Toimialueeseen kirjautumisessa tai yhteyden muodostamisessa verkkoresurssiin Windows XP -tietokoneella ilmenee viive

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
BUG #: 15860 (Content Maintenance)

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan ongelma, jossa kohtaat pitkiä viiveitä kirjautuessasi toimialueeseen ja avatessasi jaettuja verkkoresursseja. Tähän viiveeseen on useita mahdollisia syitä. Näitä syitä ovat ongelmat WebClient-palvelussa, välityspalvelimen asetuksissa ja palvelimen määrityksissä.

Yksi helppo tapa selvittää ongelman aiheuttaja on poistaa käytöstä asiakastietokoneen WebClient-palvelu tai palvelimen palvelu, joka tarkkailee TCP (Transmission Control Protocol) -porttia 80. Jos jompikumpi näistä kiertotavoista korjaa ongelman, voit ottaa nämä palvelut uudelleen käyttöön niin, että viive pienenee. Päivitä Windows XP:n uusimmaksi Service Pack -päivitykseksi, ohita paikallisten palvelinten välityspalvelin, muuta verkkopalvelutoimittajien järjestys niin, että Web Client Network on niistä viimeisenä, asenna WebClient-palvelun päivitykset ja muuta Internet Explorerin asetuksia.

Oire

Kun käytät tietokonetta, jonka käyttöjärjestelmä on jokin tämän artikkelin alussa luetelluista käyttöjärjestelmistä, saattaa ilmetä vähintään yksi seuraavista ongelmista:
 • Kun kirjoitat salasanasi kirjautumisnäytössä, tietokone saattaa vaikuttaa lopettavan vastaamisen (jumittua). Tämä ongelma ilmenee ryhmäkäytännön käsittelyajankohdasta siihen saakka, kunnes sininen näyttö tulee näkyviin juuri ennen työpöydän kuvakkeiden tulemista näyttöön. Tämä voi kestää useita minuutteja.
 • Kirjautumisprosessin aikana teksti "Määritetään tietokoneen asetuksia" näkyy näytössä useiden minuuttien ajan. Voit kuitenkin kirjautua samaan tietokoneeseen nopeasti, kun verkkoyhteyttä ei ole kytketty.
 • Jaetun verkkoresurssin avaamisessa on pitkä viive.
 • Kun yrität avata jaetussa DFS (Distributed File System) -resurssissa olevan tiedoston, sen avautuminen saattaa kestää 90 sekunnista 15 minuuttiin. Pystyt kuitenkin avaamaan saman tiedoston nopeasti käyttämällä tiedoston suoraa polkua.
 • Kun käytät Microsoft Windows NT 4.0- tai Microsoft Windows 2000 -palvelimen jaettuja resursseja Microsoft Internet Explorer 6:n avulla, yhteys jaettuihin resursseihin saattaa vaikuttaa lopettavan vastaamisen (jumittua).


  Huomautus Saatat pystyä käyttämään haluamiasi jaettuja resursseja, jos odotat pitkän ajan, joka voi olla yli 10 minuuttia.

Syy

Näiden kaikkien ongelman oireiden ilmeneminen edellyttää jaetun verkkoresurssin avaamista. Pyyntö avata jaettu verkkoresurssi käyttää UNC (Uniform Naming Convention) -polkua \\PalvelimenNimi\Jakonimi\Kansio\Tiedostonimi.tun. UNC-sijainti välitetään ensin WebClient-palvelulle. WebClient-palvelu saattaa yrittää muodostaa yhteyden kohteeseen http://PalvelimenNimi/Jakonimi. WebClient-palvelu saattaa yrittää käyttää Windowsin Internet-laajennuksia muodostaessaan yhteyttä WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) -palvelimiin välityspalvelimen kautta. Välityspalvelin yrittää muodostaa yhteyden kohdepalvelimen porttiin 80. Vähintään yksi seuraavista syistä aiheuttaa viiveen jaetun resurssin käyttämisessä:
 • WebClient odottaa vastausta välityspalvelimesta. Vastausta ei välttämättä koskaan lähetetä. Jos vastausta ei koskaan lähetetä, seuraa viive, kunnes WebClient aikakatkaistaan. Tämän viiveen oletusarvo on 10 minuuttia.

