Windows Server 2003:n FSMO-roolien tarkasteleminen ja siirtäminen

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan myös FSMO (Flexible Single Master Operations) -roolien (kutsutaan myös Operations Master -rooleiksi) siirtäminen Active Directory -laajennustyökalujen avulla MMC (Microsoft Management Console) -konsolissa Windows Server 2003:ssa.

FSMO-roolit

Toimialuepuuryhmässä on vähintään viisi FSMO-roolia, jotka on määritetty vähintään yhdelle toimialueen ohjauskoneelle. Nämä viisi FSMO-roolia ovat seuraavat:
 • Mallikone: Toimialueen malliohjauskone hallitsee kaikkia mallin päivityksiä ja muokkauksia. Jos haluat päivittää toimialuepuuryhmän mallin, sinun on pystyttävä käyttämään mallikonetta. Koko toimialuepuuryhmässä voi olla vain yksi mallikone.
 • Toimialueen nimeämisen pääkone: Toimialueen nimeämisen ensisijainen toimialueen ohjauskone hallitsee toimialuepuuryhmän toimialueiden lisäämistä tai poistamista. Koko toimialuepuuryhmässä voi olla vain yksi toimialueen nimeämisen pääkone.
 • Infrastruktuurikone: Infrastruktuuri vastaa toimialueensa objektien muiden toimialueiden objekteihin olevien viittausten päivittämisestä. Minä tahansa ajankohtana vain yksi toimialueen ohjauskone voi toimia kunkin toimialueen infrastruktuurikoneena.
 • RID-kone: RID-kone vastaa kaikkien toimialueiden ohjauskoneiden tietylle toimialueelle tekemien RID-varantopyyntöjen käsittelemisestä. Minä tahansa ajankohtana vain yksi toimialueen ohjauskone voi toimia toimialueen RID-koneena.
 • PDC-emulointikone: PDC-emulointikone on toimialueen ohjauskone, joka ilmoittaa itsensä aiempia Windowsin versioita suorittavien työasemien, jäsenpalvelimien ja toimialueen ohjauskoneiden ensisijaiseksi toimialueen ohjauskoneeksi. Jos toimialue esimerkiksi sisältää tietokoneita, joissa ei suoriteta Microsoft Windows XP Professional- tai Microsoft Windows 2000 -asiakasohjelmistoa, tai jos se sisältää Microsoft Windows NT -varaohjauskoneita, PDC-emulointipääkone toimii ensisijaisena toimialueen Windows NT -ohjauskoneena. Se on myös toimialueen pääselaaja ja käsittelee salasanojen poikkeavuudet. Minä tahansa ajankohtana vain yksi toimialueen ohjauskone voi toimia toimialuepuuryhmän kunkin toimialueen PDC-emulointikoneena.
Voit siirtää FSMO-roolit Ntdsutil.exe-komentoriviapuohjelmalla tai MMC-laajennustyökalulla. Siirrettävästä FSMO-roolista riippuen voit käyttää jotakin seuraavista kolmesta MMC-laajennustyökaluista:
Active Directory -rakenne
Active Directory -toimialueet ja -luottamussuhteet
Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet
Jos tietokonetta ei enää ole, rooli on kaapattava. Jos haluat kaapata roolin, käytä Ntdsutil.exe-apuohjelmaa.

Mallikoneroolin siirtäminen

Siirrä mallikonerooli Active Directoryn mallikonelaajennuksen avulla. Sinun on rekisteröitävä Schmmgmt.dll-tiedosto, ennen kuin voit käyttää tätä laajennusta.

Schmmgmt.dll-tiedoston rekisteröiminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regsvr32 schmmgmt.dll ja valitse sitten OK.
 3. Valitse OK, kun näyttöön tulee sanoma toiminnon onnistumisesta.

