Stop 0x0000007B -virheiden vianmääritys Windows XP:ssä

Koskee seuraavia: Microsoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional x64 Edition

Yhteenveto


Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan Stop 0x0000007B -virhesanomien vianmääritys Windows XP:ssä. Artikkelissa kuvataan ongelmat, jotka voivat aiheuttaa tämän Stop-virheen. Näitä ongelmia ovat käynnistyssektorivirukset, laiteohjainongelmat ja laitteisto-ongelmat. Jos et pysty korjaamaan ongelmaa näiden ongelmien tarkastelemisen jälkeen, toimi tämän artikkelin lopussa olevien yleisten vianmääritysvaiheiden mukaisesti.

ESITTELY


Kun käynnistät tietokoneen, näyttöön saattaa jokin seuraavankaltaisista virhesanomista:
 • STOP: 0x0000007B (parametri1, parametri2, parametri3, parametri4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Asennusohjelma on kohdannut vakavan virheen, joka estää jatkamisen.


  Pyydä apua tukihenkilöstöltä. Seuraavat tilatiedot auttavat heitä ongelman määrityksessä.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Asennusohjelmaa ei voi jatkaa. Katkaise tietokoneesta virta tai käynnistä se nyt uudelleen.
Näyttöön saattaa myös tulla Stop 0x0000007B -virhesanoma Windows XP:n asennuksessa, kun asennusohjelma käynnistyy uudelleen asennusprosessin aikana. Kun näyttöön tulee Stop-virhesanoma asennusohjelman ollessa käynnissä, näyttöön tulee toinen virhesanoma. Voit suorittaa tämän ongelman vianmäärityksen lukemalla seuraavat neljä osaa ja selvittämällä, koskeeko jokin ongelmista tilannettasi. Jos mikään näistä ongelmista ei koske tilannettasi, toimi artikkelin lopussa olevien yleisten vianmääritysohjeiden mukaisesti.

Käynnistyssektorin virukset

Näyttöön saattaa tulla Stop 0x0000007B -virhesanoma, jos tietokoneen käynnistyssektorissa on virus. Tarkista tietokone virusten varalta. Jos löydät viruksen, tarkista myös levykkeet virusten varalta, ennen kuin käytät niitä uudelleen.

Microsoft ei tarjoa ohjelmistoa, joka voi havaita tai poistaa tietokoneviruksia. Jos epäilet tai olet varma siitä, että tietokoneessasi on virus, hanki ajan tasalla oleva virustentorjuntaohjelmisto. Saat luettelon virustentorjuntaohjelmien valmistajista napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
49500 Luettelo virustentorjuntaohjelmistojen valmistajista
Huomautus Saatat joutua käyttämään useita virustentorjuntaohjelmistoja, jotta kaikki virukset tunnistetaan ja poistetaan.

Tärkeää Jos tietokoneessa on virus, tietokone saattaa olla alttiina muille hyökkäystavoille. Microsoft suosittelee, että muodostat virustartunnan saaneet Internetiin avoimina olevat palvelimet uudelleen CERT-Web-sivustossa julkaistujen ohjeiden mukaisesti. Internetiin avoimina olevat palvelimet ovat palvelimia, jotka toimivat ilman palomuuria tai muuta suojausta. Kannattaa myös muodostaa uudelleen sellaiset muut tietokoneet, jotka ovat virustartunnan saaneiden tietokoneiden lähellä, ennen kuin ne otetaan jälleen käyttöön.


Jos Windows XP -tietokoneessasi on virus, eikä virustentorjuntaohjelma pysty poistamaan virusta ja korjaamaan järjestelmää, sinun on uudelleenosioitava ja alustettava kiintolevy uudelleen sekä asennettava Windows XP uudelleen. Saat lisätietoja kiintolevyn osioimisesta ja alustamisesta Windows XP:ssä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

313348 Kiintolevyn osioiminen ja alustaminen Windows XP:ssä

Saat lisätietoja käynnistyssektorin suojaamiselta viruksia vastaan Windows XP:ssä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

122221 Käynnistyssektorin suojaaminen viruksia vastaan Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Laiteohjainten ongelmat