 • Jos kohdepalvelin ei tue HTTP-protokollaa TCP-protokollan portissa 80 tai jos kohdepalvelin on offline-tilassa, välityspalvelin ei välttämättä lähetä odotettua HTTP-virhekoodia takaisin WebClient-palvelulle.

 • Jos välityspalvelimessa, johon pyyntö välitetään, on toimimaton DFS-palvelinviittaus, viive saattaa johtua ulkoisen DFS-yhteysvirheen aikakatkaisusta.

 • Web Client Network on ennen Microsoft Windows Networkia verkkopalvelutoimittajien järjestyksessä.
 • Todennukseen käytettävä toimialueen ohjauskone suorittaa TCP-porttia 80 tarkkailevan palvelun. Toimialueen ohjauskone voi esimerkiksi olla myös Exchange-palvelin, jossa on Outlook Web Access (OWA).
 • Ohita välityspalvelin, kun osoite on paikallinen -asetusta ei ole määritetty Internet Explorerin välityspalvelinasetuksissa. Pois jätettävien luetteloon ei myöskään ole lisätty paikallisia intranetin täydellisiä toimialuenimiä (FQDN).
 • PATH-lausekemuuttuja sisältää esimerkiksi seuraavankaltaisen viittauksen DFS-linkkiin:
  PATH=\\corp.domain.com\dfsroot\DFSLink;C:\WINDOWS\system32;

Ratkaisu

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.

Kokeile nopeana testinä ongelman kiertotavasta kertovasta osassa kuvattujen toimien tekemistä. Jos näiden toimien tekeminen korjaa ongelman, ongelma aiheutui WebClient-palvelusta. Jos niiden tekeminen ei korjaa ongelmaa, ongelma aiheutui syystä, jota tämä artikkeli ei käsittele.

Jos vähintään yksi sovelluksistasi tarvitsee WebClient-palvelua ja ongelman kiertotapoja käsittelevä osa koskee tätä ongelmaa, käytä kutakin esitettyä ongelman kiertämistapaa järjestyksessä, kunnes ongelmaa ei enää esiinny.

Tapa 1: Uusimman Windows XP Service Pack -paketin asentaminen

Voit varmistaa, että Windows XP SP1 on asennettuna, toimimalla seuraavasti:
 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Tarkista Service Pack -versio Yleiset-välilehden Järjestelmä-kohdasta.
Saat lisätietoja uusimman Service Packin hankkimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen

Tapa 2: Internet Explorerin määrittäminen ohittamaan välityspalvelin

Voit määrittää Internet Explorerin ohittamaan välityspalvelimen paikallisten osoitteiden kohdalla toimimalla seuraavasti:
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut ja valitse sitten Internet-asetukset.
 3. Valitse Yhteydet-välilehdestä Lähiverkon asetukset.
 4. Jos Käytä välityspalvelinta -valintaruutu ei ole valittuna, siirry seuraavaan tapaan.
  Jos Käytä välityspalvelinta -valintaruutu on valittuna, valitse Ohita välityspalvelin, kun osoite on paikallinen -valintaruutu.
 5. Valitse Lisäasetukset.
 6. Kirjoita Poikkeukset-ruutuun kaikkien paikallisten palvelinten täydelliset toimialuenimet ja valitse sitten OK kolmesti.
HuomautusVoit myös määrittää Internet Explorerin ohittamaan välityspalvelimen muokkaamalla REG_BINARY-kenttää seuraavassa rekisteriavaimessa: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings. Tämä rekisterimerkintä on olemassa ja WebClient-palvelun käytössä, vaikka Internet-asetukset-valintaikkuna ja rekisteriavaimet HKCU ja DEFAULT näyttävät, että välityspalvelin on poistettu käytöstä.

Tapa 3: Verkkopalvelutoimittajien järjestyksen muuttaminen

 1. Napsauta työpöydän Verkkoympäristö-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Lisäasetukset-valikosta Lisäasetukset.
 3. Valitse Verkkoihin liittymisjärjestys -välilehden Verkkopalvelutoimittajat-luettelosta Web Client Network.
 4. Napsauta alas osoittavaa nuolta niin, että Web Client Network on luettelon viimeinen toimittaja, ja valitse sitten OK.


Voit myös muuttaa verkkopalvelutoimittajien järjestystä rekisterissä. Rekisterin merkintä on HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order\ProviderOrder. Tämän merkinnän oletusarvo on RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient.

