Wordin ongelmien vianmääritysopas aloittelijoille

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan järjestelmällinen lähestymistapa, jonka avulla voit korjata Microsoft Wordin ongelmat ja virhesanomien syyt. Voit ratkaista useita Wordin virhesanomia ja ongelmia seuraavilla tavoilla:
 • Manuaalisesti
 • Käyttämällä Support Template -tukimallin Troubleshoot Utility -apuohjelmaa
Jos haluat tehdä toimet Troubleshoot Utility -apuohjelman avulla, aloita vaiheesta 1. Jos haluat tehdä toimet manuaalisesti, aloita vaiheesta 2.

Tee vaiheet järjestyksessä, kunnes ongelmasi ratkeaa.

Enemmän tietoa

Voit tehdä useimmat tässä artikkelissa kuvatut toimet helposti Word Support Template -tukimallin avulla

Vaihe 1: Support Template -tukimallin asentaminen

Tämän mallin avulla on helppo käynnistää Word sen oletusasetuksin ja nimetä uudelleen tai poistaa ongelman mahdollisesti aiheuttavat kohteet.


Saat lisätietoja Wordin Support Template -mallin hankkimisesta ja asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

820919 Word 2003:n tai Word 2002:n käynnistyksen tai käyttämisen aikana ilmenevien ongelmien vianmääritys

Vaihe 2: Käynnistä Word sen oletusasetuksin

Kun käynnistät (tai suljet) Wordin, tapahtuu joitakin asioita, jotka voivat vaikuttaa Wordin käyttäytymiseen ja suorituskykyyn. Näihin asioihin kuuluu Normal.dot-mallin lataaminen, joidenkin Windowsin rekisteriavainten lukeminen sekä käynnistyskansion apuohjelmien ja tiedostojen lataaminen.

Voit käynnistää Microsoft Wordin sen oletusasetuksin käyttämällä Support Template -tukimallia seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin ohjeiden mukaisesti:
820919 Word 2003:n tai Word 2002:n käynnistyksen tai käyttämisen aikana ilmenevien ongelmien vianmääritys
Jos haluat manuaalisesti käynnistää Microsoft Wordin käyttäen sen oletusasetuksia, käynnistä Word /a-valitsimella. Voit käynnistää Wordin /a-valitsimella seuraavasti:
 1. Etsi Winword.exe-tiedosto.

  Huomautus
  Oletusarvon mukaan tämä ohjelmatiedosto sijaitsee seuraavassa kansiossa Word-version mukaan:

  Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 3. Kirjoita Avaa-ruutuun vaiheessa 1 selvittämäsi Winword.exe-tiedoston polku.
 4. Sijoita polku lainausmerkkien sisään seuraavalla tavalla:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. Siirrä kohdistin Avaa-ruudussa polkulausekkeen loppuun lainausmerkkien jälkeen.
 6. Kirjoita välilyönti ja kirjoita sitten /a.

  Polkulauseke näyttää nyt seuraavankaltaiselta:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Valitse OK.

  Huomautus Sinun on kirjoitettava /a-valitsin lainausmerkkien ulkopuolelle. Jos kirjoitat /a-valitsimen lainausmerkkien sisäpuolelle, näyttöön tulee komennon suorittamisen yhteydessä jokin seuraavankaltaisista sanomista:
  Tiedostoa "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a" (tai jotain sen osaa) ei löydy. Varmista, että polku ja tiedostonimi ovat oikein ja että tarvittavat kirjastot ovat käytettävissä.
  Tiedostoa tai kohdetta "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Winword.exe /a" ei löydy. Varmista, että kirjoitit nimen oikein, ja yritä uudelleen. Etsi tiedostoja valitsemalla Käynnistä-valikosta Etsi.
Microsoft Word käynnistyy nyt käyttäen sen oletusasetuksia. Oletetaan seuraavat tilanteet:
 • Tilanne 1. Jos ongelma ilmeni käynnistäessäsi Wordin, ilmenikö ongelma nyt, kun käynnistit Wordin?
 • Tilanne 2. Jos ongelma ilmeni Wordin sulkemisen yhteydessä, kokeile sulkea Word nyt. Ilmeneekö ongelma yhä?
 • Tilanne 3. Jos ongelma ei yleensä ilmene käynnistäessäsi tai sulkiessasi Wordin, jatka vaiheeseen 3 ja yritä toistaa ongelma nyt.
Jos ongelma ilmeni tilanteessa 1 tai 2 ja vastaat Yes, the problem still occurs (kyllä, ongelma ilmenee yhä), ongelma liittyy todennäköisesti Windows-ympäristöön. Voit selvittää Windows-ympäristöön liittyvän ongelman käynnistämällä Windowsin puhtaasti tai vikasietotilassa. Toista sitten vaihe 2 ja yritä toistaa ongelma.


