Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows Serverissä

Jos olet Small Business Customer -asiakas, voit etsiä lisää vianmääritys- ja oppimisresursseja Support for Small Business -sivustosta.

ESITTELY

Windows Server sisältää Kerberos-todennusprotokollan vaatiman W32Time-aikapalvelutyökalun. Windows-aikapalvelun tehtävä on varmistaa, että kaikki organisaation tietokoneet, joissa on Microsoft Windows 2000 tai uudempi käyttöjärjestelmäversio, käyttävät samaa aikaa.

Windows-aikapalvelu käyttää hierarkkista hallintasuhdetta varmistaakseen, että käytössä on sama yhteinen aika. Se ei salli silmukoita. Oletusarvon mukaan Windows-tietokoneet noudattavat seuraavaa hierarkiaa:
 • Kaikki asiakastietokoneet nimeävät todentavan toimialueen ohjauskoneen ajan määrittäväksi kumppanikseen.
 • Kaikki jäsenpalvelimet noudattavat samaa prosessia kuin asiakastietokoneet.
 • Kaikki toimialueen ohjauskoneet nimeävät toimialueen Operations Master -pääohjauskoneen ajan määrittäväksi kumppanikseen.
 • Kaikki toimialueen Operations Master -pääohjauskoneet noudattavat toimialueiden hierarkiaa ajan määrittävän kumppanin valinnassa.
Tässä hierarkiassa toimialuepuuryhmän päätason toimialueeseen kuuluvasta Operations Master -pääohjauskoneesta tulee organisaation hallitseva aikapalvelin. Microsoft suosittelee, että määrität hallitsevan aikapalvelimen hakemaan ajan laitteistolähteestä. Kun määrität hallitsevan aikapalvelimen synkronoimaan Internet-aikalähteen kanssa, todennusta ei suoriteta. Microsoft suosittelee myös, että pienennät palvelinten ja erillisten asiakkaiden aikakorjausasetuksia. Näiden suositusten mukaan toimiminen tekee toimialueessasi käytettävästä ajasta tarkemman ja parantaa toimialueesi suojausta.

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään sisäistä laitteistokelloa

Jos haluat, että Windows-aikapalvelu määritetään käyttämään sisäistä laitteistokelloa puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestani

Jos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Fix it -painiketta tai -linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.Huomautuksia
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata ongelman itse

Click here for directions about how to resolve this issue yourself

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa


Jos haluat määrittää toimialueen pääohjauskoneen käyttämättä ulkoista aikalähdettä, muuta koneen ilmoituslippua. Toimialueen pääohjauskone on palvelin, joka toimii toimialueen toimialuepuuryhmän päätasolla toimialueen pääohjauskoneena. Tämä määritys pakottaa toimialueen pääohjauskoneen ilmoittamaan itsensä luotettavaksi aikalähteeksi ja käyttää sisäistä CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) -kelloa. Voit määrittää toimialueen pääohjauskoneen käyttämällä sisäistä laitteistokelloa seuraavien ohjeiden mukaisesti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella AnnounceFlags-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 4. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun A ja valitse sitten OK.
 5. Sulje Rekisterieditori.
 6. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten Enter-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time
Huomautus Toimialueen pääohjauskonetta ei saa määrittää synkronoimaan itsensä kanssa. Lisätietoja siitä, miksi toimialueen pääohjauskonetta ei saa määrittää synkronoimaan itsensä kanssa on RFC (Request For Comment) -asiakirjassa 1305. Jos toimialueen pääohjauskone on määritetty synkronoimaan itsensä kanssa, järjestelmälokiin kirjataan seuraavankaltaiset tapahtumat:Kun toimialueen pääohjauskone toimii käyttämättä ulkoista aikalähdettä, sovelluslokiin kirjautuu seuraava tapahtuma:Tämä teksti voidaan ohittaa, sillä se on muistutus ulkoisen aikalähteen käyttämisestä.

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään ulkoista aikalähdettä

Jos haluat, että sisäinen aikapalvelin määritetään synkronoimaan ulkoisen aikalähteen kanssa puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestaniJos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta tai linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.
Huomautukset
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata ongelman itse

Click here for directions about how to resolve this issue yourself
Voit määrittää sisäisen aikapalvelimen synkronoimaan ulkoisen aikalähteen kanssa seuraavasti:
 1. Vaihda palvelintyypiksi NTP. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
  2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Type-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  4. Kirjoita Muokkaa arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun NTP ja valitse sitten OK.
 2. Määritä AnnounceFlags-arvoksi 5. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella AnnounceFlags-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 5 ja valitse sitten OK.

