Microsoft Internet Information Servicesin (IIS) versioiden 5.0 ja 6.0 tilakoodien kuvaus

Koskee seuraavia: Internet Information Services

Miksi näitä virhesanomia ilmenee WWW-sivustossa?


Kun selaat Internetiä, saatat saada virheilmoituksia, jos avaamassasi verkkosivustossa on ongelma. Ongelma saattaa olla tilapäinen. Voit siis kokeilla avata verkkosivuston myöhemmin uudelleen. Jos ongelma ei poistu, voit pyytää verkkosivuston järjestelmänvalvojia korjaamaan ongelman.

Tämän artikkelin tarkoitus on auttaa verkkosivuston järjestelmänvalvojia hahmottamaan näiden virhesanomien merkitys ja hankkimaan tietoja siitä, miten ongelmat voidaan korjata. 

Kotikäyttäjät: Tämä artikkeli on tarkoitettu tuesta vastaaville edustajille ja IT-asiantuntijoille. Jos haet lisätietoja verkkosivuston virhesanomista, käy seuraavassa Windows-verkkosivustossa:
 

Yhteenveto


Kun verkkosivustossa kävijät yrittävät käyttää Microsoft Internet Information Services (IIS) -palvelinversion 5.0 tai 6.0 sisältöä HTTP- tai FTP (File Transfer Protocol) -protokollan kautta, IIS palauttaa numeerisen koodin, joka ilmaisee, onnistuiko yritys vai ei. Tämä tilakoodi tallennetaan IIS-lokiin, joka saatetaan myös näyttää WWW-selaimessa tai FTP-asiakkaassa. Tilakoodi voi myös ilmaista pyynnön epäonnistumisen täsmällisen syyn.

IIS-järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa käyttäjille verkkoselaimessa pyynnön epäonnistumisen yhteydessä näytettävän virhesanoman. Saat lisätietoja mukautettujen HTTP-virhesanomien luomisesta IIS:ssä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
 
814869 Mukautetut virhesanomat IIS 6.0:ssa
943891HTTP-tilakoodit IIS 7.0:ssa, IIS 7.5:ssa ja IIS 8.0:ssa

Lisätietoja


Lokitiedostojen sijainnit

Oletusarvon mukaan IIS tallentaa lokitiedostonsa seuraavaan sijaintiin:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Tämä hakemisto sisältää erilliset hakemistot kullekin WWW (World Wide Web)- ja FTP-sivustolle. Oletusarvon mukaan lokit luodaan hakemistoihin päivittäin ja nimetään päivämäärän mukaan (esimerkiksi esVVKKPP.log). Saat lisätietoja kirjaamisen määrittämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
313437 Kirjaamisen ottaminen käyttöön IIS:ssä


HTTP

1xx - Vain tiedoksi

Nämä tilakoodit ilmaisevat ehdollisen vastauksen. Asiakkaan on valmistauduttava vähintään yhden 1xx-vastauksen vastaanottamiseen ennen säännöllisen vastauksen vastaanottamista.
 
 • 100 – Jatka.
 • 101 – Protokollien vaihto.

2xx - Onnistuminen


Tämä luokan tilakoodit tarkoittavat, että palvelin on hyväksynyt asiakaspyynnön.
 
 • 200 – OK. Asiakaspyyntö on onnistunut.
 • 201 – Luotu.
 • 202 – Hyväksytty.
 • 203 – Vahvistamattomat tiedot.
 • 204 – Ei sisältöä.
 • 205 – Palauta sisältö.
 • 206 – Osittainen sisältö.
 • 207 – Useita tiloja (WebDav).

3xx - Uudelleenohjaus


Asiakasselaimen täytyy tehdä lisätoimia voidakseen täyttää pyynnön. On esimerkiksi mahdollista, että selaimen täytyy pyytää eri sivu palvelimesta tai toistaa pyyntö välityspalvelinta käyttäen.
 • 301 – Siirretty pysyvästi
 • 302 – Objekti siirretty.
 • 304 – Ei muokattu.
 • 307 – Tilapäinen uudelleenohjaus.

4xx - Asiakasvirhe


Virhe ilmenee, ja syynä näyttää olevan asiakas. Asiakas voi esimerkiksi pyytää sivua, jota ei ole, tai asiakas ei anna kelvollisia todennustietoja.
 
