Office XP Service Pack 3:n Word 2002:ssa korjaamien ongelmien luettelo

ESITTELY

Microsoft on julkaissut Microsoft Office XP Service Pack 3:n (SP3). Tässä artikkelissa on kuvaukset Microsoft Word 2002:ssa korjatuista ongelmista. Saat lisätietoja Office XP SP3:n lataamisesta ja asentamisesta napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
832671 Microsoft Office XP Service Pack 3:n (SP3) kuvaus

Enemmän tietoa

Office XP SP3:n Word 2002:ssa korjaamat ongelmat

Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka on kuvattu seuraavissa Microsoftin korjauspaketteja käsittelevissä artikkeleissa:
823329 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 3.7.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823957 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 18.7.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823961 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 27.7.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823962 Office XP Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 28.7.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823972 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 9.8.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

825814 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 15.8.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827138 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeisen korjaustiedostopaketin 21.8.2003 saatavuus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827971 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 12.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827973 Office XP Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 12.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827980 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 19.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827986 Word 2002 Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 25.9.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

829342 Office XP Service Pack 2:n jälkeinen korjauspaketti 7.10.2003 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka on kuvattu seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa:
290981 WD2002: Tiedostojen muuntamisen koodauksen valintaikkuna tulee näyttöön tekstitiedostoa avattaessa

293005 OL2002: Outlook-liitteet näkyvät viimeksi käytettyjen asiakirjojen luettelossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

327043 WD2002: Word lajittelee sarakkeet virheellisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

821526 Word 2002 kaatuu, kun asiakirja tulostetaan taustalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822528 WD2002: Ohjausobjektit palautuvat suunnittelutilaan asiakirjaa vieritettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

822716 Word 2002:n asiakirjan kappalekokoelmaa läpi käyvä VBA-rutiini toimii odotettua hitaammin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822847 WD2002: Word on havainnut virheen -virhesanoma asiakirjaa avattaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

822891 WD2002: Tekstiä sisältävien kuvioiden koko muuttuu, kun Word 2000 -asiakirja avataan Word 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823154 Kun ListNum-kentille tehdään kirjanmerkki, kaikki ristiviittaukset näyttävät samalta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823200 WD2002: Vertailuasiakirjan ristiviittauskentät näkyvät nollina (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823233 WD2002: Virhesanoma liitettäessä osoiteluetteloa ohjatussa yhdistämisessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

823476 Verkossa jaetun Word-asiakirjan muutoksia ei voi tallentaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823777 WD2002: Kiinankielisen asiakirjan lainausmerkit muuttuvat eri merkeiksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

827340 WD2002: Numeroidussa luettelossa olevaa sarkainta ei voi alleviivata (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

286864 WD2002: Web-työkalurivin avulla ei voi selata eteen- tai taaksepäin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

292097 WD2002: Mitään ei tapahdu, kun hyperlinkin sisältävää kuvaa napsautetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

292158 WD2002: Kaikki asiakirjan sivunumerot muuttuvat odottamatta numeroksi 0 (nolla) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

292174 WD2002: Virhesanoma: Word ei voi lukea tässä asiakirjassa käytettyä muotoilua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

308937 Korjaus: Word 2002 palauttaa virheen IPrint::Print-funktion kutsussa, vaikka asiakirja tulostuu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

320902 WD2002: Poistettu teksti tulee uudelleen näkyviin asiakirjassa muutosten läpikäymisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

324328 WD2002: Näyttöön tulee salasanakehote Web-selaimessa avattua Word-asiakirjaa suljettaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

325527 WD2002: Asiakirjan tulosteessa on leveä oikea reunus ja pieni teksti, jos merkintöjen selitteet poistetaan käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

325620 WD2002: Upotetun objektin sisältävä asiakirja kehottaa tallentamaan tallennusominaisuuden määrittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

326041 WD2002: Kehystä tai kehyksen sisältämää tekstiä ei voi valita luotaessa kehyksen sisältävä Word-asiakirja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

327579 WD2002: Kuukausi ja päivä eivät näy odotetussa järjestyksessä ulkoiseen tietolähteeseen linkitetyssä yhdistämisasiakirjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

327667 Word2002-korjaus: IOleObject::DoVerb palauttaa kohteen RPC_E_SERVERFAULT avattaessa joitakin asiakirjoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

327871 WD2002: Muutokset näkyvät Vertaile ja yhdistä asiakirjat -toiminnossa väärin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328092 WD2002: Lisättyjä taulukoita ei ole tasattu asiakirjan uudelleenavaamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328100 WD2002: Asiakirjan nimi tai polku ei kelpaa -virhesanoma asiakirjaa avattaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328232 WD2002: Virhesanoma yritettäessä muokata monimutkaisia taulukoita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328474 WD2002: Yksisivuinen malli avautuu kaksisivuisena mallina (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328528 WD2002: Excel-taulukko liitetään objektina muussa kuin englanninkielisessä versiossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328683 WD2002: Word-asiakirjan teksti katoaa tai muuttuu piilotetuksi, kun VBA SaveAs -menetelmää käytetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