Jos ongelma ilmenee Windowsin puhtaan tai vikasietotilassa käynnistämisen jälkeen ja käynnistit Wordin sen oletusasetuksia käyttäen, saatat joutua asentamaan Windowsin tai Wordin uudelleen. Jos ongelma ei ilmene uudelleen, ongelma liittyy osaan, joka ladataan yleensä Windowsin käynnistämisen yhteydessä. Saatat joutua kysymään lisää vianmääritysohjeita Microsoft Windows -tuesta.


Lisätietoja tietokoneen puhtaasta käynnistyksestä saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310353 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows XP:ssä

281770 Windows 2000:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
267288 Puhtaan käynnistyksen tekeminen Windows Millennium Editionissa
180902 Windows-tietokoneen käynnistäminen vikasietotilassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ilmene enää ja vastaat No, the problem does not occur now (ei, ongelma ei ilmene nyt) tilanteessa 1 tai 2, ongelma aiheutuu jostakin kohteesta, joka ohitettiin, kun Word käynnistettiin sen oletusasetuksin. Voit korjata ongelman noudattamalla seuraavien Microsoft Knowledge Base -artikkelien ohjeita:

Voit jatkaa Support Template -mallin Troubleshoot Utility -apuohjelman käyttämistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin linkkiä:
820919 Word 2003:n tai Word 2002:n käynnistyksen tai käyttämisen aikana ilmenevien ongelmien vianmääritys
Tässä artikkelissa on vaiheittaiset ohjeet ongelman aiheuttavan osan selvittämiseen.

Voit jatkaa manuaalisen lähestymistavan käyttämistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin linkkiä:
259413 Word 2000:n, Word 2002:n ja Word 2003:n käynnistämisen tai käyttämisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmääritys

Vaihe 3: Yritä toistaa ongelma

Kun olet käynnistänyt Wordin vaiheen 2 ohjeiden mukaisesti, yritä toistaa ongelma. Koeta esimerkiksi avata asiakirjasi ja katso, ilmeneekö ongelma uudelleen.
 • Jos ongelma ilmenee uudelleen, lue lisää vianmäärityksen vaiheita vaiheesta 4.
 • Jos ongelma ei ilmene uudelleen, jokin vaiheessa 2 kuvatuista osista aiheutti ongelman. Sinun on toimittava jossakin seuraavista Microsoft Knowledge Base -artikkeleista olevien ohjeiden mukaisesti: Voit jatkaa Support Template -mallin Troubleshoot Utility -apuohjelman käyttämistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin linkkiä:
  820919 Word 2003:n tai Word 2002:n käynnistyksen tai käyttämisen aikana ilmenevien ongelmien vianmääritys
  Voit jatkaa manuaalisen lähestymistavan käyttämistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin linkkiä:
  259413 Word 2000:n, Word 2002:n ja Word 2003:n käynnistämisen tai käyttämisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmääritys

  Kun olet tehnyt kunkin valitsemassasi artikkelissa olevan vaiheen, koeta toistaa ongelma uudelleen. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos ongelma ei ilmene, kyseinen osa aiheuttaa ongelman.

Vaihe 4: Selvitä ongelman aiheuttanut osa

Päädyit tähän vaiheeseen, koska selvitit, ettei ongelma ilmene Wordin käynnistämisen tai sulkemisen yhteydessä tai että ongelma ilmenee yhä työstäessäsi asiakirjaa Wordilla, jossa on käytössä sen oletusasetukset.

