Rekisterin vianmäärityksen vaiheet kokeneille käyttäjille

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tehdään rekisterin vioittumisongelmien vianmääritys.

Jos tietokone ei käynnisty uudelleen, rekisterirakenteet saattavat olla vioittuneet. Näyttöön tulevat virhesanomat saattavat vaihdella. Näitä virhesanomia voivat olla seuraavankaltaiset virhesanomat:
Windowsia ei voi käynnistää, koska seuraava tiedosto puuttuu tai on vioittunut: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced.
Windowsia ei voi käynnistää, koska seuraava tiedosto puuttuu tai on vioittunut: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.
Windowsia ei voi käynnistää, koska seuraava tiedosto puuttuu tai on vioittunut: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE.
System hive error (järjestelmärakenteen virhe)
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: 0xc0000218 {Rekisteritiedostovirhe} Rekisteri ei voi ladata rakennetta (tiedostoa): \SystemRoot\System32\Config\ViallinenRakenne tai sen lokia tai vaihtoehtoista tiedostoa. Se on vahingoittunut, ei käytettävissä tai kirjoituskelvoton.

Enemmän tietoa

Rekisterirakenteen vioittuminen voi aiheutua useista syistä. Todennäköisimmin vioittuminen on tapahtunut tietokoneen sammuttamisen yhteydessä, eikä syytä voi jäljittää, koska tietokone poistaa prosessien ja ohjainten lataukset sammutuksen aikana. Joskus rekisterin vioittumisen syy on hankala selvittää. Seuraavissa osissa kuvataan kolme mahdollista syytä tähän ongelmaan ja kerrotaan ongelman vianmäärityksen vaiheet.

Virtakatkos

Virtakatkos tai jokin muu odottamaton sammutustapahtuma saattaa vioittaa rekisterirakennetta. Voit selvittää, aiheutuuko ongelma tästä, etsimällä tapahtuman 6008 merkintöjä. Tapahtuman 6008 merkinnät ilmaisevat, että tapahtui odottamaton sammutus. Tässä tapauksessa jokin prosessi on saattanut olla muokkaamassa rekisterirakenteen osaa, ja tietokoneen virta katkesi, ennen kuin muutos tehtiin loppuun. Tämä jättää rekisterirakenteen epäyhtenäiseen tilaan. Kun käyttöjärjestelmä yrittää uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ladata rekisterirakenteen, se saattaa löytää rakenteesta tietoja, joita se ei pysty tulkitsemaan, ja näyttöön saattaa tulla jokin yhteenveto-osassa kuvatuista virhesanomista.

Tiedostojen vioittuminen ja viallinen laitteisto

Muut tiedostot saattavat olla vioittuneet. Sinun on selvitettävä, ovatko vain rekisterirakenteet vioittuneet, vai ovatko myös muut tiedostot (järjestelmä ja tiedot) vioittuneet. Jos rekisterirakenteen lisäksi on muita vioittuneita tiedostoja, vioittuminen on saattanut aiheutua viallisesta laitteistosta. Tämä laitteisto saattaa olla mikä tahansa levylle kirjoittamiseen liittyvä laite, kuten seuravat:
 • RAM-muisti
 • välimuisti
 • suoritin
 • levyohjain
Jos epäilet laitteiston olevan viallinen, laitteiston valmistajan tulee tutkia kaikkien tietokoneen osien kunto huolellisesti.

Rekisteriin kirjoitetaan sammutuksen yhteydessä

Jos yksi tai kaksi rekisterirakennetta vioittuu jatkuvasti ilman syytä, ongelma todennäköisesti tapahtuu sammutuksen yhteydessä, eikä sitä havaita, ennen kuin rekisterirakenne yritetään ladata seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Tässä tilanteessa rekisterirakenne kirjoitetaan levylle, kun sammutat tietokoneen, ja tämä prosessi saattaa pysäyttää tietokoneen tai tietokoneen osan, ennen kuin kirjoittaminen on saatu valmiiksi.

Vianmääritys

Voit tehdä tämän ongelman vianmäärityksen seuraavasti.
 1. Palauta tietokone tilaan, jossa se oli ennen rekisterin vioittumisen ilmenemistä. Jos et pysty käynnistämään tietokonetta, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
  307545 Windows XP:n käynnistymisen estävän vioittuneen rekisterin palauttaminen
  Eräs työkalu, jonka avulla voit varmuuskopioida rekisterirakenteet, on palautuskonsoli. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Vistassa
  307654 Palautuskonsolin asentaminen ja käyttäminen Windows XP:ssä

  216417 Windowsin palautuskonsolin asentaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 2. Tarkista laitteisto, levy, laiteohjelmiston ohjaimet ja BIOS. Voit tehdä tämän seuraavasti. Näiden toimien tekeminen saattaa edellyttää tietokoneen käyttämättömyysaikaa.
  1. Varmista, ettei suoritin ole ylikellotettu.
  2. Varmista, että järjestelmän tapahtumalokit eivät sisällä tapahtumaa 9, 11 tai 15 (tai mitään näiden tapahtumien yhdistelmää). Nämä tapahtumat saattavat ilmaista laitteisto-ongelmia, jotka on korjattava.
  3. Suorita komentorivikomento chkdsk käyttäen valitsinta /r levylle, joka sisältää rekisterirakennetiedostot. Tämä komento auttaa varmistamaan, ettei rekisterirakennetiedostot sisältävä levyn alue liity ongelmaan.
  4. Asenna levyohjainten uusimmat laiteohjelmiston versiot ja käytä niitä vastaavia ohjainten versioita. Varmista, että ohjaimet ovat allekirjoitettuja ohjaimia ja että asennettuna on tarvittavat laiteohjelmiston versiot.
  5. Varmista, että asennat uusimmat BIOS (Basic Input/Output System) -päivitykset tietokoneeseen.
 3. Kun olet tehnyt vaiheen 2, et välttämättä huomaa mitään muutosta toiminnassa. Voit ehkäistä vioittumisen yrittämällä sulkea kaikki käynnissä olevat prosessit ennen tietokoneen sammuttamista. Saatat pystyä rajoittamaan ongelman laajuuden yksittäiseen ongelmaan liittyvään prosessiin. Vaikka selvittäisit kyseisen prosessin, et välttämättä pysty estämään osan lataamisen poistamista, ennen kuin rekisterirakenteeseen on kirjoitettu. Jos varmistat, että pysäytät prosessin ennen sammuttamista, saatat kuitenkin pystyä estämään rekisterirakenteen vioittumisen.
 4. Vertaa rekisterirakenteita, jos et vaiheen 3 tekemisen jälkeen huomaa mitään muutosta toiminnassa. Ota kopio vioittumattomasta rekisterirakenteesta sekä vioittuneesta rekisterirakenteesta ja vertaa niitä sitten jonkin vertailutyökalun, kuten Windiff.exe-työkalun avulla.
 5. Selvitä, mikä rekisterirakenteen osa kasvaa. Jos vaikuttaa siltä, että rekisterirakenteen ongelma kasvaa liian suureksi, saatat pystyä selvittämään kasvavan osan ja jäljittämään sen takaisin prosessiin, joka kirjoittaa rakenteeseen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 822705 – Viimeisin tarkistus: 19.3.2008 – Versio: 1

Palaute