   Huomautuksia
   • Jos AnnounceFlag-arvoa 0x5 käyttämään määritetty hallitseva aikapalvelin ei synkronoidu verkossa olevan palvelimen kanssa, asiakaspalvelin ei ehkä synkronoidu oikein hallitsevan aikapalvelimen kanssa, kun hallitsevan aikapalvelimen ja verkossa olevan palvelimen välistä synkronointia jatketaan. Siksi jos verkkoyhteys on heikko tai jos hallitsevan palvelimen ja verkossa olevan palvelimen synkronointivirheitä ilmenee joistain muista syistä, määritä AnnounceFlag-arvoksi 0xA arvon 0x5 sijaan.

   • Jos hallitseva aikapalvelin on määritetty käyttämään AnnounceFlag-arvoa 0x5 ja synkronoitumaan verkossa olevan aikapalvelimen kanssa SpecialPollInterval-määrityksen mukaisen kiinteän aikavälin perusteella, asiakaspalvelin ei ehkä synkronoidu oikein hallitsevan aikapalvelimen kanssa sen jälkeen, kun hallitseva aikapalvelin käynnistetään uudelleen. Siksi jos määrität hallitsevan aikapalvelimen synkronoitumaan verkossa olevan NTP-palvelimen kanssa SpecialPollIntervall-määrityksen mukaisen kiinteän aikavälin perusteella, määritä AnnounceFlag-arvoksi 0xA arvon 0x5 sijaan.
 3. Ota NTP-palvelin käyttöön. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Enabled-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
 4. Määritä aikalähteet. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella NtpServer-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun Vertaiskoneet ja valitse sitten OK.

   Huomautus Vertaiskoneet on paikkamerkki välilyönnein erotetulle luettelolle vertaiskoneita, joista tietokone hakee aikaleimat. Jokaisen luettelossa olevan DNS-nimen on oltava yksilöllinen. Jokaisen DNS-nimen loppuun on lisättävä merkkijono ,0x1. Jos merkkijonoa ,0x1 ei lisätä jokaisen DNS-nimen loppuun, vaiheessa 5 tehdyt muutokset eivät tule voimaan.
 5. Valitse kyselyn aikaväli. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella SpecialPollInterval-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki kunkin kyselyn väliselle aikavälille sekunteina. Suositeltu arvo on 900 (kymmenjärjestelmä). Tämä arvo määrittää aikapalvelimen suorittamaan kyselyn 15 minuutin välein.
 6. Määritä aikakorjauksen asetukset. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella MaxPosPhaseCorrection-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Valitse Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Lukujärjestelmä-kohdassa Kymmenjärjestelmä.
  4. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki sopivalle arvolle, kuten tunnille (3 600) tai 30 minuutille (1 800). Valitsemasi arvo määrittyy kyselyaikavälin, verkon tilan ja ulkoisen aikalähteen mukaan.
  5. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja napsauta sitä:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection

  6. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella MaxNegPhaseCorrection-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  7. Valitse Muokkaa DWORD-arvoa -valintaikkunan Lukujärjestelmä-kohdassa Kymmenjärjestelmä.
  8. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus AikaSekunteina on paikkamerkki sopivalle arvolle, kuten tunnille (3 600) tai 30 minuutille (1 800). Valitsemasi arvo määrittyy kyselyaikavälin, verkon tilan ja ulkoisen aikalähteen mukaan.
 7. Sulje Rekisterieditori.
 8. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten Enter-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time

HUOMAUTUS: Luettelo käytettävissä olevista aikapalvelimista on Microsoft Knowledge Base -artikkelissa 262680: Luettelo Internetissä käytettävissä olevista SNTP (Simple Network Time Protocol) -aikapalvelimista

Vianmääritys

Click here see steps to troubleshoot the Windows Time service
Jotta Windows-aikapalvelu toimisi oikein, verkon infrastruktuurin on toimittava oikein. Yleisimpiä Windows-aikapalveluun vaikuttavia ongelmia ovat seuraavat:
 • TCP/IP-yhteysongelma, kuten toimimaton yhdyskäytävä.
 • Nimenselvityspalvelu ei toimi oikein.
 • Verkon pitkät viiveet etenkin synkronoitaessa suurten viipymien WAN (Wide Area Network) -linkkien kautta.
 • Windows-aikapalvelu yrittää synkronoida epätarkkojen aikalähteiden kanssa.
Microsoft suosittelee, että suoritat verkkoon liittyvien ongelmien vianmäärityksen Netdiag.exe-apuohjelman avulla. Netdiag.exe kuuluu Windows Server 2003:n tukityökaluihin. Täydellinen luettelo Netdiag.exe-työkalun kanssa käytettävistä komentoriviparametreista on työkalun ohjetiedostossa. Jos ongelma ei ole ratkennut, voit ottaa Windows-aikapalvelun vianjäljityslokin käyttöön. Koska vianjäljitysloki saattaa sisältää hyvin yksityiskohtaisia tietoja, Microsoft suosittelee yhteyden ottamista Microsoftin asiakastukeen, kun otat Windows-aikapalvelun vianjäljityslokin käyttöön.

