Windows XP:n BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 -palvelulle on saatavana päivitys

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
BUG #: 21952 (Content Maintenance)BUG #: 100823 (Windows SE)

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on tietoja BITS (Background Intelligent Transfer Service) -päivityksestä. Artikkelissa kuvataan uudet ominaisuudet ja parannukset, selitetään ongelmat, joita voi ilmetä BITS 2.0:aa käyttävillä asiakkailla, kerrotaan näiden ongelmien ratkaisu- ja kiertotavat sekä annetaan ohjeet päivityksen lataamiseen, asentamiseen ja poistamiseen.

ESITTELY

Uudet Microsoft Windows Update- ja Automaattiset päivitykset -palvelut edellyttävät BITS 2.0- ja Microsoft WinHTTP (Windows HTTP Services) 5.1 -päivityksiä. BITS 2.0 nopeuttaa tiedostonsiirtoa, parantaa vikasietoisuutta ja pienentää verkon kaistanleveyden käyttöä, kun tiedostoja siirretään. Saat lisätietoja yhdistetystä BITS 2.0- ja WinHTTP 5.1 -päivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

842773 BITS 2.0:n ja WinHTTP 5.1:n sisältävä päivityspaketti on saatavana Windows Server 2003:lle, Windows XP:lle ja Windows 2000:lle


Enemmän tietoa

Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Background Intelligent Transfer Service 2.0

BITS 2.0 siirtää tiedostoja asiakkaan ja palvelimen välillä sekä palauttaa asiakkaalle tilannetietoja tiedostojen lataamisesta palvelimesta ja palvelimeen. BITS 2.0 tekee seuraavaa:
 • suorittaa rinnakkaisia edustalla suoritettavia lataamistoimintoja
 • tukee etätiedostonimille SMB (Server Message Block eli palvelinviestilohko) -protokollaa
 • tukee tiedostoalueen lataamista; ohjelma voi muuttaa tiedoston lataamislähdettä
 • parantaa asiakkaan kaistanleveyden käyttöä.
BITS 2.0 sisältää useiden ohjelmien tiedostonsiirtopyyntöjen jononhallinnan, joka perustuu pyyntöjä suorittavien ohjelmien tärkeystasoihin. BITS 2.0:n samanaikainen edustalla suoritettava tiedostonsiirto tukee tiedostojen siirtämistä useista töistä käyttäen koko kaistanleveyttä. Se tukee taustalla suoritettavaa tiedostonsiirtoa, joka käyttää vain vapaana olevaa kaistanleveyttä. Jos tiedostonsiirtoprosessi keskeytyy, BITS voi jatkaa tiedostonsiirtoa tarkalleen keskeytyskohdasta sen sijaan, että koko tiedosto jouduttaisiin siirtämään uudelleen. Koska BITS käynnistää tiedonsiirron uudelleen tarkalleen keskeytyskohdasta, kaikkia tiedostonsiirtoja jatketaan tehokkaasti, kun tapahtuu keskeytyksiä, kuten verkon toimintakatkoksia tai tietokoneiden uudelleenkäynnistyksiä.


BITS 2.0 sisältää joukon API (Application Program Interfaces) -liittymiä, joiden avulla kehittäjät voivat käyttää uusia toimia. Lisätietoja uudesta BITS 2.0:n API-liittymästä ja Microsoft Windows XP -ympäristön SDK:sta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Muut parannukset

BITS 2.0:aan tehtiin parannuksia, joiden avulla varmistetaan, että palvelu käynnistetään ja pysäytetään luotettavasti, kun järjestelmässä on kerrostettuja palveluita käyttäviä ohjelmia. Tällaisia kerrostettuja palveluita käyttäviä ohjelmia ovat esimerkiksi jotkin kolmannen osapuolen palomuuriohjelmat.

BITS 2.0 siirtää tiedostoja entistä tehokkaammin parantamalla kaistanleveyden käyttöä hitaissa yhteyksissä. BITS 2.0 sisältää myös parannetun kiihdytystuen Kerberos-todennusympäristöissä.

Tunnetut ongelmat

BITS 2.0 -asiakkaat eivät välttämättä pysty lataamaan tiedostoja SMS 2003 -palvelimesta

BITS 2.0 saattaa pyytää alueita, jotka ulottuvat tiedoston lopun ulkopuolelle. Kun BITS 2.0 pyytää alueita, jotka ulottuvat tiedoston lopun ulkopuolelle, jotkin palvelinohjelmat eivät toimi oikein. Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun käytetään BITS 2.0:aa ISAPI (Internet Server API) -ohjelmien, kuten Microsoft SMS (Systems Management Server) 2003:n kanssa. Tämä ongelma korjattiin Systems Management Server 2003 Service Pack 1:ssä.

