FrontPage 2003 -Web-sivuston julkaiseminen CD-R- tai CD-RW-levylle

Yhteenveto

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan FrontPage-Web-sivuston julkaiseminen CD-R- tai CD-RW-levylle.Jos tietokoneessa on tallentava CD-asema, voit varmuuskopioida FrontPage-Web-sivuston CD-levylle. Suurikokoisen Web-sivuston varmuuskopioimisesta tai siirtämisestä CD-levylle saattaa olla hyötyä.Monet tallentavat CD-asemat antavat sinun valmistella CD-R- tai CD-RW-levyn niin, että voit kopioida tiedostot suoraan levylle käyttämällä asemakirjainta samaan tapaan kuin kopiot tiedostoja kiintolevylle, levykkeelle tai siirrettävään asemaan. Tämän jälkeen voit julkaista Web-sivuston CD-levylle FrontPagen avulla. Voit myös julkaista Web-sivuston ensin kiintolevylle ja kopioida sen sitten CD-levylle CD-levyjen tallennusohjelmalla.


Palaa alkuun

CD-R- tai CD-RW-levyn valmisteleminen suoraa tiedostonkopiointia varten

 1. Aseta CD-R- tai CD-RW-levy tallentavaan CD-asemaasi.
 2. Käynnistä CD-levyjen tallennusohjelma ja alusta CD-levy niin, että voit lukea CD-levyä ja tallentaa siihen asemakirjaimen avulla. Saat lisätietoja tämän tekemisestä CD-levyjen tallennusohjelmiston mukana toimitetuista ohjeista.
Microsoft Windows XP antaa sinun tallentaa tietoja, kuten valokuvia ja ohjelmia, CD-levylle myös ilman kolmannen osapuolen ohjelmistoa. Koska Windows XP ei tue pakettikirjoitusta yksittäisten tiedostojen tallentamisessa tallennettavalle CD-levylle ja niiden poistamisessa siitä, sinulla on oltava lisäohjelmistoa, jotta pysyt luomaan levyllä sijaitsevan Web-sivuston tallennettavalle CD-levylle asemakirjaimen avulla.

Tärkeää Jos käytät CD-R-asemaa ja CD-ROM-levyä, voit kopioida tai julkaista tiedostot tiettyyn kansioon vain kerran. Jos käytät tällaista asemaa ja tietovälinettä, sinun on kopioitava tai julkaistava Web-sivustosi CD-ROM-levyn eri kansioon.


Saat lisätietoja tallentavan CD-aseman käyttämisestä Windows XP:ssä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

279157 CD-levylle tallentaminen Windows XP:ssä

306524 Tietojen kopioiminen CD-levylle Windows XP:ssä

306641 CD-RW-levyn tiedostojen poistaminen Windows XP:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun

Julkaiseminen levyllä sijaitsevaan Web-sivustoon ja kopioiminen CD-levylle

Julkaise-komennon avulla voit luoda Web-sivuston levyllä sijaitsevan kopion ja kopioida sen sitten CD-levylle CD-levyjen tallennusohjelmiston avulla. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Käynnistä FrontPage ja avaa Web-sivustosi.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Julkaise sivusto.
 3. Valitse Web-etäsivusto-välilehden Etä-Web-palvelimen tyyppi -osassa Tiedostojärjestelmä.
 4. Tee Etäsivuston sijainti -ruudussa seuraavasti:
  • Kirjoita sen etäsivuston sijainti, johon haluat julkaista kansiot ja tiedostot. Kirjoita esimerkiksi C:\Oma_sivusto tai \\Oma_verkkoresurssi\Oma_sivusto, jos sijainti on tiedostopalvelimessa.

   TAI
  • Etsi kansio kiintolevyltä tai tiedostopalvelimesta valitsemalla Selaa.
 5. Voit määrittää Web-sivuston ominaisuudet jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Jos haluat poistaa tietyntyyppisen koodin Web-sivuston sivuilta, kun ne julkaistaan, valitse Optimoi HTML -välilehti ja valitse sitten haluamasi asetukset.
  • Jos haluat muuttaa julkaisemisen oletusasetuksia, valitse Julkaisu-välilehti ja valitse sitten haluamasi asetukset.
 6. Valitse OK.
 7. Jos järjestelmä kehottaa luomaan uuden Web-sivuston, valitse Kyllä.
 8. Käynnistä CD-levyjen tallennusohjelma ja kopioi Web-sivusto sitten tallennettavalle CD-levylle.