 • 400 – Virheellinen pyyntö.
 • 401 – Käyttö estetty. IIS käyttää useita erilaisia 401-virheitä, jotka erittelevät virheen syyn tarkemmin. Nämä tarkat virhekoodit näkyvät selaimessa, mutta niitä ei ole IIS-lokissa:
  • 401.1 – Kirjautuminen epäonnistui.
  • 401.2 – Kirjautuminen epäonnistui palvelinmääritysten vuoksi.
  • 401.3 – Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksi.
  • 401.4 – Suodattimen todennus epäonnistui.
  • 401.5 – ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui.
  • 401.7 – Käyttö on estetty WWW-palvelimen URL-todennuskäytännön vuoksi. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
 • 403 – Käyttö estetty. IIS käyttää useita erilaisia 403-virheitä, jotka erittelevät virheen syyn tarkemmin:
   
  • 403.1 – Suorituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.2 – Lukukäyttöoikeus estetty.
  • 403.3 – Kirjoituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.4 – SSL pakollinen.
  • 403.5 - SSL 128 pakollinen.
  • 403.6 – IP-osoite hylätty.
  • 403.7 – Asiakasvarmenne pakollinen.
  • 403.8 – Käyttö estetty sivustosta.
  • 403.9 – Liian monta käyttäjää.
  • 403.10 – Virheellinen kokoonpano.
  • 403.11 – Salasanan vaihtuminen.
  • 403.12 – Kartoitin on estänyt käytön.
  • 403.13 – Asiakasvarmenne kumottu.
  • 403.14 – Hakemistoluettelon käyttö estetty.
  • 403.15 – Käyttäjien määrä on ylittänyt asiakaskäyttöoikeuksien määrän.
  • 403.16 - Asiakasvarmenteeseen ei luoteta, tai se on virheellinen.
  • 403.17 – Asiakasvarmenne on vanhentunut, tai se ei ole voimassa.
  • 403,18 – Pyydettyä URL-osoitetta ei voi suorittaa nykyisessä sovellussarjassa. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
  • 403.19 – CGI-sovelluksia ei voi suorittaa asiakkaalle tässä sovellussarjassa. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
  • 403.20 – Passport-kirjautuminen epäonnistui. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
 • 404 – Ei löydy.
   
  • 404.0 – (Ei mitään) – Tiedostoa tai hakemistoa ei löydy.
  • 404.1 – WWW-sivustoa ei voi käyttää pyydetyssä portissa.
  • 404.2 – WWW-palvelulaajennuksen lukituskäytäntö estää tämän pyynnön.
  • 404.3 – MIME-yhdistämiskäytäntö estää tämän pyynnön.
 • 405 – Tämän sivun käyttämiseen käytettyä HTTP-verbiä ei sallita (menetelmää ei sallita).
 • 406 – Asiakasselain ei hyväksy pyydetyn sivun MIME-tyyppiä.
 • 407 – Välityspalvelimen todennus vaaditaan.
 • 412 – Ennakkoehto ei täyttynyt.
 • 413 – Pyydetty kokonaisuus on liian suuri.
 • 414 – Pyydetty URI on liian pitkä.
 • 415 – Tietovälinetyyppiä ei tueta.
 • 416 – Pyydettyä aluetta ei voi täyttää.
 • 417 – Suoritusvirhe.
 • 423 – Lukittu-virhe.

5xx - Palvelinvirhe


Palvelin ei voi viimeistellä pyyntöä, koska se havaitsee virheen.
 
 • 500 – Sisäinen palvelinvirhe.
   
  • 500.12 – Sovellus on varattu ja sitä käynnistetään uudelleen WWW-palvelimessa.
  • 500.13 – WWW-palvelin on liian kuormitettu.
  • 500.15 – Suoria Global.asa-pyyntöjä ei sallita.
  • 500.16 – UNC-valtuudet ovat virheelliset. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
  • 500.18 – URL-valtuutussäilöä ei voi avata. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
  • 500.19 – Tämän tiedoston tiedot on määritetty virheellisesti metakannassa.
  • 500.100 – Sisäinen ASP-virhe.
 • 501 – Otsikkoarvot määrittävät kokoonpanon, jota ei ole otettu käyttöön.
 • 502 – WWW-palvelin vastaanotti virheellisen vastauksen toimiessaan yhdyskäytävänä tai välityspalvelimena.
   
