Näyttöön tulee Stop error code 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) -virhesanoma Windows XP:ssä

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan useita eri syitä ja ratkaisutapoja Stop: 0x0000000A -virhesanomalle, joka tulee näyttöön joko Windows XP:n asennuksen aikana tai sen jälkeen. Tämä artikkeli on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Oire

Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen Stop-virhesanoma Windows XP:n asennuksen aikana tai sen jälkeen:
Stop: 0x0000000A (parametri1, parametri2, parametri3, parametri4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** osoite 0x0000000A (parametri1, parametri2, parametri3, parametri4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - tiedostonimi
Tässä Stop-virhesanomassa kukin parametri on heksadesimaaliluku, joka viittaa tiettyyn ongelmaan:
 • Parametri 1 - Osoite, johon viitattiin virheellisesti.
 • Parametri 2 - IRQL, joka edellytettiin muistin käyttämiseen.
 • Parametri 3 - Käytön laji. Tässä 0 on lukutoiminto ja 1 on kirjoitustoiminto.
 • Parametri 4 - Sen käskyn osoite, joka viittasi muistiin parametrissa 1.
Esimerkki:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll

Syy

Tämä Stop-virhesanoma ilmenee yleensä asennuksen aikana, kun ydintilassa on yritetty käsitellä sivutettavaa muistia käyttäen liian suurta prosessin sisäistä pyyntötasoa (IRQL). Yleensä tämä virhe ilmenee, kun ohjain käyttää virheellistä muistiosoitetta. Tämän virheen muita mahdollisia syitä ovat yhteensopimaton laiteohjain, yleinen laitteisto-ongelma tai yhteensopimaton ohjelmisto.

Ratkaisu

Kun tämä Stop-virhesanoma ilmenee, yritä ratkaista ongelma ensiksi Windowsin virheraportointityökalulla, joka tulee automaattisesti näkyviin virheen ilmetessä. Raportointityökalu lähettää virheraportin Microsoftille ja ilmoittaa korjaus- tai kiertotavan käyttäjälle heti. Jos korjaus- tai kiertotapaa ei ole saatavilla tai jos ongelma ei ratkea työkalun ilmoittamalla korjaus- tai kiertotavalla, toimi osassa Vianmäärityksen lisätoimet kuvattujen menetelmien mukaan.

VIANMÄÄRITYKSEN LISÄTOIMET

Tässä osassa on kaksi vianmäärityksen lisätoimia käsittelevää osaa:
 • Jos virhe ilmenee asennuksen aikana, siirry osaan Windows XP:n asennuksen aikana ilmenee virhe.
 • Jos virhe ilmenee, kun Windows XP on jo asennettu, siirry osaan Virhe ilmenee, kun Windows XP on jo asennettu.
Näiden toimien tekeminen saattaa olla helpompaa, jos tulostat tämän artikkelin ensin.

Windows XP:n asennuksen aikana ilmenee virhe

Jos näyttöön tulee Stop: 0x0000000A -virhesanoma Windows XP:n asennuksen aikana, tietokoneeseen asennetuissa laitteisto-osissa saattaa olla ongelma. Varmista ensin, että laitteisto on Windows XP -yhteensopiva, noudattamalla osassa Laitteiston yhteensopivuuden varmistaminen olevan linkin ohjeita. Jos laitteisto on yhteensopiva, tee vianmääritys laitteisto-osille osassa "Jos laitteisto on yhteensopiva, etsi muita laitteisto-ongelmia" olevien toimenpiteiden mukaan.

Laitteiston yhteensopivuuden varmistaminen

Lisätietoja mahdollisesta ohjelmiston ja laitteiston yhteensopimattomuudesta on myös Windows XP:n CD- tai DVD-asennuslevyn järjestelmän yhteensopivuutta koskevasta ohjeaiheesta.

Jos laitteisto on yhteensopiva, etsi muita laitteisto-ongelmia

Tässä osassa on seitsemän tapaa, joilla voi tehdä vianmäärityksen ja määrittää ongelman tutkimalla laitteistoa ja etsimällä mahdollisia ongelmia.

