Outlookin arkistoinnin .pst-tiedoston sijainnin määrittäminen

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Outlookin arkistoinnin omat kansiot -tiedoston (.pst) sijainnin määrittäminen Outlook-profiilitiedoston (.prf) muokkaamisen avulla.

Enemmän tietoa

Voit määrittää arkistoinnin .pst-tiedoston sijainnin kahdella tavalla. Ensimmäisessä tavassa .prf-tiedosto luodaan Microsoft Office 2003:n ohjatun mukautetun asennuksen (CIW) avulla. Toisessa tavassa kuvataan arkistoinnin .pst-tiedoston mukautetun asennuksen sisältävän .prf-perustiedoston luominen.

Huomautus Et pysty määrittämään arkistoinnin .pst-tiedostolle seuraavia asetuksia .prf-tiedoston avulla. Sinun on määritettävä arkistoinnin .pst-tiedoston seuraavat ominaisuudet järjestelmäkäytäntöjen avulla:
 • Automaattisen arkistoinnin määrittäminen suoritettavaksi
  x päivän välein, jossa x on niiden päivien määrä, joiden jälkeen automaattinen arkistointi käynnistyy.
 • Automaattisen arkistoinnin määrittäminen tuomaan näyttöön kehote ennen tiedostojen arkistointia.
 • Automaattisen arkistoinnin määrittäminen poistamaan vanhentuneet kohteet vain sähköpostikansioista.

Tapa 1: Aiemmin luodun .prf-tiedoston muokkaaminen


Ohjattu mukautettu asennus (CIW) sisältyy Microsoft Office Resource Kit 2003:een. Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten voit luoda arkistoinnin .pst-tiedoston sisältävän Outlook-profiilin ohjatun mukautetun asennuksen avulla. Tässä esimerkissä arkistoinnin .pst-tiedoston nimi on Arkisto.pst ja sijainniksi on määritetty C:\KansionNimi-kansio. Voit muuttaa polun ja tiedostonimen haluamiksesi.

Huomautus Arkistoinnin .pst-tiedoston kansiopolun on oltava olemassa, jotta tämä tapa toimii oikein.
 1. Käynnistä Microsoft Office 2003:n ohjattu mukautettu asennus.
 2. Valitse Custom Installation Wizard (Mukautetun asennuksen ohjattu toiminto) -sivulla Seuraava.
 3. Määritä Open the MSI File (Avaa MSI-tiedosto) -sivulla haluamasi Microsoft Windows Installer -pakettitiedosto (.msi) ja valitse sitten Seuraava.
 4. Valitse Create a new MST file (Luo uusi MST-tiedosto) ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Seuraava uudelleen, kunnes Outlook: Customize Default Profile (Outlook: Oletusprofiilin mukauttaminen) -sivu tulee näyttöön.
 6. Valitse Outlook: Customize Default Profile (Outlook: Oletusprofiilin mukauttaminen) -sivulla Uusi profiili, kirjoita profiilin nimi Profiilin nimi -ruutuun ja valitse sitten Seuraava.
 7. Lisää haluamasi asetukset, kuten Microsoft Exchange Server -palvelimen nimi ja käyttäjänimi, ja valitse sitten Seuraava.
 8. Lisää haluamasi asetukset seuraaville sivuille toistamalla vaihetta 7, kunnes Outlook: Remove Accounts and Export Settings (Outlook: Tilien poistaminen ja asetusten vieminen) -sivu tulee näyttöön.
 9. Valitse Outlook: Remove Accounts and Export Settings (Outlook: Tilien poistaminen ja asetusten vieminen) -sivulla Export File Settings (Vie tiedostoasetukset).
 10. Kirjoita haluamasi polku ja tiedostonimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
 11. Valitse Valmis ja valitse sitten Lopeta.
 12. Käynnistä tekstieditori, kuten Muistio, ja tee seuraavat muutokset vaiheessa 10 tallentamaasi .prf-tiedostoon:
  1. Kirjoita Osa 2 - Profiilin palvelut -osassa [Service List] -osaan ServiceX=Microsoft Outlook Client.
  2. Luo Osa 4 - Kunkin palvelun oletusarvot -osaan [ServiceX]-osa kirjoittamalla
   [ServiceX]
  3. Kirjoita vaiheessa 12b luomasi Osa 4 - Kunkin palvelun oletusarvot -osan [ServiceX]-osaan AutoArchiveFileName=c:\KansionNimi\Arkisto.pst.
  4. Kirjoita Osa 6 - Profiilin ominaisuuksien yhdistäminen -osan [Microsoft Outlook Client] -osaan AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324.
 13. Tuo .prf-tiedosto Outlookin avulla tai ota .prf-tiedosto käyttöön jollakin tuetulla asennustavalla.

