Windows XP:n kehittyneen puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen suorittaminen

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Tässä artikkelissa

ESITTELY

Monet Windows XP -tietokoneessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomasta tai vioittuneesta ohjelmasta. Voit selvittää, aiheutuuko ongelma tällaisesta ohjelmasta, joko suorittamalla puhtaan käynnistyksen tai käynnistämällä Windowsin uudelleen käynnistämättä kyseistä ohjelmaa.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten kehittyneen puhtaan käynnistyksen vianmääritys suoritetaan, jotta voit selvittää, aiheutuuko ongelma käyttöjärjestelmän perusosasta tai Windows-ympäristössä ladattavasta ohjelmasta.

Lisätietoja tietokoneen puhtaasta käynnistyksestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310353 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows XP:ssä

Palaa alkuun

Enemmän tietoa

Puhtaan käynnistyksen vianmääritys on suunniteltu eristämään suorituskykyongelma. Voit suorittaa puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen tekemällä useita toimia ja käynnistämällä tietokoneen kunkin toimen tekemisen jälkeen (testataksesi, korjasiko toimen tekeminen ongelman).

Puhtaan käynnistyksen vianmäärityksessä on seuraavat vaiheet:

 1. Tietokoneen käynnistäminen vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa
 2. Allekirjoittamattomien ohjainten poistaminen
 3. Rekisterimerkintöjen poistaminen
 4. Käyttäjäprofiilien testaaminen
 5. Kolmannen osapuolen palveluiden poistaminen käytöstä
 6. Ohjelmien poistaminen
Palaa alkuun

Tietokoneen käynnistäminen vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa

Voit suorittaa mahdollisten käyttöjärjestelmäongelmien vianmäärityksen käynnistämällä tietokoneesi ensin vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa. Jos ongelma liittyy ohjelmaan, jonka ei ole käytettävä verkkoa, Microsoft suosittelee vikasietotilan käyttämistä. Jos ongelma liittyy verkkoa käyttävään ohjelmaan ja käytät verkkosovitinta verkkoyhteyden muodostamiseen, saatat pystyä testaamaan verkkoa käyttävää ohjelmaa (selaimet mukaan lukien) verkkoa tukevan vikasietotilan avulla.

Huomautus Et pysty käyttämään verkkoa tukevaa vikasietotilaa, kun käytät verkkoyhteyden muodostamiseen modeemia tai PC-korttia, koska modeemin ja PC-kortin ohjaimia ei ladata vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa.

Jos käynnistät tietokoneesi vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa etkä pysty tekemään toimea, jossa ongelma aiemmin ilmeni, ongelma liittyy todennäköisesti käyttöjärjestelmään.

Huomautus Voit suorittaa puhtaan käynnistyksen Windows XP:ssä järjestelmän kokoonpanosovelluksen (Msconfig.exe) avulla.

Saat lisätietoja järjestelmän kokoonpanosovelluksesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310560 Vianmääritys Windows XP:ssä Msconfig-apuohjelman avulla


Tietoja ongelman mahdollisesti aiheuttavien ohjelman osien selvittämisestä on Rekisterimerkintöjen poistaminen -osassa.

Huomautus Et välttämättä pysty testaamaan joitakin toimia vikasietotilassa, koska kaikkia palveluita ja ohjaimia ei ladata vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa. Et esimerkiksi pysty testaamaan ääneen liittyviä multimediaongelmia tai keskeytys- tai lepotilaan liittyviä ongelmia vikasietotilassa.

Jos käynnistät tietokoneen vikasietotilassa tai verkkoa tukevassa vikasietotilassa ja ongelma ilmenee edelleen, ongelma saattaa aiheutua käyttöjärjestelmästä. Monet kolmannen osapuolen ohjelmiston asentavat toimintojen tai suodatinten ohjaimet saatetaan ladata vikasietotilassa. Tämän vuoksi saatat joutua tekemään lisätoimia testataksesi ja poistaaksesi kolmannen osapuolen ohjaimet vikasietotilassa.