Tapa 4: Tarvittavien korjausten asentaminen

Jos asensit Windows XP SP1:n tavassa 1, Webclient.dll-tiedostosta on saatavana uudempi versio. Saat lisätietoja uusimman WebClient-version asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

824383 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä kopioida tiedosto WebDAV-protokollan avulla Windows XP -tietokoneesta WebDAV-palvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Kun olet asentanut tämän korjauksen, määritä ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec-rekisterimerkinnän arvo. Voit tehdä tämän noudattamalla seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin osan 2 ohjeita:
823372 Word-asiakirjojen avaaminen kestää kauan, kun niihin on liitetty malleja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tapa 5: Internet Explorer -asennuksen säätäminen

Jos käytät Internet Explorer Administration Kitiä (IEAK) Internet Explorer 6 -asennusten mukauttamiseen, käyttöönottoon sekä hallintaan ja jos olet ottanut Internet Explorer -joukon käyttöön .DEFAULT-rekisterirakenteessa, voit korjata tämän ongelman tämän tavan avulla.

WebClient-palvelu käyttää .DEFAULT-rekisteriasetusta. Kunkin WebClient-pyyntö lähetetään välityspalvelimeen. Välityspalvelimen pyyntö aikakatkaistaan lopulta.
Kun Windows XP -tietokone käynnistyy, se käyttää tietokoneen käytäntötiedostoa.
 1. MUP (Multiple UNC Provider) -toimittajalle ilmoitetaan, että asiakkaan on muodostettava yhteys osoitteeseen domaincontroller1.domain.com tai kirjautumispalvelimen NetBIOS-nimeen. Myös käytettäville uudelleenohjauksille ilmoitetaan.
 2. WebClient yrittää käsitellä pyynnön.
 3. WinInet latautuu ja lukee välityspalvelimen määritykset rekisteristä:

  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  ProxyEnable

  ProxyOverride

  ProxyServer
 4. Jos nämä kolme avainta on määritetty käyttämään välityspalvelinta, WinInet lähettää pyynnön välityspalvelimelle. Pyyntö saatetaan aikakatkaista, jolloin se epäonnistuu. Jos näin tapahtuu, WebClient-palvelu palauttaa MUP-toimittajalle negatiivisen vastauksen.
Tässä tapauksessa voit kiertää ongelman määrittämällä ProxyOverride-arvolle toimialueen ohjauskoneen NetBIOS-nimen.

Huomautus WebDAV-pyynnössä olevasta nimestä riippuen tämä voi myös olla sisäisen toimialueen toimialuenimi.

Seuraavassa on esimerkki:
"ProxyEnable"=1 "ProxyServer"="http:// VälityspalvelimenNimi : PortinNumero " "ProxyOverride"="*.intranet; domaincontroller1;*.domain.com;10.10.*;<local>" 
Tässä esimerkissä VälityspalvelimenNimi on välityspalvelimesi nimi ja PortinNumero on HTTP-protokollan TCP-portin numero. Portin numero on yleensä 80 tai 8080.
AvainArvo
ProxyEnable 0 = Välityspalvelimen manuaalinen tunnistus ei ole käytössä. 1 = Välityspalvelimen manuaalinen tunnistus on käytössä.
ProxyServerVälityspalvelimen nimi ja portti.
ProxyOverride Ne DNS (Domain Name System) -osoitteet puolipisteillä eroteltuina, joita ei tule välittää välityspalvelimelle. Voit ohittaa välityspalvelimen paikallisten osoitteiden kohdalla käyttämällä arvoa <local>. Jos lisäät tämän arvon, sen on oltava merkkijonon viimeinen arvo.
Huomautus Kirjautuneena olevan käyttäjän kohdalla rekisterin sijainti on seuraava:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Välityspalvelimen poikkeusluettelon merkinnät tallennetaan ProxyOverride-arvoon. Voit lisätä tähän luetteloon uusia arvoja seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorerissa Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Yhteydet-välilehdestä Lähiverkon asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset.
 4. Kirjoita tarvittavat tiedot Poikkeukset-ruutuun.
Huomautus Näet näiden avainten arvot WinMSD-raportissa Internet Explorerin Internet-asetustenYhteydet-osassa. Voit määrittää asiakastietokoneiden välityspalvelinasetukset myös Microsoft Internet Explorer Administration Kitin (IEAK) avulla.


