MS-DOS-ohjelmien vianmääritys Windows XP:ssä

Tämän artikkelin Microsoft Windows 2000 -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 165214 .

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten MS-DOS-ohjelmien vianmääritys tehdään Windows XP:ssä.

Enemmän tietoa

Ntvdm-alijärjestelmän testaaminen

Ensimmäinen testattava asia MS-DOS-ohjelmien ongelmien yhteydessä on Windows Virtual DOS Machine (NTVDM) -alijärjestelmä. Command.com-apuohjelman avulla voit testata, toimiiko NTVDM-alijärjestelmä oikein. Voit käynnistää Command.com-apuohjelman seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun command.com ja valitse sitten OK.
Tämän pitäisi käynnistää komentokehoteikkuna. Jos tämä ei toimi oikein, NTVDM-alijärjestelmässä on ongelma, ja sinun pitää tarkistaa seuraavat kohteet:
 • Tarkista SystemRoot%\System32-kansion Config.nt- ja Autoexec.nt-tiedostoista, onko niissä epätavallisia asetuksia.

  Merkitse REM-lausekkeen avulla huomautuksiksi kaikki merkinnät seuraavia oletusarvon mukaisia merkintöjä lukuun ottamatta:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (vain, jos CSNW on asennettuna)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (vain, jos CSNW on asennettuna)
  Toinen tapa tehdä tämä on laajentaa Autoexec.nt_- ja Config.nt_-tiedostot Windowsin CD-levyltä %SystemRoot%\System32-kansioon.
 • Käynnistä Tehtävienhallinta painamalla CTRL+VAIHTO+ESC, sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ja varmista, että muita NTVDM-prosesseja ei ole käynnissä.
 • Estä kaikkia ohjelmia käynnistymästä käyttöjärjestelmän käynnistyksen yhteydessä. Ohjelmat voidaan suorittaa käynnistyksen yhteydessä kolmesta sijainnista: Käynnistys-ryhmistä, rekisterin Run- ja RunOnce-riveiltä sekä Win-ini-tiedoston "run="- ja "load="-riveiltä. Voit tarkistaa nämä sijainnit seuraavasti:
  1. Käynnistys-ryhmät ovat paikallisen kiintolevyn kansioita. Niiden sijainnit ovat seuraavat:
   • %SystemRoot%\Profiles\käyttäjän_nimi\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Run- ja RunOnce-rivit sijaitsevat seuraavassa rekisteriavaimessa:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Voit muokata Win.ini-tiedostoa Muistion avulla. Win.ini-tiedosto sijaitsee %SystemRoot%-kansiossa.
 • Tarkastele %SystemRoot%\System32-kansion NTVDM-järjestelmätietoja. Tarkista seuraavat rivit ja varmista, että niiden versiot ovat oikeat, tarkistamalla niiden koko ja päiväys:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (vain Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • NTVDM-alijärjestelmään liittyvät rekisterimerkinnät ovat seuraavat:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Tässä avaimessa ovat Windowsin käyttämät Config.sys- ja Autoexec.bat-tiedostojen ympäristömuuttujat.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Tässä avaimessa ovat NTVDM-istunnon käyttämät laiteohjaimet. Windowsin asennusohjelma luo nämä merkinnät, kun laiteohjain asennetaan.

