Tietoja useiden Office-versioiden käyttämisestä Office 2003:n kanssa

BUG #: 9840 (Content Maintenance)
Tämän artikkelin Microsoft Office XP:tä käsittelevä versio on 290576 OFFXP: Usean Microsoft Office -version käyttäminen tietokoneessa


Tämän artikkelin Microsoft Office 2000- ja Microsoft Office 97 -versiota käsittelevä versio on 218861 Useiden Office-versioiden suorittaminen samassa tietokoneessa


Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Yhteenveto

Vaikka Microsoft ei sitä suosittele, voit asentaa ja käyttää yksittäisessä tietokoneessa useita Microsoft Office -versioita. Esimerkiksi Microsoft Office 2003 ja Microsoft Office 97 voivat olla asennettuina ja käytössä samassa tietokoneessa. Tässä artikkelissa kuvataan tähän liittyviä ongelmia sekä annetaan ohjeita, miten eri Office-versioiden ristiriidat estetään.

Huomautus Microsoft ei tue useiden Microsoft Office -versioiden käyttämistä Terminal Serverissä. Useiden versioiden käyttämistä ei tueta päätepalveluita suorittavissa Windows-versioissa. Jos sinun on käytettävä useita Office-versioita, poista päätepalvelut käytöstä.

Enemmän tietoa

Asennusjärjestys

Huomautus Tämä asennusjärjestys koskee myös Microsoft Office -erillistuotteita, kuten Microsoft FrontPagea.

Jos haluat asentaa useita Office-versioita samaan tietokoneeseen, sinun täytyy asentaa vanhin versio ensin. Jos esimerkiksi haluat käyttää tietokoneessa sekä Microsoft Office 97:ää että Microsoft Office XP:tä, asenna ensin Office 97. Sinun on tehtävä näin, koska rekisteriavaimia, jaettuja ohjelmia, tiedostotunnisteita ja muita asetuksia hallitaan eri tavoin Officen eri versioissa ja Officen eri versioihin sisältyvissä ohjelmissa.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu järjestys, jota on käytettävä Office-versioiden asentamisessa.
Office-versioAsennusjärjestys
Office 97Ensimmäinen
Office 2000Toinen
Office XPKolmas
Office 2003Neljäs
Tärkeää Jos poistat jonkin asennetuista Office-versioista, saatat joutua uudelleenasentamaan muut Office-versiot tässä järjestyksessä, jotta kukin versio toimisi oikein.

Jäljempänä tässä artikkelissa oletetaan, että Office-versiot on asennettu tässä järjestyksessä.

Officen binaarikansion sijainti muuttuu \Office11-kansioksi

Kun asennat Office 2003:n, asennuksen oletuskansio on edelleen \Program Files\Microsoft Office. Officen binaarikansio (kansio, johon on asennettu Officen .exe-tiedostot) on sen sijaan muuttunut \Program Files\Microsoft Office\Office11 -kansioksi. Näin tehtiin ensin Office XP:n yhteydessä, jotta käyttömukavuus olisi entistä parempi, kun tietokoneessa on oltava asennettuna useita Office-versioita. Officen binaarikansion nimeä ei voi muuttaa.

Useat Outlook-versiot

Microsoft Office Outlook 2003 ei voi olla asennettuna minkään aiemman Microsoft Outlook -version kanssa. Jos valitset Office Outlook 2003:n asentamisen, asennusohjelma ei salli aikaisemman version säilyttämistä. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 tai Microsoft Outlook 98 poistetaan, vaikka valitset Säilytä nämä ohjelmat -valintaruudun Poistetaan aiemmat versiot -valintaikkunassa.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

826319 Aiemmat Office-versiot poistetaan Office 2003:n asennusprosessin aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Office-pikavalintapalkin käyttäminen

Office 2003:ssa ei ole Office-pikavalintapalkkia, mutta kun aiempia Office-versioita on asennettu samaan tietokoneeseen, Office-pikavalintapalkki säilyy niiden mukana.

Kun tietokoneeseen asennetaan Office 2003 ja aiempia Office-versioita, pikavalintapalkit voidaan käynnistää erikseen, mutta ei yhtä aikaa, ja kaikissa voi olla omat mukautetut työkalurivinsä ja painikkeensa. Nämä työkalurivit ja painikkeet eivät voi olla kahden Office-pikavalintapalkin yhteiskäytössä.

Käynnistä-valikon pikakuvakkeet

Käynnistä-valikossa on Office 97-, Office 2000- ja Office XP -ohjelmille samannimiset pikakuvakkeet ohjelmien käynnistämistä varten. Office 2003 asentaa nyt pikakuvakkeensa automaattisesti Käynnistä-valikon Office-alikansioon. Uusissa Office 2003 -pikakuvakkeissa on versiotiedot. Sekaannusten välttämiseksi Microsoft kuitenkin suosittelee, että lisäät aiempien tuotteiden pikakuvakkeisiin versionumeron. Nimeä esimerkiksi Microsoft Access -pikakuvake Microsoft Access 97 -pikakuvakkeeksi ennen Office 2003:n asentamista. Voit myös siirtää Office 97 -pikakuvakkeet eri alikansioon Käynnistä-valikossa.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

292584 OFFXP: Asennusohjelma korvaa Käynnistä-valikossa olevat aiempien Office-tuotteiden vaihtoehdotJos siirrät Office XP:n tai Office 2000:n pikakuvakkeita manuaalisesti ja asennat tuotteen sen jälkeen uudelleen tai korjaat pikakuvakkeet, pikakuvakkeet luodaan uudelleen Käynnistä-valikon Ohjelmat-valikkoon.