  • 502.1 – CGI-sovelluksen aikakatkaisu.
  • 502.2 – Virhe CGI-sovelluksessa.
 • 503 – Palvelu ei ole käytettävissä. Tämä virhekoodi koskee IIS 6.0:aa.
 • 504 – Yhdyskäytävän aikakatkaisu.
 • 505 – HTTP-versiota ei tueta.

IIS HTTP -tilakoodit ja niiden aiheuttajat

 • 200 – Onnistui. Tämä tilakoodi ilmaisee, että IIS on onnistunut pyynnön käsittelyssä.
 • 206 – Osittainen sisältö. Tämä ilmaisee, että tiedosto on ladattu osittain. Se voi jatkaa keskeytyneitä latauksia tai jakaa latauksen useiksi samanaikaisiksi virroiksi.
 • 207 – Useita tiloja (WebDav). Tämä tulee ennen XML-viestiä, joka voi sisältää useita erillisiä vastauskoodeja sen mukaan, montako alipyyntöä on tehty.
 • 301 – Siirretty pysyvästi. Tämä ja kaikki tulevat pyynnöt tulee ohjata annettuun URI-osoitteeseen.
 • 302 – Löytyi. Tämä on usein muodossa "Objekti siirretty" lomakepohjaisessa todennuksessa. Pyydetty resurssi sijaitsee tilapäisesti eri URI-osoitteessa. Koska uudelleenohjausta saatetaan muuttaa silloin tällöin, asiakkaan on syytä jatkaa URI-pyyntöosoitteen käyttöä tulevissa pyynnöissä. Tämä vastaus voidaan siirtää välimuistiin vain, jos se on ilmaistu Cache-Control- tai Expires-otsikkokentässä.
 • 304 – Ei muokattu. Asiakas pyytää asiakirjaa, joka on jo sen välimuistissa, eikä asiakirjaa ole muokattu edellisen välimuistiin asettamisen jälkeen. Asiakas käyttää asiakirjan välimuistiin asetettua kopiota sen sijaan, että se lataisi version palvelimesta.
 • 401.1 ja 401.2 – Kirjautuminen epäonnistui. Kirjautumisyritys epäonnistuu, koska käyttäjänimi tai salasana ei kelpaa tai koska järjestelmän kokoonpanossa on ongelma.
 • 401.3 – Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksi. Tämä ilmaisee ongelman NTFS-käyttöoikeuksissa. Tämä virhe saattaa ilmetä, vaikka käyttöoikeudet ovat oikein käytettävässä tiedostossa. Tämä virhe tulee esimerkiksi näkyviin, jos IUSR-tilillä ei ole hakemiston C:\Winnt\System32\Inetsrv käyttöoikeuksia.
  Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavien artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  271071 Tarvittavien NTFS-oikeuksien ja käyttöoikeuksien määrittäminen IIS 5.0 -WWW-palvelimeen
  812614 IIS 6.0:n oletusoikeudet ja käyttöoikeudet
 • 403 – Käyttö estetty. Saat tämän yleisen 403-tilakoodin, jos WWW-sivustolle ei ole määritetty oletusasiakirjaa, eikä sivustoa ole määritetty sallimaan hakemistojen selaamista. Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  320051 Oletusasiakirjan määrittäminen Internet Information Servicesissä
 • 403.1 – Suorituskäyttöoikeus estetty. Seuraavassa on tämän virhesanoman kaksi yleistä syytä:
   
