DHCP-tietokannan siirtäminen Windows NT Server 4.0-, Windows 2000- tai Windows Server 2003 -tietokoneesta Windows Server 2003 -tietokoneeseen

Koskee seuraavia: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Yhteenveto


Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -tietokanta siirretään Microsoft Windows NT Server 4.0-, Microsoft Windows 2000- tai Microsoft Windows Server 2003 -tietokoneesta Windows Server 2003 -tietokoneeseen.

Huomautus Voit varmuuskopioida ja palauttaa yksittäisessä palvelimessa olevan DHCP-tietokannan Microsoft Windowsin varmuuskopiointiapuohjelman (Ntbackup.exe) avulla. Älä käytä varmuuskopiointiapuohjelmaa DHCP-tietokannan siirtämiseen DHCP-palvelimesta toiseen.

Palaa alkuun

DHCP-tietokannan vieminen Windows NT Server 4.0- tai Windows 2000 -palvelimesta

 1. Pysäytä palvelimen DHCP-palvelin-palvelu:
  1. Kirjaudu DHCP-lähdepalvelimeen tilillä, joka on paikallisen järjestelmävalvojaryhmän jäsen.
  2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
  3. Kirjoita komentokehotteeseen net stop dhcpserver ja paina sitten ENTER-näppäintä. Näyttöön tulee seuraava sanoma: Microsoft DHCP-palvelu -palvelu pysäytetään. Microsoft DHCP-palvelin -palvelu on pysäytetty.
  4. Kirjoita exit ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 2. Tiivistä DHCP-tietokanta JetPack-apuohjelman avulla:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
  2. Kirjoita komentokehotteeseen cd %systemroot%\system32\dhcp ja paina sitten ENTER-näppäintä.
  3. Kirjoita jetpack dhcp.mdb temp.mdb ja paina sitten ENTER-näppäintä.
  4. Kun tietokannan tiivistäminen on onnistunut, kirjoita exit ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Vie DHCP-tietokanta DHCP Export Import -apuohjelman (Dhcpexim.exe) avulla. Voit hankkia tämän apuohjelman Windows 2000 Resource Kit Supplement 1:stä. Voit hankkia Dhcpexim.exe-apuohjelman myös seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta: Tietokannan vieminen:
  1. Asenna Dhcpexim.exe-apuohjelma ja käynnistä se sitten.
  2. Valitse Welcome to DHCP Export Import tool -näytössä Export configuration of the local service to a file ja valitse sitten OK.
  3. Kirjoita viedyn tiedoston tiedostonimi File name-ruutuun ja valitse sitten Save. Kirjoita esimerkiksi dhcpdatabase.txt.
  4. Valitse vietävät käyttöalueet, valitse Disable the selected scopes on local machine before export -valintaruutu ja valitse sitten Export.
  5. Valitse OK.
 4. Poista palvelimen DHCP-palvelin-palvelu käytöstä. DHCP-palvelin-palvelun poistaminen käytöstä estää palvelun käynnistämisen tietokannan siirtämisen jälkeen. DHCP-palvelin-palvelun poistaminen käytöstä:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Palvelut-kuvaketta.
  2. Valitse Palvelu-luettelosta Microsoft DHCP-palvelu, valitse Käynnistys, valitse Poistettu käytöstä ja valitse sitten OK.
  3. Jos palvelu on käynnistetty, valitse Pysäytä ja vahvista palvelun pysäyttäminen valitsemalla sitten Kyllä.
  4. Sulje Palvelut-valintaikkuna valitsemalla Sulje.
Tärkeää Dhcpexim.exe tarvitaan, jotta tietokone voidaan siirtää onnistuneesti Windows 2000- tai Windows NT 4.0 -palvelimesta Windows Server 2003 -palvelimeen. DHCP:n netsh-komennot eivät ole käytettävissä Windows NT 4.0:ssa.

Huomautus Jos vain määritykset (ei tietokanta) tarvitaan, käytä seuraavaa komentoa Dhcpexim.exe-apuohjelman sijaan Windows 2000 -palvelimessa, josta haluat viedä. (Älä käytä Dhcpexim.exe-apuohjelmaa.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
Tässä C:\dhcp.txt on käytettävän vientitiedoston nimi ja polku.

