Toista kieltä olevan tekstin kieliasun tarkistaminen Word 2003:ssa

Yhteenveto

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft Office Word 2003:n avulla tarkistetaan sellaisen tekstin kieliasu, joka on kirjoitettu muulla kuin Wordissa normaalisti käytössä olevalla kielellä.

Palaa alkuun

Käyttöjärjestelmän määrittäminen toimimaan muiden kielten kanssa

Tee nämä vaiheet, jos käyttöjärjestelmäsi kieliversio ei vastaa kieltä, jota haluat käyttää kirjoittaessasi. Sinun on lisättävä toinen kieli, jos haluat kirjoittaa tai tarkastella sitä käyttävää tekstiä.
Lisätietoja käyttöjärjestelmän määrittämisestä toimimaan muiden kielten kanssa saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

309360 Itä-Aasian kielten käyttäminen Word 2003:ssa ja Word 2002:ssa Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
311014 Word 2003:n ja Word 2002:n Euroopan kielituen ottaminen käyttöön Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
311015 Word 2003:n ja Word 2002:n oikealta vasemmalle luettavien kielten tuen ottaminen käyttöön Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
311013 Word 2003:n ja Word 2002:n Etelä-Aasian kielituen ottaminen käyttöön Windows Server 2003-, Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Palaa alkuun

Muiden kielten ottaminen käyttöön

Seuraavalla tavalla voit ottaa käyttöön kielet, joita haluat käyttää tekstin muokkaamiseen Wordissa:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Microsoft Office, valitse Microsoft Office -työkalut ja valitse sitten Microsoft Office 2003:n kieliasetukset.

  Huomautus Jos käytät Microsoft Office 2003:n kieliasetustyökalua ensimmäistä kertaa, aseta Office 2003:n CD-levy CD- tai DVD-asemaan, kun niin kehotetaan tekemään.
 2. Valitse Käytössä olevat kielet -välilehti.
 3. Valitse lisättävät kielet Käytettävissä olevat kielet -luettelosta ja valitse sitten Lisää.

  Huomautus Jos kielen nimen vieressä Käytettävissä olevat kielet -luettelossa on teksti (rajallinen tuki), saatat joutua asentamaan kyseiselle kielelle lisäjärjestelmätuen. Käytettävissä oleva tuki määräytyy käyttöjärjestelmän mukaan.

  Lisäämäsi kielet näkyvät Käytössä olevat kielet -luettelossa.
 4. Valitse OK.
 5. Jos Office-ohjelmia on parhaillaan käynnissä, seuraava sanoma tulee näyttöön:
  Jos haluat käyttää uusia kieliasetuksia, sulje kaikki avoimet Office-sovellukset ja käynnistä ne uudelleen.

  Haluatko käynnistää Officen sovellukset uudelleen?
  Valitse Kyllä, kun näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:

  Uudet kieliasetukset otetaan käyttöön, kun käynnistät Wordin seuraavan kerran.
Palaa alkuun

Kieliasun tarkistustyökalujen asentaminen

Office 2003 -versiosi sisältää usein käytettyjen kielten kieliasun tarkistustyökalut. Esimerkiksi Office 2003:n englanninkielinen versio sisältää englannin, ranskan ja espanjan kielten tarkistustyökalut.

Kun tarkistat toisen kielen kieliasun niin, että työkalut ovat käytettävissä Office 2003 -kieliversiossasi, Word asentaa työkalut automaattisesti. Jos tarkistamasi kielen kieliasun tarkistustyökaluja ei ole toimitettu Office 2003:n mukana, sinun on hankittava Microsoft Office 2003 Proofing Tools -tekstintarkistustyökalut ja asennettava tarvittavat työkalut.

Palaa alkuun

Ranskan tai espanjan kieliasun tarkistustyökalujen asentaminen englanninkieliseen Wordin versioon

Seuraavassa kuvataan, miten englanninkielisen Office 2003:n mukana toimitetut ranskan ja espanjan kieliasun tarkistustyökalut asennetaan.