  • Sinulla ei ole riittävästi suoritusoikeuksia. Saatat saada tämän virhesanoman esimerkiksi, jos yrität käyttää ASP-sivua hakemistossa, jonka oikeuksiksi on määritetty Ei mitään, tai yrität suorittaa CGI-komentosarjan hakemistossa pelkillä komentosarjojen oikeuksilla. Voit muokata suoritusoikeuksia napsauttamalla hakemistoa hiiren kakkospainikkeella MMC (Microsoft Management Console) -konsolissa, valitsemalla Ominaisuudet, napsauttamalla Hakemisto-välilehteä ja varmistamalla, että Suoritusoikeudet-asetus on määritetty asianmukaisesti sisällölle, jota yrität käyttää.
  • Suoritettavan tiedostotyypin komentosarjamääritystä ei ole määritetty tunnistamaan käyttämääsi verbiä (esimerkiksi GET tai POST). Voit varmistaa tämän napsauttamalla hakemistoa Microsoft Management Console -konsolissa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Ominaisuudet, napsauttamalla Hakemisto-välilehteä, valitsemalla Kokoonpano ja varmistamalla, että asianmukaisen tiedostotyypin komentosarjamääritys on määritetty sallimaan käyttämäsi verbi.
 • 403.2 – Lukukäyttöoikeus estetty. Varmista, että olet määrittänyt IIS:n sallimaan lukuoikeudet hakemistoon. Lisäksi jos käytät oletusasiakirjaa, varmista, että asiakirja on olemassa.
  Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  247677 Virhesanoma: 403.2 Käyttö estetty: Lukukäyttöoikeus estetty
 • 403.3 – Kirjoituskäyttöoikeus estetty. Vahvista, että IIS-oikeudet ja NTFS-oikeudet on määritelty niin, että ne sallivat hakemistoon kirjoittamisen.Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248072 Virhesanoma: 403.3 Käyttö estetty: Kirjoituskäyttöoikeus estetty
 • 403.4 – SSL pakollinen. Poista Vaadi suojattu kanava -asetus käytöstä tai avaa sivu HTTPS:llä HTTP:n sijaan.
 • 403.5 - SSL 128 pakollinen. Poista Vaadi 128-bittinen salaus -asetus käytöstä tai avaa sivu selaimella, joka tukee 128-bittistä salausta.
 • 403.6 – IP-osoite hylätty. Olet määrittänyt palvelimen estämään nykyisen IP-osoitteen käyttöoikeuden. Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248043 Virhesanoma: 403.6 – Käyttö estetty: IP-osoite hylätty:
 • 403.7 – Asiakasvarmenne pakollinen. Olet määrittänyt palvelimen edellyttämään varmennetta asiakastodennukseen, mutta et ole asentanut kelvollista asiakasvarmennetta.
  186812 PRB: Virhesanoma: 403.7 Käyttö estetty: Asiakasvarmenne pakollinen
 • 403.8 – Käyttö estetty sivustosta. Sinun tulee määritellä verkkotunnuksen rajoitus sille verkkotunnukselle, jota käytät palvelimen käyttämiseen.Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248032 Virhesanoma: Käyttö estetty: Käyttö estetty sivustosta 403.8
 • 403.9 – Liian monta käyttäjää. Palvelimeen yhteyden muodostaneiden käyttäjien määrä ylittää määrittämäsi yhteysrajoituksen. Saat lisätietoja tämän rajoituksen muuttamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248074 Virhesanoma: Käyttö estetty: Liian monta käyttäjää on muodostanut yhteyden 403.9
  HUOMAUTUS: Microsoft Windows 2000 Professional ja Windows XP Professional ottavat automaattisesti käyttöön 10 yhteyden rajoituksen IIS:ssä. Tätä rajoitusta ei voi muuttaa.
 • 403.12 – Kartoitin on estänyt käytön. Sivu, jota haluat käyttää, edellyttää asiakasvarmennetta. Asiakasvarmenteeseen määritetylle käyttäjätunnukselle ei ole kuitenkaan annettu tiedoston käyttöoikeuksia. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248075 Virhesanoma: HTTP 403.12 – Käyttö estetty: Kartoitin on estänyt käytön
 • 404 – Ei löydy. Tämä virhe saattaa ilmetä, jos tiedosto, jota yrität käyttää, on siirretty tai poistettu. Se voi ilmetä myös, jos yrität käyttää tiedostoa, jonka tiedostonimitunnisteesta tulee rajoitettu URLScan-työkalun asentamisen jälkeen. w3svc-lokitiedostoihin tulee näkyviin "Rejected by URLScan" -ilmoitus URLScan-työkalun asentamisen jälkeen. Tässä tapauksessa kyseisen pyynnön lokitiedostomerkinnässä näkyy "Rejected by URLScan". Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248033 Järjestelmänvalvojien tehtävissä oleva "HTTP 404 - Tiedostoa ei löydy" -virhesanoman vianmääritys IIS-palvelimessa
  • 404.1 – WWW-sivustoa ei voi käyttää pyydetyssä portissa. Tämä virhe tarkoittaa, että WWW-sivustolla, jota yrität käyttää, on IP-osoite, joka ei hyväksy pyyntöä siltä portilta, jolta tämä pyyntö tuli.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   248034 IIS-virhe: 404.1 WWW-sivustoa ei löydy
  • 404.2 – Lukituskäytäntö estää tämän pyynnön. ISS 6.0:ssa tämä tarkoittaa, että WWW-palvelulaajennuslista on kieltänyt tämän pyynnön.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   328419 WWW-palvelulaajennustiedostojen lisääminen ja poistaminen IIS 6:ssa
   328505 WWW-palvelulaajennusten ja laajennustiedostojen lisääminen luetteloon IIS 6.0:ssa
   328360 ISAPI-laajennusten ja CGI-sovellusten ottaminen käyttöön ja käytöstä poistaminen IIS 6.0:ssa
  • 404.3 – MIME-yhdistämiskäytäntö estää tämän pyynnön. Tämä ongelma ilmenee, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
    