Ennen kuin jatkat, kokeile seuraavaa:
 • Ilmeneekö ongelma muissa ohjelmissa?

  Jos ongelma ilmenee muissa ohjelmissa Wordin lisäksi, ongelma ei todennäköisesti ole Wordissa vaan Microsoft Windowsissa, jossakin Windowsin osassa tai jossakin taustalla suoritettavassa ohjelmassa. Vaikka jotkin tässä artikkelissa olevat vianmääritysvihjeet ja mahdolliset ongelman ratkaisutavat auttavat sinua ratkaisemaan muualla kuin Wordissa sijaitsevat ongelmat, tämän artikkelin tarkoituksena on korjata Wordiin liittyvät ongelmat.

  Seuraavissa on lisää ohjeita Windowsin kanssa työskentelemisestä:

  Windows XP Support Center: Windows 2000 Support Center: Windows Millennium Edition Support Center:
 • Ilmeneekö ongelma vain jonkin tietyn asiakirjan kanssa?

  Jos ongelma liittyy johonkin tiettyyn asiakirjaan, asiakirja saattaa olla vioittunut. Voit testata tämän luomalla uuden asiakirjan ja yrittämällä toistaa ongelman uudessa asiakirjassa. Voit luoda uuden asiakirjan seuraavasti:
  1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.
  2. Valitse Uusi asiakirja -tehtäväruudussa Tyhjä asiakirja ja valitse sitten OK.
  3. Luo asiakirja, joka on samanlainen kuin ongelmat aiheuttava asiakirja.
  Jos ongelma ilmenee myös uudessa asiakirjassa, ongelma ei liity vioittuneeseen asiakirjaan. Jatka ongelman vianmääritystä siirtymällä tämän artikkelin seuraavaan osaan.

  Jos ongelma ei ilmene uudessa asiakirjassa, alkuperäinen asiakirja saattaa olla vioittunut. Vioittuneet asiakirjat käyttäytyvät usein tavalla, joka ei kuulu ohjelman luonteeseen (esimerkiksi jatkuva sivutus, asiakirjan virheellinen asettelu ja muotoilu, lukukelvottomat merkit, virhesanomat käsittelyn aikana, järjestelmä lopettaa vastaamisen, kun tiedostoa ladataan tai tarkastellaan, tai muu epätavallinen käyttäytyminen, jota ei voida pitää ohjelmalle tyypillisenä). Osa epätavallisesta käyttäytymisestä voi johtua muista syistä kuin asiakirjan vioittumisesta.

  Voit sulkea pois muut syyt seuraavien vianmääritysvaiheiden avulla:
  • Katso, esiintyykö samanlaisia ongelmia muissa asiakirjoissa.
  • Katso, esiintyykö samanlaisia ongelmia muissa ohjelmissa.
  • Käsittele asiakirjaa toisessa tietokoneessa ja yritä toistaa ongelma.
 • Ilmeneekö ongelma vain, kun teet jonkin tietyn toimen Wordissa?

  Voit selvittää ongelman sijainnin tarkemmin selvittämällä, mitä toimia teet ongelman ilmetessä.

Ongelma ilmenee, kun asiakirjaa yritetään muokata.

Tämä saattaa johtua esimerkiksi seuraavista tilanteista:
Onko käyttäjän sanasto vioittunut?

Kun kirjoitat välilyönnin tai painat ENTER-näppäintä sanan jälkeen, taustalla suoritettava kieliasun tarkistus yrittää tarkistaa sanan. Jos taustalla suoritettava kieliasun tarkistus ei löydä sanaa pääsanastosta, se yrittää etsiä sen käyttäjän sanastosta. Kun yrität lisätä sanan sanastoon valitsemalla Kieliasun tarkistus ja Lisää, sana lisätään käyttäjän sanastoon. Jos käyttäjän sanasto on vioittunut jostain syystä, ilmenee virhe, kun yrität suorittaa Kieliasun tarkistus -toiminnon.


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

291176 "Käyttäjän sanasto on täynnä. Sanaa ei lisätty." -virhesanoma yritettäessä lisätä sanaa käyttäjän sanastoon Word 2003:ssa ja Word 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Aiheutuuko ongelma automaattisen korjauksen tiedostosta (.acl)?

