Hanki päivitykset Windows 10:n aktiivisen ajan avulla silloin, kun olet poissa työpöytäsi äärestä

Koskee seuraavia: Windows 10

 • Aktiivinen aika kertoo Windowsille, milloin tyypillisesti käytät tietokonettasi. Päivitysten asennus ja tietokoneen uudelleenkäynnistys ajoitetaan tietojen avulla hetkeen, jona et käytä tietokonetta. Voit asettaa aktiivisen ajan Windows 10:ssä kahdella tavalla:
 • Jos haluat, että Windows säätää aktiivista aikaa automaattisesti laitteen toiminnan mukaan (Windows 10:n toukokuun 2019 päivitys, versio 1903), toimi seuraavasti:
  • Valitse Aloitus  ja valitse Asetukset  > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update , valitse sitten Muuta aktiivinen aika.

  • Ota Määritä laitteen aktiivinen aika automaattisesti laitteen käytön perusteella -toiminto käyttöön.
 • Voit valita oman aktiivisen ajan seuraavasti:
  • Valitse Aloitus  ja valitse Asetukset  > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update , valitse sitten Muuta aktiivinen aika.

  • Valitse nykyisen aktiivisen ajan vierestä Muuta. Valitse sitten aktiivisen ajan alku- ja loppuaika.