Lukitusnäytön taustan muuttaminen

Koskee seuraavia: Windows 10

  • Avaa Asetukset  > Mukauttaminen > Lukitusnäyttö. Valitse Tausta-valikosta Kuva tai Diaesitys käyttääksesi omia kuviasi lukitusnäyttösi taustana.

    Mukauta lukitusnäytön taustaa