Puhtaan käynnistyksen suorittaminen sen selvittämiseksi, häiritsevätkö taustaohjelmat pelejä tai ohjelmia

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietokoneen voi käynnistää käyttämällä mahdollisimman ohjaimia ja käynnistysohjelmia, jotta voit määrittää, häiritseekö taustalla suoritettava ohjelma peliä tai ohjelmaa. Tällaista käynnistystä kutsutaan puhtaaksi käynnistykseksi. Tässä artikkelissa on myös tietoja, joiden avulla voit tehdä sovellus- tai palveluristiriitojen vianmäärityksen.

Kun käynnistät Windowsin normaalisti, monet sovellukset ja palvelut käynnistyvät automaattisesti, ja ne suoritetaan taustalla. Näitä ohjelmia ovat perusjärjestelmäprosessit, virustentorjuntaohjelmistot, järjestelmäapuohjelmat ja muut aiemmin asennetut ohjelmistot. Nämä sovellukset ja palvelut voivat aiheuttaa häiriöitä, kun asennat tai suoritat ohjelman, kuten Microsoft Flight Simulator X:n tai Streets & Trips 2010:n.

Tämä artikkeli on tarkoitettu aloitteleville tai keskitason taidot omaaville tietokoneiden käyttäjille.

Näiden toimien tekeminen saattaa olla helpompaa, jos tulostat tämän artikkelin ensin.

Ratkaisu

Edellytykset

Tarkista seuraavat edellytykset, ennen kuin toimit minkään tässä artikkelissa kuvatun menetelmän mukaisesti.
 • Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit suorittaa tässä artikkelissa kuvatut menetelmät. Jos tämä tietokone on henkilökohtainen tietokoneesi, olet todennäköisesti jo kirjautuneena järjestelmänvalvojan tilillä. Jos tämä tietokone on osa työpaikan verkkoa, saatat joutua pyytämään apua järjestelmänvalvojalta. Jos haluat varmistaa, että olet kirjautuneena Windowsiin käyttäjätilillä, joka on tietokoneen järjestelmänvalvoja, käy seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
 • Sinun on tiedettävä, mikä Windows-versio tietokoneessasi on. Voit määrittää käytössä olevan Windows-version käymällä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

Tiedettävää ennen puhtaan käynnistyksen suorittamista

 • Joiden palvelujen toiminnot saatetaan menettää tilapäisesti, kun teet puhtaan käynnistyksen. Kun palautat asetukset, toiminnot palautetaan. Näyttöön saattaa kuitenkin tulla alkuperäinen virhesanoma tai epänormaali toiminta saattaa palauta.
 • Huomaa, että jos tietokone on yhteydessä verkkoon, verkon käytäntöasetukset saattavat estää puhtaan uudelleenkäynnistyksen tekemisen. Jos et pysty suorittamaan puhdasta käynnistystä, sinun on ehkä otettava yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Puhtaan käynnistyksen suorittaminen

Vaihe 1: Järjestelmän kokoonpanosovelluksen käynnistäminen

Napsauta Käynnistä-painikettaKäynnistä-painike , kirjoita Aloita haku -ruutuun msconfig ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Käyttäjätilien valvonnan käyttöoikeus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.

Vaihe 2: Valikoivan käynnistyksen asetusten määrittäminen

 1. Valitse Järjestelmän kokoonpanosovellus -valintaikkunan Yleiset-välilehdestä Valikoiva käynnistys.
 2. Poista Lataa käynnistysryhmän sovellukset -valintaruudun valinta.
  HuomautusKäytä alkuperäistä Boot.ini-tiedostoa -valintaruutu ei ole käytettävissä.
 3. Valitse Palvelut-välilehti.
 4. Valitse Piilota kaikki Microsoftin palvelut -valintaruutu.
 5. Valitse Poista kaikki käytöstä ja valitse sitten OK.
 6. Kun kehote tulee näyttöön, valitse Käynnistä uudelleen.

