NTLDR puuttuu -virhesanoman vianmääritys Windows 2000:ssa

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Yhteenveto

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan tapoja, joiden avulla voidaan vianmäärittää NTLDR puuttuu -virhesanoma, joka saattaa tulla näyttöön, kun Microsoft Windows 2000 yritetään käynnistää.

NTLDR puuttuu -virhesanoman vianmääritys

Kun käynnistät Windows 2000 -tietokoneen, seuraava virhesanoma saattaa tulla näyttöön:
NTLDR puuttuu
Käynnistä painamalla jotain näppäintä
Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos tietokoneen BIOS (Basic Input/Output System) on vanhentunut tai jos vähintään yksi seuraavista Windowsin käynnistystiedostoista puuttuu tai on vioittunut:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Voit ratkaista tämän ongelman varmistamalla, että tietokoneen BIOS on ajan tasalla, korjaamalla Windows 2000:n käynnistysympäristön sitten jollakin seuraavista tavoista tilanteen mukaan.

TÄRKEÄÄ: Microsoft suosittelee, että varmuuskopioit kaikki tietosi säännöllisesti. Se on paras tapa suojautua tietojen menettämiseltä, ja sen on oltava osa jokaista tietojen palauttamisen suunnitelmaa, kun ongelmia ilmenee.

Varmista, että tietokoneen BIOS on ajan tasalla

Varmista, että tietokoneessa on asennettuna BIOSin uusin versio. Ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan ja kysy, miten voit hankkia ja asentaa tietokoneelle tarkoitetun uusimman BIOS-päivityksen.


Tietoja tietokoneen oikeiden BIOS-asetusten määrittämisestä ja tarkistamisesta saat tietokoneen ohjeista tai ottamalla yhteyttä tietokoneen valmistajaan.
Saat tietokoneen valmistajan yhteystiedot napsauttamalla jotakin seuraavan luettelon artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
65416 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60781 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60782 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja yhteyden ottamisesta BIOS-valmistajiin napsauttamalla seuraavien artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
243909 Luettelo BIOS-valmistajien Web-sivustoista, osa 1 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
243971 Luettelo BIOS-valmistajien Web-sivustoista, osa 2 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Voit korjata Windowsin käynnistysympäristön käyttämällä yhtä tai useaa seuraavista tavoista tilanteesi mukaan.

Tapa 1: Tietokoneen käynnistäminen käynnistyslevykkeen avulla

 1. Luo Windows 2000 -käynnistyslevyke, joka sisältää seuraavat tiedostot:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Saat lisätietoja käynnistyslevykkeen luomisesta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  301680 Käynnistyslevykkeen luominen Windowsin NTFS- tai FAT-osiolle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  101668 Käynnistysvirheen estäminen Windowsin käynnistyslevykkeen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 2. Muokkaa Boot.ini-tiedosto viittaamaan oikeaan kiintolevyohjaimeen ja Windows-asennuksen oikeaan asemaan. Saat lisätietoja käynnistyslevykkeen luomisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  311578 Boot.ini-tiedoston muokkaaminen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 3. Aseta käynnistyslevyke tietokoneen levykeasemaan ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
 4. Kopioi Ntldr-, Ntdetect.com- ja Boot.ini-tiedostot käynnistyslevykkeeltä paikallisen kiintolevyn järjestelmäosioon.

