Tulostimen tilan siirtäminen offline-tilasta verkkotulostustilaan

Koskee seuraavia: Windows 10

Tulostin voi näyttää olevan offline-tilassa, jos se ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneeseen. Voit yrittää palauttaa tulostimen takaisin online-tilaan seuraavilla tavoilla.

  • Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja että tulostin on yhdistetty samaan WLAN-verkkoon kuin tietokoneesi. Tulostimen sisäisen valikon tulisi näyttää, mihin verkkoon se on yhdistettynä, tai katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
  • Varmista, että tulostin ei ole offline-tilassa. Valitse Aloitus  > Asetukset  > Laitteet > Tulostimet ja skannerit. Valitse sitten tulostimesi > Avaa jono. Valitse Tulostin ja varmista, että Offline-tila ei ole valittuna.
  • Jos nämä vaiheet eivät palauta tulostinta online-tilaan, lue lisätietoja kohdasta Offline-tulostinongelmien vianmääritys.