328707 WD2002: Ylä- ja alatunnisteiden taulukot siirtyvät oikealle Word 2002 -asiakirjan avaamisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329040 PPT2002: Automaattisia muotoja ei välttämättä näytetä, kun käytät Microsoft Wordia ja liität automaattisia muotoja sisältävän taulukon Microsoft PowerPoint -esitykseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329280 Poistettu ja piilotetuksi merkitty teksti tulostuu, kun muokkausmerkinnät ovat käytössä (tämä artikkeli saattaa sisältää olla englanninkielinen)
329587 WD2002: Tulostin ohittaa mukautetun useita sivuja arkille -asetuksen Wordissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329808 WD2002: Word-objekti muunnetaan grafiikaksi, kun asiakirja suljetaan ja tallennetaan Sulje-painiketta napsauttamalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329809 WD2002: Käännöspalvelut eivät käynnisty välityspalvelinta ja perustodennusta käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329815 WD2002: Asiakirjan sisäänkuittaamisen jälkeen AutoOpen- tai Document_open-makrot eivät toimi odotetulla tavalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

329976 WD2002: Yksisivuiset taulukot laajentuvat peittämään kaksi sivua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

330300 WD2002: Virhesanoma 4198 suljettaessa Word-taulukko-objektia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

330432 WD2002: Tekstin kappalenumerointi menetetään uuteen asiakirjaan liitettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

331325 Korjaus: Word 2002 saattaa kadottaa näppäimistösyötön tuen Windows 98:ssa ja Windows Me:ssä, kun helppokäyttöasiakas suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

331492 WD2002: Värillistä tekstiä sisältävä Excel-työkirjaobjekti tulostuu mustana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

331899 WD2002: Taulukon kierretty teksti ei välttämättä tulostu kierrettynä odotetulla tavalla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

331941 WD2002: DeletedTextMark-ominaisuuden määrittäminen, kun muokkausmerkintöjen selitteet on poistettu käytöstä, aiheuttaa asiakirjan virheellisen muotoilun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

331945 WD2002: BeforeClose-tapahtumaa ei suoriteta, kun Tehtäväpalkin ikkunat -valintaruudun valinta on poistettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

332114 WD2002: Tekstilomakekenttien fontit vaihtuvat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

810162 WD2002: Tehtäväruutu ei tule näyttöön käynnistyksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

810361 Korjaus: Muotoilematon tekstilinkki tuo näyttöön virhesanoman taulukkoon lisättäessä tai taulukossa päivitettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

811946 Outlook lopettaa vastaamisen (jumittuu) sähköpostiviestiin vastattaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
812637 WD2002: Kun Word 97 -asiakirja avataan Word 2002:ssa, NumberPosition-ominaisuus ei säilytä sille määritettyä arvoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

813815 WD2002: Automaattiseen tekstiin viittaava ehdollinen kenttä ei päivity täysin ensimmäisellä kerralla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

813816 WD2002: Ylätunnisteessa oleva kappalemerkki säilyy ylätunnisteen tekstin poistamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

814137 WD2002: Fontti vaihtuu, kun merkki kirjoitetaan kolmannen osapuolen IME-editorissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

814407 WD2002: Muokkausmerkintöjä tai kommentteja sisältävän asiakirjan tallennuksen peruuttaminen luo virheellisen tietueen DMS:ään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

814482 WD2002: Muokkausmerkintöjen selite tulee väärään kohtaan alaviitteen tekstin poistamisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

814507 WD2002: Levykkeeltä tai verkkoasemasta avatun asiakirjan kuvat muuttuvat punaisiksi X-kirjaimiksi mukautettua ohjelmaa käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

814673 WD2002: Liitetystä Microsoft Excel -laskentataulukosta puuttuu rivejä tai sarakkeita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

815006 WD2002: VBA Find.Execute ReplaceAll -menetelmä ei palauta alkuperäistä valintaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

815621 WD2002: Mallin mukautettu työkalurivi aiheuttaa virheen Wordia suljettaessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

816476 WD2002: Fontit vaihtuvat automaattisen tekstin avulla lisätyissä tekstilomakekentissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

816478 WD2002: Samasta luettelotyylistä on useita kopioita muotoiluruudussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

817000 Word 2002:n ranskankielisessä käännöksessä kaksipuolisesta manuaalisesta tulostuksesta puhutaan virheellisesti kaksipuolisena tulostuksena (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