Tapa 2: Oman .prf-tiedoston luominen


Voit luoda oletusasetukset sisältävät oman .prf-tiedostosi. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Käynnistä tekstieditori, kuten Muistio.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja kirjoita tai kopioi sitten seuraava teksti:
  ; PRF-mallitiedosto arkistoinnin .pst-tiedoston sijainnin sisältävien Outlook-profiilien luomista varten. ; ; Seuraava PRF-tiedosto on esimerkki sellaisen PRF-tiedoston luomisesta, ; joka määrittää seuraavat palvelut sisältävän profiilin: Microsoft Exchange Server, Outlook ; osoitteisto ja omat kansiot. Osia 1 - 5 voidaan muokata.; ÄLÄ MUOKKAA OSAA 6. Sen muokkaaminen todennäköisesti estää profiilin ; luomisen oikein. Ole erittäin huolellinen muokatessasi. Varmista, että ; ominaisuuksien arvot vastaavat niiden tyyppejä. 

  ; Huomaa, että osat 2 ja 3 ovat samanlaiset. Osa 2 määrittää MAPI-palveluiden tyypin ja ; numeron, kun taas osa 3 määrittää tilien määrän. Osat 4 ja 5 ; ovat myös samanlaiset. Osa 4 määrittää kunkin MAPI-palvelun tietyt asetukset, ja osa 5 ; määrittää Internet-tilien tietyt asetukset. Osassa 6 ovat ; MAPI-palveluiden mahdolliset asetukset. ; Osa 1 – Profiilin oletusasetukset. ; ************************************************************************

  [General] Custom=1 ; - Pakollinen. Ilmaisee, että tämä on mukautettu .prf-tiedosto. ProfileName=Microsoft Outlook DefaultProfile=Yes OverwriteProfile=Yes DefaultStore=Service2

  ; ************************************************************************ ; Osa 2 – Profiilin palvelut. ; ************************************************************************ ; Luettelo profiiliin lisättävistä MAPI-palveluista.

  [Service List] Service1=Microsoft Outlook Client Service2=Microsoft Exchange Server Service3=Outlook Address Book Service4=Personal Folders ;Service5=Internet E-mail ; Jos lisäät Internet-sähköpostipalvelun, sinun on myös lisättävä tili ; osassa 3.

  ; ************************************************************************ ; Osa 3 – Internet-tilien luettelo. ;******************************************************************* ; Luettelo luotavista tileistä.

  [Internet Account List]

  ; ************************************************************************ ; Osa 4 – Kunkin palvelun oletusarvot. ; ************************************************************************

  [Service1] ;Asetuksia ei ole määritetty.

  ;----Outlook AutoArchive------ DoAutoArchive=True AutoArchiveFileName = “c:\temp\Arkisto.pst”


  [Service2] ConversionProhibited=TRUE HomeServer=<kirjoita palvelimen nimi> MailboxName=%username%

  [Service3] Ben=TRUE ;- Merkityksetön ominaisuus. Älä poista tai muokkaa.

  [Service4] PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst ; Omien kansioiden polun kansioiden on jo oltava olemassa.

  [Service5]

  ; ************************************************************************ ; Osa 5 – Kunkin Internet-tilin arvot. ; ******************************************************************* ; Kunkin luotavan tilin asetukset. Käytettävissä ; olevat tiliasetukset on lueteltu osassa 3.  ; ************************************************************************ ; Osa 6 – Profiilin ominaisuuuksien yhdistäminen. ÄLÄ MUOKKAA. ; ************************************************************************

  ; ************************************************************************ ; Outlook-asetukset, jotka on tallennettu profiiliin [Microsoft Outlook Client] SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046

  DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320

  AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324


  FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270 ;- Exchange Web Servicesin Form-kansion URL-osoite
 3. Jos käytät Muistiota, valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 4. Kirjoita haluamasi polku ja tiedostonimi Tallenna nimellä -valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
  Huomautus Tallanne tiedosto käyttäen .prf-tunnistetta.
 5. Sulje Muistio.
 6. Tuo .prf-tiedosto Outlookin avulla tai ota .prf-tiedosto käyttöön jollakin tuetulla asennustavalla.
Saat lisätietoja Outlook 2003:n asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

828377 Office 2003:n tuetut asennustavat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Saat lisätietoja Microsoft Outlook 2002:n asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308383 Järjestelmänvalvojan asennuspisteen luominen mukautetun Office XP -version asentamista varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Saat lisätietoja .prf-tiedoston luomisesta ohjatun mukautetun asennuksen avulla napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308300 PRF-tiedoston luominen MAPI-profiilien määrittämistä varten Outlook 2002:n asentamisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)


Saat lisätietoja .prf-tiedoston tuomisesta Outlookista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

296192 Komentorivin lisävalitsimet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 836755 – Viimeisin tarkistus: 13.6.2005 – Versio: 1

Palaute