   • Pyydetyn tiedostonimitunnisteen käsittelijän yhdistämistä ei ole määritetty.
   • WWW-sivustolle tai sovellukselle ei ole määritetty asianmukaista MIME-tyyppiä.
 • 405 – Menetelmää ei sallita. Tämä virhe saattaa ilmetä, kun asiakasohjelma lähettää HTTP-pyynnön IIS-palvelimeen, ja pyyntö sisältää HTTP-verbin, jota palvelin ei tunnista. Voit ratkaista ongelman varmistamalla, että asiakkaan pyynnössä käytetään HTTP rfc:n mukaista HTTP-verbiä. Lisätietoja HTTP rfc:stä on "Viitteet"-osassa.
 • 500 – Sisäinen palvelinvirhe. Tämä virhesanoma näkyy useissa palvelinpuolen virheissä. Tapahtumienvalvonnan lokeissa saattaa olla lisätietoja virheen ilmenemissyistä. Lisäksi voit poistaa helpossa muodossa olevat HTTP-virhesanomat käytöstä, jos haluat yksityiskohtaisen kuvauksen virheestä. Saat lisätietoja helpossa muodossa olevien HTTP-virhesanomien poistamisesta käytöstä napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  943891 HTTP-tilakoodit IIS 7.0:ssa, IIS 7.5:ssa ja IIS 8.0:ssa
 • 500.12 – Sovellusta käynnistetään uudelleen. Tämä ilmaisee, että olet yrittänyt ladata ASP-sivun, kun IIS on käynnistänyt sovellusta uudelleen. Tämän viestin pitäisi hävitä, kun päivität sivun. Jos päivität sivun ja viesti tulee uudelleen näkyviin, ongelma saattaa johtua virustentorjuntaohjelmasta, joka tarkistaa Global.asa-tiedostoa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  248013 Virhesanoma: HTTP-virhe 500-12 Sovellusta käynnistetään uudelleen
 • 500-100.ASP – ASP-virhe. Saat tämän virhesanoman, kun yrität ladata ASP-sivun, jonka koodissa on virheitä. Saat yksityiskohtaisempia tietoja virheestä poistamalla helpossa muodossa olevat HTTP-virhesanomat käytöstä. Oletusarvon tämä virhe on otettu käyttöön WWW-oletussivustossa.
 • 502 – Virheellinen yhdyskäytävä. Saat tämän virhesanoman, kun yrität suorittaa CGI-komentosarjan, joka ei palauta kelvollista HTTP-otsikkojoukkoa. Voit ratkaista ongelman tekemällä vianmäärityksen CGI-sovellukselle ja määrittämällä, miksi se on siirtänyt virheellisiä HTTP-tietoja IIS:ään.
 • 503 – Palvelu ei ole käytettävissä. IIS 6:sta alkaen ydintilan Http.sys-komponentti tuottaa HTTP 503 -tilan. Saat lisätietoja HTTP 503 -virheiden tunnistamisesta ja vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  820729 Virheenkirjaus HTTP-ohjelmointirajapinnassa
 • 500.19. Saat tämän virheen, kun XML-metakanta sisältää virheelliset kokoonpanotiedot sisältötyypille, jota yrität käyttää. Voit korjata tämän ongelman poistamalla tai korjaamalla virheellisen kokoonpanon. Tämä ongelma yleensä ilmaisee ongelman ScriptMap-metakanta-avaimessa.


