Surfacen säädöstiedot

Koskee seuraavia: Surface LaptopSurface ProSurface Book

Lisätietoja on kohdassa Tuotteen ympäristö- ja turvallisuusasiakirjat

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu koneenrakennuskäyttöön, lääketieteelliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL-hyväksyttyjen (UL, CSA, ETL jne.) ja/tai IEC/EN 60950-1- tai IEC/EN 62368-1-standardin mukaisten (CE-merkittyjen) tietoteknisten laitteiden kanssa. Laitteessa ei ole huollettavia osia. Tämä laite on kaupallinen tuote, jonka käyttölämpötila-alue on +0 ºC – +35 ºC.

Käytöstä poistettujen akkujen ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Image showing the logo that appears on items that cannot be thrown in the trash.

Jos tuotteessa tai sen akuissa on tämä symboli, tuotetta ja sen sisältämiä akkuja ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Sen sijaan se pitää toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen akkujen ja elektroniikkakomponenttien kierrätystä varten. Tämä erillinen keräys- ja kierrätysjärjestelmä auttaa säästämään luonnonvaroja sekä vähentämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita akuissa ja elektroniikkalaitteissa mahdollisesti olevat haitalliset aineet voivat aiheuttaa, jos niitä ei hävitetä asianmukaisella tavalla. Kysy lisätietoja akkujen ja elektroniikkaromun keräyspisteistä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta olet ostanut laitteen. Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevasta direktiivistä osoitteesta eRecycle@microsoft.com. Ladattavissa tuotteissa on litiumioniakku.

Radio- ja TV-häiriöitä koskevat säädökset

Microsoft-laitteet voivat säteillä radiotaajuista (RF) energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä tarkasti painetuissa ohjeissa ja/tai näytössä näkyvissä ohjetiedostoissa kerrotulla tavalla, laite voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä muissa radioyhteyttä käyttävissä laitteissa (esimerkiksi AM/FM-radioissa, televisioissa, itkuhälyttimissä, langattomissa puhelimissa ym.). Emme voi kuitenkaan taata, ettei radiotaajuisia häiriöitä esiinny tietyn asennuksen yhteydessä. Selvitä, aiheuttaako juuri tämä laite häiriöitä muihin radioyhteyttä käyttäviin laitteisiin, sammuttamalla laite ja irrottamalla sen mahdollinen ulkoinen virtalähde. Jos häiriöt loppuvat, laite on todennäköisesti niiden aiheuttaja. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä, yritä korjata ongelma seuraavasti:

  • Siirrä toisen radioyhteyttä käyttävän laitteen (esimerkiksi AM/FM-radion, television, itkuhälyttimen tai langattoman puhelimen) antennia kauemmas, kunnes häiriöt lakkaavat.
  • Siirrä laitetta kauemmas radiosta tai televisiosta tai siirrä se radion tai television toiselle puolelle.
  • Kytke laite johonkin toiseen pistorasiaan niin, että laite ja televisio tai radio ovat eri virtapiirissä, joka kulkee eri sulakkeen tai suojakatkaisimen kautta.
  • Kysy tarvittaessa lisää ohjeita jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-TV-asentajalta. Lisätietoja häiriöihin liittyvistä seikoista on FCC:n verkkosivustolla: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Voit myös soittaa FCC:n numeroon +1 888 225 5322 ja pyytää häiriöihin ja puhelinhäiriöihin liittyviä tietolomakkeita.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Altistuminen radiotaajuiselle (RF) energialle

Tässä laitteessa on radiolähettimiä, ja laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää Yhdysvaltain liittovaltion viestintäviraston (FCC), Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan ja Euroopan unionin RF-altistumista ja ominaisabsorptionopeutta koskevat määräykset.

Mallit 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: Jotta radiolähettimen aiheuttama altistus radiotaajuiselle energialle ei ylitä näiden määräysten asettamia raja-arvoja, laitetta on pidettävä siten, että näytönpuoleinen sivu ei ole suoraan kehoa vasten (esimerkiksi näyttö alaspäin sylissä tai rintaa vasten).