  Saatat myös pystyä kopioimaan Web-sivuston tallennettavalle CD-levylle Resurssienhallinnan avulla riippuen siitä, mitä ohjelmistoa käytät. Saat lisätietoja tämän tekemisestä CD-levyjen tallennusohjelmiston mukana toimitetuista ohjeista.
Palaa alkuun

Levyllä sijaitsevan Web-sivuston julkaiseminen CD-levylle

Voit avata CD-levyllä sijaitsevan Web-sivuston FrontPagessa ja julkaista sen sitten Internetiin, intranetiin tai levyllä sijaitsevaan Web-sivustoon. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Aseta Web-sivustosi sisältävä CD-levy tallentavaan CD-asemaan.
 2. Käynnistä FrontPage ja avaa sitten Web-sivustosi CD-levyltä.
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Julkaise sivusto.
 4. Valitse Web-etäsivusto-välilehden Etä-Web-palvelimen tyyppi -osassa Tiedostojärjestelmä.
 5. Tee Etäsivuston sijainti -ruudussa seuraavasti:
  • Kirjoita sen etäsivuston sijainti, johon haluat julkaista kansiot ja tiedostot. Kirjoita esimerkiksi C:\Oma sivusto tai \\OmaVerkkoresurssi\Oma sivusto, jos sijainti on tiedostopalvelimessa.

   TAI
  • Etsi kansio kiintolevyltä tai tiedostopalvelimesta valitsemalla Selaa.
 6. Voit määrittää Web-sivuston ominaisuudet jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Jos haluat poistaa tietyntyyppisen koodin sivuston sivuilta, kun ne julkaistaan, valitse Optimoi HTML -välilehti ja valitse sitten haluamasi asetukset.
  • Jos haluat muuttaa julkaisemisen oletusasetuksia, valitse Julkaisu-välilehti ja valitse sitten haluamasi asetukset.
 7. Valitse OK.
 8. Jos järjestelmä kehottaa luomaan uuden Web-sivuston, valitse Kyllä.
Palaa alkuun

Levyllä sijaitsevan Web-sivuston kopioiminen CD-levyltä kiintolevylle

Kun kopioit levyllä sijaitsevan Web-sivuston CD-levyltä kiintolevylle, saatat joutua poistamaan vain luku -määritykset, jotta voit tehdä muutoksia Web-sivustoon. Voit tehdä tämän seuraavasti.

Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue tuotteen mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja näiden vaiheiden tekemisestä.
 1. Aseta Web-sivustosi sisältävä CD-levy tallentavaan CD-asemaan.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Resurssienhallinta.
 3. Kopioi Web-sivusto CD-levyltä kiintolevyn kansioon vetämällä ja pudottamalla.
 4. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset.
 5. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot -valintaruutu ja poista sitten Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet -valintaruudun valinta.
 6. Valitse OK.
 7. Kaksoisnapsauta Kansiot-luettelossa sitä kiintolevyn kansiota, joka sisältää Web-sivuston.
 8. Kaksoisnapsauta _vti_pvt-kansiota.
 9. Poista kaikki tiedostot, joiden tunniste on .lck.  Huomautus Saatat joutua tekemään seuraavat lisävaiheet, jos kopioit julkaistua Web-sivustoa:
 10. Napsauta Service-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 11. Poista Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
 12. Napsauta Services-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 13. Poista Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
Palaa alkuun

Vianmääritys

 • Kun yrität tallentaa kiintolevyllä sijaitsevaan Web-sivustoon tehtyjä muutoksia, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
  Tiedostoa ...\_vti_pvt\service.lck ei voi avata kirjoittamista varten.
  Tämä ongelma ilmenee, kun Web-sivusto avataan tai kopioidaan CD-levyltä, sillä .lck-tiedostoilla on vain luku -määrite.  Voit ratkaista tämän ongelman ja muut vain luku -tiedostojen ongelmat seuraavasti.

  Huomautus Koska Microsoft Windowsista on useita versioita, seuraavat vaiheet saattavat olla erilaiset tietokoneellesi. Jos ohjeet eivät sovellu tietokoneellesi, lue tuotteen mukana toimitetuista ohjeista lisätietoja näiden vaiheiden tekemisestä.