Oletusarvon mukaan ranskan ja espanjan kieliasun tarkistustyökalujen asennustila on Installed on First Use (asennetaan ensimmäisellä käyttökerralla). Kun tarkistat näiden kielten oikeinkirjoituksen ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan asentamaan työkalut. Valitse Yes (kyllä) ja aseta sitten Office 2003:n CD-levy CD- tai DVD-asemaan, kun sinua kehotetaan tekemään niin.

Voit asentaa tekstintarkistustyökalut myös Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -toiminnolla. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue tuotteen mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja näiden vaiheiden tekemisestä.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.
 3. Valitse Microsoft Office 2003 ja valitse sitten Muuta.
 4. Valitse Lisää tai poista ominaisuuksia ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Valitse sovellusten lisämukauttaminen -valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.
 6. Laajenna Mukautuksen lisäasetukset -luettelossa Officen yhteiset toiminnot ja laajenna sitten Tekstintarkistustyökalut.
 7. Napsauta French (ranska)- tai Spanish (espanja) -kohdan vieressä olevaa alanuolta. Valitse Suorita paikallisena ja valitse sitten Päivitä.
 8. Aseta Office 2003:n CD-levy CD- tai DVD-asemaan, kun sinua kehotetaan tekemään niin, ja valitse sitten Päivitä.
 9. Valitse OK, kun asennus on valmis.
Palaa alkuun

Office 2003:n tekstintarkistustyökalujen käyttäminen

Office 2003:n tekstintarkistustyökalut on laajennus, joka sisältää yli 50 kielen tekstintarkistustyökalut. Työkaluihin kuuluu sanastoja sekä oikeinkirjoituksen, kieliopin ja kirjoitustyylin tarkistustyökaluja.

Lisätietoja Office 2003 Proofing Tools -tekstintarkistustyökaluista on seuraavan Microsoftin Web-sivuston Proofing tools for office 2003 editions frequently asked questions -osassa:Palaa alkuun

Automaattisen kielentunnistuksen ottaminen käyttöön

Kun automaattinen kielentunnistus on otettu käyttöön, Word voi automaattisesti tunnistaa kirjoittamasi kielen, jos asiakirjasi sisältää useampaa kuin yhtä kieltä. Voit ottaa automaattisen kielentunnistuksen käyttöön seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Kieli ja valitse sitten Määritä kieli.
 2. Valitse Tunnista kieli automaattisesti -valintaruutu (jos se ei jo ole valittuna) ja valitse sitten OK.
Palaa alkuun

Kieliasun tarkistuksen asetusten määrittäminen toista kieltä varten

Jos haluat määrittää käytettävän olevan kielen kieliasun tarkistuksen asetukset seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Kieliasun tarkistus -välilehti.
 2. Valitse haluamasi kieliasun tarkistuksen asetukset ja valitse sitten OK.
Palaa alkuun

Asiakirjan kieliasun tarkistaminen

Oletusarvon mukaan Word tarkistaa kieliasun kirjoittaessasi tekstiä. Punainen aaltoalleviivaus ilmaisee mahdollisen kirjoitusvirheen ja vihreä aaltoalleviivaus mahdollisen kielioppivirheen.

Voit myös tarkistaa koko asiakirjan kieliasun sen lisäksi, että kieliasu tarkistetaan kirjoittaessasi. Jos haluat tarkistaa kieliasun, valitse Työkalut-valikosta Kieliasun tarkistus.