Malli 1707: Tämä laite tulisi asentaa ja käyttää siten, että jäähdyttimen ja kehosi välillä on vähintään 20 cm etäisyys.

Tuotteen SAR-tiedot ovat saatavilla osoitteessa sar.microsoft.com.

Lisätietoja RF-turvallisuudesta löytyy alla olevista linkestä:

FCC-sivusto osoitteessa https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-sivusto osoitteessa https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Laitteen toiminto taajuusalueella 5150 5250 MHz on tarkoitettu vain sisätilakäyttöön. Näin vähennetään haitallisia häiriöitä saman kanavan mobiililaitteiden satelliittijärjestelmille. Käyttäjille kerrotaan, että korkeatehoiset tutkat ovat taajuusalueiden 5250 5350 MHz ja 5650 5850 MHz pääasiallisia käyttäjiä (eli prioriteettikäyttäjiä) ja että nämä tutkat voivat aiheuttaa häiriöitä ja/tai vahinkoa LE-LAN-laitteille.

FCC-ja ISED-tunnukset

Malli: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1769 FCC ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1782 FCC ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1793 FCC ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1796 FCC ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1807 FCC ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1824 FCC ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1825 FCC ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1832 FCC ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1853 FCC ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1864 FCC ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Sisältää: FCC ID: C3K1866 ID-muutoksena FCC ID:ksi: PD9AX201D2, Sisältää IC: 3048A-1866
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1867 FCC ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1868 FCC ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1872 FCC ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1873 FCC ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1876 FCC ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1901, tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX200D2L, sisältäen IC 3048A-1901
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1907, malli 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1899, IC: 3048A-1899, sisältää FCC-tunnuksen C3K1957, tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1957
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1908, malli 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1900; tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1900
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1909, malli 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), sisältäen: FCC-tunnus: C3K1900; tunnus muutettu FCC-tunnukseksi: PD9AX201D2, sisältäen: IC: 3048A-1900
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1926, sisältäen: FCC-tunnus C3K1901, tunnus muutettu: PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, sisältäen: IC 3048A-1901
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Malli 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-tunnus: C3K1927, sisältäen: FCC-tunnus C3K1956, tunnus muutettu: PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, sisältäen: IC 3048A-1956
Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Tietoja asiakkaille Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Toimittajan vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mallit: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927

Vastuullinen osapuoli: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Sähköposti: regcomp@microsoft.com

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää osan 15 ehdot Yhdysvaltojen telehallintoviraston, Federal Communications Commissionin (FCC), sääntöjä sekä Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canadan lisenssittömiä RSS-standardeja. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tietoja asiakkaille Euroopan talousalueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä

Mallin 1707 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN (keskusyksikkö) 2 400–2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,15–5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,25–5,35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,47–5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (keskusyksikkö) 5,725–5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (lisälaite) 5,15–5,25 GHz, -1,7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN (lisälaite) 5,725–5,85 GHz, -1,9 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2 400–2 483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1769/1782 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2400–2483,5 MHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB. 8

Mallin 1793 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2400–2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/- 1,5 dB
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/- 1,5dB
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/- 1,5 dB
Lisälaiteradio 5,15–5,25 GHz, -3,6 +/- 1,5 dB
Lisälaiteradio 5,725–5,85 GHz, -4 +/- 1,5 dB

Mallin 1796 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1807 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
LTE 1 920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 1 710~1 785 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 500~2 570 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 570~2 620 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 300~2 400 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 1 920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1824 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP + 1/-2 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP + 1/-2 dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
NFC -21,66 dBμA/m +/- 2 dB @ 10 m

Mallin 1825 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
LTE 1 920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 1 710~1 785 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 500~2 570 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 570~2 620 MHz, 23,5 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
LTE 2 300~2 400 MHz, 23,5 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 1 920~1 980 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm johdettu teho +/- 1,0 dB
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,15–5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP + 1/-2 dB
WLAN 5,725–5,85 GHz, 9,03 dBm EIRP + 1/-2 dB
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5 / -1,5 dB
NFC -21,32 dBμA/m @ 10 m +2/-2 dB

Mallin 1832 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,47–5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/- 1,5 dB.
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12,5 dBm EIRP +/- 1,5dB.
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/- 1,5 dB.