Varoitus Tämä artikkeli sisältää vaiheita, joiden tekeminen saattaa edellyttää BIOS- tai CMOS-asetusten muokkaamista tai fyysisten muutosten tekemistä tietokonelaitteistoon. Tietokoneen BIOS-asetusten virheellinen muuttaminen saattaa johtaa vakaviin ongelmiin. Microsoft ei takaa, että virheellisestä BIOS-asetusten muuttamisesta johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. BIOS-asetusten muuttaminen tapahtuu omalla vastuullasi. Jos tarvitset apua näiden toimien tekemisessä, ota yhteyttä laitteiston valmistajaan. Muutosten tekeminen tietokoneen laitteistoon tai BIOSiin saattaa mitätöidä takuun. Jos et halua tehdä laitteistomuutoksia tietokoneeseesi, voit viedä tietokoneen korjauskeskukseen.

Edellytys

Varmista, että Windows XP:n CD- tai DVD-asennuslevy on saatavilla. Seuraavat tavat edellyttävät tietokoneen käynnistämistä Windows XP:n CD- tai DVD-asennuslevyn avulla.

Mahdollisesti tarvittavat varusteet

Ennen kuin aloitat vianmäärityksen, kannattaa varata seuraavaa:
 • mahdollisten lisälaitteistojen, -sovittimien tai -laitteiden tukidokumentaatio
 • lisälaitteistojen, -sovittimien tai -laitteiden valmistajien yhteystiedot

Tapa 1: HAL (Hardware Abstraction Layer) -kerroksen määrittäminen

Voit yrittää selvittää Stop-virhesanoman ensin tällä tavalla.
 1. Paina asennuksen käynnistymisen aikana F5-näppäintä, kun näyttöön tulee sanoma siitä, että asennusohjelma tarkistaa tietokoneen laitteistokokoonpanoa.
 2. Kun näyttöön tulee kehote tehdä niin, varmista, että olet määrittänyt oikean tietokoneen tyypin ja HAL (Hardware Abstraction Layer) -tason. Jos tietokoneessa on esimerkiksi yksi suoritin, määritä HAL-tasoksi Standardi-PC.
 3. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman ja Windows XP:n asennus on onnistunut, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 2.

Tapa 2: Ominaisuuksien poistaminen käytöstä CMOS-asetuksissa

Käytä tätä tapaa, kun tapa 1 ei korjaa Stop-virhesanomaa.
 1. Poista kaikki seuraavat ominaisuudet käytöstä tietokoneesi CMOS-asetuksissa. Lisätietoja saat laitteiston ohjeista tai ottamalla yhteyttä valmistajaan.
  • kaikki välimuistin käyttö, mukaan lukien L2-taso, BIOS, sisäinen ja ulkoinen sekä takaisinkirjoitusvälimuisti levyohjaimissa
  • kaikki RAM-muistiin kopiointi
  • Plug and Play
  • kaikki BIOS-pohjaiset virustentorjuntaominaisuudet.
 2. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman, siirry vaiheeseen c.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 3.
 3. Yritä selvittää, mikä ominaisuus aiheuttaa virheen. Voit tehdä tämän ottamalla kunkin ominaisuuden kerrallaan käyttöön ja käynnistämällä sitten tietokoneen uudelleen kunkin ominaisuuden käyttöönoton jälkeen.
 4. Jos tunnistat ongelmallisen ominaisuuden, poista se käytöstä tai poista se kokonaan ja ota yhteys valmistajaan ongelman korjaamiseksi.

  Jos tämä ei tunnista CMOS-asetuksessa olevaa ongelmaa mutta korjaa Stop-virhesanoman, voit käynnistää tietokoneen normaalisti. Jokin asetus on saattanut estää asennuksen. Jos kyse on tästä, ota asetus käyttöön Windows XP:n asentamisen jälkeen. Muita toimia ei tarvita.

Tapa 3: Tietokoneen RAM-muistin tarkistaminen

Käytä tätä tapaa, kun tapa 2 ei korjaa Stop-virhesanomaa. Jos tarvitset apua seuraavien toimenpiteiden tekemisessä, lue laitteiston ohjeet.
 1. Poista toisiaan vastaamattomat SIMM-muistimoduulit (RAM-muisti), jotta kaikki SIMM-muistimoduulit toimivat samalla nopeudella. Kaikkien moduulien nopeuden tulee olla esimerkiksi 60 tai 70 nanosekuntia (ns).
 2. Suorita muistin järjestelmätesti ja poista mahdolliset virheelliset SIMM-muistimoduulit.
 3. Testaa eri SIMM-muistimoduulien käyttämistä, jos niitä on käytettävissä.
 4. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman ja Windows XP:n asennus on onnistunut, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 4.