Käynnistää tietokoneen vikasietotilassa seuraavasti:
 1. Tulosta nämä ohjeet ennen siirtymistä vaiheeseen 2. Et pysty tarkastelemaan niitä muulla tavalla sen jälkeen, kun olet sammuttanut tietokoneen vaiheessa 2.
 2. Käynnistä tietokone uudelleen.
 3. Paina F8-näppäintä. Jos tietokone on määritetty käynnistymään useisiin käyttöjärjestelmiin, voit painaa F8-näppäintä, kun käynnistysvalikko on näkyvissä.
 4. Valitse haluamasi vikasietotilan asetus nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Huomautus Jotta numeronäppäimistön nuolinäppäimet toimisivat, NUM LOCK ei saa olla käytössä.
 5. Jos tietokone on määritetty käynnistymään useisiin käyttöjärjestelmiin, valitse haluamasi asennus nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.
Vikasietotilassa voit käyttää vain perustiedostoja ja -ohjaimia (kuten hiirtä, näyttöä, näppäimistöä, massamuistilaitetta, perusnäyttöä ja järjestelmän oletuspalveluita, mutta et verkkoyhteyttä). Voit valita seuraavia vaihtoehtoja:
 • Verkkoa tukevan vikasietotilan valitseminen lataa kaikki nämä tiedostot sekä palvelut ja ohjaimet, jotka tarvitaan verkon käyttämiseen.
 • Vikasietotilan käynnistäminen komentokehotteeseen vastaa vikasietotilaa, mutta graafisen käyttöliittymän sijaan käynnistetään komentokehote.
 • Viimeisimmän toimivan kokoonpanon valitseminen käynnistää tietokoneen käyttäen rekisteritietoja, jotka tallennettiin, kun tietokone edellisen kerran sammutettiin.
Voit suorittaa ongelmien vianmäärityksen vikasietotilan avulla. Jos ongelma ei ilmene uudelleen vikasietotilassa käynnistämisen jälkeen, ongelma ei aiheudu oletusasetuksista ja pienimmästä mahdollisesta määrästä laiteohjaimia. Jos ongelman aiheuttaa äskettäin lisätty laite tai muutettu ohjain, voit poistaa laitteen tai kumota muutoksen vikasietotilassa.

Joissakin tilanteissa vikasietotilan käyttämisestä ei ole apua. Vikasietotilasta ei ole apua esimerkiksi silloin, kun tietokoneen käynnistämiseen tarvittavat Windowsin järjestelmätiedostot ovat vioittuneet. Tässä tapauksessa palautuskonsolin käyttämisestä voi olla apua.

Palaa alkuun

Allekirjoittamattomien ohjainten poistaminen

Kaikki Windows XP:hen sisältyvät ohjaimet vahvistavat digitaalisten allekirjoitusten avulla, että WHQL (Windows Hardware Quality Labs) on testannut ne. Monien Windows XP:lle kirjoitettujen kolmannen osapuolen ohjelmien on asennettava ohjaimia, joita WHQL ei ole testannut. Niitä ei siis ole allekirjoitettu digitaalisesti.

Huomautus Joillakin kolmannen osapuolen valmistajilla on työkaluja, joiden avulla ne voivat luoda kelvollisia digitaalisia allekirjoituksia, vaikka WHQL ei ole testannut heidän tuotteitaan. Seuraavien toimien avulla ei voi selvittää, onko näitä ohjaimia asennettu.

Windows XP sisältää Tiedoston allekirjoituksen varmentaminen -työkalun (Sigverif.exe). Tämän työkalun avulla voit löytää tietokoneestasi kaikki tiedostot, joita ei ole allekirjoitettu digitaalisesti. Windows XP:n puhtaan käynnistyksen vianmäärityksessä on testattava ainoastaan %Windir%\System32\Drivers-kansiossa olevat tiedostot.