Lisätietoja IEAK:sta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Huomautus Kun käytetään .pac-tiedostoa, WebDAV-pyynnöt luodaan, jos .pac-tiedosto sisältää seuraavan merkinnän:
function FindProxyForURL(url, host) {
}

Voit muokata .pac-tiedostoa seuraavasti niin, että WebDAV-tietoliikenne vältetään:


function FindProxyForURL(url, host) {if (shExpMatch(host, "DCNAME*")) { return "DIRECT"; } 

Workaround

Voit yrittää kiertää tämän jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Jos se on mahdollista, pysäytä palvelu, joka seuraa TCP-porttia 80 toimialueen ohjauskoneessa tai tiedostopalvelimessa.
 • Poista Windows XP -asiakkaan WebClient-palvelu käytöstä.
Voit tarkastella WebClient-palvelun tilaa WebDAV-asiakaskoneessa tai poistaa palvelun käytöstä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Valvontatyökalut ja valitse sitten Tietokoneen hallinta.
 2. Kaksoisnapsauta tietoruudussa Palvelut ja sovellukset.
 3. Kaksoisnapsauta Palvelut.
 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella WebClient ja valitse sitten Ominaisuudet.
 5. Valitse Yleiset-välilehti.
 6. Valitse Käynnistystapa-luettelossa Ei käytössä.
 7. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.
Huomautus Voit poistaa WebClient-palvelun käytöstä, jos sinun ei tarvitse muokata WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) -palvelinten tiedostoja tai kirjoittaa tiedostoja näihin palvelimiin.


Windows 2000 ei toteuta WebClient-palvelua. Oletusarvon mukaan WebClient-palvelu ei ole käytössä Windows Server 2003:ssa.Saat lisätietoja käytöstä poistetuista palveluista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

812519 Windows Server 2003:ssa oletusarvon mukaan pois käytöstä olevat palvelut (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
WebClient-palvelulle on olemassa vaihtoehtoja. Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, toimi seuraavasti:
 1. Poista WebClient-palvelu käytöstä.
 2. Asenna ohjelma, joka käyttää Web-kansioita, kuten Microsoft Office XP tai uudempi versio.
 3. Poista alkuperäinen verkkosijainti.
 4. Luo uusi verkkosijainti.

Saat lisätietoja WebDAV-protokollasta ja WebClient-palvelusta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

817929 Tiedostot eivät tule näkyviin lisättäessä Windows SharePoint Services -Web-sivuston verkkosijainnin pikakuvake WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) -protokollan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Enemmän tietoa

WebClient-palvelu antaa Windows-ohjelmien luoda, käyttää ja muokata Internetissä olevia tiedostoja Win32 API -liittymien avulla. Jos tämä palvelu pysäytetään, nämä toiminnot eivät ole käytettävissä.

WebClient-palvelun poistaminen käytöstä pysäyttää WebDAV-uudelleenohjauksen. Et pysty käyttämään Web-palvelimelle komentorivikomentoja, kuten net use, dir, copy ja rename. Et pysty lisäämään WebDAV-sijaintia Lisää verkkosijainti -toiminnon avulla. Et pysty julkaisemaan MSN Communitiesiin ohjatun julkaisutoiminnon avulla. Voit kuitenkin edelleen käyttää palvelimia, jotka tukevat SMB (Server Message Block) -protokollaa.

Windows XP:ssä ja uudemmissa versioissa Windowsin tiedostojen uudelleenohjauksessa on sisäinen WebDAV-asiakas. Microsoft Office 2000:ssa, Microsoft Office XP:ssä ja Microsoft Office System 2003:ssa on sisäiset WebDAV-uudelleenohjaukset, jotka toimivat WebClient-palvelusta erillisinä.

Windows XP WebDAV -uudelleenohjaus

Windows XP sisältää uuden WebDAV-uudelleenohjausosan. WebDAV-uudelleenohjausosan kanssa Windows XP:ssä toimivat ohjelmat pystyvät muodostamaan Internet-yhteyden, ja ne pystyvät suoraan lukemaan Internetin tietoja ja kirjoittamaan niitä. WebDAV-protokolla on HTTP-protokollan laajennus, joka mahdollistaa tietojen kirjoittamisen HTTP-kohteisiin, kuten Microsoft MSN Web Communitiesiin. WebDAV-uudelleenohjaus mahdollistaa näiden palvelinten käytön tiedostojärjestelmätasolla samalla tavalla kuin aiempi uudelleenohjaus mahdollistaa SMB- ja CIFS (Common Internet File System) -palvelinten käytön.