Tapa 4: Kaikkien sovittimien poistaminen ja kaikkien laitteiden irrottaminen

Käytä tätä tapaa, kun tapa 3 ei korjaa Stop-virhesanomaa.
 1. Poista kaikki sovittimet ja irrota kaikki laitteet, joita ei tarvita tietokoneen käynnistämiseen ja Windowsin asentamiseen. Tähän sisältyvät seuraavat sovittimet ja laitteet:
  • SCSI-laitteet
  • IDE-laitteet
  • verkkosovitin
  • sisäinen modeemi
  • äänikortti
  • muut kiintolevyt (asennuksen tekeminen edellyttää vähintään yhden kiintolevyn)
  • CD- tai DVD-asema (jos asennat paikalliselta kiintolevyltä).
 2. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman, jatka vaiheeseen c.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 5.
 3. Yritä selvittää, mikä sovitin tai laite aiheuttaa virheen. Kun olet asentanut Windows XP:n uudelleen, liitä kukin sovitin ja laite uudelleen yksi kerrallaan. Käynnistä tietokone erikseen uudelleen kunkin liittämisen jälkeen.
 4. Jos ongelma määritetään laitteessa ilmenneeksi, irrota sovitin tai laite ja ota yhteys valmistajaan ongelman korjaamiseksi.

  Jos tämä ei tunnista laitteistossa olevaa ongelmaa mutta korjaa Stop-virhesanoman, voit käynnistää tietokoneen normaalisti. Jokin laitteisto on saattanut estää asennuksen. Jos kyse on tästä, liitä laitteisto uudelleen Windows XP:n asentamisen jälkeen. Muita toimia ei tarvita.

Tapa 5: SCSI-ohjainten päivittäminen ja kaikkien SCSI-laitteiden poistaminen

Käytä tätä tapaa, kun tapa 4 ei korjaa Stop-virhesanomaa. Jos tarvitset apua seuraavien toimenpiteiden tekemisessä, lue laitteiston ohjeet.
 1. Hanki uusin Windows-ohjain sovittimen valmistajalta.
 2. Poista SCSI-ohjaimen synkronoinnin neuvottelu käytöstä.
 3. Varmista, että SCSI-laitteiden päättämiset ja tunnukset ovat oikeat.
 4. Poista kaikki SCSI-laitteet SCSI-ketjusta (lukuun ottamatta yhtä kiintolevyä, jos käynnistät jostakin kyseisellä levyllä olevasta asemasta tai asennat sellaiseen).
 5. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman, jatka vaiheeseen f.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 6.
 6. Yritä selvittää, mikä SCSI-laite aiheuttaa virheen. Kun olet asentanut Windows XP:n uudelleen, liitä kukin SCSI-laite uudelleen yksi kerrallaan. Käynnistä tietokone erikseen uudelleen kunkin liittämisen jälkeen.
 7. Jos ongelma määritetään laitteessa ilmenneeksi, irrota SCSI-laite ja ota yhteys valmistajaan ongelman korjaamiseksi.

  Jos tämä ei tunnista SCSI-laitteessa olevaa ongelmaa mutta korjaa Stop-virhesanoman, voit käynnistää tietokoneen normaalisti. Jokin laite on saattanut estää asennuksen. Jos kyse on tästä, liitä laite uudelleen Windows XP:n asentamisen jälkeen. Muita toimia ei tarvita.

Tapa 6: IDE-asetusten määrittäminen uudelleen ja kaikkien IDE-laitteiden poistaminen

Käytä tätä tapaa, kun tapa 5 ei korjaa Stop-virhesanomaa. Jos tarvitset apua seuraavien toimenpiteiden tekemisessä, lue laitteiston ohjeet.
 1. Määritä kortilla sijaitsevaksi IDE-portiksi Vain ensisijainen.
 2. Varmista, että IDE-laitteiden päälaite (Master)-, alilaite (Subordinate)- ja vain (Only) -asetukset ovat oikeat.
 3. Poista kaikki IDE-laitteet kiintolevyä lukuun ottamatta.
 4. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.
  • Jos tämä korjaa Stop-virhesanoman, jatka vaiheeseen e.
  • Jos tämä ei korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 7.
 5. Yritä selvittää, mikä IDE-asetus tai -laite aiheuttaa virheen. Kun olet asentanut Windows XP:n uudelleen, liitä kukin IDE-laite uudelleen yksi kerrallaan. Käynnistä tietokone erikseen uudelleen kunkin liittämisen jälkeen.
 6. Jos ongelma määritetään asetuksessa tai laitteessa ilmenneeksi, poista asetus käytöstä tai irrota IDE-laite ja ota yhteys valmistajaan ongelman korjaamiseksi.