Tapa 2: Palautuskonsolin käyttäminen

 1. Käynnistä tietokone uudelleen Windows 2000:n asennuslevykkeiden tai Windows 2000 -CD-levyn avulla.
 2. Korjaa Windows 2000 -asennus painamalla R-näppäintä asennusohjelman aloitusnäytössä.
 3. Korjaa Windows 2000 -asennus palautuskonsolin avulla painamalla C-näppäintä.
 4. Kirjoita numero, joka vastaa korjattavaa Windows-asennusta, ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kirjoita esimerkiksi 1 ja paina sitten ENTER-näppäintä.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  229716 Windowsin palautuskonsolin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 5. Kirjoita järjestelmänvalvojan salasana ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 6. Kirjoita map ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kirjoita muistiin sen CD-aseman asemakirjain, joka sisältää Windows 2000:n CD-levyn.
 7. Kirjoita seuraavat komennot ja paina ENTER-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen. Tässä asema on tämän artikkelin Tapa 2: Palautuskonsolin käyttäminen -osan vaiheessa 4 kirjoittamasi asemakirjain:
  copy asema:\i386\ntldr c:\

  copy asema:\i386\ntdetect.com c:\
  Jos näyttöön tulee kehote tiedoston korvaamisesta, kirjoita k ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  HUOMAUTUS: Näissä komennoissa tekstin ntldr ja c:\ sekä tekstin ntdetect.com ja c:\ välissä on välilyönti.
 8. Kirjoita seuraava komento ja paina ENTER-näppäintä:
  type c:\Boot.ini
  Näyttöön tulee seuraavankaltainen luettelo:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  Jos näyttöön tulee seuraava sanoma Boot.ini-tiedosto saattaa puuttua tai olla vioittunut:
  Järjestelmä ei löydä määritettyä tiedostoa tai kansiota.
 9. Jos Boot.ini-tiedosto puuttuu tai on vioittunut, luo uusi tiedosto. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Käytä tekstieditoria, kuten Muistiota tai Edit.com-apuohjelmaa, ja luo käynnistyslataustiedosto, jonka sisältö on seuraavanlainen:

   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   102873 Boot.ini-tiedoston ja ARC-polunnimeämisen käytännöt ja käyttö (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
   301680 Käynnistyslevykkeen luominen Windowsin NTFS- tai FAT-osiolle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  2. Tallenna tiedosto levykkeelle nimellä Boot.ini.

   HUOMAUTUS: Jos loit tiedoston Muistion avulla, varmista, ettei Boot.ini-tiedostonimen perään ole lisätty .txt-tunnistetta.
  3. Kopioi levykkeen Boot.ini-tiedosto tietokoneeseen kirjoittamalla seuraava komento palautuskonsolin komentokehotteeseen:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Kirjoita exit ja paina sitten ENTER-näppäintä. Tietokone käynnistyy uudelleen.

Tapa 3: Windows 2000 -CD-levyn käyttäminen

 1. Aseta Windows 2000 -CD-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä Windows 2000:n asennusohjelma.
 2. Kun asennusohjelman aloitussivu tulee näyttöön, paina R-näppäintä.
 3. Paina Windows 2000:n korjausvaihtoehdot -näytössä R-näppäintä.
 4. Kun näyttöön tulee kehotus valita jokin korjausvaihtoehto, paina M-näppäintä.
 5. Valitse Tarkista Windows 2000 -järjestelmätiedostot painamalla YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ kahdesti ja poista valinta painamalla sitten ENTER-näppäintä.
 6. Valitse Jatka (suorita valitut toiminnot) painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä. Näyttöön tulee seuraava sanoma:
  Käytössäsi täytyy olla Korjauslevyke korjattavaa
  Windows 2000:n asennuskertaa varten.
 7. Tee jokin seuraavista tilanteesi mukaan:
  • Jos käytössäsi on korjauslevyke, toimi seuraavasti:
   1. Paina ENTER-näppäintä.
   2. Aseta korjauslevyke tietokoneen levykeasemaan ja paina sitten ENTER-näppäintä.
   3. Korjaa asennus noudattamalla ohjeita ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
   TAI
  • Jos käytössäsi ei ole korjauslevykettä, toimi seuraavasti:
   1. Paina L-näppäintä. Näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:
    Asennusohjelma on havainnut Windows 2000:n kansiossa:
    asema:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Paina ENTER-näppäintä.

