Web-sivustoon ei voi kirjautua, Internet-tiedonsiirtoa ei voi viimeistellä tai näyttöön tulee HTTP 500 Sisäinen palvelinvirhe -Web-sivu

Oire

Et välttämättä pysty kirjautumaan Web-sivustoon tai viimeistelemään Internet-tiedonsiirtoa tietoturvapäivityksen 832894 (MS04-004) asentamisen jälkeen. Kun esimerkiksi lähetät käyttäjänimesi ja salasanasi SSL-suojattuun Web-sivustoon HTTPS-Web-sivun lomakkeen avulla, näyttöön saattaa tulla HTTP 500 Sisäinen palvelinvirhe -Web-sivu.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, kun tietoturvapäivitys 832894 (MS04-004) tai korjaustiedosto 821814 on asennettu tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition tai Windows 98.

Saat lisätietoja näistä päivityksistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

832894 MS04-004: Internet Explorerin kumulatiivinen suojauspäivitys

821814 Näyttöön tulee sivua ei voi näyttää -virhesanoma, kun tietoja lähetetään käyttöoikeuksien tarkistamista edellyttävään sivustoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tietoturvapäivitys 832894 (MS04-004) ja korjaustiedosto 821814 muuttavat tapaa, jolla Windowsin Internet-laajennukset (Wininet.dll) yrittävät suorittaa POST-pyyntöjä uudelleen, kun Web-palvelin nollaa yhteyden. Windowsin Internet-API-liittymää (Wininet) tietojen (kuten käyttäjänimen tai salasanan) Web-palvelimeen lähettämiseen käyttävät ohjelmat yrittävät suorittaa POST-pyyntöä uudelleen, jos Web-palvelin sulkee (tai nollaa) ensimmäisen yhteyspyynnön.

Huomautus POST-pyynnössä ei ole POST-tietoja, jos sen sisällön pituudeksi on määritetty 0 tai jos se on tyhjä.

Joskus tämä estää toisen nollauksen ja sallii käyttöoikeuksien tarkistamisen suorittamisen loppuun. Näyttöön saattaa kuitenkin tulla HTTP 500 Sisäinen palvelinvirhe -Web-sivu, jos Web-palvelimelle on lähetettävä POST-tiedot, kun Wininet yrittää suorittaa POST-pyyntöä uudelleen.

Ratkaisu

Päivityksen tiedot

Voit ladata ja asentaa tämän päivityksen käymällä Microsoft Windows Update -Web-sivustossa ja asentamalla tärkeän päivityksen 831167: Järjestelmänvalvojat voivat ladata tämän päivityksen Microsoft Download Centeristä tai Microsoft Windows Update Catalog -sivustosta käytettäväksi useissa tietokoneissa. Jos haluat asentaa tämän päivityksen myöhemmin yhteen tai useaan tietokoneeseen, etsi tämän artikkelin tunnusta Windows Update Catalog -sivuston haun lisäasetusten avulla.

Lisätietoja päivitysten lataamisesta Windows Update Catalog -sivustosta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

323166 Windows-päivitysten ja -ohjainten lataaminen Windows Update Catalog -sivustosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:
Lataa Lataa Q831167.exe (32-bittinen) -paketti nyt.
Lataa Lataa Q831167.exe (64-bittinen) -paketti nyt.
Julkaisupäivämäärä: 12.2.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmistoa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Jotta voisit asentaa tämän päivityksen, sinulla on oltava käytössä Internet Explorer 6 SP1 (versio 6.00.2800.1106) jossakin seuraavista Windows-versioista:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3 ja Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server ja Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Huomautus Koska tietoturvapäivitys 832894 (MS04-004) tukee Windows 98-, Windows 98 Second Edition-, Windows Millennium Edition- ja Windows 2000 SP2 -käyttöjärjestelmiä, myös tätä päivitystä tuetaan kyseisissä käyttöjärjestelmissä.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä tietokone tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Päivityksen korvaamistiedot

Tämä päivitys korvaa päivityksen 821814 Windows XP-, Windows 2000-, Windows NT 4.0-, Windows Millennium Edition-, Windows 98 Second Edition- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmissä.

Huomautus Tämä päivitys ei korvaa päivitystä 821814 Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmässä, koska tässä artikkelissa kuvattu ongelma ei koske Windows Server 2003 -tietokoneita.

