Jotkin valintaikkunat ovat tyhjiä

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Oire

Saatat kohdata jonkin seuraavista ongelmista:
 • Kun yrität tarkastella jotakin seuraavista valintaikkunoista, valintaikkuna saattaa vaikuttaa tyhjältä tai osittain tyhjältä:
  • Avustaja
  • Käyttäjätilit
  • Windows Update
  • Ohje ja tuki
  • Järjestelmän palauttaminen
 • Kun yrität käynnistää Microsoft Windows Media Playerin, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma: Sisäinen sovellusvirhe.
 • Internet Explorer ei välttämättä pysty tulostamaan. Kun valitset Tiedosto-valikosta Tulosta, Tulosta-valintaikkuna ei välttämättä tule näyttöön. Esikatselu on tyhjä.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos vähintään yksi Jscript-rekisteriavainten asetuksista on virheellinen. Tämä ongelma voi ilmetä myös, jos Jscript.dll-tiedosto puuttuu tai se on vioittunut.

Ratkaisu

Voit ratkaista ongelman tekemällä seuraavat toimet esitetyssä järjestyksessä.

Tapa 1: Jscript.dll- ja Vbscript.dll-tiedostojen rekisteröiminen uudelleen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regsvr32 jscript.dll ja valitse sitten OK.
 3. Valitse OK.
 4. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 5. Kirjoita Avaa-ruutuun regsvr32 vbscript.dll ja valitse sitten OK.
 6. Valitse OK.
Jos kummankaan tiedoston rekisteröinti ei toimi odotetulla tavalla tai jos näyttöön tulee virhesanoma, järjestelmätiedosto saattaa puuttua tai se saattaa olla vioittunut. Voit purkaa puuttuvan tiedoston Microsoft Windows XP:ssä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 3. Valitse Laajenna tiedosto.
 4. Kirjoita palautettavan tiedoston nimi Palautettava tiedosto -ruutuun.
 5. Kirjoita Palauta kohteesta -ruutuun sen Windows XP:n .cab-tiedoston polku, josta haluat palauttaa tiedoston, tai valitse Selaa kohde ja etsi Windows XP:n .cab-tiedosto.

  Huomautus Windows XP:n .cab-tiedostot on tallennettu Windows XP:n CD-levyn I386-kansioon.
 6. Kirjoita Tallenna kohteeseen -ruutuun polku, johon haluat purkaa uuden tiedoston, tai valitse Selaa kohde ja etsi haluamasi kansio.
 7. Valitse Laajenna.
 8. Valitse Järjestelmän kokoonpanosovellus -valintaikkunassa OK. Jos saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, valitse Käynnistä uudelleen.
Avaa valintaikkuna, jossa aiemmin ilmeni tämän artikkelin ongelmien oireista kertovassa kohdassa kuvattu ongelma. Jos ongelma ilmenee yhä, siirry seuraavaan tapaan.

Tapa 2: Rekisterin muokkaaminen

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 3. Etsi seuraava rekisteriavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  Arvon datan (Oletus) pitäisi sisältää seuraava arvo:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  . Jos tätä arvoa ei ole, kaksoisnapsauta Oletus, kirjoita Arvon data -ruutuun C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL ja valitse sitten OK.
 4. Arvon datan ThreadingModel pitäisi sisältää seuraava arvo:
  Both
  . Jos tätä arvoa ei ole, kaksoisnapsauta ThreadingModel ja kirjoita sitten Arvon data -ruutuun Both.
 5. Etsi seuraava rekisteriavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Muokkaa tätä avainta toistamalla vaiheet 3 ja 4. Siirry sitten vaiheeseen 7.
 7. Etsi seuraava rekisteriavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Muokkaa tätä avainta toistamalla vaiheet 3 ja 4. Siirry sitten vaiheeseen 9.
 9. Sulje Rekisterieditori.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 831430 – Viimeisin tarkistus: 22.12.2006 – Versio: 1

Palaute