Ohjelmakohtaisten ongelmien tarkistaminen

Seuraavat toiminnot eivät toimi Windows XP:ssä:
 • Kaikkia MS-DOS-toimintoja tuetaan tehtävienvaihdon API-liittymää lukuun ottamatta.
 • Lohkotilan laiteohjaimia ei tueta. Lohkolaitteita ei tueta, joten lohkolaitteita ja SETDPB-toimintoja käsitteleviä MS-DOS-I/O-ohjausobjektin (IOCTL) API-liittymiä ei tueta.
 • Keskeytyksen 10 toiminto 1A palauttaa arvon 0; kaikki muut toiminnot välitetään ROM-muistiin.
 • Keskeytyksen 13 rajoitettua levynkäyttöä käsitteleviä kutsuja ei tueta.
 • Keskeytys 18 (ROM BASIC) luo sanoman siitä, että ROM BASICia ei tueta.
 • Keskeytys 19 ei käynnistä tietokonetta uudelleen, mutta se sulkee nykyisen VDM:n (Virtual DOS Machine) puhtaasti.
 • Keskeytystä 2F, joka käsittelee DOSKEY-ohjelmakutsuja (AX = 4800), ei tueta.
 • MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extensions) -funktioita 2, 3, 4, 5, 8, E ja F ei tueta.
 • 16-bittinen Windows-alijärjestelmä x86-tietokoneessa tukee 386-tilan ohjelmia, mutta se ei kuitenkaan tue 16-bittisiä näennäislaiteohjaimia (VxD). Muussa kuin x86-tietokoneessa oleva alijärjestelmä emuloi Intel 40486 -komentojoukkoa, joka antaa tietokoneen suorittaa 386-tilan ohjelmia, kuten Microsoft Visual Basicia, RISC (Reduced Instruction Set Computer) -tietokoneissa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Windows ei tue 16-bittisiä ohjelmia, jotka vaativat laitteiston rajoittamattoman käytön. Jos ohjelmasi vaatii tämän, se ei toimi Windows NT:ssä, Windows 2000:ssa tai Windows XP:ssä.


Tarkista seuraavaksi, ovatko Autoexec.nt- ja Config.nt-tiedostojen asetukset oikeat. Kokeile aina aiemmin tässä artikkelissa lueteltujen oletusasetusten käyttämistä. Jotkin ohjelmat vaativat erityisiä asetuksia tai ohjaimia Config.sys- tai Autoexec.bat-tiedostossa, jotta ne toimisivat oikein. Jos näin on, nämä tiedostot voidaan alustaa kahdella tavalla, kun ohjelma käynnistetään:
 • Kirjoita nämä rivit %SystemRoot%\System32-kansiossa oleviin Config.nt- ja Autoexec.nt-tiedostoihin.
 • Luo uudet Config- ja Autoexec-tiedostot suoritettaviksi, kun ohjelma käynnistetään. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Luo tiedostot ja tallenna ne käyttäen tunnistetta .nt johonkin kansioon, joka ei ole %SystemRoot%\System32 (nämä tiedostot tallennetaan yleensä samaan kansioon, jossa ohjelma on).
  2. Napsauta jotakin työpöydän kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi ja valitse sitten Pikakuvake.
  3. Kirjoita Kirjoita kohteen sijainti -ruutuun suoritettavan tiedoston koko polku ja valitse sitten Seuraava.
  4. Kirjoita Kirjoita pikakuvakkeen nimi -ruutuun pikakuvakkeelle nimi ja valitse sitten Valmis. Tämä luo uuden pikakuvakkeen työpöydälle.
  5. Napsauta uutta pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
  6. Valitse Ohjelmavälilehdessä Windows, jolloin näyttöön tulee valintaikkuna Autoexec- ja Config-tiedostojen polkua varten.
  7. Kirjoita luomiesi tiedostojen koko polku ja valitse sitten OK molemmissa valintaikkunoissa.
  Tämän kuvakkeen napsauttaminen suorittaa ohjelmalle määritetyt Autoexec- ja Config-tiedostot. Näillä asetuksilla on samat rajoitukset kuin MS-DOS-ohjelmilla.
Ohjelman ominaisuuksissa on muita asetuksia. Jos ohjelmasi ei toimi oikein, tarkista kaikki välilehdet ja varmista, että ohjelman asetukset ovat sen valmistajan suositusten mukaiset. Jos ohjelma ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä sen valmistajaan ja varmista, että ohjelman suorittamista Windowsissa tuetaan.


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

171940 MS-DOS-sovelluksen I/O-toimet aiheuttavat levykeaseman käyttämisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

156687 Config.nt- tai Autoexec.nt-tiedostojen merkinnät saattavat aiheuttaa NTVDM-virheitä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
102418 NTVDM-virhe: Asemassa ei ole levyä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

142026 Piilotetun WOW VDM -konsolin virhesanoma suoritettaessa 16-bittistä sovellusta tai DOS-sovellusta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 314106 – Viimeisin tarkistus: 13.6.2005 – Versio: 1

Palaute