818052 WD2002: Word ohittaa Sivua arkilla -asetuksen tulostettaessa wdDialogFilePrint-valintaikkunaobjektista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

818328 WD2002: Oikealta vasemmalle olevan taulukon ympärille rivitetty teksti näkyy tulostetussa asiakirjassa taulukon alla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

818791 WD2002: RTF-tiedostot avautuvat hitaasti, ja niiden vieritys on hidasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

820734 WD2002: Lisätty yhdistämiskenttiä sisältävä tiedosto ei estä tyhjien rivien syntymistä yhdistettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Muut Office XP SP3:n korjaamat ongelmat

Office XP SP3 korjaa myös tässä osassa kuvatut ongelmat.

Word 2002 lopettaa vastaamisen, kun mukautettua VBA-koodia suoritetaan tietoturvapäivityksen MS03-035 asentamisen jälkeen

Kun olet asentanut artikkelissa 827653 (MS03-035: Microsoft Wordin virhe saattaa sallia makrojen automaattisen suorittamisen) kuvatun tietoturvapäivityksen ja yrität suorittaa mukautetun Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) -sovelluksen tai käyttää .dot-mallia VBA-makrojen kanssa, Word lopettaa vastaamisen.

BUG #: 9726 (OfficeQFE)

Thainkielinen Bahttext-funktio ei pysty muuntamaan lukuja, jotka ovat suurempia kuin 1 230

Et pysty muuntamaan Bahttext-funktion avulla Thaimaan valuutaksi (bahteiksi) lukua, joka on suurempi kuin 1 230, Microsoft Office Word 2003:n kenttäkoodissa.

BUG #: 350144 (Office10)

Legal Pleading Wizard -toimintoa ei voi suorittaa Word 2002:ssa

Kun yrität suorittaa Legal Pleading Wizard -toiminnon, se luo tyhjän asiakirjan ja pysähtyy viimeistelemättä Pleading-asiakirjan luomista. Tämä ongelma ilmenee, kun Microsoft Works Suiten Word-apuohjelma on ladattu Word 2002:ssa.

BUG #: 346335 (Office10)

Jos suljet Word 2002:n, kun Microsoft Windows NT:n perustodennuksen valintaikkuna tulee näyttöön, Word saattaa suorittaa Internet-palvelun pyyntöä jatkuvasti

Kun käytät Wordia ja käytät sitten Internet-ominaisuutta, joka saa perustodennuksen valintaikkunan tulemaan näyttöön, ja koetat sitten sulkea Wordin, Word vaikuttaa sulkeutuvan mutta jatkaa toimintaansa taustalla ja suorittaa jatkuvasti sen Internet-palvelun pyyntöjä, jota yritit käyttää.

BUG #: 350834 (Office10)

Useita arabiankielisiä merkkejä, joita yritetään lisätä painamalla ALT-näppäintä ja numeronäppäimistön näppäimiä, ei lisätä kaksisuuntaisena tekstinä

Kun yrität lisätä useita arabiankielisiä merkkejä niiden Unicode-luvun avulla painamalla ALT-näppäintä ja numeronäppäimistön näppäimiä, merkit lisätään tavallisina merkkeinä kaksisuuntaisten merkkien sijaan.

BUG #: 350831 (Office10)

Luodun kehyssivun nimi katkaistaan

Kun luot uuden kehyssivun ja tarkastelet uuden kehyksen ominaisuuksia, kehyksen nimi katkeaa sen ensimmäisen kirjaimen kohdalta.

BUG #: 351017 (Office10)

Word 2002 -asiakirjaa ei voi lähettää Microsoft PowerPoint 2002:een

Word 2002 -jäsennystä ei voi lähettää PowerPoint 2002:een valitsemalla Wordissa Lähetä ja Microsoft PowerPoint, kun käytössä on Microsoft Windows 98 -tietokone. Kun yrität tehdä tämän, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Word ei löydä tai ei voi suorittaa sovellusta.
BUG #: 351114 (Office10)

Näyttöön tulee Grafiikkasuodatin ei pystynyt muuntamaan tiedostoa -virhesanoma, kun kuva yritetään lisätä Word 2002:een ohjelmallisesti

Kun yrität lisätä kuvan Wordiin VBA Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) -funktion avulla, näyttöön saattaa tulla seuraava suorituksenaikainen virhesanoma:
Suorituksenaikainen virhe 5382:
Grafiikkasuodatin ei pystynyt muuntamaan tiedostoa. (Kuvan_tiedostonimi.tun)
BUG #: 349126 (Office10)

Word 2002:n Päivämäärä-kentässä näkyy virheellinen kuukausi ja vuosi

Kun Wordin Päivämäärä-kenttä sisältää pienen b-kirjaimen, kolmikirjaiminen kuukausi näkyy satunnaisina merkkeinä ja kaksi- tai nelinumeroinen vuosi näkyy virheellisenä.