Yksi tapa käyttää jaettua WebDAV-resurssia on käyttää net use -komentoa. Voit esimerkiksi kirjoittaa seuraavan komennon komentokehotteeseen: NET USE * http://webserver/davscratch

Voit muodostaa yhteyden MSN Communityyn käyttämällä kohteena osoitetta http://www.msnusers.com/yhteisö/files/. Sinun on käytettävä Microsoft .NET Passport -käyttöoikeuksia. Kirjoita nämä tiedot Yhdistä käyttäen toista käyttäjänimeä -valintaikkunassa, jos käytät yhdistettyä verkkoasemaa, tai käytä /u:-valitsinta net use -komennon kanssa. Voit esimerkiksi kirjoittaa seuraavan komennon komentokehotteeseen: NET USE http://www.msnusers.com/nimesi/files /u:Passport-tilisi@hotmail.com

Windows XP

Jos muodostat yhteyden Web-kansioihin määrittämättä porttia, käytetään WebClient-palvelua. Jos esimerkiksi käytät URL-osoitetta "http://webserver/davscratch", verkon jäljityksen HTTP-otsikossa näkyvät seuraavankaltaiset tiedot:
HTTP: User-Agent = Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 

Microsoft Office

Kun käytät porttinumeron sisältävää syntaksia, muodostat Office WebDAV -yhteyden. Jos esimerkiksi käytät URL-osoitetta "http://webserver:80/davscratch", verkon jäljityksessä näkyvät seuraavankaltaiset tiedot:
HTTP: User-Agent = Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV

Huomautus Tämä saattaa näkyä Verkonvalvonnassa HTTP-tietoliikenteenä, koska välityspalvelimen portti saattaa vaihdella.

Huomautuksia

Seuraavassa kuvataan joitakin tunnettuja WebDAV-protokollan yhteentoimivuusongelmia:
 • Oletusarvon mukaan WebDAV-asiakas ei ole käytössä Windows Server 2003:ssa tietoturvasyistä. Sinun on otettava WebClient-palvelu käyttöön.

 • Yhteyden muodostamista jaettuun Windows WebDAV -resurssiin Microsoft Office 2000:n avulla tuetaan vain, jos Office 2000:a käytetään Windows 2000:ssa tai aiemmassa käyttöjärjestelmässä. Office 2000:n käyttämistä Windows XP -tietokoneessa yhteyden muodostamiseksi jaettuun Windows WebDAV -resurssiin ei tueta.

 • Kun käytät Microsoft Officea Windows XP -tietokoneessa, käytä Office WebDAV -uudelleenohjausta Windows XP -tiedostojen uudelleenohjauksen sijaan. Kun käytät Microsoft Office -tuotteita, on yleensä paras käyttää tiedostoja, jotka ilmaistaan niiden HTTP-nimien avulla niiden UNC-polkujen sijaan. Käytä esimerkiksi muotoa "http://Laitteen nimi/Näennäispääkansio/Tiedoston nimi" muodon "\\Laitteen nimi\Näennäispääkansio\Tiedoston nimi" sijaan.

WebClient-palvelun poistaminen käytöstä ei vaikuta Internetin selaamiseen. WebClient-asiakasta käytetään vain WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) -yhteyksiin.Kun käytetään UNC (Universal Naming Conventions) -tiedostonimeä, uudelleenohjaus käyttää SMB- tai WebDAV-protokollaa tai molempien protokollien yhdistelmää sen mukaan, mitä protokollia palvelimessa on käytettävissä.Kun sovellus yrittää avata verkossa olevan tiedoston, I/O-toimintojen hallinta välittää pyynnön järjestelmäosalle, jonka nimi on MUP (Multiple UNC Provider). MUP sijaitsee loogisesti kaikkien uudelleenohjausten yläpuolella. Kun verkkopolku välitetään MUP-toimittajalle, se tekee kyselyn kaikille rekisteröidyille uudelleenohjauksille ja selvittää, ymmärtävätkö ne polun. Uudelleenohjaukset ottavat yhteyden palvelimeen ja selvittävät, onko polku kelvollinen tietylle protokollalle. Jos palvelin pystyy täyttämään yhteyden vaatimukset, uudelleenohjaus palauttaa onnistumistilan MUP-toimittajalle. Jos palvelin ei pysty tähän, uudelleenohjaus palauttaa virheen. Kaikki kyseisen tiedoston tulevat I/O-tiedostopyynnöt välitetään sille uudelleenohjaukselle, joka hyväksyi polun. Jos useat uudelleenohjaukset hyväksyvät polun, MUP valitsee rekisterissä suurinta prioriteettia käyttäväksi määritetyn uudelleenohjauksen.