Asennustiedot

Tämän päivityksen paketit tukevat seuraavia asennusvalitsimia:
 • /q - Määrittää hiljaisen tilan tai estää sanomia tulemasta näyttöön tiedostojen purkamisen aikana.
 • /q:u : Määrittää käyttäjän hiljaisen tilan. Tila näyttää käyttäjälle joitakin valintaikkunoita.
 • /q:a - Käyttää järjestelmänvalvojan hiljaista tilaa. Tila ei näytä käyttäjälle mitään valintaikkunoita.
 • /t:
  polku
  - Määrittää sen tilapäisen kansion sijainnin, jota asennusohjelma käyttää, tai tiedostojen purkamisen kohdekansion (yhdessä /c-valitsimen kanssa).
 • /c - Purkaa tiedostot asentamatta niitä. Jos /t:
  polku
  -valitsinta ei määritetä, sinua kehotetaan antamaan kohdekansio.
 • /c:
  polku
  - Määrittää asennuksen .inf- tai .exe-tiedoston polun ja nimen.
 • /r:n - Ei koskaan käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /r:i - Kehottaa käyttäjää käynnistämään tietokoneen uudelleen, jos uudelleenkäynnistys tarvitaan, paitsi käytettäessä valitsimen /q:a kanssa.
 • /r:a - Käynnistää tietokoneen aina uudelleen asennuksen jälkeen.
 • /r:s - Käynnistää tietokoneen uudelleen asennuksen jälkeen kysymättä käyttäjältä.
 • /n:v - Ei version tarkistusta. Käytä tätä valitsinta harkiten, kun asennat minkä tahansa Internet Explorer -version päivitystä.
Jos esimerkiksi haluat asentaa tämän päivityksen niin, että käyttäjän toimia ja uudelleenkäynnistystä ei tarvita, käytä seuraavaa komentoa:
q831167.exe /q:a /r:n

Tiedostojen tiedot

Tämän päivityksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

Päiväys Aika Versio Koko Tiedostonimi Käyttöympäristö
-------------------------------------------------------------------
6.2.2004 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
7.2.2004 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

Workaround

Jos et pysty asentamaan tämän artikkelin ongelman ratkaisemisesta kertovassa kohdassa käsiteltyä päivitystä, voit kiertää ongelman jollakin seuraavista palvelinpuolen toimista:
 • Pidennä HTTP-yhteyden säilyttämisen aikakatkaisun aikaväliä Web-palvelimessa tai välityspalvelimessa. Microsoft IIS (Internet Information Services) -palveluissa ei ole asetusta, jolla yhteyden säilyttämisen aikakatkaisua voi muokata. Ainoa tapa on muokata Windowsin rekisterin KeepAliveTime-arvoa. Jotkin Web- ja välityspalvelimet saattavat kuitenkin sallia yhteyden vanhenemisajan määrittämisen. Jos voit määrittää yhteyden vanhenemisajan Web- tai välityspalvelimessa, suurenna yhteyden säilyttämisen aikakatkaisun aikaväliä. Lisätietoja oikeasta asetuksen nimestä ja arvosta on Web-palvelimen ohjeissa. Oletusarvon mukainen yhteyden säilyttämisen aikakatkaisun arvo Internet Explorerissä on minuutti (60 sekuntia). Siksi sinun on käytettävä Web- tai välityspalvelimessa HTTP-yhteyden säilyttämisen aikakatkaisun aikaväliä, joka on yli minuutti.

  Saat lisätietoja Windowsin KeepAliveInterval- ja KeepAliveTime-parametreista sekä Internet Explorerin KeepAliveTimeout-parametrista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  314053 Windows XP:n TCP/IP- ja NBT-määritysparametrit (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  120642 Windows 2000:n ja Windows NT:n TCP/IP- ja NBT-määritysparametrit (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  813827 Internet Explorerin yhteyden säilyttämisen aikakatkaisun oletusarvon muuttaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Poista HTTP-yhteyksien säilyttämiset käytöstä palvelimessa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  238210 HTTP-yhteyden säilyttämisen otsikko lähetetään aina, kun ASP-puskurointi on käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy Microsoft Internet Explorer 6:ssa.

Enemmän tietoa

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Kun olet asentanut tässä artikkelissa kuvatun päivityksen 831167, Wininet-funktioita tietojen lähettämiseen Web-palvelimeen käyttävät ohjelmat lähettävät täydelliset POST-pyynnöt uudelleen, kun yhteys Web-palvelimeen nollataan.

Jos haluat ottaa käyttöön vain otsikon lähettämisen, luo DWORD-arvo, jonka nimi on Esimerkkisovellus.exe, jossa Esimerkkisovellus on ohjelman suorittavan suoritustiedoston nimi. Määritä DWORD-arvon dataksi 1 jossakin seuraavista rekisteriavaimista:
 • Määritä arvo kaikille ohjelman käyttäjille seuraavassa rekisteriavaimessa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Määritä arvo vain nykyiselle ohjelman käyttäjälle seuraavassa rekisteriavaimessa:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön vain otsikon lähettämisen Internet Explorerissa ja Resurssienhallinnassa, luo DWORD-arvot ohjelmille Iexplore.exe ja Explorer.exe jossakin näistä rekisteriavaimista ja määritä niiden arvon dataksi 1.

Huomautus Jos haluat ottaa käyttöön vain otsikon lähettämisen kaikissa ohjelmissa, jotka lähettävät tietoja Web-palvelimeen Wininet-funktioiden avulla, luo DWORD-arvo nimeltä * samaan rekisteriavaimeen ja määritä sen arvon dataksi 1.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 831167 – Viimeisin tarkistus: 6.12.2004 – Versio: 1

Palaute