Taustalla tapahtuvien latausten kaistanleveyden rajoitusten määrittäminen

Koskee seuraavia: Windows 10

Jos yhteytesi on rajallinen tai verkkosi on muuten rajoitettu, voit rajoittaa sitä, kuinka paljon kaistanleveyttä toimituksen optimointi käyttää taustalla tapahtuviin latauksiin.

  • Valitse aloituspainike  ja valitse sitten Asetukset  > Päivittäminen ja suojaus > Lisäasetukset > Toimituksen optimointi. Valitse Lisäasetukset.
  • Valitse Rajoita, kuinka paljon kaistanleveyttä käytetään päivitysten lataamiseen taustalla. Valitse liukusäätimellä jokin prosenttiosuus vapaasta kaistanleveydestä käytettäväksi taustalla tapahtuviin latauksiin. Pienemmät arvot käyttävät vähemmän kaistanleveyttä, mutta päivitykset tulevat hitaammin.
    Latauksen kaistanleveyden määrittäminen toimituksen optimointia varten
  • Kaistanleveyden rajoitukset koskevat vain automaattisia toimituksen optimoinnin päivityksiä, jotka ovat taustalla tapahtuvia latauksia. Jos aloitat lataamisen manuaalisesti – esimerkiksi päivittämällä Windowsin valitsemalla Asetukset  > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update tai lataamalla sovelluksen Windows-kaupasta – määrittämäsi kaistanleveyden rajoitukset eivät ole käytössä.