Huomautus

Windows 2000 Serverin netsh-komennossa ei ole vientivaihtoehtoa. Komennot netsh dhcp server dump ja netsh dhcp server import eivät ole yhteensopivia. Jos yrität viedä komennon netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt luomia tietoja komennon netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt avulla Windows Server 2003 -tietokoneessa, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Pyyntöä ei tueta.
Voit siirtää viedyn määritystiedoston uuteen Windows Server 2003 -palvelimeen seuraavan komennon avulla:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe-apuohjelmaa ei tueta Windows Server 2003:ssa. Jos tietokanta on viety Windows 2000 -tietokoneessa Dhcpexim.exe-apuohjelman avulla ja yrität tuoda tiedot Windows Server 2003:een, Dhcpexim.exe sulkeutuu ja näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
On tapahtunut virhe. Yritettiin ladata ohjelma, joka on väärää muotoa.

Jos tämä ongelma ilmenee, vie tiedot Windows 2000:sta dhcpexim-komennon avulla ja tuo ne sitten Windows Server 2003 -ympäristöön netsh DHCP server import xyz.txt -komennon avulla.

Palaa alkuun

DHCP-tietokannan vieminen Microsoft Windows Server 2003 -palvelimesta

Jos haluat siirtää DHCP-tietokannan ja -määrityksen Windows Server 2003 -palvelimesta toiseen Windows Server 2003 -palvelimeen, toimi seuraavasti:
 1. Kirjaudu DHCP-lähdepalvelimeen tilillä, joka on paikallisen järjestelmävalvojaryhmän jäsen.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
 3. Kirjoita netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Huomautus Sinulla on oltava paikallisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, jotta voit viedä tietoja.

Palaa alkuun

DHCP-palvelin-palvelun asentaminen Windows Server 2003 -palvelimeen

Jos haluat asentaa DHCP-palvelin-palvelun aiemmin määritettyyn Windows Server 2003 -tietokoneeseen, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.
 2. Valitse Lisää tai poista Windowsin osia.
 3. Valitse ohjatun Windowsin osien määrittämisen Osat-ruudussa Verkkopalvelut ja valitse sitten Tiedot.
 4. Valitse DHCP-protokolla (Dynamic Host Configuration Protocol) -valintaruutu, jos se ei jo ole valittuna, ja valitse sitten OK.
 5. Asenna valitut osat valitsemalla ohjatussa Windowsin osien määrittämisessä Seuraava. Aseta Windows Server 2003:n CD-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan, jos näyttöön tulee kehote tehdä niin. Asennusohjelma kopioi DHCP-palvelimen ja -työkalujen tiedostot tietokoneeseen.
 6. Kun asennus on valmis, valitse Valmis.
Palaa alkuun

DHCP-tietokannan tuominen

Huomautus Näyttöön tulee Käyttö estetty -sanoma näiden toimintojen aikana, jos et ole Varmuuskopiointioperaattorit-ryhmän jäsen. Jos näyttöön tulee Palvelimen DHCP-palvelimen versiota ei voi määrittää -virhesanoma, varmista, että DHCP-palvelin-palvelu on käynnissä palvelimessa ja että kirjautunut käyttäjä on paikallisen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsen.