Vaihe 3: Sen määrittäminen, onko ongelma ratkaistu

 • Kun tietokone on käynnistynyt, kokeile käynnistää peli tai ohjelma, johon ongelma vaikuttaa, ja tarkistaa, onko ongelma ratkennut.
 • Jos ongelmaa ei ilmene enää uudelleenkäynnistyksen jälkeen, häiriö johtuu taustalla suoritettavasta ohjelmasta tai palvelusta. Katso tässä tapauksessa lisätietoja kohdasta Ongelman aiheuttajan selvittäminen.
 • Jos ohjelma palautuu puhtaan käynnistyksen jälkeen, häiriö ei johdu taustalla suoritettavasta ohjelmasta tai palvelusta. Tässä tapauksessa ongelmaasi ei voida ratkaista tämän artikkelin ohjeiden avulla. Lisätietoja tietokoneen palauttamisesta alkuperäiseen käynnistystilaan on kohdassa Windowsin palauttaminen normaaliin käynnistystilaan. Seuraavat vaiheet -osassa on muita resursseja, joista voi olla hyötyä ongelman ratkaisussa.

Ongelman aiheuttajan selvittäminen

Vaihe 1: Järjestelmän kokoonpanosovelluksen käynnistäminen

Napsauta Käynnistä-painikettaKäynnistä-painike , kirjoita Aloita haku -ruutuun msconfig ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Käyttäjätilien valvonnan käyttöoikeus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.

Vaihe 2: Käynnistys-kohteiden ottaminen käyttöön puoliksi

 1. Valitse Palvelut-välilehti ja valitse sitten Piilota kaikki Microsoftin palvelut -valintaruutu.
 2. Valitse puolet Palvelut-luettelon valintaruuduista.
 3. Valitse OK.
 4. Kun kehote tulee näyttöön, valitse Käynnistä uudelleen.

Vaihe 3: Sen määrittäminen, onko ongelma ratkaistu

 • Jos ongelma ilmenee edelleen tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, toimi seuraavasti:
  1. Toista vaiheet 1 ja 2, mutta poista vaiheessa 2 puolet alun perin Palvelut-luettelossa valitsemiesi valintaruutujen valinnoista.
  2. Jos ongelma ilmenee edelleen uuden uudelleenkäynnistyksen jälkeen, poista toinen puoli jäljellä olevista valintaruuduista, kun jäljellä on se palvelu, jonka suorittamisen aikana ongelma ilmenee.
  3. Jos ongelmaa ei ilmene uudelleenkäynnistyksen jälkeen, valitse valintaruudut käänteisesti. Toista tätä prosessia niin kauan, kunnes olet saanut eriteltyä palvelun, joka on käynnissä tämän ongelman ilmetessä.
 • Jos ongelmaa ei ilmene tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen, toimi seuraavasti:
  1. Toista vaiheet 1 ja 2, mutta poista vaiheessa 2 puolet valituista valintaruuduista.
  2. Jos ongelmaa ei ilmene edelleenkään uuden uudelleenkäynnistyksen jälkeen, poista taas puolet jäljellä olevista valintaruuduista. Toista tätä prosessia niin kauan, kunnes olet valinnut kaikki valintaruudut, eikä ongelmaa enää ilmene.
  3. Jos ongelma ilmenee uudelleenkäynnistyksen jälkeen, poista puolet jäljellä olevista, viimeksi valituista valintaruuduista. Toista tätä prosessia niin kauan, kunnes olet saanut eriteltyä palvelun, joka on käynnissä tämän ongelman ilmetessä.
Jos voit eritellä palvelun, joka valitaan ongelman ilmetessä, kyseinen palvelu aiheuttaa ongelman. Jos et voi eritellä mitään palvelua tällä tavalla, ongelma saattaa johtua käynnistyskohteesta.