Stop 0x0000007B -virhesanoma voi tulla näyttöön seuraavissa tilanteissa:
 • Tietokoneen käynnistysasemaohjaimen vaatimaa laiteohjainta ei ole määritetty käynnistymään käynnistysprosessin aikana.
 • Tietokoneen käynnistysasemaohjaimen vaatima laiteohjain on vioittunut.
 • Windows XP:n rekisteri (käynnistyksen aikana ladattaviin laiteohjaimiin liittyvät tiedot) on vioittunut.
Windows XP vaatii miniporttiohjaimen tietojen vaihtamiseen tietokoneen käynnistykseen käytettävän kiintolevyohjaimen kanssa. Jos Windows XP:ssä ei ole ohjaimen laiteohjainta tai se käyttää vioittunutta tai yhteensopimatonta ohjainta, sinun on korvattava laiteohjain Windows XP:n ja ohjaimen kanssa yhteensopivalla versiolla.


Windows XP:n asentamisen ensimmäisessä vaiheessa asennusohjelma tuo seuraavankaltaisen sanoman näytön alaosaan:
Paina F6-näppäintä, jos haluat asentaa muun valmistajan SCSI- tai RAID-ohjaimen.
Asenna OEM-valmistajan massamuistilaitteen ohjain painamalla F6 ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos haluat lisätietoja OEM-laiteohjaimen lataamisesta F6-näppäimen painamisen avulla, napsauta seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

314859 Windows XP:n asennuksen aikana on käytettävissä rajoitettu OEM-ohjaintuki F6-näppäimen painamisen avulla

Voit määrittää, onko kiintolevyohjain Windows XP -yhteensopiva, ja saada luettelon ohjaimista, jotka toimitetaan Windows XP:n CD-levyllä tai jotka voidaan ladata Internetistä, tarkastelemalla uusinta Windows XP:n HCL (Hardware Compatibility List) -luetteloa. Saat lisätietoja Windows XP:n uusimmasta HCL-luettelosta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

314062 Uusin Windows XP:n HCL (Hardware Compatibility List) -luettelo (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Jos kiintolevyohjaintasi ei ole HCL-luettelossa, ota yhteyttä tietokoneen, emolevyn tai kiintolevyohjaimen valmistajaan ja tiedustele ohjaimen saatavuutta. Microsoft ei takaa että muiden kuin HCL-luettelossa olevien laitteiden ongelmat voidaan ratkaista. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

315239 Microsoftin tukikäytäntö laitteistolle, joita Windowsin HCL-luettelossa ei ole (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Jos Windows XP:n rekisterin System-rakenne on vioittunut, Windows XP ei välttämättä pysty lataamaan miniporttilaiteohjainta, jonka käynnistysasemaohjain vaatii. Voit korjata ongelman palauttamalla rekisterin varmuuskopion. Saat lisätietoja rekisterin varmuuskopion palauttamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

307545 Windows XP:n käynnistymisen estävän vioittuneen rekisterin palauttaminen

Laitteiston ongelmat

Näyttöön saattaa tulla Stop 0x0000007B -virhesanoma, jos käynnistysasemaohjaimen ja jonkin toisen ohjaimen tai SCSI-laitteiden välillä on resurssiristiriita. Tämä Stop-virhesanoma voi tulla näyttöön myös, jos aseman muuntamista ei tehdä tai jos sitä on muutettu. Voit suorittaa tämän ongelman vianmäärityksen seuraavasti:

 1. Jos käynnistysasemaohjaimen ja toisen ohjaimen välillä on IRQ- tai I/O-porttiosoiteristiriita, Windows XP joko lopettaa vastaamisen (jumittuu) tai tuo näyttöön Stop 0x0000007B -virhesanoman. Jos lisäsit äskettäin uuden laitteen, poista se tai määritä se niin, että sen resurssit eivät ole ristiriidassa muiden asennettujen ohjainten kanssa.
 2. Jos käytät SCSI-kiintolevyä, tarkista, että SCSI-ketju on terminoitu oikein. Poista SCSI-laitteet, jotka eivät ole käytössä, tai varmista, että jokaisen SCSI-laitteen tunnus on yksilöllinen.
 3. Varmista, että aseman muunnos on otettu käyttöön (jos se tarvitaan), eikä sitä ole muutettu. Tämä ongelma voi ilmetä esimerkiksi silloin, jos vaihdoit äskettäin ohjaimia.Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  314082 Stop 0x0000007b -virhesanoma tulee näyttöön Windows XP:n järjestelmälevyn toiseen tietokoneeseen siirtämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Muut ongelmat

