Yhteyden Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoon muodostamisen ongelmat

ESITTELY

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan sellaisten ongelmien vianmääritys, joita saattaa ilmetä yrittäessäsi muodostaa yhteyden Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoon. Kun yrität muodostaa yhteyden näihin WWW-sivustoihin, saattaa ilmetä yksi tai useita seuraavista ongelmista:
 • Näkyviin tulee tyhjä WWW-sivu.
 • Tietokone lopettaa vastaamisen, kun yrität ladata tiedoston sivustosta.
 • Näyttöön tulee komentosarjavirhesanoma.
 • Näyttöön tulee vähintään yksi seuraavankaltaisista virhesanomista:

  Sanoma 1
  0x80072F78
  Sanoma 2
  Virhe riippuvuuksien asentamisessa
  Sanoma 3
  Tuntematon virhe
  Sanoma 4
  Valitsit, että et halua ladata ohjelmistokomponentteja, tai komponenttien lataamisessa oli ongelmia, jolloin et pääse käyttämään suurta osaa Windows Update- tai Microsoft Update -sivuston sisällöstä. Jos haluat ladata komponentit nyt, valitse Yritä uudelleen.
  Sanoma 5
  Internet Explorerin suojausasetukseksi on määritetty Suuri. Vaihda suojausasetukseksi Normaali, niin pääset käyttämään Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoa. Voit muuttaa asetusta seuraavasti: Valitse työkalurivin Näytä-valikosta Internet-asetukset. Valitse Suojaus-välilehti ja valitse sitten avattavasta luettelosta Internet-vyöhyke. Valitse Normaali.
  Sanoma 6
  Internet Explorer ei voi avata Internet-sivustoa. Yhteyttä palvelimelle ei voitu muodostaa.
  Sanoma 7
  0x80070641
Voit ratkaista tämän ongelman noudattamalla tässä artikkelissa kuvattuja ohjeita, kunnes pystyt muodostamaan yhteyden sivustoon onnistuneesti. Kun olet tehnyt kunkin kuvatun toimen, yritä muodostaa yhteys Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoon. Jos yhteyden muodostaminen sivustoon ei edelleenkään onnistu, kokeile seuraavaa toimea. Yritä toimia läpikäydessäsi selvittää ongelman syy ja ratkaise se sitten näiden toimien mukaisesti.

Enemmän tietoa

Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue lisätietoja vaiheiden suorittamisesta tuotteen mukana toimitetuista ohjeista.

Tarkastele tietokoneen asetuksia

Tarkista kieliasetukset

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita inetcpl.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Yleiset-välilehti ja valitse sitten Kielet.
 3. Varmista, että käyttöjärjestelmän kieliversio on Kieli-luettelossa. Jos käyttöjärjestelmän kieliversiota ei ole luettelossa, valitse ensin Lisää ja valitse sitten kieli Kieli-luettelosta. Valitse sen jälkeen OK kolmesti.

Määritä Internet-vyöhykkeen suojaus uudelleen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita inetcpl.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Suojaus-välilehti.
 3. Valitse Valitse WWW-sisältövyöhyke ja määritä sen suojausasetukset -kohdassa Internet, valitse Oletustaso ja valitse sitten Käytä, jotta vyöhykkeen suojaustasoksi määritetään Normaali.
 4. Valitse OK.

Lisää Windows Update- ja Microsoft Update -sivustot luotettujen sivustojen luetteloon

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita inetcpl.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Suojaus-välilehti.
 3. Valitse Valitse WWW-sisältövyöhyke ja määritä sen suojausasetukset -kohdassa Luotetut sivustot ja valitse sitten Sivustot.
 4. Poista Luotetut sivustot -valintaikkunassa Edellytä palvelimen vahvistusta (https:) vyöhykkeen kaikilta WWW-sivustoilta -valintaruudun valinta.
 5. Lisää seuraavat WWW-sivustot:
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com
 6. Valitse OK kahdesti ja käy tämän jälkeen Windows Update- tai Microsoft Update -sivustossa selvittääksesi, ilmeneekö ongelma yhä.

Tarkista, että Internet Explorer -asetukset on määritetty oikein

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita inetcpl.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Suojaus-välilehti.
 3. Valitse Valitse WWW-sisältövyöhyke ja määritä sen suojausasetukset -kohdassa Internet ja valitse sitten Mukautettu taso.
 4. Valitse Suojaus-luettelon Suorita ActiveX-komponentit ja plug-in-laajennukset -kohdasta Ota käyttöön.
 5. Valitse Tiedostojen lataaminen -kohdasta Ota käyttöön.
 6. Valitse Java-käyttöoikeudet-kohdasta Normaali suojaus.
 7. Valitse Käynnistä ohjelmat ja tiedostot IFRAME:ssa -kohdasta Ota käyttöön.
 8. Valitse Salli aktiiviset komentosarjat -kohdasta Ota käyttöön.

Varmista, että päivämäärä- ja kellonaika-asetukset ovat oikeat

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita timedate.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Ominaisuudet: Päivämäärä ja kellonaika -valintaikkunan Päivämäärä ja aika -välilehti ja määritä sitten oikea päivämäärä ja kellonaika. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse nykyinen kuukausi Päivämäärä-kohdan kuukausiluettelosta.
  2. Valitse nykyinen vuosi vuosiluettelosta.
  3. Valitse nykyinen päivämäärä kalenterista.
  4. Valitse Aika-kohdasta tuntilukema ja muuta sen arvoa ylä- ja alanuolipainikkeilla. Toista tämä toimi minuutti- ja sekuntiasetusten kohdalla.
  5. Jos käytössä on 12 tunnin näyttö, valitse AM tai PM ja muuta asetusta ylä- ja alanuolten avulla.
  6. Valitse Aikavyöhyke-välilehti ja valitse nykyisen sijaintisi mukainen aikavyöhyke Aikavyöhyke-luettelosta.
 3. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.