Saat lisätietoja useisiin uudelleenohjauksiin liittyvistä ongelmista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

171386 Yhteydessä voi olla viiveitä, kun useita uudelleenohjauksia on asennettuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

URLScan estää WebDAV-pyynnöt

Saat lisätietoja URLScan-toiminnosta seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Aikakatkaisujen rekisteriasetus

WebClient-palvelu ylläpitää luetteloa muista kuin DAV-palvelimista (negatiivinen välimuisti), joihin on otettu yhteyttä viimeisten 60 sekunnin aikana. Jos palvelin löytyy tästä luettelosta, virhe palautetaan heti muodostamatta yhteyttä verkkoon. Aikaa, jonka palvelin on tässä luettelossa, voidaan muokata muuttamalla ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec-rekisterimerkinnän arvoa.

Huomautus Jos rekisterimerkintää \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\ServerNotFoundCacheLifeTimeInSec ei ole, luo se.
Kirjoita: REG_DWORD

Arvo: Default 60 (kymmenjärjestelmä)
Ei enimmäis- ja vähimmäisarvoa


RequestTimeoutInSec ilmaisee sekuntien määrän, jonka WebDAV odottaa WinInetiä esimerkiksi "Get tiedosto"- tai "Put tiedosto" -pyyntöjen antamisen jälkeen.

\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRxDAV\Parameters\RequestTimeoutInSec
Laji: REG_DWORD
Arvo: Default 600 (kymmenjärjestelmä)

Suositukset

Jos haluat lisätietoja aiheeseen liittyvistä ohjeista, napsauta seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

812924 Jaetun Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -resurssin yhteys saattaa lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
312181 Jaetun DFS-resurssin kohteiden avaamisessa on pitkiä viiveitä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
171386 Yhteydessä voi olla viiveitä, kun useita uudelleenohjauksia on asennettuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
271361 Internet Explorerin välityspalvelimen automaattisen välimuistin poistaminen käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
320507 Internet Explorer ei yritä epäonnistunutta välityspalvelimen yhteyttä uudelleen 30 minuuttiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
810401 Paikallisen laitteen nimi on jo käytössä -virhesanoma tulee näyttöön NET USE -komennon keskeyttämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
812924 Jaetun Windows NT 4.0- tai Windows 2000 -resurssin yhteys saattaa lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
817929 Tiedostot eivät tule näkyviin lisättäessä Windows SharePoint Services -Web-sivuston verkkosijainnin pikakuvake WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) -protokollan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
819961 Asiakkaan välityspalvelinasetusten määrittäminen rekisteritiedoston avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823372 Word-asiakirjojen avaaminen kestää kauan, kun niihin on liitetty malleja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826286 Uusi käyttäjä ei pysty käyttämään Internetiä ja välityspalvelimen asetukset ovat tyhjät (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829909 Windows XP lopettaa vastaamisen, kun yhteys jaettuun kansioon muodostetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
830561 Asiakirjojen avaaminen Word 2002:ssa ja Word 2003:ssa kestää kauan, kun niihin on liitetty malleja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
317506 Toimialueeseen kirjautuminen ei välttämättä onnistu VPN-yhteydellä, jos Winsock-välityspalvelin on käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
262981 Internet Explorer käyttää välityspalvelinta paikalliselle IP-osoitteelle, vaikka Ohita välityspalvelin, kun osoite on paikallinen -asetus on käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
209252 Välityspalvelimen poikkeusluettelossa määritettävien merkkien enimmäismäärä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja WebDAV-protokollasta seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 832161 – Viimeisin tarkistus: 21.7.2006 – Versio: 1

Palaute