Voit käyttää Sigverif.exe-työkalua seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sigverifAvaa-ruutuun ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Lisäasetukset, valitse Etsi muita tiedostoja, jotka eivät ole digitaalisesti allekirjoitettuja, valitse Selaa, etsi Windows\System32\Drivers-kansio ja valitse sitten OK kahdesti.
 3. Valitse Aloita.
Kun Sigverif.exe-ohjelman suoritus on päättynyt, näyttöön tulee luettelo kaikista tietokoneeseen asennetuista allekirjoittamattomista ohjaimista.

Huomautus Monia näytönohjaimia ei ole allekirjoitettu digitaalisesti. Seuraavien vaiheiden tekeminen saattaa aiheuttaa ongelmia näytön tarkkuudessa. Nämä ongelmat saattavat estää tietokoneen käynnistämisen.

Luettelo kaikista Sigverif.exe-työkalun löytämistä allekirjoitetuista ja allekirjoittamattomista ohjaimista on %Windir%-kansion (yleensä Winnt- tai Windows-kansio) Sigverif.txt-tiedostossa. Kaikkien allekirjoittamattomien ohjainten kohdalla on merkintä "Allekirjoittamaton".

Kun olet selvittänyt, mitä ohjaimia ei ole allekirjoitettu, luo kansio, johon voit siirtää allekirjoittamattomat ohjaimet. Esimerkiksi SysDriversBak on tähän tarkoitukseen sopiva kansionimi.

Siirrä allekirjoittamattomat ohjaimet, käynnistä tietokone uudelleen (niin, ettei Windows\System32\Drivers-kansiossa ole allekirjoittamattomia ohjaimia) ja testaa sitten ohjelmaa tai muuta toimintoa ja tarkista, tuleeko sama virhesanoma näyttöön tai ilmeneekö sama ongelma uudelleen.

Huomautus Koska useimpiin ohjaintiedostoihin liittyy rekisterimerkintöjä, joita ei vielä ole muutettu, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Vähintään yksi käynnistyksen yhteydessä käynnistettävistä palveluista jäi käynnistymättä...
Jos ongelmaa ei enää ilmene, ongelma aiheutui allekirjoittamattomasta kolmannen osapuolen suodattimen ohjaimesta tai toiminto-ohjaimesta. Toiminto-ohjain on ohjain, jota käytetään tietyn tietokoneen väylää käyttävän laitteen lataamiseen. Suodatinohjain latautuu tason ylempänä tai alempana kuin toiminto-ohjain, ja se muokkaa toiminto-ohjaimen toimintaa.

Voit selvittää, mikä allekirjoittamaton ohjain aiheuttaa ongelman, toimimalla jollakin seuraavista tavoista:
 • Sijoita samaan ohjelmaan tai laitteeseen liittyvät ohjaimet takaisin Windows\System32\Drivers-kansioon testaamista varten.
 • Sijoita ensimmäinen puolisko ohjainluettelon ohjaimista takaisin Windows\System32\Drivers-kansioon testaamista varten.
Ensimmäinen testaustapa on yleensä parempi ongelman syyn määrittämiseen, mutta et välttämättä pysty selvittämään, mitkä ohjaimet liittyvät toisiinsa. Kun olet selvittänyt ongelman aiheuttavan ohjaimen, voit joko poistaa ohjaimen tai ohjelman, poistaa ohjaimen käytöstä tai poistaa palvelun käytöstä.

Voit poistaa palvelun käytöstä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita %systemroot%\system32\services.msc /s ja valitse sitten OK.
 3. Kaksoisnapsauta palvelua, valitse Käynnistystapa-luettelossa Ei käytössä ja valitse sitten OK.
 4. Käynnistä tietokone uudelleen.