FTP

1xx - Positiivinen väliaikainen vastaus

Nämä tilakoodit ilmaisevat, että toimi on alkanut, mutta asiakasohjelma odottaa toista vastausta, ennen kuin se jatkaa uudella komennolla.
 • 110 Uudelleenkäynnistysmerkin vastaus.
 • 120 Palvelu valmis nnn minuutin kuluttua.
 • 125 Datayhteys jo auki. Siirto alkamassa.
 • 150 Tiedoston tila OK. Datayhteyttä avataan.

2xx - Positiivisen valmistumisen vastaus


Toimi on tehty loppuun. Asiakasohjelma voit suorittaa uuden komennon.
 
 • 200 Komento OK.
 • 202 Komentoa ei ole toteutettu, tarpeeton tässä sivustossa.
 • 211 Järjestelmän tila- tai järjestelmän ohje -vastaus
 • 212 Hakemiston tila.
 • 213 Tiedoston tila.
 • 214 Ohjeviesti.
 • 215 NAME-järjestelmätyyppi, jossa NAME on virallinen järjestelmän nimi määritettyjen numeroiden asiakirjassa olevasta luettelosta.
 • 220 Palvelu valmis uudelle käyttäjälle.
 • 221 Palvelu sulkee hallintayhteyden. Kirjataan ulos tarpeen mukaan.
 • 225 Datayhteys auki. Ei siirtoa käynnissä.
 • 226 Datayhteyttä suljetaan. Pyydetty tiedostotoimenpide onnistui (esimerkiksi tiedostonsiirto tai tiedostojen keskeytys).
 • 227 Siirrytään passiiviseen tilaan (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Käyttäjä kirjautui sisään, jatketaan.
 • 250 Pyydetty tiedostotoimenpide OK, valmis.
 • 257 "PATHNAME" luotu.


3xx - Positiivinen väliaikainen vastaus


Komento onnistui, mutta palvelin tarvitsee lisätietoja asiakasohjelmalta pyynnön käsittelyyn.

 • 331 Käyttäjänimi OK, tarvitaan salasanaa.
 • 332 Tarvitaan tili kirjautumiseen.
 • 350 Pyydetty tiedostotoimenpide odottaa lisätietoja.


4xx - Tilapäinen negatiivinen valmistumisvastaus


Komento ei onnistunut, mutta virhe on tilapäinen. Jos asiakasohjelma yrittää komentoa uudelleen, se saattaa onnistua.

 • 421 Palvelu ei ole käytettävissä, hallintayhteys suljetaan. Tämä saattaa olla vastaus johonkin komentoon, jos palvelu tietää, että se on suljettava.
 • 425 Datayhteyttä ei voida avata.
 • 426 Yhteys suljettu. Siirto keskeytetty.
 • 450 Pyydettyä tiedostotoimenpidettä ei tehty. Tiedosto ei ole käytettävissä (tiedosto on esimerkiksi varattu).
 • 451 Pyydetty toimi keskeytetty: Paikallinen virhe käsittelyssä.
 • 452 Pyydettyä toimea ei tehty. Järjestelmän tallennustila ei riitä.

5xx - Pysyvä negatiivinen valmistumisvastaus


Komento ei onnistunut, ja virhe on pysyvä. Jos asiakasohjelma yrittää komentoa uudelleen, se saa saman virheen.
 
 • 500 Syntaksivirhe, komentoa ei tunnisteta. Tämä saattaa sisältää esimerkiksi liian pitkiä komentorivejä tai muita virheitä.
 • 501 Syntaksivirhe parametreissa tai argumenteissa.
 • 502 Komentoa ei ole toteutettu.
 • 503 Komentojen järjestys on virheellinen.
 • 504 Komentoa ei ole toteutettu kyseiselle parametrille.
 • 530 Ei sisäänkirjautuneena.
 • 532 Tiedostojen tallentaminen edellyttää tilin.
 • 550 Pyydettyä toimea ei tehty. Tiedosto ei ole käytettävissä (tiedostoa ei esimerkiksi löydy tai sitä ei voi käyttää).
 • 551 Pyydetty toimi keskeytetty: Tuntematon sivutyyppi.
 • 552 Pyydetty tiedostotoimi keskeytetty. Varattu tallennustila ylitettiin (nykyisen kansion tai tietojoukon).
 • 553 Pyydettyä toimea ei tehty. Tiedostonimeä ei sallita.