  Jos tämä ei tunnista IDE-asetuksessa tai -laitteessa olevaa ongelmaa mutta korjaa Stop-virhesanoman, voit käynnistää tietokoneen normaalisti. Jokin asetus tai laite on saattanut estää asennuksen. Jos kyse on tästä, ota asetus uudelleen käyttöön tai liitä laite uudelleen Windows XP:n asentamisen jälkeen. Muita toimia ei tarvita.

Tapa 7: Tunnettujen ongelmien tarkistaminen valmistajalta

Käytä tätä tapaa viimeisenä keinona, jos mikään muu ongelman määrittämis- ja korjaamistapa ei toimi.
 1. Ota yhteyttä tietokoneen tai emolevyn valmistajaan ja selvitä, onko Windows XP:n suorittamisessa tai asentamisessa tunnettuja ongelmia. Valmistaja saattaa pystyä auttamaan seuraavissa toimenpiteissä:
  • diagnostiikkaohjelman suorittaminen tietokoneessa
  • tietokoneen BIOSin päivittäminen, jos mahdollista
 2. Yritä asentaa Windows XP uudelleen.

  Jos tämä ei toimi, saat lisätietoja tukipyynnön tekemisestä seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:

Virhe ilmenee, kun Windows XP on jo asennettu

Jos näyttöön tulee Stop: 0x0000000A -virhesanoma Windows XP:n asentamisen jälkeen, virhe saattaa johtua äskettäin lisätystä kolmannen osapuolen ohjelmistosta tai laitteistosta. Kokeile tehdä ensin muiden osien vianmääritys osassa Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja laitteistojen vianmääritys kuvatuilla tavoilla. Äskettäin lisättyjen ohjelmistojen tai laitteistojen tukidokumentaatio kannattaa pitää saatavilla. Jos nämä tavat eivät korjaa ongelmaa, voit kokeilla osassa Windowsin palauttaminen olevia tapoja.

Suositeltu toimenpide

Microsoft suosittelee järjestelmän varmuuskopiointia, kaikki henkilökohtaiset tiedostot ja kansiot mukaan lukien, ennen seuraavien vianmääritystapojen aloittamista.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja laitteistojen vianmääritys

Tapa 1: Äskettäin lisätyn kolmannen osapuolen ohjelmiston tutkiminen

Jos olet asentanut jonkin kolmannen osapuolen ohjelmiston, yritä poistaa se tai poistaa se käytöstä, jotta sitä ei ladata. Käynnistä sitten tietokone uudelleen nähdäksesi, aiheuttaako ohjelmisto tai ohjain virheen.
 • Jos kolmansien osapuolten ohjelmistoja on useita, poista ne tai poista ne käytöstä yksi kerrallaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen jokaisen poiston tai käytöstä poiston jälkeen, jotta voit määrittää, mikä kolmannen osapuolen ohjelmisto aiheuttaa virheen.
 • Jos kolmannen osapuolen ohjelmiston poistaminen korjaa Stop-virhesanoman, virheen aiheuttaneessa ohjelmistossa on ongelma. Ilmoita tästä ongelmasta toimittajalle ongelman korjaamiseksi.
 • Jos kolmannen osapuolen ohjelmiston poistaminen ei korjaa Stop-virhesanomaa, ohjelmisto ei aiheuta ongelmaa. Siirry tapaan 2: Äskettäin lisätyn kolmannen osapuolen laitteiston tutkiminen -osa.

Tapa 2: Äskettäin lisätyn kolmannen osapuolen laitteiston tutkiminen

Jos olet lisännyt laitteita tai ohjaimia Windowsin asentamisen jälkeen, poista äskettäin lisätyt laitteistot ja käynnistä tietokone sitten uudelleen, jotta näet, aiheuttaako laitteisto virheen.
 • Jos äskettäin lisättyjä laitteistoja on useita, poista kukin laite tai ohjain tai poista ne käytöstä yksi kerrallaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen jokaisen poiston jälkeen, jotta voit määrittää, mikä laitteisto aiheuttaa virheen.
 • Jos äskettäin lisätyn laitteiston poistaminen korjaa Stop-virhesanoman, yritä korjata ongelma jollakin seuraavista tavoista:
  1. Hanki laitteiden päivitetyt ohjaimet, jos sellaiset ovat saatavana.
  2. Ota yhteyttä laitteen tai ohjaimen valmistajaan ja tarkista, onko laitteiston kanssa tunnettuja ongelmia.
  3. Tee vianmääritys ja varmista, että laitteisto toimii oikein.
  Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
 • Jos äskettäin lisätyn laitteen poistaminen ei korjannut Stop-virhesanomaa, yritä palauttaa Windows järjestelmän palauttamistoiminnolla. Voit tehdä tämän Windowsin palauttaminen -osan tietojen avulla.

