Säädöstiedot

Koskee seuraavia: Surface LaptopSurface ProSurface Book

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu koneenrakennuskäyttöön, lääketieteelliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL-hyväksyttyjen (UL, CSA, ETL jne.) ja/tai IEC/EN 60950-1- tai IEC/EN 62368-1-standardin mukaisten (CE-merkittyjen) tietoteknisten laitteiden kanssa. Laitteessa ei ole huollettavia osia. Tämä laite on kaupallinen tuote, jonka käyttölämpötila-alue on +0...+35 ºC.

Käytöstä poistettujen akkujen ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Jos tuotteessa tai sen akuissa on tämä symboli, tuotetta ja se sisältämiä akkuja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Sen sijaan se pitää toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen akkujen ja elektroniikkakomponenttien kierrätystä varten. Tämä erillinen keräys- ja kierrätysjärjestelmä auttaa säästämään luonnonvaroja sekä vähentämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita akuissa ja elektroniikkalaitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet voivat aiheuttaa, jos niitä ei hävitetä asianmukaisella tavalla. Kysy lisätietoja akkujen ja elektroniikkaromun keräyspisteistä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta olet ostanut laitteen. Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevasta direktiivistä osoitteesta eRecycle@microsoft.com. Ladattavissa tuotteissa on litiumioniakku.

Tietoja asiakkaille Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Mallit: 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832

Yhteystiedot: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Sähköposti: regcomp@microsoft.com

Luokan B digitaalinen laitteisto noudattaa osaa 15 Yhdysvaltain telehallintoviraston, Federal Communications Commissionin (FCC), sääntöjä sekä Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan lisenssittömiä RSS-standardeja. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Radio- ja TV-häiriöitä koskevat säädökset

Microsoft-laitteet voivat säteillä radiotaajuista (RF) energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä tarkasti painetuissa ohjeissa ja/tai näytössä näkyvissä ohjetiedostoissa kerrotulla tavalla, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muissa radioyhteyttä käyttävissä laitteissa (esimerkiksi AM/FM-radioissa, televisioissa, itkuhälyttimissä, langattomissa puhelimissa ym.). Emme voi kuitenkaan taata, ettei radiotaajuisia häiriöitä esiinny tietyn asennuksen yhteydessä. Selvitä, aiheuttaako juuri tämä laite häiriöitä muihin radioyhteyttä käyttäviin laitteisiin, sammuttamalla laite ja irrottamalla sen mahdollinen ulkoinen virtalähde. Jos häiriöt loppuvat, laite on todennäköisesti niiden aiheuttaja. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä, yritä korjata ongelma seuraavasti:

  • Siirrä toisen radioyhteyttä käyttävän laitteen (esimerkiksi AM/FM-radion, television, itkuhälyttimen tai langattoman puhelimen) antennia kauemmas, kunnes häiriöt lakkaavat.
  • Siirrä laitetta kauemmas radiosta tai televisiosta tai siirrä se radion tai television toiselle puolelle.
  • Kytke laite johonkin toiseen pistorasiaan niin, että laite ja televisio tai radio ovat eri virtapiirissä, joka kulkee eri sulakkeen tai suojakatkaisimen kautta.
  • Kysy tarvittaessa lisää ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-TV-asentajalta. Lisätietoja häiriöihin liittyvistä seikoista on FCC:n verkkosivustolla: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Voit myös soittaa FCC:n numeroon +1 888 225 5322 ja pyytää häiriöihin ja puhelinhäiriöihin liittyviä tietolomakkeita.

Tätä tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa, jotta voidaan minimoida sen aiheuttamat häiriöt varatulle taajuusalueelle 5,15–5,25 GHz.

Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Altistuminen radiotaajuiselle (RF) energialle

Tässä laitteessa on radiolähettimiä, ja laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää Yhdysvaltain liittovaltion viestintäviraston (FCC), Innovation, Science and Economic Development Canadan ja Euroopan unionin RF-altistumista ja ominaisabsorptionopeutta koskevat määräykset.

Mallit 1793, 1796, 1807, 1824, 1825 ja 1832: Jotta radiolähettimen aiheuttama altistus radiotaajuiselle energialle ei ylitä näiden määräysten asettamia raja-arvoja, laitetta on pidettävä siten, että näytönpuoleinen sivu ei ole suoraan kehoa vasten (esimerkiksi näyttö alaspäin sylissä tai rintaa vasten).

Malli 1707: Tämä laite tulisi asentaa ja käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehosi välillä on vähintään 20 cm etäisyys.

Tuotteen SAR-tiedot ovat saatavilla osoitteessa sar.microsoft.com. Lisätietoja RF-turvallisuudesta löytyy alla olevista linkestä:

FCC-sivusto osoitteessa https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-sivusto osoitteessa https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Laitteen toiminto taajuusalueella 5150‑5250 MHz on tarkoitettu vain sisätilakäyttöön. Näin vähennetään haitallisia häiriöitä saman kanavan mobiililaitteiden satelliittijärjestelmille. Käyttäjille kerrotaan, että korkeatehoiset tutkat ovat taajuusalueiden 5250-5350 MHz ja 5650-5850 MHz pääasiallisia käyttäjiä (eli prioriteettikäyttäjiä) ja että nämä tutkat voivat aiheuttaa häiriöitä ja/tai vahinkoa LE‑LAN-laitteille.