BUG #: 349283 (Office10)

Hakemistomerkintä näkyy hakemistossa yksittäisenä esiintymänä

Jos merkitset hakemistomerkinnäksi asiakirjan eri osien samalla sivulla olevaa tekstiä, merkitty teksti näkyy yksittäisenä hakemistomerkintänä ja vain ensimmäinen merkityn tekstin esiintymä näkyy hakemistossa.

Tämä ilmenee, jos hakemistomerkintä on esimerkiksi osan 2 sivulla 1 osan 3 sivulla 1.

BUG #: 8297 (OfficeQFE)

RTF-asiakirjan sisäkkäiset kirjanmerkit muuttuvat asiakirjan avaamisen yhteydessä

Jos avaat sisäkkäisiä kirjanmerkkejä sisältävän .rtf-asiakirjan, kun Wordissa on jo avoinna .htm-asiakirja, jonka ylätunnisteessa on tekstiä, .rtf-asiakirjan sisäkkäiset kirjanmerkit saattavat muuttua. RTF-asiakirjasi saattaa esimerkiksi sisältää seuraavankaltaisia sisäkkäisiä kirjanmerkkejä:
Nyt [testaamme] kirjanmerkkejä]
Jos avaat asiakirjan, kun avoinna on jo .htm-asiakirja, jonka ylätunnisteessa on tekstiä, .rtf-asiakirjan sisäkkäiset kirjanmerkit saattavat muuttua seuraavankaltaisiksi:
[Nyt [testaamme] kirjanmerkkejä]
Huomautus Voit tarkastella Word-asiakirjasi kirjanmerkkejä valitsemalla Työkalut-valikosta Asetukset, valitsemalla Näkymä-välilehdessä Kirjanmerkit-valintaruudun ja valitsemalla sitten OK.

BUG #: 8350 (OfficeQFE)

Tuntematon merkki -virhesanoma tai nolla-arvo tuloksena, kun kenttä sisältää E- tai N-merkin

Wordin numerokenttä tai numerolomakekenttä saattaa antaa tuloksen 0 (nolla) tai näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma, jos kenttä sisältää E- tai N-merkin:
Virhe. Kuvan merkkijonossa on tuntematon merkki.
BUG #: 6377 (OfficeQFE)

Word-kirjanmerkkeihin linkkejä sisältävät Microsoft Excel -työkirjat eivät välttämättä päivity

Kun avaat Excel-työkirjan, sinua saatetaan kehottaa päivittämään työkirjan sisältämät Word-asiakirjojen linkit. Kun valitset linkkien päivittämisen, linkkejä ei päivitetä odotetulla tavalla.


Lisäksi saatat kohdata jonkin seuraavista ongelmista, kun avaat Excel-työkirjasi:
 • Word-asiakirjoissa oleviin kirjanmerkkeihin linkitetyt Excel-työkirjan tiedot saattavat muuttua päivityksen aikana nolliksi (000), ristikkomerkeiksi (###) tai arvoksi #NIMI.
 • Näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
  Microsoft Word on havainnut virheen, ja tuote on suljettava.
BUG #: 7789 (OfficeQFE)Word 2002 lopettaa vastaamisen, kun suuri määrä tekstiä kopioidaan ja liitetään

Kun kopioit suuren määrän tekstiä Wordissa ja liität sen eri ohjelmassa määräten RTF-muotoisena tekstinä, Word lopettaa vastaamisen.


BUG #: 348032 (Office10)Näyttöön tulee virhesanoma Word 2002:ssa Näyttöön tulee seuraava Word 2002 -virhesanoma:
Microsoft Word on havainnut virheen, ja tuote on suljettava.
Saat tämän virheraportin sisällön näkyviin napsauttamalla tätä.
Kun tarkastelet virheraportin tietoja, näet virheen allekirjoituksen, joka muistuttaa jotakin seuraavista:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset ------------------------------------------------------------------------ winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccbc winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cde5 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee95 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101c6 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 0022604a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 003a003a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011e2f winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10096 winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000005c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19313 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cbff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 5.2.3628.0 0000eb0d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000ffff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001925d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee99 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 80000004 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 6c642e6c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0 12248 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 19379 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 000193d0 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0 000192bf winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccb5 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd0f winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 469367 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8

Lisäksi on mahdollista, että ohjelman ja moduulin versiot sekä siirtymät eroavat mainituista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 836036 – Viimeisin tarkistus: 18.12.2006 – Versio: 1

Palaute