Tarkista Internet-yhteys ja lähiverkon asetukset

Tarkista, että Internet-yhteys on muodostettu

Yritä kirjautua Internet-palveluntarjoajasi palveluun, ennen kuin yrität käyttää Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoa. Kun käytät joitakin Internet-palveluntarjoajia, sinun on kirjauduttava palveluntarjoajan palveluun, ennen kuin voit käyttää sivustoa selaimen avulla. Kun kirjaudut Internet-palveluntarjoajan palveluun, TCP/IP-protokolla ladataan, ja voit muodostaa Internet-yhteyden. Sinun on käytettävä TCP/IP-istuntoa, jotta voit muodostaa yhteyden Internet-sivustoihin.

Poista lähiverkkoasetusten Automaattinen asetusten haku- ja Käytä automaattisen kokoonpanon komentosarjaa -valintaruutujen valinnat

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita inetcpl.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Internet-asetukset-valintaikkunassa Yhteydet-välilehti ja valitse sitten Lähiverkko.
 3. Poista Automaattinen asetusten haku- ja Käytä automaattisen kokoonpanon komentosarjaa -valintaruutujen valinnat ja valitse sitten OK kahdesti.

Varmista, että pystyt muodostamaan yhteyden SSL-suojattuihin WWW-sivustoihin

Tietokone muodostaa yhteyden Windows Update- ja Microsoft Update -sivustoihin suojatun HTTP-portin avulla. Testaa seuraavasti, onko portti 443 avoin:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita https://www.microsoft.com:443 ja valitse sitten OK.
 2. Jos yhteyden muodostus s.microsoft.com-sivustoon ei onnistu tai näyttöön tulee virhesanoma, portti saattaa olla estetty.

Selvitä, estääkö jokin tiedosto tai ohjelma Windows Update -sivuston lataamisen

Kun teet puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen Järjestelmän kokoonpano -apuohjelman avulla, voit selvittää, estääkö jokin tiedosto tai ohjelma Windows Update -sivuston lataamisen.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla

Poista mainostenpoisto-ohjelmat, WWW-kiihdyttimet ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä

Poista mainostenpoisto-ohjelmat, WWW-kiihdyttimet ja virustentorjuntaohjelmat käytöstä, ennen kuin yrität käyttää Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoa. Nämä ohjelmat saattavat aiheuttaa komentosarjavirheitä.

Korjaa tiedostot

Korjaa vahingoittuneet Windows-tiedostot Järjestelmätiedostojen tarkistuksen avulla

Korjaa vahingoittuneet Windows-tiedostot Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

185836 Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun (Sfc.exe) kuvaus (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Rekisteröi DLL-kirjastot

Huomautus Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että tietokoneessa on Microsoft Windows XP:n puhdas asennus. Tee seuraavat muutokset komentopolkuun käyttämäsi Windows-käyttöjärjestelmän mukaan:
 • Jos käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 98 tai Microsoft Windows Millennium Edition, käytä polkua windows\system polun windows\system32 sijaan.
 • Jos käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 2000 tai Microsoft Windows NT, käytä polkua winnt\system polun windows\system32 sijaan.
 • Jos päivitit Windows XP:ksi Windows NT:stä tai Windows 2000:sta, käytä polkua winnt\system32 polun windows\system32 sijaan.
Jos käyttöjärjestelmä on asennettu johonkin muuhun kuin C-asemaan, vaihda komennoissa esiintyvä asemakirjain järjestelmäaseman kirjaimeksi.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sitten seuraavat komennot esitetyssä järjestyksessä. Paina ENTER-näppäintä kunkin komennon kirjoittamisen jälkeen.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Kun olet kirjoittanut kunkin komennon, ohita RegSvr32-sanomaikkuna valitsemalla OK.

Muuta Windows Installer -palvelu käyttämään manuaalista käynnistystä

Jos Windows Installer -palvelu on poistettu käytöstä, havaitset virheitä, kun yrität päivittää tietokoneen Windows Updaten tai Microsoft Updaten avulla. Voit tehdä tämän ongelman vianmäärityksen muuttamalla Windows Installer -palvelun käyttämään manuaalista käynnistystä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita services.msc ja valitse sitten OK.
 2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Windows Installer ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehden Käynnistystyyppi-kohdassa Manuaalinen ja valitse sitten OK.
Kun olet tehnyt nämä toimet, vain käyttäjä tai riippuvainen palvelu voi käynnistää Windows Installer -palvelun.

Lisäanalyysi

Jos ongelma ilmenee yhä tämän WWW-sivuston toimien tekemisen jälkeen, saatat joutua hankkimaan seuraavat tiedostot lisäanalyysia varten:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Tietoja yhteyden ottamisesta Microsoftiin on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Suositukset

Lisätietoja Windows Update- tai Microsoft Update -sivuston virheestä saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

316524 Vain järjestelmänvalvojille -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä käyttää Windows Update- tai Microsoft Update -sivustoa

326686 Näyttöön tulee vähintään yksi virhesanoma järjestelmänvalvojan poistaessa Windows Updaten tai Microsoft Updaten käytöstä

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 818018 – Viimeisin tarkistus: 3.7.2012 – Versio: 1

Palaute