Etsi ohjaimia tai muita ohjelmapäivityksiä tai korvaa ohjelma tai ohjain erityisesti Windows XP:lle kirjoitetulla ohjelmalla tai ohjaimella.Voit poistaa ohjaimen käytöstä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s ja valitse sitten OK.
 3. Valitse Laitehallinta.
 4. Kaksoisnapsauta laitetta, valitse Laitteen käyttö -luettelossa Älä käytä tätä laitetta (poista käytöstä) ja valitse sitten OK.
 5. Etsi laitteen päivitettyä ohjainta jälleenmyyjältä.
Saat ohjelman valmistajan yhteystiedot napsauttamalla jotakin seuraavan luettelon artikkelien numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

65416 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)60781 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)60782 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Huomautus Kaikki laitteet ja palvelut eivät näy Windows XP:n käyttöliittymässä.

Jos laite tai palvelu ei ole käytettävissä Windows XP:n käyttöliittymässä, poista laite tai palvelu käytöstä palautuskonsolin avulla.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

314058 Windows XP:n palautuskonsolin kuvaus

Palaa alkuun

Rekisterimerkintöjen poistaminen

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Jos ohjelmien suorittamisessa vikasietotilassa ei enää ilmene ongelmia, ongelma aiheutuu todennäköisesti ohjelmista, jotka ladataan Windows XP:n käynnistymisen yhteydessä.

Windows XP:n käynnistysprosessiin kuuluvat ohjelmat on yleensä lisätty johonkin seuraavista sijainneista:

 • Ohjelmat-valikon Käynnistys-kansioon.
 • Rekisterin Run-riville kaikkia käyttäjiä varten.
 • Rekisterin Run-riville tiettyjä käyttäjiä varten.
 • Rekisterin Load-merkintään kaikkia käyttäjiä varten.
Huomautus Koska rekisteri on Windows XP:n tietokoneen ja kaikkien ohjelmien asetusten sijainti, varmista, että varmuuskopioit rekisterin ja tietyt rekisterimerkinnät siltä varalta, että et pysty käynnistämään tietokonetta rekisterin muokkaamisen jälkeen. Voit varmuuskopioida Windows XP:n rekisterin käyttämällä Windows Varmuuskopiointi -ohjelmaa ja suorittamalla sitten koko järjestelmän varmuuskopioinnin järjestelmän tila mukaan lukien.

Huomautus Varmuuskopiointi-apuohjelma ei sisälly oletusarvoisesti Windows XP Home Editionin asennukseen. Windows XP Home Editionin Käynnistä-valikossa ei ole Varmuuskopiointi-kuvaketta, eikä Windows XP Home Editionin Lisää tai poista sovellus -työkalussa ole Varmuuskopiointi-apuohjelmaa.

Saat lisätietoja Windows XP Home Editionin Varmuuskopiointi-apuohjelman asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

302894 Varmuuskopiointi-apuohjelman asentaminen CD-levyltä Windows XP Home Editionissa

Voit varmuuskopioida järjestelmän tilatiedot seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat), valitse Apuohjelmat, valitse Järjestelmätyökalut ja valitse sitten Varmuuskopiointi.
 2. Napsauta mukautettu tila -linkkiä.
 3. Valitse Varmuuskopiointi-välilehti ja valitse sitten System State -valintaruutu.
 4. Valitse Aloita varmuuskopiointi.

Tämän tekeminen varmuuskopioi järjestelmän tilatiedot yhdessä muiden nykyisessä varmuuskopiointitoimessa valittujen tietojen kanssa.