Yleiset FTP-tilakoodit ja niiden aiheuttajat

 • 150 - FTP käyttää kahta porttia: Porttia 21 komentojen lähettämiseen ja porttia 20 tietojen lähettämiseen. Tilakoodi 150 ilmaisee, että palvelin on avaamassa uutta yhteyttä portissa 20 tietojen lähettämiseksi.
 • 226 - Komento avaa datayhteyden portissa 20 toimen, kuten tiedostonsiirron, suorittamiseksi. Tämä toimi onnistuu, ja datayhteys suljetaan.
 • 230 - Tämä tilakoodi tulee näkyviin sen jälkeen, kun asiakasohjelma on lähettänyt oikean salasanan. Se ilmaisee, että käyttäjä on kirjautunut sisään.
 • 331 - Tämä tilakoodi tulee näkyviin sen jälkeen, kun asiakasohjelma on lähettänyt käyttäjänimen. Tämä sama tilakoodi tulee näkyviin riippumatta siitä, onko annettu käyttäjänimi kelvollisessa tilissä järjestelmässä.
 • 426 - Komento avaa datayhteyden toimen suorittamiseksi, mutta kyseinen toimi peruutetaan ja datayhteys suljetaan.
 • 530 - Tämä tilakoodi ilmaisee, että käyttäjä ei voi kirjautua sisään, koska käyttäjänimen ja salasanan yhdistelmä ei kelpaa. Jos käytät kirjautumiseen käyttäjätiliä, olet saattanut kirjoittaa käyttäjänimen ja salasanan väärin tai olet saattanut sallia vain anonyymin käytön. Jos kirjaudut sisään anonyymisti, olet saattanut määrittää IIS:n estämään anonyymin käytön.
 • 550 - Komentoa ei suoriteta, koska määritetty tiedosto ei ole käytettävissä. Tämä tilakoodi ilmenee esimerkiksi silloin, kun yrität saada GET-komennolla tiedoston, jota ei ole olemassa, tai kun yrität asettaa tiedoston PUT-komennolla hakemistoon, johon sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia.

HuomautusSuosittelemme, että kaikki WWW-sivustojen järjestelmänvalvojat päivittävät Windows Server 2008:n IIS (Internet Information Services) -versioon 7.0. IIS 7.0 parantaa WWW-infrastruktuurin suojausta huomattavasti.

Lisätietoja IIS 7.0:sta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Lisätietoja


Saat lisätietoja HTTP-tilakoodien määrityksistä seuraavasta World Wide Web Consortiumin (W3C) WWW-sivustosta:
 Lisätietoja FTP-tilakoodien määrityksistä on osassa 4.2 ("FTP Replies") seuraavassa W3C:n sivustossa:Saat lisätietoja mukautettujen HTTP-virhesanomien luomisesta IIS6:ssa napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
814869 Mukautetut virhesanomat IIS 6.0:ssa
Saat lisätietoja mukautettujen HTTP-virhesanomien luomisesta IIS5:ssä napsauttamalla seuraavia artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
302570 WWW-sivuston mukautettujen virhesanomien määrittäminen IIS:ssä
Saat lisätietoja HTTP-tilakoodeista IIS 7.0:ssa napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
943891 HTTP-tilakoodit IIS 7.0:ssa, IIS 7.5:ssä ja IIS 8.0:ssa
Jos tässä lueteltujen artikkelien tiedot eivät auta sinua ratkaisemaan ongelmaa tai jos kohtaat ongelman oireita, jotka eivät ole samat kuin tässä artikkelissa kuvatut oireet, etsi lisätietoja Microsoft Knowledge Base -tietokannasta. Voit etsiä Microsoft Knowledge Base -tietokannasta seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Kirjoita sitten kohtaamasi virhesanoman teksti tai ongelman kuvaus Search Support (KB) -kenttään.