Virheellinen argumentti -virhesanoma tulee näyttöön suoritettaessa liittämiskysely tai taulukon luova kysely suuressa Access-tietokantatiedostossa tai tuotaessa siihen tietoja


Tämä artikkeli koskee Microsoft Accessin .mdb- tai .accdb-tietokantatiedostoa. Keskitaso: Edellyttää makrojen, ohjelmoinnin ja yhteentoimivuuden tuntemusta.

Oire


Kun yrität suorittaa liittämiskyselyn tai taulukon luovan kyselyn suuressa Access-tietokantatiedostossa tai tuoda siihen tietoja, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Virheellinen argumentti.
Tämä ongelma ilmenee, kun Access-tietokantatiedoston koko lähestyy 2 gigatavun kokorajoitusta.

Workaround


Voit kiertää tämän ongelman pienentämällä Access-tietokantatiedoston kokoa. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:

Tapa 1: Järjestä Access-tietokantatiedosto uudelleen

Voit pienentää Access-tietokantatiedoston kokoa suorittamalla Järjestä ja korjaa tietokanta uudelleen -apuohjelman. Voit tehdä tämän seuraavasti.

Huomautus Jos haluat järjestää uudelleen palvelimessa tai jaetussa kansiossa sijaitsevan jaetun Access-tietokantatiedoston, sinun on varmistettava, että kukaan muu verkon käyttäjä ei ole avannut Access-tietokantatiedostoa. Sinulla on oltava Access-tietokantatiedosto käytössä yksinoikeudella.
 1. Käynnistä Access.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Tietokantatyökalut ja valitse sitten Järjestä ja korjaa tietokanta uudelleen.

  Huomautus Napsauta Access 2007:ssä Microsoft Office -painiketta, valitse Hallinta ja valitse sitten Järjestä ja korjaa tietokanta uudelleen.
 3. Valitse Tietokannan uudelleenjärjestäminen: lähdetietokanta -valintaikkunassa uudelleenjärjestettävä Access-tiedosto ja valitse sitten Järjestä uudelleen.
 4. Valitse uudelleenjärjestetyn Access-tietokantatiedoston nimi Tietokannan uudelleenjärjestäminen: kohdetietokanta -valintaikkunassa.
 5. Valitse Tallenna.

Tapa 2: Jaa Access-tietokantatiedosto osiin

Voit kiertää tämän ongelman myös jakamalla Access-tietokantatiedoston useiksi Access-tietokantatiedostoiksi. Jos Access-tietokantatiedosto sisältää runsaasti koodia sisältäviä moduuleita, harkitse koodin säilyttämistä kirjastotietokannoissa. Voit myös harkita ohjatun Tietokannan jakaminen osiin -toiminnon käyttämistä ja yhden Access-tietokantatiedoston jakamista kahdeksi Access-tietokantatiedostoksi. Yksi Access-tietokantatiedostoista sisältää kaikki taulukot. Toinen Access-tietokantatiedostot sisältää muut tietokantaobjektit, kuten lomakkeet ja raportit. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Käynnistä Access.
 2. Avaa ongelman aiheuttava Access-tietokantatiedosto.
 3. Valitse Työkalut-valikosta tietokantaikkunassa Tietokantatyökalut ja valitse sitten Tietokannan jakaminen osiin.

  Huomautus Valitse Access 2007:ssä Tietokantatyökalut-välilehden Siirrä tiedot -ryhmästä Access-tietokanta.
 4. Valitse Tietokannan jakaminen osiin -valintaikkunassa Jaa tietokanta osiin.
 5. Kirjoita Luo taustatietokanta -valintaikkunassa Access-taustatietokannan nimi Tiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Jaa osiin.
 6. Valitse OK.

Suositukset


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
304932 Microsoft Access -tietokannan jakaminen osiin manuaalisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
302495 ACC2000: Virheellinen argumentti -virhesanoma tuotaessa, kopioitaessa tai liitettäessä tietoja taulukkoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
209912 ACC2000: Viittaaminen useissa kirjastoissa oleviin luokkiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
288631 Tietokannan suorituskyvyn parantaminen eheyttämisen ja uudelleenjärjestämisen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)