Office Web Components -osien palvelinpuolen käyttämisen rajoitukset

Yhteenveto

Microsoft Office Web Components tarjoavat Web-kehittäjille laskentataulukko-, kaavio- ja pivot-taulukko-ominaisuudet, joiden avulla he voivat tehdä Web-sivuista entistä dynaamisempia. Nämä osat kehitettiin asiakaspuolen ActiveX-komponenteiksi, joita voidaan käyttää Microsoft Internet Explorerissa.

Osien toiminnot ovat kuitenkin saaneet monet kehittäjät käyttämään niitä palvelinpuolen ratkaisuissa, kuten ASP (Active Server Pages) -sivuilla tai COM+:ssa, kaavioiden muodostamiseen ja viemiseen. Vaikka osia voidaan käyttää tällä tavalla, niiden rajoitukset saattavat heikentää palvelinkoodin vakautta ja suorituskykyä sekä tehdä osista ongelmallisia suurissa palvelinpuolen ratkaisuissa.

Enemmän tietoa

Microsoft ei suosittele Office Web Components -osien käyttämistä palvelinpuolen ratkaisuissa. Tietyt tunnetut rajoitukset estävät osia toimimasta oikein, kun useat käyttäjät tai prosessit jakavat koodin monisäikeisessä muussa kuin vuorovaikutteisessa ympäristössä. Mahdollisesti ilmeneviä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

  • Hidas suoritus tai heikko suorituskyky: Office 2000 Web Components -osat suunniteltiin Internet Explorerin useita STA (Single-Threaded Apartment) -ryhmiä sisältäviin ympäristöihin eikä useimpien palvelinpuolen sovellusten MTA (Multi-Threaded Apartment) -ympäristöihin. Office Web Components -osien säikeiden samanaikaisuuden suojausta ei suunniteltu Web-palveluille tyypillisiä useita monisäikeisiä kutsuja varten, joten suorituskyky saattaa heikentyä. Office Web Components -osat suojaavat esimerkiksi useita saman tärkeän osan sisältäviä jaettuja muistilohkoja, joten säikeet, jotka eivät muokkaa mitään muistin osaa, saatetaan silti estää, jos jokin muu säie muokkaa kyseistä muistin osaa. Lisäksi monet käsittelyfunktiot tuotiin muista Office-lähteistä, jotka suunniteltiin yksisäikeiseen malliin, joten kyseisiä koodiosia ei voi suorittaa samanaikaisesti.
  • Muistin riittämättömyyden virheet: Office Web Components käyttää muistinhallintaan Microsoft Officen jaetun kirjaston staattista koontiversiota. Microsoft Officen jaetun kirjaston muistinvarausfunktiot on suunniteltu asiakaspuolta varten, eivätkä ne odota palvelinpuolen ratkaisulle tyypillisiä kuormituksia ja samanaikaisia pyyntöjä. Tämä saattaa rajoittaa osille käytettävissä olevan muistin määrää riippumatta siitä, paljonko muistia tietokoneessa on vapaana.
  • Satunnaiset automaatiovirheet: Office Web Components käyttää joitakin tilamuuttujia, joita ei ole täysin suojattu, ja jos muuttujat muuttuvat funktion suorittamisen aikana, ne saattavat saada funktion epäonnistumaan odottamatta. Asynkronista käsittelyä (kuten tietolähteen tietojen pyytämistä tai laskentataulukon solujen arvojen laskemista) vaativat funktiot aiheuttavat näitä virheitä muita funktioita todennäköisemmin, jos useita säikeitä suoritetaan samaan aikaan automaattisesti.
  • Säikeiden lukittumiset: Joissakin tilanteissa Office Web Components saattaa kohdata kilpailutilanteita, jotka johtavat loputtomiin odotustiloihin tai yleisiin poikkeuksiin. Näiden seurauksena säie saattaa jäädä orvoksi ja aiheuttaa resurssien menettämisen. Nämä tilanteet ilmenevät tavallisesti silloin, kun osat ovat kuormitettuina, kuten silloin, kun suuri määrä asiakkaita tekee palvelimelle samanaikaisia pyyntöjä ja kukin pyyntö luo, automatisoi tai poistaa oman osaesiintymänsä. Esiintymien varastoiminen voi pienentää lukittumisen riskiä.
  • Monisäikeinen kilpailutilanne: Jos luot erillisiä Office Web Components -osia yksittäisen prosessin sisällä olevaan yksittäiseen STA (Single Threaded Apartments) -ryhmään ja säikeet suoritetaan samanaikaisesti, suorituskyky saattaa heikentyä tai saattaa ilmetä säikeiden kilpailutilanneongelmia, jotka saattavat johtaa suureen suoritintehon käyttöön tai tilan vioittumiseen. Microsoft suosittelee, että säilytät kaikki esiintymät samassa STA-ryhmässä, tai jos tarvitset rinnakkaista suoritusta, luot erilliset prosessit isännöimään kutakin tarvittavaa STA-säiettä.
Yllä luetellut Office Web Components -osien ongelmat ovat suunnittelun rajoituksia, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitetun käytön, eli asiakaspuolen ActiveX-komponentteina käyttämisen, kanssa. Näille Office Web Components -rajoituksille ei ole saatavana kiertotapaa tai korjausta.

Vaikka voit suorittaa Office Web Components -osat palvelinpuolella ja se toimii pienten Web-sivustojen yhteydessä, nämä ongelmat saattavat estää sinua skaalaamasta ratkaisua käsittelemään runsasta tietoliikennettä käyttävää suurta Web-sivustoa. Jos suunnittelet uutta ratkaisua, harkitse skaalausvaatimuksiasi tarkkaan ja päätä, täyttävätkö Office Web Components -osat tarpeesi. Jos tarvitset paremmin skaalautuvan ratkaisun, on olemassa useita kolmannen osapuolen tuotteita, jotka pystyvät tekemään samat toimet ja jotka on suunniteltu erityisesti palvelinpuolen toimia varten. Nämä kolmannen osapuolen tuotteet saattavat sopia paremmin tarpeisiisi.

Jos käytät tällä hetkellä Office Web Components -osia palvelinpuolen Web-ratkaisussasi, harkitse Office Web Components -osien uusimmaksi versioksi päivittämistä. Uusimmissa Office Web Components -osien versioissa on korjattu joitakin muistivirhe- ja automaatiovirheongelmia. Office Web Components -osien suunnitteleminen ActiveX-komponenteiksi ei kuitenkaan tee niistä täysin luotettavia suurissa Web-projekteissa, jos osat suoritetaan palvelinpuolella.

Suositukset

Voit ladata Office Web Components -komponenttien uusimman version seuraavasta Officen Web-sivustosta: Lisätietoja tilanteista, joissa kehittäjän saattaa kannattaa käyttää Office Web Components -osia palvelinpuolella, saat napsauttamalla seuraavien artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

286278 Vuorovaikutteisen Office XP -kaavion luominen palvelinpuolella ASP-sivujen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

294798 ASP-sivujen käyttäminen Office XP:n pivot-taulukon luomiseen ja tulosten näyttämiseen HTML-muodossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 317316 – Viimeisin tarkistus: 7.2.2006 – Versio: 1

Palaute