Tärkeää Älä tuo DHCP-tietokantaa Windows Server 2003:ssa Dhcpexim.exe-apuohjelman avulla. Lisäksi jos Windows 2003 -kohdepalvelin on jäsenpalvelin ja aiot ylentää sen toimialueen ohjauskoneeksi, Microsoft suosittelee, että suoritat DHCP-tietokannan siirtämisen ennen toimialueen ohjauskoneeksi ylentämistä. Vaikka voit siirtää DHCP-tietokannan toimialueen Windows 2003 -ohjauskoneeseen, jäsenpalvelimeen siirtäminen on helpompaa, koska paikallinen järjestelmänvalvojan tili on olemassa.
 1. Kirjaudu käyttäjänä, joka on eksplisiittinen paikallisen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsen. Käyttäjätili ryhmässä, joka on paikallisen järjestelmänvalvojien ryhmän jäsen, ei toimi. Jos toimialueen ohjauskoneessa ei ole paikallista järjestelmänvalvojatiliä, käynnistä tietokone hakemistopalveluiden palautustilassa ja tuo tietokanta järjestelmänvalvojan tilin avulla jäljempänä tässä osassa kuvatulla tavalla.
 2. Kopioi viety DHCP-tietokantatiedosto Windows Server 2003 -tietokoneen paikalliselle kiintolevylle.
 3. Varmista, että DHCP-palvelu on käynnistetty Windows Server 2003 -tietokoneessa.
 4. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
 5. Kirjoita komentokehotteessa netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all ja paina sitten ENTER-näppäintä. Tässä c:\dhcpdatabase.txt on palvelimeen kopioidun tietokantatiedoston koko polku ja tiedostonimi.

  Huomautus Kun yrität viedä DHCP-tietokannan toimialueen Windows 2000 -ohjauskoneesta toimialueen Windows Server 2003 -jäsenpalvelimeen, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied
  Huomautus Sinulla on oltava paikallisen järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, jotta voit tuoda tietoja.
 6. Voit ratkaista tämän ongelman lisäämällä Windows Server 2003 DHCP -palvelintietokoneen DHCP-järjestelmänvalvojat -ryhmään Yritys-tasolla.
 7. Jos Käyttö estetty -virhesanoma tulee näyttöön sen jälkeen, kun olet lisännyt Windows Server 2003 DCHP -palvelintietokoneen DHCP-järjestelmänvalvojat-ryhmään Yritys-tasolla (mainittu vaiheessa 4), varmista, että tuonnissa pahriallaan käytettävä käyttäjätili kuuluu paikalliseen järjestelmänvalvojien ryhmään. Jos tili ei kuulu kyseiseen ryhmään, lisää tili ryhmään tai viimeistele tuonti kirjautumalla paikallisena järjestelmänvalvojana.

  Huomautus Jos DHCP IMPORT- tai DHCP EXPORT -komento epäonnistuu käyttäjille, jotka eivät ole eksplisiittisiä paikallisen järjestelmänvalvojien ryhmän jäseniä, sinun on asennettava seuraava hotfix-korjaus Windows Server 2003 -tietokoneeseen:

  833167 Aseman tilannevedospalvelun päivityspaketti on saatavana Windows Server 2003:lle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 8. Kun näyttöön on tullut sanoma komennon onnistumisesta, sulje komentokehote.
Palaa alkuun

DHCP-palvelimen valtuuttaminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten DHCP.

  Huomautus Sinun on oltava kirjautuneena palvelimeen tilillä, joka on Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen. Sinun on oltava kirjautuneena Active Directory -toimialueella palvelimeen tilillä, joka on Yrityksen järjestelmänvalvojat -ryhmän jäsen.
 2. Laajenna DHCP-laajennuksen konsolipuussa uusi DHCP-palvelin. Jos palvelinobjektin oikeassa alakulmassa on punainen nuoli, palvelinta ei vielä ole valtuutettu.
 3. Napsauta palvelinobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten valtuuttamisen vaihtoehto.
 4. Napsauta jonkin ajan päästä palvelinobjektia hiiren kakkospainikkeella uudelleen ja valitse sitten Päivitä. Vihreä nuoli ilmaisee, että DHCP-palvelin on valtuutettu.
Palaa alkuun

Suositukset


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

323416 DHCP-palvelimen asentaminen ja määrittäminen Windows Server 2003:n työryhmässä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
130642 DHCP-tietokannan siirtäminen palvelimesta toiseen Windows NT 4.0:ssa ja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
890480 Käyttö estetty -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä netsh dhcp server import -komentoa DHCP-tietokannan tuomiseen Windows NT Server 4.0 -tietokoneesta Windows Server 2003 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Palaa alkuun