Saat lisätietoja järjestelmän rekisterin varmuuskopioimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

240363 Windows 2000 -tietokoneen järjestelmän tilan varmuuskopioiminen ja palauttaminen Varmuuskopiointi-apuohjelman avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Käynnistys-kansion kuvakkeet ladataan kahdesta sijainnista. Voit poistaa nämä merkinnät seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Resurssienhallinta.
 2. Etsi ja valitse seuraava kansio, ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Leikkaa:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 3. Luo työpöydälle SysDriversBak-kansio, luo tämän kansion sisään UserStartup-kansio, avaa UserStartup-kansio ja valitse Muokkaa-valikosta Liitä.
 4. Toista vaiheet 1 ja 2. Etsi tämän jälkeen All Users\Start Menu\Programs\Startup -kansio.
 5. Valitse Muokkaa-valikosta Leikkaa, etsi ja valitse työpöydän SysDriversBak-kansio, luo AllUsersStartup-kansio ja valitse sitten Liitä.
Voit poistaa rekisterin Run-rivin arvot kaikkien käyttäjien osalta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoitaregedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisteriavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Vie.
 4. Etsi luomasi SysDriversBak-kansio, kirjoita HKLMRunTiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Tallenna.
 5. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella jokaista arvoa Default-arvoa lukuun ottamatta, valitse Poista ja vahvista toimi valitsemalla Kyllä.
 6. Tarkastele kohteeseen liittyviä RunOnce- ja RunOnceEx-avaimia ja selvitä, onko ohjelma asennettu kokonaan. Toista sitten vaiheet 3 - 5 käyttäen eri tiedostonimiä RunOnce- ja RunOnceEx-avainten mukaisesti.
Voit poistaa rekisterin Run-rivin arvot kirjautuneena olevan käyttäjätilin osalta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoitaregedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisteriavain ja napsauta sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Vie.
 4. Etsi luomasi SysDriversBak-kansio, kirjoita HKCURunTiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Tallenna.
 5. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella kutakin arvoa ja valitse sitten Poista.
 6. Tarkastele kohteeseen liittyvää RunOnce-avainta nähdäksesi, onko ohjelma asennettu kokonaan. Toista sitten vaiheet 3 - 5, mutta muuta nimi vastaamaan RunOnce-avainta.


Voit poistaa Load-avaimen arvon datan seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoitaregedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisteriavain ja napsauta sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Valitse oikeanpuoleisessa ruudussa Tiedosto-valikosta Vie. Jos load-arvolla ei ole arvon dataa, etsi ja valitse SysDriversBak-kansio, kirjoita HKCUloadTiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Tallenna.
 4. Kaksoisnapsauta load-arvoa oikeanpuoleisessa ruudussa, poista Arvon data -ruudussa oleva arvo ja valitse sitten OK.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa toimivuus.

Jos ongelmaa ei enää ilmene, yhdistä poistamasi arvot seuraavassa järjestyksessä:

 1. Kaikki käyttäjät -ryhmän ja kirjautumiseen käytettävän käyttäjätilin käynnistyskuvakkeet.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Huomautus Jos haluat yhdistää arvot, voit automatisoida tuonnin kaksoisnapsauttamalla .reg-tiedostoa Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone -toiminnossa. Kun teet tämän, sinua kehotetaan vahvistamaan, että haluat yhdistää tiedot rekisteriin. Käynnistä yhdistäminen valitsemalla Kyllä. Kun tiedosto on yhdistetty rekisteriin onnistuneesti, näyttöön tulee sanoma toimen onnistumisesta. Jos tiedoston syntaksi on virheellinen eikä yhdistäminen onnistu, näyttöön tulee virhesanoma, joka kertoo, että tiedosto ei ole rekisterin komentosarja ja että sitä ei voi tuoda rekisteriin.


Voit lisätä kuvakkeita Käynnistys-valikkoon seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat), valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Resurssienhallinta.
 2. Etsi ja valitse aiemmin luomasi SysDriversBak-kansio, avaa AllUsersStartup-kansio, valitse Valitse kaikki ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Kopioi.
 3. Etsi ja valitse seuraava kansio ja valitse sitten Liitä:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Etsi ja valitse SysDriversBak\UserStartup-kansio, ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Kopioi.
 5. Etsi ja valitse seuraava kansio ja valitse sitten Liitä:
  Documents and Settings\käyttäjänimi\Start Menu\Programs\Startup
  Tässä käyttäjänimi on tietokoneeseen kirjautuneen käyttäjän nimi.
 6. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa toimivuus.
Palaa alkuun

Käyttäjäprofiilien testaaminen

Käyttäjäkohtaiset tiedot ovat saattaneet vioittua, mutta muut tietokoneen käyttäjät eivät kohtaa ongelmia. Voit selvittää, aiheutuuko ongelma tästä, kirjautumalla uutena käyttäjänä tai luomalla uuden käyttäjätilin ja testaamalla sitten uutta kirjautumista.