Jos haluat varmistaa, että kieliasun tarkistaminen on käytössä, toimi seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Kieliasun tarkistus -välilehti.
 2. Valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu (jos se ei ole jo valittuna).
 3. Valitse Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruutu (jos se ei ole jo valittuna).
 4. Valitse muut haluamasi kieliasun tarkistuksen asetukset ja valitse sitten OK.
Palaa alkuun

Vianmääritys

Kieliasun tarkistuksen vianmääritys

Jos Word ei löydä sanastoa tai muita tekstintarkistustyökaluja toisen kielen kieliasun tarkistamista varten, kokeile seuraavia toimia:
 • Varmista, että tarkistamasi kielen kieliasun tarkistustyökalut on asennettu. Saatat joutua hankkimaan ja asentamaan Office 2003 Proofing Tools -tekstintarkistustyökalut.
 • Varmista, että kieli on otettu käyttöön muokkaamista varten Office 2003:n kieliasetustyökalussa.
Saat lisätietoja kieliasun tarkistamisen ongelmien vianmäärityksestä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Office Wordin ohje, kirjoittamalla tukitoiminnon Etsi-ruutuun kieliasun tarkistamisen ongelmien vianmääritys ja tuomalla ohjeaiheen näyttöön valitsemalla sitten Aloita etsintä.

Saat lisätietoja monikielisen tekstin ongelmien vianmäärityksestä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Office Wordin ohje, kirjoittamalla tukitoiminnon Etsi-ruutuun monikielisen tekstin ongelmien vianmääritys ja tuomalla ohjeaiheen näyttöön valitsemalla sitten Aloita etsintä.


Palaa alkuun

Automaattisen kielentunnistuksen vianmääritys

Jos Word ei tunnista asiakirjasi kieliä, kokeile seuraavia toimia:
 • Varmista, että kieli on otettu käyttöön muokkaamista varten Office 2003:n kieliasetustyökalussa.
 • Kirjoita vähintään yksi virke, joka sisältää vähintään viisi kyseisen kielen sanaa. Tunnistamisen tarkkuus paranee sen mukaan, mitä enemmän tekstiä kirjoitat.
 • Word määrittää kielen arvioimalla tekstin virke kerrallaan. Teksti saattaa sisältää useita eri kieliä, tai Wordin tunnistama kieli saattaa erota vain hieman jostakin toisesta kielestä. Tässä tapauksessa Word ei välttämättä tunnista kieltä oikein, etenkin jos virkkeessä on vain muutama sana.

  Jos sanan alla on punainen aaltoalleviivaus sen vuoksi, että sana on eri kieltä, ota oikea kieli käyttöön. Napsauta sanaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Kieli ja valitse sitten haluamasi kieli.
 • Määritä kieli manuaalisesti. Voit tehdä tämän valitsemalla Työkalut-valikosta Kieli ja valitsemalla sitten Määritä kieli. Valitse Merkitse valitun tekstin kieleksi ja valitse sitten haluamasi kieli.

  Voit myös vaihtaa sanaston haluamasi kielen sanastoksi. Voit tehdä tämän painamalla F7-näppäintä ja valitsemalla haluamasi sanaston Kieliasun tarkistaminen -valintaikkunan Sanaston kieli -luettelosta.
Saat lisätietoja automaattisen kielentunnistuksen ongelmien vianmäärityksestä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Office Wordin ohje, kirjoittamalla tukitoiminnon Etsi-ruutuun automaattisen kielentunnistuksen ongelmien vianmääritys ja tuomalla ohjeaiheen näyttöön valitsemalla sitten Aloita etsintä.

Palaa alkuun

Suositukset

Saat lisätietoja monikielisyysominaisuuksista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

290926 Luettelo Word 2003:n ja Word 2002:n kansainvälisistä ominaisuuksista ja monikielisyysominaisuuksista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
290943 Usein kysyttyjä kysymyksiä kieliopin tarkistamisesta Word 2003:ssa ja Word 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja toista kieltä olevan tekstin kieliasun tarkistamisesta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Office Wordin ohje, kirjoittamalla tukitoiminnon Etsi-ruutuun toista kieltä olevan tekstin kieliasun tarkistaminen ja tuomalla ohjeaiheen näyttöön valitsemalla sitten Aloita etsintä.

Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 821416 – Viimeisin tarkistus: 6.6.2006 – Versio: 1

Palaute