Mallikoneroolin siirtäminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun mmc ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Lisää tai poista laajennus.
 3. Valitse Lisää.
 4. Valitse Active Directory -rakenteen vaihtoehto, valitse Lisää, valitse Sulje ja valitse sitten OK.
 5. Napsauta konsolipuussa hiiren kakkospainikkeella Active Directory -rakenteen vaihtoehtoa ja valitse sitten toimialueen ohjauskoneen vaihtamisen vaihtoehto.
 6. Valitse nimen määrittämisen vaihtoehto, kirjoita roolin uudeksi omistajaksi tulevan toimialueen ohjauskoneen nimi ja valitse sitten OK.
 7. Napsauta konsolipuussa hiiren kakkospainikkeella Active Directory -rakenteen vaihtoehtoa ja valitse sitten Operations Master.
 8. Valitse Muuta.
 9. Vahvista roolin siirtäminen valitsemalla OK ja valitse sitten Sulje.

Toimialueen nimeämisen pääroolin siirtäminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Active Directory -toimialueet ja -luottamussuhteet.
 2. Napsauta Active Directory -toimialueet ja -luottamussuhteet -vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten toimialueen ohjauskoneeseen yhdistämisen vaihtoehto.


  HUOMAUTUS: Sinun on tehtävä tämä vaihe, jos et ole siinä toimialueen ohjauskoneessa, johon haluat siirtää roolin. Sinun ei tarvitse tehdä tätä vaihetta, jos olet jo yhteydessä siihen toimialueen ohjauskoneeseen, jonka roolin haluat siirtää.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Kirjoita toisen toimialueen ohjauskoneen nimen kirjoittamisen ruutuun sen toimialueen ohjauskoneen nimi, jonka haluat olevan roolin uusi omistaja, ja valitse sitten OK.

   TAI
  • Valitse käytettävissä olevan toimialueen ohjauskoneen valitsemisen luettelossa se toimialueen ohjauskone, josta tulee roolin uusi omistaja, ja valitse sitten OK.
 4. Napsauta konsolipuussa hiiren kakkospainikkeella Active Directory -toimialueet ja -luottamussuhteet -vaihtoehtoa ja valitse sitten Operations Master.
 5. Valitse Muuta.
 6. Vahvista roolin siirtäminen valitsemalla OK ja valitse sitten Sulje.

RID-koneen, PDC-emulointikoneen ja infrastruktuurikoneen roolien siirtäminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet.
 2. Napsauta Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -vaihtoehtoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten toimialueen ohjauskoneeseen yhdistämisen vaihtoehto.

  HUOMAUTUS: Sinun on tehtävä tämä vaihe, jos et ole siinä toimialueen ohjauskoneessa, johon haluat siirtää roolin. Sinun ei tarvitse tehdä tätä vaihetta, jos olet jo yhteydessä siihen toimialueen ohjauskoneeseen, jonka roolin haluat siirtää.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Kirjoita toisen toimialueen ohjauskoneen nimen kirjoittamisen ruutuun sen toimialueen ohjauskoneen nimi, jonka haluat olevan roolin uusi omistaja, ja valitse sitten OK.

   TAI
  • Valitse käytettävissä olevan toimialueen ohjauskoneen valitsemisen luettelossa se toimialueen ohjauskone, josta tulee roolin uusi omistaja, ja valitse sitten OK.
 4. Napsauta konsolipuussa hiiren kakkospainikkeella Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -vaihtoehtoa, valitse kaikkien tehtävien vaihtoehto ja valitse sitten Operations Master.
 5. Valitse siirrettävän roolin välilehti (RID, PDC tai Infrastruktuuri) ja valitse sitten Muuta.
 6. Vahvista roolin siirtäminen valitsemalla OK ja valitse sitten Sulje.

Suositukset

Jos haluat lisätietoja aiheeseen liittyvästä ohjeesta, napsauta seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

255690 FSMO-roolien tarkasteleminen ja siirtäminen graafisessa käyttöliittymässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 324801 – Viimeisin tarkistus: 17.7.2008 – Versio: 1

Palaute