Aloitusvalikon koon muuttaminen

Koskee seuraavia: Windows 10

Aloitusvalikon koon muuttaminen

  • Valitse Aloita-painike , valitse ylä- tai sivureuna ja vedä haluamaasi kokoon.

  • Jos haluat nähdä kaikki sovellukset, vedä Käynnistä-valikon ylä- tai sivureunat haluamaasi kokoon.

  • Jos haluat tehdä aloitusvalikon koko näytön kokoiseksi, valitse Asetukset > Mukauttaminen > aloitusvalikko ja ota sitten käyttöön Käytä koko näytön kokoista aloitusnäyttöä.