Windowsin palauttaminen

Jos äskettäin lisätyn kolmannen osapuolen ohjelmiston tai laitteiston vianmääritys ei korjaa Stop-virhesanomaa, yritä palauttaa Windows. Jos haluat tehdä tämän, kokeile ensin

tapaa 1: Viimeisimmän toimineen kokoonpanon käyttäminen

Viimeisin toiminut kokoonpano -ominaisuus on palautusvaihtoehto, jota voi käyttää, kun et pysty käynnistämään Windows XP:tä tehtyäsi muutoksen tietokoneeseen tai kun epäilet, että edellinen tekemäsi muutos saattaa aiheuttaa ongelman. Tämä ominaisuus palauttaa rekisteritiedot ja ohjainasetukset, joita käytettiin silloin, kun tietokone viimeksi käynnistyi onnistuneesti.Saat lisätietoja viimeisimmän toimivan kokoonpanon käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

307852 Tietokoneen käynnistäminen Windows XP:n viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuuden avulla

 • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
 • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia eikä korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 2.

Tapa 2: Windows XP:n asennuksen korjaaminen

Jos Windowsin palauttaminen ei onnistunut Viimeisin toiminut kokoonpano -ominaisuudella, yritä palauttaa Windows korjaamalla Windows XP:n asennus.
Edellytykset
Varmista, että Windows XP:n CD- tai DVD-asennuslevy on käytettävissä.
Mahdollisesti tarvittavat varusteet
Ennen kuin aloitat vianmäärityksen, kannattaa varata seuraavaa:
 • virustentorjuntaohjelmiston tai BIOS-ohjelmiston dokumentaatio
 • tietokoneen dokumentaatio, jossa on ohjeet CD- tai DVD-aseman määrittämisestä ensimmäiseksi käynnistettäväksi laitteeksi
Voit korjata Windows XP:n asennuksen seuraavasti:
 1. Poista virustentorjuntaohjelmat ja BIOS-tason virussuojaus käytöstä. Saat lisätietoja ohjelmiston ohjekirjasta tai käytönaikaisesta ohjeesta.
 2. Varmista, että CD- tai DVD-asema on ensisijainen käynnistyslaite. Katso tietokoneen ohjeista lisätietoja tämän tekemisestä.
 3. Aseta Windows XP:n CD-levy CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
 4. Kun näyttöön tulee ohje, jossa kehotetaan käynnistämään CD-asemasta painamalla mitä tahansa näppäintä, paina jotakin näppäintä. Tietokone käynnistyy Windows XP:n CD-levyltä.
 5. Kun tietokone käynnistyy CD-levyltä, järjestelmä tarkistaa laitteiston ja kehottaa sitten valitsemaan jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Asenna Windows XP painamalla ENTER.
  • Korjaa tai palauta Windows XP:n asennus painamalla R.
  • Lopeta asennusohjelma asentamatta Windows XP:tä painamalla F3.
 6. Paina ENTER-näppäintä.
 7. Hyväksy käyttöoikeussopimus painamalla F8-näppäintä.
 8. Nykyinen Windows XP -asennus näkyy näytössä olevassa ruudussa. Tämän jälkeen näyttöön tulee kehote valita jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Paina R korjataksesi valitun Windows XP:n asennuskerran.
  • Jos haluat ohittaa korjaamisen ja asentaa kokonaan uuden kopion Windows XP:stä, paina ESC.
 9. Paina R-näppäintä. Kun Windows XP:n asennus on korjattu, saatat joutua aktivoimaan Windows XP:n uudelleen, jos muutit tietokoneen laitteistokokoonpanoa.
  • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
  • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia eikä korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 3.

Tapa 3: Aikaisempi ohjain -toiminnon käyttäminen

Jos voit käynnistää tietokoneen vikasietotilassa, palauta Windows tällä tavalla, jos tapa 2 ei toimi.

