Outlookin Etsi-toiminto ja uusien sähköpostiviestien ilmoitukset eivät toimi Windows XP Service Pack 2:n asentamisen jälkeen

Oire

Kun olet asentanut Microsoft Windows XP Service Pack 2:n (SP2) tietokoneeseesi, saatat huomata seuraavien ongelmien ilmenevän Microsoft Outlookissa:
 • Kun muodostat yhteyden Microsoft Exchange Server -tietokoneeseen ja saat uuden sähköpostiviestin, näyttöön ei tule ilmoitusta eikä uusi sähköpostiviesti tule automaattisesti näkyviin Saapuneet-kansioon. Jos valitset Lähetä tai vastaanota -toiminnon tai jonkin muun Outlook-kansion ja napsautat sen jälkeen Saapuneet-kansiota päivittääksesi Outlookin viestiruudun, uudet saamasi sähköpostiviestit tulevat näkyviin.
 • Kun yrität lähettää sähköpostiviestin Outlookissa, sähköpostiviesti saattaa pysyä Lähtevät-kansiossa odotettua kauemmin. Ennen sähköpostiviestin lähettämistä saattaa myös ilmetä viive.
 • Kun käytät Etsi-toimintoa, Outlook saattaa lopettaa vastaamisen. Jos esimerkiksi valitset Työkalut-valikosta Etsi, kirjoitat jonkin sanan Hae-ruutuun ja painat sitten ENTER-näppäintä, Outlook saattaa lopettaa vastaamisen.

  Huomautus Tämä ongelma ei ilmene käytettäessä Etsi-toimintoa Microsoft Office Outlook 2007:ssä tai Microsoft Office Outlook 2003:ssa. Outlook 2007:n ja Outlook 2003:n Etsi-toiminto toimii odotetusti.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska Outlook käyttää UDP (User Datagram Protocol) -protokollaa uusien sähköpostiviestien ilmoitusten vastaanottamiseen, kansionäkymien päivittämiseen ja hakujen tekemiseen. Kun asennat Windows XP SP2:n, se ottaa oletusarvon mukaan Windowsin palomuurin käyttöön. Windowsin palomuuri estää UDP-paketit, joita Outlook käyttää uusien sähköpostiviestien ilmoituksissa ja Etsi-toiminnossa.

Koska UDP on yhteydetön protokolla ja Outlook-asiakas ei käynnistä tietoliikennettä palvelimen kanssa, Windowsin palomuuri tulkitsee UDP-paketit luvattomiksi ja estää ne.

Workaround

Voit kiertää tämän ongelman lisäämällä Outlook.exe-ohjelman Poikkeukset-luetteloon tekemällä joitakin määritysmuutoksia Windowsin palomuuriin Microsoft Office Outlook 2007:lle, Microsoft Office Outlook 2003:lle, Microsoft Outlook 2002:lle ja Microsoft Outlook 2000:lle.Jos käytössäsi on Outlook 2002 tai Outlook 2000, sinun on myös luotava rekisteriavain, joka ohittaa Windows XP SP2:n ylläpitämän rekisteriavainjoukon.

Kaikki Outlook-versiot

Lisää Outlook.exe-ohjelma Windowsin palomuurin Poikkeukset-luetteloon seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita firewall.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Poikkeukset ja valitse sitten Lisää ohjelma.
 3. Etsi ja valitse Outlook.exe-ohjelma ja valitse sitten Lisää.

Outlook 2002:n rekisteritiedot

Microsoft Office XP Service Pack 1:n on oltava asennettuna, jotta RPC-kyselyt voidaan ottaa käyttöön Outlook 2002:ssa.

Huomautus Jos Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ei ole asennettuna, Outlook 2000 ohittaa ForcePolling-rekisteriavaimen.


Sinun on luotava seuraavat avaimet manuaalisesti, jotta voit ohittaa Windows XP SP2:n määrittämän ForcePolling-rekisteriarvon. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 3. Etsi seuraava rekisteriavain ja valitse se napsauttamalla sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten Office. Luokka on None.
 5. Valitse Office-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten 10.0. Luokka on None.
 6. Valitse 10.0-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten Outlook. Luokka on None.
 7. Valitse Outlook-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten RPC. Luokka on None.
 8. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi arvo ja kirjoita sitten ForcePolling. Tietotyyppi on REG_DWORD ja arvo on 0.

Outlook 2000:n rekisteritiedot

Microsoft Office 2000 Service Pack 3:n on oltava asennettuna, jotta RPC-kyselyt voidaan ottaa käyttöön Outlook 2000:ssa. Kun päivitys on asennettu järjestelmään, sinun on muutettava rekisteriä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 3. Etsi seuraava rekisteriavain ja valitse se napsauttamalla sitä:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten Office. Luokka on None.
 5. Valitse Office-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten 9.0. Luokka on None.
 6. Valitse 9.0-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten Outlook. Luokka on None.
 7. Valitse Outlook-avain, valitse Muokkaa-valikosta Uusi avain ja kirjoita sitten RPC. Luokka on None.
 8. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi arvo ja kirjoita sitten ForcePolling. Tietotyyppi on REG_DWORD ja arvo on 0.
Huomautus Jos Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ei ole asennettuna, Outlook 2000 ohittaa ForcePolling-rekisteriavaimen.

Enemmän tietoa

Et pysty kiertämään tätä ongelmaa Outlook 2000:ssa ja Outlook 2002:ssa avaamalla jotakin tiettyä Windowsin palomuurin ulkoista porttia, koska kyseiset Outlook-versiot määrittävät UDP-porttinumeron dynaamisesti välillä 1 024 - 65 535.

Outlook 2007: ja Outlook 2003 sisältävät rekisteriavaimen, jonka avulla uuden postin saapumisilmoitusten paketeille voidaan määrittää staattinen UDP-portti. Tämä rekisteriavain on käytettävissä vain Outlook 2003:ssa ja Outlookin uudemmissa versioissa. Voit määrittää UDP-porttinumeron muokkaamalla seuraavaa rekisteriavainta:

Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Arvo: DWORDPortin numeron kymmenjärjestelmäarvon on oltava välillä 1 024 - 65 535.


Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

264035 Uuden postin saapumisilmoitusten pakettien UDP-porttia ei voi määrittää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Kun käytät Outlook 2003:n tai Outlook 2007:n Etsi-toimintoa, tämän artikkelin ongelman oireista kertovassa kohdassa kuvattuja oireita ei ilmene. Outlook 2003 ja Outlook 2007 eivät tee hakuja UDP-protokollan avulla.
Saat lisätietoja Internet-yhteyden palomuurista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

320855 Windows XP:n Internet-yhteyden palomuurin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 839226 – Viimeisin tarkistus: 3.6.2008 – Versio: 1

Palaute