Huomautus Ohjelma saattaa toimia oikein vain, kun kirjaudut oletusarvoisella järjestelmänvalvojan tilillä. Tämä ongelma voi esimerkiksi ilmetä vanhemmissa ohjelmissa.

Jos oletusarvoinen järjestelmänvalvojan profiili vioittuu, korjaa ongelma asentamalla Windows XP uudelleen.

Kaikki käyttäjäkohtaiset määritystiedot (jotka näkyvät HKEY_CURRENT_USER-rekisteriavaimessa) on tallennettu Ntuser.dat-tiedostoon, joka sijaitsee Documents and Settings\käyttäjänimi -kansiossa.

Palaa alkuun

Kolmannen osapuolen palveluiden poistaminen käytöstä

Ongelmien estäminen tai kiertäminen saattaa edellyttää asennettujen kolmannen osapuolen palveluiden poistamisen käytöstä. Kolmannen osapuolen palveluita ei ladata vikasietotilassa eikä verkkoa tukevassa vikasietotilassa. Jos vikasietotilan käyttäminen onnistuu, ongelma saattaa aiheutua ladattavasta kolmannen osapuolen palvelusta.

Seuraavassa taulukossa on osittainen luettelo ladattavista käyttöjärjestelmän peruspalveluista. Ladattavat palvelut kuitenkin vaihtelevat asennettujen palveluiden ja käytössä olevan Windows XP:n version mukaan.

PalveluKuvausKäynnistystila
HälytysHälytysAutomaattinen
AppMgmtSovellusten hallintaManuaalinen
ClipSrvLeikekirjaManuaalinen
EventSystemCOM+-tapahtumajärjestelmäManuaalinen
SelaajaTietokoneiden selausAutomaattinen
DHCPDHCP-asiakasAutomaattinen
DfsHajautettu tiedostojärjestelmäAutomaattinen
TrkWksTiedostolinkkijäljityksen asiakasAutomaattinen
TrkSrvTiedostolinkkijäljityksen palvelinManuaalinen
MSDTCDistributed Transaction CoordinatorAutomaattinen
DNSCacheDNS-asiakasAutomaattinen
EventLogTapahtumalokiAutomaattinen
FaxFaksipalveluPoistettu käytöstä
NtFrsTiedostojen replikointiManuaalinen
IISADMINIIS-hallintapalveluAutomaattinen
cisvcIndeksointipalveluManuaalinen
SharedAccessInternet-yhteyden jakaminen (palomuuri)Manuaalinen
PolicyAgentIPSec-suojauskäytäntöagentti (IPSec-palvelu)Automaattinen
LicenseServiceSisäänkirjautumisen lisenssipalveluAutomaattinen
dmserverLoogisen levyn hallintaAutomaattinen
dmadminLoogisen levyn hallinnan valvontapalveluManuaalinen
ViestinvälitysViestinvälitysAutomaattinen
mspadminMicrosoftin välityspalvelimen hallintaAutomaattinen
wspsrvMicrosoft Winsock -välityspalvelinpalveluAutomaattinen
NetlogonVerkkokirjautuminenAutomaattinen
mnmsrvcNetMeetingin työpöydän etäjakaminenManuaalinen
NetmanVerkkoyhteydetManuaalinen
NetDDEVerkon DDEManuaalinen
NetDDEdsdmVerkon DDE DSDMManuaalinen
NtLmSspNT LM -suojaustuen toimittajaAutomaattinen
OnlBroadOnline-esityksen lähetysManuaalinen
SysmonLogSuorituskyvyn lokit ja hälytyksetManuaalinen
PlugPlayPlug and PlayAutomaattinen
SpoolerTaustatulostusohjainAutomaattinen
ProtectedStorageSuojattu tallennuspaikkaAutomaattinen
mailalrtVälityspalvelinhälytysten ilmoituspalveluAutomaattinen
RSVPQoS RSVPManuaalinen
RasAutoRemote Access Auto Connection -hallintaManuaalinen
RasManEtäkäytön (RAS) yhteyksienhallintaAutomaattinen
RpcSsEtäproseduurikutsu (RPC)Automaattinen
RPCLOCATOREtäproseduurikutsujen (RPC) paikanninManuaalinen
RemoteRegistryEtärekisteripalveluAutomaattinen
NtmsSvcSiirrettävät tallennusvälineetAutomaattinen
seclogonRunAs-palveluAutomaattinen
SamSsKäyttöoikeustilien hallintaAutomaattinen
lanmanserverPalvelinAutomaattinen
ScardSvrÄlykorttiManuaalinen
ScardDrvÄlykortti-apuohjelmaManuaalinen
SNMPSNMP-palveluAutomaattinen
SNMPTRAPSNMP:n keskeytyspalveluManuaalinen
SENSJärjestelmätapahtuman ilmoitusAutomaattinen
AjoitusTehtävien ajoitusAutomaattinen
LmHostsTCP/IP NetBIOS -apuohjelmapalveluAutomaattinen
TapiSrvPuhelinManuaalinen
W3svcWeb-julkaisupalveluAutomaattinen
LanmanWorkstationTyöasemaAutomaattinen


