arvon tyyppi: REG_SZ - Piste-eroteltu kymmenjärjestelmää käyttävä IP-osoite (esimerkiksi 11.101.1.200)
Kelvollinen alue: Mikä tahansa kelvollinen IP-osoite
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoitteen. Sen kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. Kelvollinen BackupNameServer-arvo ohittaa tämän parametrin.
DhcpNodeType
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_DWORD - Numero
Kelvollinen alue: 1 - 8
Oletus: 1
Kuvaus: Tämä parametri määrittää NBT-solmutyypin. Sen kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. Kelvollinen NodeType-arvo ohittaa tämän parametrin. Täydellinen kuvaus on NodeType-parametrin kuvauksessa.
DhcpScopeId
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: piste-eroteltu nimimerkkijono, kuten microsoft.com
Oletus: Ei mitään
Kuvaus: Tämä parametri määrittää solmun NetBIOS-nimialueen. Sen kirjoittaa DHCP-asiakaspalvelu, jos se on käytössä. Tämä arvo ei saa alkaa pisteellä. Lisätietoja on ScopeId-parametrin kuvauksessa.
NbProvider
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: _tcp
Oletus: _tcp
Kuvaus: RPC-osa käyttää tätä parametria sisäisesti. Oletusarvoa ei tule muuttaa.
TransportBindName
Avain: Netbt\Parameters
Arvon tyyppi: REG_SZ - Merkkijono
Kelvollinen alue: -
Oletus: \Device\
Kuvaus: Tätä parametria käytetään sisäisesti kehityksen aikana. Oletusarvoa ei tule muuttaa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314053 – Viimeisin tarkistus: 22.1.2007 – Versio: 1

Palaute