Kun kirjoitat välilyönnin tai painat ENTER-näppäintä, taustalla suoritettava automaattinen korjaamistoiminto yrittää korjata sanan kieliasun tai korvata jotkin merkit erikoismerkeillä. Automaattisen korjauksen luettelotiedosto (.acl) sisältää luettelon käsiteltävistä sanoista tai merkeistä ja korvaavista sanoista tai merkeistä.

Jos tämä luettelotiedosto on vioittunut, ilmenee ongelma, kun Word yrittää käyttää sitä. Voit korjata tämän ongelman varmuuskopioimalla tietokoneesi automaattisen korjauksen luettelon.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

269006 Word 2002:n automaattisen korjauksen tietojen siirtäminen tietokoneiden välillä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

826147 Word 2003:n automaattisen korjauksen tietojen siirtäminen tietokoneiden välillä

Kun olet varmuuskopioinut automaattisen korjauksen luettelon, etsi tietokoneesi .acl-tiedostot. Nimeä kukin .acl-tiedosto uudelleen ja käynnistä sitten Word uudelleen normaalisti.

HuomautusVoit mukauttaa .acl-tiedostot niin, että voit syöttää omia automaattisen korjauksen tietoja. Jos nimeät nämä tiedostot uudelleen, menetät kaikki tehdyt mukautukset. Tämän vuoksi Microsoft suosittelee, että nimeät .acl-tiedostot uudelleen niiden poistamisen sijaan.

Jos ongelma ei enää ilmene, ongelman syynä oli vioittunut .acl-tiedosto. Voit viimeistellä tämän vaiheen valitsemalla Ohje-valikosta Jäljitä ja korjaa ja korjaamalla muut mahdolliset Word-virheet noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Jos ongelma ilmenee yhä, palauta automaattisen korjauksen luettelosi noudattamalla edellä mainitun Microsoft Knowledge Base -tietokannan "Word 2002:n automaattisen korjauksen tietojen siirtäminen tietokoneiden välillä"-
tai "Word 2003:n automaattisen korjauksen tietojen siirtäminen tietokoneiden välillä" -artikkelin ohjeita.
Aiheutuuko ongelma taustalla suoritettavasta kieliasun tarkistuksesta?

Kun kirjoitat välilyönnin tai painat ENTER-näppäintä, taustalla suoritettava kieliasun tarkistus tarkistaa kirjoittamasi tekstin. Jos taustalla suoritettava kieliasun tarkistus löytää väärin kirjoitetun sanan tai kielioppivirheen, se merkitsee väärin kirjoittamasi sanan punaisella aaltoalleviivauksella tai kielioppivirheen vihreällä aaltoalleviivauksella. Jos oikoluvun tai kieliopin tarkistuksen tiedostot ovat vioittuneet, näyttöön saattaa tulla virhesanoma tekstin kirjoittamisen aikana. Voit selvittää, aiheutuuko ongelma tästä, poistamalla taustalla suoritettavan kieliasun tarkistuksen käytöstä ja yrittämällä toistaa ongelman.

Voit poistaa käytöstä taustalla suoritettavan kieliasun tarkistuksen tai ottaa sen käyttöön seuraavasti:
 1. Avaa asiakirja, jos se on mahdollista.
 2. Valitse heti ennen muiden toimien tekemistä Työkalut-valikosta Asetukset.
 3. Valitse Kieliasun tarkistus -välilehti.
 4. Poista Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa- ja Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruutujen valinnat.
 5. Valitse OK ja yritä toistaa ongelma.
Jos ongelma ei enää ilmene tai jos et pysty tekemään edellä kuvattua testiä, ongelma saattaa aiheutua vioittuneista oikoluvun tai kieliopin tarkistuksen tiedostoista (Proofing Tools -tarkistustyökalut). Voit korjata ongelman valitsemalla Ohje-valikosta Jäljitä ja korjaa. Kun olet suorittanut Jäljitä ja korjaa -toiminnon, ota taustalla suoritettava oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus käyttöön.