Asennettuina voi olla myös seuraavia palveluita:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Ajoitus
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.


Palaa alkuun

Ohjelmien poistaminen

Jos mikään näistä tavoista ei korjaa ongelmaasi, aloita ohjelmien poistaminen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Käynnistä tietokone uudelleen ja testaa toimivuus jokaisen poiston jälkeen.

Jos näiden toimien tekeminen ei korjaa ongelmaasi, ota yhteyttä Microsoftin tuotetukeen tai asenna käyttöjärjestelmä ja ohjelmasi uudelleen.


Palaa alkuun

Suositukset

Saat lisätietoja Windows XP:n käynnistysongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310353 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows XP:ssä

308041 Windows XP:n käynnistysongelmien vianmäärityksen resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

310560 Vianmääritys Windows XP:ssä Msconfig-apuohjelman avulla

229716 Windows 2000:n palautuskonsolin kuvaus

242518 Windowsin käynnistysprosessissa on pitkä tauko (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

244905 Windowsin käynnistämisen estävän palvelun tai laitteen poistaminen käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

249000 Windowsin lisäasetusten valikkoa ei tule näyttöön käynnistyksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

252448 MS-DOS-verkkokäynnistyslevykkeen luominen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

266169 Windows 2000:n valmiustilan, lepotilan ja sammutuksen ongelmien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

298427 Käytöstä poistettujen Käynnistys-ohjelmien palauttaminen Windows 95:stä, Windows 98:sta tai Windows Millennium Edtionista päivittämisen jälkeen

300886 Windows XP:ksi päivittämisessä käytettävän Palauta Käynnistys-kansion ohjelmat -vaihtoehdon kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

303561 Käynnistys-ryhmän Windows XP -kuvakkeet eivät toimi, kun tietokone käynnistetään ensimmäisen kerran (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

306084 Käyttöjärjestelmän palauttaminen edelliseen tilaan Windows XP:ssä

310126 Laiteristiriitojen vianmääritys Laitehallinnan avulla

244601 Laitehallinnassa näkyvien tuntemattomien laitteiden vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 316434 – Viimeisin tarkistus: 7.6.2013 – Versio: 1

Palaute