Vioittuneesta tai yhteensopimattomasta laitteistosta aiheutuvat Windows XP -ongelmat

Oire

Windows XP:ksi päivittämisen jälkeen järjestelmässä saattaa esiintyä joitakin seuraavista ongelmista:
 • Tietokone käynnistyy odottamattomasti uudelleen satunnaisin väliajoin.
 • Kun käynnistät tietokoneen, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
  Windowsia ei voi käynnistää, koska seuraava tiedosto puuttuu tai on vioittunut:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • Kun käynnistät tietokoneen Windows XP:n palautuskonsolin avulla tai Windows XP:n CD-levyltä, näyttöön tulee jokin seuraavista virhesanomista:
  Setupdd.sys-tiedostoa ei voi ladata. Virhekoodi 4.
  Setupdd.sys-tiedostoa ei voi ladata. Virhekoodi 7.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos tietokone sisältää laitteisto-osan, joka on vioittunut tai ei ole yhteensopiva Windows XP:n kanssa.

Ratkaisu

Voit suorittaa tämän ongelman vianmäärityksen seuraavasti.

Varoitus Älä tee seuraavia toimia, ellet hallitse tietokoneen sisäisen tietokonelaitteiston poistamista ja asentamista hyvin. Tietokoneen laitteisto-osat ovat erittäin herkkiä staattisen sähkön suhteen. Saat tietoja tietokonelaitteiston oikeasta käsittelystä ottamalla yhteyden tietokoneen valmistajaan.
 1. Sammuta tietokone ja poista sitten kaikki PCI (Peripheral Component Interconnect) -laitteet.
 2. Käynnistä tietokone uudelleen.
  • Jos Windows käynnistyy onnistuneesti, sammuta tietokone ja asenna sitten PCI-laitteet yksi kerrallaan. Käynnistä Windows uudelleen jokaisen laitteen asentamisen jälkeen. Kun asennat laitteen, joka aiheuttaa tämän artikkelin ongelmista kertovassa kohdassa kuvatun ongelman, poista laite ja jatka muiden PCI-laitteiden asentamista.
  • Jos Windows ei käynnisty onnistuneesti, poista vähintään yksi tietokoneeseen asennetuista muistimoduuleista. Jätä tarpeeksi RAM-muistia, jotta Windows XP pystyy käynnistymään ja jotta sitä voidaan käyttää.

   Huomautus Windows XP vaatii 128 megatavua RAM-muistia. Vähimmäisvaatimus on 64 megatavua ja enimmäismäärä 4 gigatavua.

   Jos tietokoneeseen on asennettu esimerkiksi kaksi 256 megatavun muistimoduulia, poista toinen niistä. Jos Windows käynnistyy onnistuneesti, sammuta tietokone ja asenna sitten RAM-muistimoduulit yksi kerrallaan. Käynnistä Windows uudelleen jokaisen muistimoduulin asentamisen jälkeen. Kun asennat RAM-muistimoduulin, joka aiheuttaa tämän artikkelin ongelmista kertovassa kohdassa kuvatun ongelman, poista moduuli ja jatka muiden moduulien asentamista.
 3. Määritä, ovatko tietokoneen PCI-laitteet yhteensopivia Windows XP:n kanssa. Voit määrittää yhteensopivuuden käymällä Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) -Web-sivustossa:

Enemmän tietoa

Saat tietokonelaitteiston valmistajien yhteystiedot napsauttamalla jotakin seuraavan luettelon artikkelien numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

65416 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)60781 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)60782 Kolmansien osapuolten laitteiston ja ohjelmiston valmistajien yhteystietoluettelo, Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Jos haluat lisätietoja aiheeseen liittyvistä ohjeista, napsauta alla olevia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

311542 Laitteet eivät välttämättä käynnisty oikein valmiustilasta palauttamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

315335 STOP 0x0000008e -virhesanoma Windows XP:n asennuksen aikana

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 330181 – Viimeisin tarkistus: 29.9.2004 – Versio: 1

Palaute