Jos määrität, että ongelma johtuu palvelusta, siirry vaiheeseen 6. Jos määrität, että ongelma ei johdu mistään palvelusta, siirry vaiheeseen 4.

Vaihe 4: Käynnistyskohteiden ottaminen käyttöön puoliksi

 1. Käynnistä järjestelmän kokoonpanosovellus. Toimenpideohjeet ovat vaiheessa 1.
 2. Valitse Käynnistys-välilehti ja valitse sitten puolet Käynnistys-luettelon valintaruuduista.
 3. Valitse OK.
 4. Kun kehote tulee näyttöön, valitse Käynnistä uudelleen.

Vaihe 5: Sen määrittäminen, onko ongelma ratkaistu

Kun olet tehnyt vaiheen 4, poista valintaruudun Piilota kaikki Microsoftin palvelut valinta. Toista sitten vaiheen 3 toimenpiteet. Muista, että käsittelet nyt Käynnistys-luetteloa, et Palvelut-luetteloa.

Vaihe 6: Ongelman ratkaiseminen

Kun olet selvittänyt käynnistyksen kohteen tai palvelun, joka aiheuttaa ongelman, ota yhteyttä ohjelman valmistajaan ja selvitä, voiko ongelman ratkaista. Voit myös suorittaa järjestelmän kokoonpanosovelluksen ja poistaa sitten ongelman aiheuttavan kohteen valintaruudun valinnan.

Windowsin palauttaminen normaaliin käynnistystilaan

Jos ongelma ilmenee, kun tietokone on puhtaassa käynnistystilassa, häiriö ei johdu taustalla suoritettavasta ohjelmasta. Tässä tapauksessa tietokoneen voi palauttaa normaaliin käynnistystilaan. Normaali käynnistystila käynnistää Windowsin tavanomaisella tavalla lataamalla kaikki laiteohjaimet ja palvelut.


Voit myös ehkä haluta palauttaa Windowsin normaaliin käynnistystilaan, jos ongelmia ilmenee jonkin tässä artikkelissa kuvatun vianmääritystoimenpiteen aikana ja jos haluat palauttaa nämä palvelut alkuperäisiin asetuksiin.

Huomautuksia
 • Jos olet eritellyt häiriön aiheuttavan ongelman tai palvelun tai poistanut sen käytöstä, tietokoneen palauttaminen normaaliin käynnistystilaan ottaa kyseisen ohjelman tai palvelun käyttöön. Alkuperäinen virhesanoma tai epänormaali toiminta ilmenee uudelleen.
 • Tietokonetta ei tarvitse palauttaa normaaliin käynnistystilaan, jos olet toiminut kohdan Ongelman aiheuttajan selvittäminen ohjeiden mukaan. Tämä johtuu siitä, että olet todennäköisesti jo ottanut kaikki palvelut käyttöön suorittamalla kyseisen kohdan toimenpiteet.
Voit palauttaa tietokoneen normaaliin käynnistystilaan seuraavasti:
 1. Napsauta Aloita haku -ruudun Käynnistä-painikettaKäynnistä-painike .
 2. Kirjoita msconfig ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Käyttäjätilien valvonnan käyttöoikeus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.
 3. Valitse Yleiset-välilehti, valitse Normaali käynnistys – lataa kaikki laiteohjaimet ja palvelut ja valitse sitten OK.
 4. Kun kehote tulee näyttöön, valitse Käynnistä uudelleen.
Jos tässä artikkelissa kuvatut menetelmät eivät ratkaise ongelmaa, Seuraavat vaiheet -osassa on muita resursseja, joista voi olla hyötyä.

Seuraavat vaiheet

Jos tarvitset lisää apua, etsi muita ratkaisuja Microsoftin asiakastuen verkkosivustosta. Tämä verkkosivusto sisältää seuraavat palvelut:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 331796 – Viimeisin tarkistus: 30.4.2013 – Versio: 1

Palaute