Jos ongelma ilmenee yhä, jatka vianmääritystä tekemällä tämän artikkelin "Ovatko fontit vioittuneet?" -osassa kuvatut toimet.
Ovatko fontit vioittuneet?

Vioittunut fontti saattaa aiheuttaa sivuvirheen käyttäessäsi Microsoft Wordia (tai mitä tahansa muuta Windows-ohjelmaa).

Jos Word lopettaa vastaamisen työstäessäsi jotakin asiakirjaa, koeta selvittää asiakirjassa käytetyt fontit ja käytä näitä fontteja uudessa Normal.dot-malliin pohjautuvassa asiakirjassa. Jos ongelma ilmenee uudessa asiakirjassa, vähennä uudessa asiakirjassa käytettyjä fontteja yksitellen, kunnes jäljellä on vain ongelman aiheuttanut fontti.

HUOMAUTUS: Tahoma-fonttia käytetään Wordin ja Officen valintaikkunoissa ja valikoissa. Jos Word kaatuu sen käynnistämisen yhteydessä, ongelman saattaa aiheuttaa vioittunut Tahoma-fontti. Poista Tahoma-fontti ja asenna se uudelleen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kun olet selvittänyt vioittuneen fontin tai epäilet jonkin tietyn fontin olevan vioittunut, poista se ja asenna se uudelleen seuraavasti.

HUOMAUTUS: Näiden toimien tekeminen poistaa fontin järjestelmästäsi ja edellyttää, että asennat fontin uudelleen sen alkuperäisestä asennuslähteestä.
 1. Sulje kaikki Microsoft Office -ohjelmat.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  HUOMAUTUS: Napsauta Windows XP:ssä Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 3. Kaksoisnapsauta Fontit-kuvaketta.
 4. Vedä vioittuneeksi epäilemäsi fontti (tai fontit) työpöydälle tai johonkin muuhun sijaintiin fonttikansion ulkopuolella. Fontti on nyt "poistettu" tietokoneesta. Fontti korvataan toisella fontilla niissä asiakirjoissa, jotka käyttävät kyseistä fonttia tai kyseisiä fontteja.
 5. Sulje fonttikansio, käynnistä Word normaalisti (ilman /a-valitsinta) ja yritä toistaa ongelma.
Jos ongelmaa ei enää ilmene, sen syynä saattoi olla vioittunut fontti. Voit korjata ongelman valitsemalla Ohje-valikosta Jäljitä ja korjaa. Kun olet suorittanut Jäljitä ja korjaa -toiminnon, yritä toistaa ongelma.

HUOMAUTUS: Jos poistamasi fontti on peräisin jostakin muusta ohjelmasta, saatat joutua asentamaan ohjelman uudelleen, jotta fontti asennetaan järjestelmään uudelleen.
Ongelma ilmenee, kun asiakirjaa yritetään tulostaa tai muokata.

Jos ongelma ilmenee yrittäessäsi tulostaa Word-asiakirjan tai muotoilla sitä, tämän osan ohjeiden avulla saatat pystyä selvittämään, aiheutuuko ongelma tulostinohjaimesta tai näytönohjaimesta. Toimi ohjeiden mukaisesti ja kokeile, ilmeneekö ongelma Wordissa yhä. Saatat joutua toistamaan vaiheet useita kertoja, jotta voit selvittää, korjaantuuko ongelma tekemällä muutoksia tulostinohjaimeen tai näytönohjaimeen.

Tulostin:

Word suorittaa jatkuvasti kyselyitä tulostinohjaimelle saadakseen tietoja, joita se tarvitsee muotoillessaan ja tulostaessaan asiakirjaa. Vioittunut tulostinohjain saattaa aiheuttaa sivuvirheen tai poikkeuksen asiakirjan käsittelemisen aikana.

Useimmat muut kuin PostScript (PCL) -tulostinohjaimet käyttävät yhteistä perustiedostoa nimeltä Unidrv.dll. Näihin kuuluvat Microsoft Fax ja Yleinen/Vain teksti. Tämän vuoksi, jos käytössäsi on PCL-tulostinohjain ja haluat suorittaa tulostinohjaimen vianmäärityksen, sinun on asennettava muu kuin PCL-tulostinohjain.

