Aloitusvalikon avaaminen

Koskee seuraavia: Windows 10

Voit avata kaikki sovellukset, asetukset ja tiedostot sisältävän aloitusvalikon jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Valitse tehtäväpalkin vasemmasta reunasta Aloita-painike . 

  • Paina Windows-näppäintä  näppäimistössä. 

    Windows-näppäin tehtäväpalkissa