  Huomautus Et pysty tekemään näitä vaiheita CD-R-levyn tiedostoille, sillä Vain luku -asetusta ei voi poistaa CD-R-levyn tiedostoista. Voit kuitenkin poistaa Vain luku -asetuksen CD-RW-levyn tiedostoista.
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Resurssienhallinta.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset.
  3. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot -valintaruutu ja poista sitten Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet -valintaruudun valinta.
  4. Valitse OK.
  5. Kaksoisnapsauta Kansiot-luettelossa sitä kiintolevyn kansiota, joka sisältää Web-sivuston.
  6. Kaksoisnapsauta _vti_pvt-kansiota.
  7. Poista kaikki tiedostot, joiden tunniste on .lck.   Huomautus Saatat joutua tekemään seuraavat lisävaiheet, jos kopioit julkaistua Web-sivustoa:
  8. Napsauta Service-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
  9. Poista Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
  10. Napsauta Services-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
  11. Poista Vain luku -valintaruudun valinta ja valitse sitten OK.
  Toista nämä vaiheet alisivustojen kohdalla.

  Saat lisätietoja Service.lck-tiedostosta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  266216 FP 2000: Virhesanoma julkaistaessa sivustoa: "Palvelinvirhe: Web-sivusto on varattu..." (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  303255 FP2000: Virhesanoma sivuston muutoksia tallennettaessa: Tiedostoa ...\_vti_pvt\service.lck ei voi avata kirjoittamista varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

 • CD-levylle kopioimasi Web-sivuston hyperlinkit eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla. Selain ei välttämättä muodosta yhteyttä Web-sivuihin, joihin hyperlinkit viittaavat.  Tämä ongelma voi ilmetä, jos hyperlinkit sisältävät absoluuttisia viittauksia tiedostoihin, jotka sijaitsevat siinä paikallisessa tietokoneessa, jossa Web-sivusto luotiin.  Voit ratkaista ongelman muokkaamalla Web-sivustoa ja korvaamalla kaikki absoluuttiset hyperlinkkien osoitteet suhteellisilla osoitteilla. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  301442 Hyperlinkit eivät toimi sivuston julkaisemisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

 • Kun esikatselet FrontPage-osan sisältävää Web-sivustoa valitsemalla FrontPage-ikkunan alaosassa Esikatselu-välilehden tai napsauttamalla työkalurivin Esikatselu selaimessa -painiketta, näyttöön saattaa tulla seuraava sanoma:
  Sivu sisältää osia, jotka on ehkä tallennettava tai julkaistava ennen esikatselua.
  Yhdessä Web-palvelimen kanssa toimivat FrontPage-osat eivät toimi, kun luot levyllä sijaitsevan FrontPage-Web-sivuston. Selaamisenaikaiset osat toimivat vain, kun käytät HTTP (Hypertext Transfer Protocol) -palvelinta ja olet asentanut FrontPage-palvelinlaajennukset. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  206154 Jotkin FrontPage-osat eivät toimi levyllä sijaitsevissa sivustoissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

 • Kun yrität julkaista Web-sivuston CD-levylle, joka jo sisältää Web-sivuston kopion, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
  Tiedoston kopioinnissa tapahtui virhe. Mitä tehdään?
  Myös CD-levyn tallennusohjelmisto saattaa tuoda näyttöön virhesanoman kertomaan, että CD-levyllä ei ole tarpeeksi tilaa tiedostojen kopioimiseksi.  Tämä ongelma voi ilmetä, jos tallennettavalla CD-levyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa päivitetyn Web-sivuston uusien tiedostoversioiden kopioimiseen. Kun käytät pakettikirjoitusohjelmista CD-levyjen lukemiseen ja tallentamiseen asemakirjainta käyttämällä, voit kirjoittaa kuhunkin levyn kohtaan vain kerran. Kun kopiot päivitetyn Web-sivuston CD-levylle, tiedostojen vanhoja versioita ei todellisuudessa poisteta CD-levyltä. Tämän vuoksi tiedostojen uudemmat versiot tarvitsevat lisää tilaa CD-levyltä. Tämä ongelma ilmenee tallentavien CD-asemien tekniikan asettamien rajoitusten vuoksi.  Voit kiertää tämän ongelman julkaisemalla Web-sivustosi uudelle, tyhjälle CD-levylle.
Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 825447 – Viimeisin tarkistus: 3.1.2006 – Versio: 1

Palaute