Mallin 1853 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
BT LE 2 402–2 480 MHz, -10,41 dBm EIRP +/- 4 dB.

Mallin 1864 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ja toleranssit ovat seuraavat:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

Mallin 1866 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

Mallin 1867 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Mallin 1868 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Mallin 1872 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP
Bluetooth 2 400-2 483.5 MHz, 1.3dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

Mallin 1873 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, -2,2 dBm EIRP

Mallin 1876 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
LTE 1 920–1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 1 710–1 785MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 2 500–2 570 MHz, 25,6 dBm EIRP
LTE 880–915 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 832–862 MHz, 24,7 dBm EIRP
LTE 703–748 MHz, 24,4 dBm EIRP
LTE 2 570–2 620MHz, 25,3dBm EIRP
LTE 2 300–2 400 MHz, 26,6 dBm EIRP
UMTS 1 920–1 980 MHz, 27,1 dBm EIRP
UMTS 880–915 MHz, 25,3 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP
Bluetooth LE 2 400–2 483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

Mallin 1899 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Lisälaiteradio 5,15–5,85 GHz, 0,2 dBm EIRP

Mallin 1900 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP

Mallin 1901 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP

Mallin 1926 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @10m

Mallin 1927 käyttämät radiotaajuusalueet ja niihin liittyvät suurimmat nimelliset lähetystehot ovat seuraavat:
LTE 1 920~1 980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1 710~1 785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2 500~2 570 MHz: 22,8 dBm EIRP
LTE 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620 MHz: 24,5 dBm EIRP
LTE 2 300~2 400 MHz: 24,5 dBm EIRP
UMTS 1 920~1 980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2 400–2 483,5 MHz, 18,45 dBm EIRP
WLAN 5,15–5,25 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,25–5,35 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,47–5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725–5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2 400–2 483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBμA/m @10m

Yritys: Microsoft Ireland Operations Limited
Osoite: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Maa: Irlanti
Puhelinnumero: +353 1 295 3826
Faksinumero: +353 1 706 4110

CE mark

5,15–5,35 GHz vain sisäkäyttöön.

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Microsoft Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: aka.ms/eucompliancedoc

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää myös tietoja esimerkiksi ohjelmistoista ja lisävarusteista, jotka voivat vaikuttaa edellä mainitun direktiivin radiotaajuussäädösten noudattamiseen.

Australian ja Uuden-Seelannin asiakkaille

AU NZ RCM mark

R-NZ mark

 

Asiakkaille Singaporessa 

Complies-IMDA-DA107473

Malli 1866 sisältää seuraavan langattoman moduulin: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

 

Asiakkaille Intiassa

Tämä tuote on täysin kaikkien asiaan liittyvien kansainvälisten säädösten mukainen, mukaan lukien EU:n RoHS-direktiivi 2011/65/EU, joka koskee lyijyn, kadmiumin, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromidifenyylieetterien (PBDE) ja polybromibifenyylien (PBB) käyttöä.

Mallit:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900
R-41089125
Mallit:
1796, 1866
R-41080616
Mallit:
1824, 1901, 1926
R-41105171
Mallit:
1876
R-41148350

 

Asiakkaille Saudi-Arabiassa

Laitteen nimi Mallinro CITC-sert.nro
Surface Go 1824 TA 2018-1154
Surface Go LTE 1825 TA 2019-232
Surface Go 2 1901 TA 2020-453
Surface Go 2 1926 TA 2020-595
Surface Pro 5
Surface Pro 6
1796 TA 2018-1330
Surface Pro X 1876 TA 2019-2752
Surface Studio
Surface Studio 2
1707 TA 2018-1380
Surface Laptop
Surface Laptop 2
1769 TA 2018-1580
Surface Laptop
Surface Laptop 2
1782 TA 2019-833