Luettelo Microsoftin asiakastuen puhelinnumeroista ja tietoja tuen kustannuksista on Ota yhteyttä Microsoftiin -sivustossa.
Huomautus Joissakin erityistapauksissa tuen käytön tavallisia kustannuksia ei peritä, mikäli Microsoftin tukihenkilö toteaa, että tietty päivitys ratkaisee ongelman. Tavalliset tukikustannukset pätevät lisäkysymyksiin ja ongelmiin, jotka eivät liity kyseessä olevaan päivitykseen. WAZOO

Enemmän tietoa

Napsauta tätä, jos haluat lisätietoja Windows-aikapalvelusta.

NTP tukee useita eri pakettilajeja. Yleensä NTP- ja SNTP (Simple Network Time Protocol) -asiakkaat lähettävät asiakastilan pyyntöpaketteja NTP-palvelimeen. NTP-palvelin vastaa palvelintilan paketilla. Jos haluat määrittää W32time-palvelun lähettämään symmetrisiä aktiivisen tilan paketteja asiakastilan pakettien sijaan NTP-palvelimeen, kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:
w32tm /config /manualpeerlist:<server>,0x4 /syncfromflags:MANUAL
Huomautus Pakota W32time-palvelu lähettämään tavallisia asiakaspyyntöjä symmetristen aktiivisen tilan pakettien sijaan käyttämällä 0x8-lippua. NTP-palvelin vastaa näihin tavallisiin asiakaspyyntöihin normaalisti.

Luotettavan aikalähteen määrittäminen

Luotettavaksi aikalähteeksi määritetty tietokone tunnistetaan Windows-aikapalvelun pääkoneeksi. Windows-aikapalvelun pääkone on toimialueen hallitseva palvelin, ja se on yleensä määritetty noutamaan aikatiedot ulkoisesta NTP-palvelimesta tai laitteesta. Aikapalvelin voidaan määrittää luotettavaksi aikalähteeksi, jolloin ajan lähettäminen toimialuehierarkiassa optimoidaan. Jos toimialueen ohjauskone on määritetty luotettavaksi aikalähteeksi, verkkokirjautumispalvelu ilmoittaa kyseisen toimialueen ohjauskoneen luotettavaksi aikalähteeksi kirjautuessaan verkkoon. Kun muut toimialueen ohjauskoneet etsivät aikalähdettä synkronointia varten, ne valitsevat ensin luotettavan lähteen, jos sellainen on käytettävissä.

Manuaalisesti määritetty synkronointi

Kun synkronointi on määritetty manuaalisesti, voit määrittää yksittäisen vertaiskoneen tai luettelon vertaiskoneita, josta tai joista tietokone hakee ajan. Jos tietokone ei kuulu toimialueelle, se on määritettävä manuaalisesti synkronoimaan määritetyn aikalähteen kanssa. Toimialueelle kuuluva tietokone on oletusarvon mukaan määritetty synkronoitumaan toimialuehierarkiasta. Manuaalisesti määritetystä synkronoinnista on eniten hyötyä toimialueen toimialuepuuryhmän päätasolle tai tietokoneille, joita ei ole liitetty toimialueelle. Kun määrität manuaalisesti ulkoisen NTP-palvelimen synkronoimaan toimialueen hallitsevan tietokoneen kanssa, tarjoamasi aika on luotettava. Jotta toimialueen aikatiedot olisivat mahdollisimman tarkkoja ja tietoturva paras mahdollinen, Microsoft suosittelee toimialueen hallitsevan tietokoneen määrittämistä synkronoimaan laitteistokellon kanssa.

Jos laitteistoaikalähdettä ei ole, NTP-tyypiksi määritetään W32time. Sinun on määritettävä rekisterimerkinnät MaxPosPhaseCorrection ja MaxNegPhaseCorrection uudelleen. Suositellun arvon pitäisi olla enintään 15 minuuttia aikalähteen, verkon tilan ja tietoturvavaatimuksen mukaan. Tämä vaatimus koskee myös mitä tahansa luotettavaa aikalähdettä, joka on määritetty toimialuepuuryhmän päätason aikalähteeksi ajansynkronointialiverkossa. Saat lisätietoja näistä rekisterimerkinnöistä tämän artikkelin Windows-aikapalvelun rekisterimerkinnät -kohdasta.