    Asennusohjelma tarkistaa levyt ja viimeistelee sitten korjausprosessin.
  Saat lisätietoja korjauslevykeominaisuudesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  231777 Korjauslevykkeen (ERD) luominen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Jos asennusohjelma ei löydä Windows 2000 -asennusta

Jos Windows 2000 -korjauslevykettä ei ole käytettävissä ja asennusohjelma ei löydä Windows 2000 -asennusta, toimi seuraavasti:
 1. Käynnistä Windows 2000:n asennusohjelma.
 2. Valitse Windows 2000 asennetaan osioon -sivulla Säilytä nykyinen tiedostojärjestelmä (ei muutoksia) ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Asenna Windows 2000 uuteen kansioon painamalla ESC-näppäintä.
 4. Kirjoita Valitse kansio, johon nämä tiedostot kopioidaan -ruutuun \tempwin ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Asennusohjelma asentaa kopion Windows 2000:sta.
 5. Kirjaudu Windows 2000:n uuteen kopioon.
 6. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 7. Kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
 8. Kirjoita komentokehotteeseen asema:, jossa asema on tietokoneen käynnistysasema, ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kirjoita esimerkiksi c: ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 9. Kirjoita attrib -h -r -s Boot.ini ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 10. Kirjoita edit Boot.ini ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Edit.com-apuohjelma avaa Boot.ini-tiedoston, joka muistuttaa seuraavaa:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 11. Korvaa kaikki TEMPWIN-esiintymät merkkijonolla WINNT. Boot.ini-tiedosto näyttää sitten seuraavankaltaiselta:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 12. Paina ALT+F ja paina sitten S-näppäintä.
 13. Paina ALT+F ja paina sitten X-näppäintä.
 14. Kirjoita attrib +h +r +s Boot.ini ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 15. Sulje komentokehote kirjoittamalla exit.
 16. Käynnistä tietokone uudelleen.
 17. Paina Valitse käynnistettävä käyttöjärjestelmä -näytössä NUOLINÄPPÄIMIÄ ja valitse Microsoft Windows 2000. Paina sitten ENTER-näppäintä.
 18. Käynnistä Resurssienhallinta, etsi seuraavat kansiot ja poista ne sitten:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Lisätietolähteet

Saat lisätietoja NTLDR puuttuu -virhesanoman vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
255220 NTLDR puuttuu -virhesanoma päivitettäessä Windows 95-, Windows 98- tai Windows Millennium Edition -tietokonetta Windows 2000:ksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
228004 Aktiivisen osion vaihtaminen saattaa tehdä järjestelmästä käynnistyskelvottoman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
883275 Tietokonetta ei voi käynnistää sen jälkeen, kun käyttöoikeuksia on muutettu Windows Server 2003:ssa, Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Windows 2000:n rinnakkaisasennuksen tekeminen

Jos et pysty korjaaman tämän artikkelin ongelman oireista kertovassa osassa kuvattua ongelmaa tässä artikkelissa kuvattujen tapojen avulla tai tämän artikkelin Lisätietolähteet-osassa lueteltujen Knowledge Base -tietokannan artikkelien ohjeiden mukaisesti, tee Windows 2000:n rinnakkaisasennus ja kopioi alkuperäisestä Windows-asennuksesta säilytettävät tiedot Resurssienhallinnan avulla.

Saat lisätietoja Windows 2000:n rinnakkaisasennuksen tekemisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
266465 Windows 2000:n tai Windows Server 2003:n rinnakkaisasennuksen tekeminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Suositukset

Saat lisätietoja Windows 2000:n käynnistysongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
315396 Windows 2000:n käynnistysongelmien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja Windows 2000:n manuaalisen ja nopean korjaamisen eroista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
238359 Windowsin manuaalisen ja nopean korjaamisen erot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
301645 Palautuskonsolin käyttäminen Windows 2000 -tietokoneessa, joka ei käynnisty (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 318728 – Viimeisin tarkistus: 11.9.2011 – Versio: 1

Palaute