Lähes kaikki PostScript-tulostinohjaimet käyttävät yhteistä perustiedostoa nimeltä Pscript.drv. Tämän vuoksi, jos käytössäsi on PostScript-tulostinohjain ja haluat suorittaa tulostinohjaimen vianmäärityksen, sinun on asennettava muu kuin PostScript-tulostinohjain.


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

291336 WD2002: Osa 1: Wordin tulostusongelmien vianmääritys
291344 Word 2002:n tulostusongelmien vianmääritys (osa 2) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Seuraava aihe käsitellään ensimmäisessä osassa:
 • Näyttöön mahdollisesti tulevat virhesanomat
Seuraavat aiheet käsitellään toisessa osassa:
 • Asiakirjakohtaisten tulostusongelmien poistaminen
 • Muita kokeiltavia keinoja
 • Vianmäärityksen lisäresursseja
 • Microsoftin tukivaihtoehdot
Näyttö:

Word suorittaa jatkuvasti kyselyitä näytönohjaimelle saadakseen tietoja, joita se tarvitsee muotoillessaan ja tulostaessaan asiakirjaa. Vioittunut näytönohjain saattaa aiheuttaa sivuvirheen, poikkeuksen tai muita ongelmia. Määritä näytönohjaimen asetukset pienimmiksi mahdollisiksi Wordin kanssa yhteensopiviksi asetuksiksi, jotta voit testata, aiheutuuko ongelma näytönohjaimesta.


Saat lisätietoja näyttöongelmien vianmäärityksestä tai näytönohjaimen aiheuttamista virhesanomista Windows XP:n käynnistyksen tai käyttämisen yhteydessä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

307960 Windows XP:n näyttöongelmien vianmäärityksen resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja näyttöongelmien vianmäärityksestä tai näytönohjaimen aiheuttamista virhesanomista Microsoft Windows 98:n tai Microsoft Windows Millennium Editionin (Me) käynnistyksen tai käyttämisen yhteydessä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

127139 Windowsin näyttöongelmien vianmääritys

Vaihe 5: Kokeiltavat toimet, jos ongelma ei ole ratkennut

Jos tässä artikkelissa kuvattujen toimien tekeminen ei korjannut Wordissa ilmennyttä ongelmaa, käy Word Support Centerissä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Microsoftin tukivaihtoehdot

Jos et pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa, voit käyttää useita eri tukivaihtoehtoja.

Etsi vastaukset itse nopeasti verkosta

Microsoft Online Support -tukipalvelun avulla voit hakea Microsoft Knowledge Basesta ja muista teknisistä resursseista nopeita sekä tarkkoja vastauksia. Voit myös mukauttaa sivustoa ja ohjata hakuasi.

Käynnistä haku siirtymällä seuraavaan verkkosivustoon:

Microsoft-tuotetuki

Ota yhteys Microsoftin tuotetuen ammattilaiseen, joka avustaa ongelmien vianmäärityksessä.

Saat lisätietoja avun saamisesta Microsoft Word -vianmääritykseen valitsemalla Ohje-valikosta Tietoja Microsoft Wordista ja valitsemalla Tuotetuki.

Lisätietoja Microsoftin tukipalveluista saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin numeroa:
102344 Kysymyksiä ja vastauksia Microsoftin tuotetuen vaihtoehdoista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Microsoft Solution Provider -ratkaisuntarjoajat

Microsoft Solution Provider -ratkaisuntarjoajat ovat organisaatioita, jotka yhteistyössä Microsoftin kanssa käyttävät tekniikkaa kaikenkokoisten yritysten ja teollisuudenalojen liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa löydät Microsoft Solution Providerin soittamalla Microsoft Sales Information Centeriin, puhelinnumero (800) 426 9400. Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien tulee ottaa yhteyttä Microsoftin paikalliseen tytäryhtiöön. Microsoftin tytäryhtiön tiedot saat Microsoft World Wide Offices -verkkosivustosta osoitteessa
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 322743 – Viimeisin tarkistus: 3.6.2008 – Versio: 1

Palaute