Aikaisempi ohjain -toiminnon avulla voi korvata laiteohjaimen aiemmin asennetulla ohjainversiolla. Voit käyttää tätä toimintoa, jos olet asentanut uuden laiteohjaimen, joka tekee tietokoneesta epävakaan. Kun käytät Aikaisempi ohjain -toimintoa, voit palauttaa aikaisemman laiteohjaimen ja jatkaa tietokoneen käyttämistä. Saat lisätietoja Aikaisempi ohjain -toiminnon käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

283657 Windows XP:n Aikaisempi ohjain -toiminnon käyttäminen

 • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
 • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia eikä korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 4.

Tapa 4: Windows XP:n Järjestelmän palauttaminen -toiminnon käyttäminen

Jos voit käynnistää tietokoneen vikasietotilassa, palauta Windows tällä tavalla, jos tapa 3 ei toimi. Windows XP:n Järjestelmän palauttaminen tekee kopion tärkeistä järjestelmätiedostoista ja joistakin ohjelmatiedostoista ja tallentaa nämä palautuspisteiksi. Näiden palautuspisteiden avulla voit palauttaa Windows XP:n aiempaan tilaan.Saat lisätietoja Järjestelmän palauttaminen -toiminnon käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

306084 Käyttöjärjestelmän palauttaminen aiempaan tilaan Windows XP:ssä

 • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
 • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia eikä korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 5.

Tapa 5: Palautuskonsolin käyttäminen

Microsoft suosittelee, että käytät palautuskonsolia Windowsin palauttamiseen vasta, kun vikasietotila ja muut käynnistysvaihtoehdot eivät toimi. Jos et pysty käynnistämään tietokonetta, voit suorittaa palautuskonsolin Windows XP:n käynnistyslevykkeiltä tai Windows XP:n CD-levyltä.

Palautuskonsolin avulla voi ottaa palveluita käyttöön ja poistaa niitä käytöstä, alustaa asemia, lukea ja kirjoittaa paikallisen aseman (mukaan lukien asemat, jotka on alustettu käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää) tietoja sekä tehdä useita muita hallintatehtäviä. Palautuskonsolista on hyötyä erityisesti silloin, kun sinun on korjattava tietokoneesi kopioimalla tiedosto levykkeeltä tai CD-levyltä kiintolevylle, tai jos sinun on määritettävä uudelleen jokin palvelu, joka estää tietokonetta käynnistymästä oikein.
Edellytykset
Varmista, että Windows XP:n CD- tai DVD-asennuslevy on saatavilla.

Saat lisätietoja palautuskonsolin käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

307654 Palautuskonsolin asentaminen ja käyttäminen Windows XP:ssä

 • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
 • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia eikä korjaa Stop-virhesanomaa, siirry tapaan 6.

Tapa 6: Ongelmallisen ohjelmiston tai ohjaimen nimeäminen uudelleen

Jos voit käynnistää tietokoneen DOS-tilassa tai vikasietotilassa, käytä tätä tapaa viimeisenä Windowsin palautuskeinona, kun mikään muu tapa ei toimi.
 • Jos Windows sijaitsee FAT-osiossa, käynnistä tietokone MS-DOSiin ja nimeä sitten ongelman aiheuttava ohjelmisto tai ohjain.
 • Käynnistä tietokone muussa tapauksessa vikasietotilassa komentokehotteella ja nimeä ongelmallinen ohjelmisto tai ohjain sitten uudelleen.

  Lisätietoja vikasietotilassa käynnistämisestä on Microsoftin Ohje ja tuki -verkkosivustossa kohdassa Windows XP:n vikasietotilan käynnistysasetusten kuvaus.
  • Jos tämän tavan vaiheiden tekeminen palauttaa Windowsin ja korjaa Stop-virhesanoman, sinun ei tarvitse tehdä muita toimia.
  • Jos tämä tapa ei palauta Windowsia tai korjaa Stop-virhesanomaa, saat lisätietoja tukipyynnön tekemisestä seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:

Enemmän tietoa

Jos tässä artikkelissa kuvatut tavat eivät korjaa Stop: 0x0000000A -virhesanomaa ja jos käytät Windowsia HCL-luetteloon kuuluvassa laitteistossa, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
314103 Valmistelut ennen yhteyden ottamista Microsoftiin sen jälkeen, kun Stop-virhesanoma sinisellä taustalla tulee näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314063 – Viimeisin tarkistus: 25.7.2013 – Versio: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Palaute