HuomautusManuaalisesti määritettyjä aikalähteitä ei todenneta, ellei niille ole kirjoitettu erityistä aikatoimittajaa. Täten aikalähteet ovat alttiina hyökkäyksille. Jos tietokone synkronoi manuaalisesti määritetyn lähteen kanssa sen todentavan toimialueen ohjauskoneen sijaan, tietokoneita ei välttämättä ole synkronoitu. Tässä tilanteessa Kerberos-todennus epäonnistuu, ja myös muut verkkotodennusta edellyttävät toimet, kuten tulostaminen tai tiedostojen jakaminen, saattavat epäonnistua. Jos vain toimialuepuuryhmän päätaso on määritetty synkronoimaan ulkoisen lähteen kanssa, kaikki muut toimialuepuuryhmän tietokoneet synkronoidaan edelleen toistensa kanssa. Tämä kokoonpano tekee toistohyökkäysten tekemisen vaikeaksi.

Kaikki käytettävissä olevat synkronointimenetelmät

Kaikkien käytettävissä olevien synkronointimenetelmien käyttämisestä on eniten hyötyä verkon käyttäjille. Tämä mahdollistaa synkronoinnin toimialuehierarkian kanssa ja saattaa myös kokoonpanosta riippuen tarjota vaihtoehtoisen aikalähteen, jos toimialuehierarkia ei ole käytettävissä. Jos asiakas ei pysty synkronoimaan aikaa toimialuehierarkian kanssa, käytettäväksi aikalähteeksi palautetaan automaattisesti NtpServer-asetuksessa määritetty aikalähde. Tämä synkronointitapa antaa todennäköisimmin asiakkaille tarkat tulokset.

Windows-aikapalvelun rekisterimerkinnät

Seuraavat rekisterimerkinnät sijaitsevat rekisteriavaimessa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\:
Rekisterin merkintäMaxPosPhaseCorrection
PolkuHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää palvelun tekemän suurimman positiivisen aikakorjauksen sekunteina. Jos palvelu määrittää, että vaaditaan tätä suurempi muutos, palvelu kirjaa tapahtuman. (0xFFFFFFFF on erikoistapaus, jossa aikakorjaus tehdään aina.) Toimialueen jäsenten oletusarvo on 0xFFFFFFFF. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 54 000 eli 15 tuntia.
Rekisterin merkintäMaxNegPhaseCorrection
PolkuHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
HuomautuksiaTämä merkintä määrittää palvelun tekemän suurimman negatiivisen aikakorjauksen sekunteina. Jos palvelu määrittää, että vaaditaan tätä suurempi muutos, palvelu kirjaa tapahtuman muutoksen tekemisen sijaan. (-1 on erikoistapaus, jossa aikakorjaus tehdään aina.) Toimialueen jäsenten oletusarvo on 0xFFFFFFFF. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 54 000 eli 15 tuntia.
Rekisterin merkintäMaxPollInterval
PolkuHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Huomautus Tämä merkintä määrittää suurimman sallitun järjestelmäkyselyiden aikavälin lokisekunteina. Järjestelmän on suoritettava kyselyt ajoitetun aikavälin mukaisesti, mutta palvelu voi kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä näytteitä. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 10. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 15.
Rekisterin merkintäSpecialPollInterval
PolkuHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient
Huomautus Tämä merkintä määrittää erityisen manuaalisten vertaiskoneiden kyselyiden aikavälin sekunteina. Kun lippu SpecialInterval 0x1 on käytössä, W32Time käyttää tätä kyselyaikaväliä käyttöjärjestelmän määrittämän kyselyaikavälin sijaan. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 3 600. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 604 800.
Rekisterin merkintäMaxAllowedPhaseOffset
PolkuHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config
Huomautus Tämä merkintä määrittää sekunteina suurimman siirtymän, jota W32Time yrittää käyttää säätäessään tietokoneen kelloa kellonopeuden avulla. Kun siirtymä on tätä arvoa suurempi, W32Time määrittää tietokoneen kellon suoraan. Toimialueen jäsenten oletusarvo on 300. Erillisten asiakkaiden ja palvelinten oletusarvo on 1.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 816042 – Viimeisin tarkistus: 1.11.2012 – Versio: 1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Palaute