Muita mahdollisia Stop 0x0000007B -virhesanoman aiheuttavia syitä ovat seuraavat:

 • Käynnistysasema on vioittunut, eikä Windows XP voi ottaa sitä käyttöön. Jos tiedostojärjestelmä on vioittunut, eikä Windows XP pysty ottamaan käynnistysasemaa käyttöön käynnistyksen aikana, siirrä asema toiseen Windows XP -tietokoneeseen ja suorita asemalle chkdsk-komento tai yritä luoda asemaan Windows XP:n rinnakkainen asennus (eri kansioon). Windows XP:n asennusohjelma tarkistaa aseman eheyden ennen tiedostojen kopioimista ja saattaa korjata joitakin ongelmia.
 • Asennat Windows XP:n peilattuun käynnistysosioon, joka luotiin Microsoft Windows NT 4.0 -käyttöjärjestelmällä. Windows XP ei tue Windows NT 4.0:n Ftdisk-asemia. Jos käytät Microsoft Windows 2000:ta, sinun on muunnettava kaikki Ftdisk-asemat dynaamisiksi asemiksi ennen Windows XP:ksi päivittämistä. Jos käytät Windows NT 4.0:aa, lopeta peilaukset ja varmuuskopioi kaikki tiedot usealle levylle, RAID5-asemaan tai laajennettuihin asemaryhmiin ennen Windows XP:ksi päivittämistä. Ftdisk-asemia ei välttämättä voida käyttää päivittämisen jälkeen.

Yleinen vianmääritys

Jos mikään tässä artikkelissa kuvatuista ongelmista ei koske tilannettasi, toimi seuraavien yleisten vianmääritysohjeiden mukaisesti:
 1. Jos näyttöön tulee jokin näistä virhesanomista asentaessasi Windows XP:tä, päivitä tietokoneen BIOS tai hanki kiintolevyohjaimesi Windows XP -ohjaimet (tietokoneen, emolevyn tai kiintolevyohjaimen valmistajalta) tai tee molemmat. Saat lisätietoja tietokoneen BIOSin päivittämisestä tai Windows XP -ohjainten hankkimisesta tietokoneen valmistajalta. Saat lisätietoja ohjainten saatavuudesta tämän artikkelin Laiteohjainongelmat-kohdasta.

  Huomautus: Jos Windows NT 4.0 tai Windows 2000 asennettiin peilattuun käynnistysosioon aikaisemmin, katso lisätietoja tämän artikkelin Muut ongelmat -osasta.
 2. Käytä viimeisintä toimivaa kokoonpanoa. Tämä saattaa ratkaista ongelman, jos asensit äskettäin käynnistysasemaohjaimelle yhteensopimattoman laiteohjaimen. Saat lisätietoja viimeisimmän toimivan kokoonpanon käyttämisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  307852 Tietokoneen käynnistäminen Windows XP:n viimeisin toimiva kokoonpano -ominaisuuden avulla

 3. Käytä Windows XP:n asennuksen korjausvaihtoehtoa.Lisätietoja Windows XP:n korjaamisesta asennusohjelman avulla saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  315341 Windows XP:n asennuksen päivittäminen sen nykyiseen sijaintiin (uudelleenasentaminen)

 4. Palauta rekisterin varmuuskopio.Saat lisätietoja rekisterin varmuuskopion palauttamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  307545 Windows XP:n käynnistymisen estävän vioittuneen rekisterin palauttaminen

Suositukset


Lisätietoja Stop 0x0000007B -virhesanomista saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

316401 Näyttöön tulee STOP 0x0000007B -virhesanoma Windows XP -tietokoneen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

303786 Puuttuva [SysprepMassStorage]-osa aiheuttaa STOP 0x7B -virhesanoman Windows XP:n Sysprep-vedoksissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
315031 Päivitystä ei voi tehdä Windows XP:n MSDN-versiolla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314082 Stop 0x0000007B -virhesanoma tulee näyttöön Windows XP:n järjestelmälevyn toiseen tietokoneeseen siirtämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
314859 Windows XP:n asennuksen aikana on käytettävissä rajoitettu OEM-ohjaintuki F6-näppäimen painamisen avulla