Huomautus Voit mukauttaa Office 2003:n, Office XP:n tai Office 2000:n asennusta Microsoft Office 2003 Resource Kitiin sisältyvän ohjatun mukautetun asennuksen avulla niin, että pikakuvakkeet asennetaan toiseen paikkaan Käynnistä-valikossa.

Lisätietoja Microsoft Office 2003 Resource Kitistä on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Microsoft Office Nitoja

Kun Office 97 asennetaan samaan tietokoneeseen kuin Office 2000, Office Nitojan Lisää osio -valintaikkunassa näytetään viimeksi asennetun Office-version asiakirjalajit Office 2000:een saakka. Kun osio lisätään nidetiedostoon, käytetään siis Office 2000 -asiakirjalajia. Tästä voi aiheutua ongelmia, jos nidetiedosto yritetään jakaa sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Officen aiempaa versiota.

Huomautus Office XP:stä lähtien Microsoft Office ei sisällä Microsoft Office Nitojaa. Mukana kuitenkin toimitetaan apuohjelma, jonka avulla kaikki Office-asiakirjat voidaan purkaa nidetiedostosta.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

281931 OFFXP: Virhesanoma yritettäessä avata Microsoft Nitoja -tiedostoa


Tiedostojen kaksoisnapsauttaminen Resurssienhallinnassa

Kun kaksoisnapsautat Office-asiakirjaa Resurssienhallinnassa tai viimeksi käytettyjen asiakirjojen kansiossa, seuraavat säännöt ovat voimassa:
 • Jos käynnissä on ohjelman versio, jossa asiakirja luotiin, asiakirja avataan kyseisessä versiossa.
 • Office 97, Office 2000 tai Office XP: Jos ohjelman versiota, jossa asiakirja luotiin, ei ole käynnissä, asiakirja avataan viimeksi asennetussa ohjelmassa.
 • Microsoft Access ja Microsoft Word (Windows Word 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 tai Word 2003): Jos ohjelman versiota, jossa asiakirja luotiin, ei ole käynnissä, asiakirja avataan viimeksi käytetyssä ohjelmassa.
 • Voit liittää asiakirjat uudelleen tiettyyn Office-versioon sisältyviin ohjelmiin suorittamalla Officen asennusohjelman ja valitsemalla Asenna uudelleen (Office 97) tai Korjaa Office (Office 2000 tai Office XP). Näin saat rekisteröityä kyseisen Office-version tiedostokytkennät.
Huomautus Tämä ei korjaa ongelmaa, jos käytössäsi on Access tai Word.

Officen OLE-objektien lisääminen muihin ohjelmiin

Jos asennat samaan tietokoneeseen useita Office-versioita ja lisäät toiseen ohjelmaan Office-objektin, esimerkiksi Microsoft Excel -laskentataulukko-objektin Word-asiakirjaan, käytetään uusinta ohjelman versiota. Tästä voi aiheutua ongelmia, mikäli jaat säilötiedoston, esimerkiksi Excel-taulukko-objektin sisältävän Word-asiakirjan, sellaisten käyttäjien kanssa, joilla ei ole käytössä Office 2003.

Jaetut ohjelmat

Jos olet asentanut Office-versiot Asennusjärjestys-osassa kuvatussa järjestyksessä, jaettuja ohjelmia, kuten Kaavaeditoria ja Clip Gallerya, käytettäessä ei yleensä ilmene ongelmia. Huomaa, että Objekti-valintaikkunassa saattaa näkyä useampi kuin yksi merkintä kutakin jaettua ohjelmaa kohden. Tämä ongelma ilmenee, koska tietokoneessa voi olla asennettuna useita versioita jaetusta ohjelmasta.

Valmistellaan asennusta... -sanoma Wordin käynnistämisen yhteydessä

Jos tietokoneessa on asennettuna useita Wordin versioita ja Office Word 2003 käynnistetään, Windows Installer voi käynnistyä ja tuoda näyttöön asennuksen valmistelemisesta kertovan sanoman, ennen kuin Word käynnistetään.

Tietoja useiden versioiden asentamisesta kaksoiskäynnistystä käyttäen on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Vianmääritysvihjeitä rinnakkaisasetusten ongelmien korjaamiseen

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisteriavain ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<GUID For Office 2003 Product>
 3. Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Kopioi avaimen nimi.
 4. Sulje Rekisterieditori tekemättä muutoksia.
 5. Liitä kopioimasi avaimen nimi Muistioon.
 6. Valitse Muistiossa vain <GUID For Office 2003 Product> ja kopioi se.
 7. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Msiexec.exe /fm <Office 2003 -tuotteen GUID> ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Huomautus Tämä komentorivi korjaa Microsoft Office 2003:n osien ja kuvakkeiden rekisteröinnin. Office 2003:a edeltävän tuotteen korjaus testattiin, ja sen vahvistettiin säilyttävän tuotteen vakaus Office 2003:a varten.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 828956 – Viimeisin tarkistus: 20.5.2008 – Versio: 1

Palaute