Tärkeää BITS 2.0 -asiakas ei välttämättä pysty suorittamaan tiedostonsiirtoa loppuun Microsoft SMS (Systems Management Server) 2003 -palvelimesta. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

832860 Windows XP Service Pack 2 -asiakkaat eivät pysty lataamaan tiedostoja SMS 2003 -palvelimesta BITS (Background Intelligent Transfer Service) -palvelun avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

BITS 2.0 -asiakkaat eivät välttämättä pysty siirtämään tiedostoa kokonaan onnistuneesti

BITS 2.0 -palvelua suorittava tietokone ei välttämättä pysty siirtämään tiedostoa kokonaan onnistuneesti, ja näyttöön saattaa tulla jokin seuraavista virhesanomista:
HTTP 401-Server Authentication required (palvelimen todennus pakollinen).
Huomautus Kun BITS 2.0 -asiakas vastaanottaa tämän virhesanoman, se saattaa myös vastaanottaa virhekoodin 0x80190191.
HTTP 407-Proxy Authentication (välityspalvelimen todennus).
Huomautus Kun BITS 2.0 -asiakas vastaanottaa tämän virhesanoman, se saattaa myös vastaanottaa virhekoodin 0x80190197.

Tämä ongelma ilmenee, kun kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:
 • BITS 2.0 -palvelua käyttävä asiakasohjelma ei määritä, että asiakkaan käyttöoikeuksia voidaan käyttää kutsumalla IBackgroundCopyJob2::SetCredentials-menetelmää.
 • BITS 2.0 -asiakkaan Microsoft LAN Manager -yhteensopivuustaso (LmCompatibilityLevel) sisältää arvon 1 tai 0. LAN Manager -yhteensopivuustason merkintä on seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Tiedostonsiirto suoritetaan integroidun Windows-todennuksen vaativan Windows-pohjaisen palvelimen tai Internet-välityspalvelimen kautta.

BITS 2.0 -todennus

Tietoturvasyistä eli välttääkseen käyttöoikeuksien välittämisen mille tahansa kirjautumiskäyttöoikeuksia pyytävälle välityspalvelimelle tai palvelimelle BITS 2.0 sallii kirjautumiskäyttöoikeuksien käyttämisen vain, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Ohjelma pyytää käyttöoikeuksien käyttämistä kutsumalla seuraavaa funktiota ja samanlaisia parametreja:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=Välityspalvelin_tai_palvelin, Negotiate/NTLM, username=NULL,password=NULL)
 • Jos asiakkaan LmCompatibilityLevel-arvoksi on määritetty vähintään 2.
Tärkeää Oletusarvon mukaan Windows XP määrittää LmCompatibilityLevel-arvoksi 0. BITS 2.0 -palvelun kanssa ei käytetä kirjautumiskäyttöoikeuksia, jos LmCompatibilityLevel-arvo on 0.

Huomautus BITS 1.5 sallii kirjautumiskäyttöoikeuksien käyttämisen välityspalvelintodennuksessa, kun LmCompatibilityLevel-arvo on pienempi kuin 2 eikä SetCredentials-menetelmää kutsuta.

BITS 1.0:n ja 1.2:n kanssa toimivat ohjelmat eivät välttämättä toimi oikein BITS 1.5:n tai BITS 2.0:n kanssa. Tämä johtuu siitä, että LmCompatibilityLevel-rekisteriarvon oletusarvo on 0 Microsoft Windows 2000:ssa ja Microsoft Windows XP:ssä.Saat lisätietoja LmCompatibilityLevel-rekisterimerkinnästä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

147706 LM-todennuksen poistaminen käytöstä Windows NT:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Voit korjata tämän ongelman muuttamalla BITS 2.0:n oletustoiminnan sellaiseksi, että se ei lähetä kirjautumiskäyttöoikeuksia välityspalvelimeen tai palvelimeen, joka edellyttää todennusta. Voit tehdä tämän muuttamalla ohjelman käyttämään IBackgroundCopyJob2::SetCredentials-menetelmää, joka käyttää oletusarvoisia kirjautumiskäyttöoikeuksia seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa kuvatulla tavalla: Voit kiertää tämän ongelman muuttamalla menetelmää, jolla BITS 2.0 -asiakas antaa kirjautumiskäyttöoikeudet palvelimelle, luomalla UseLmCompat-rekisteriarvon HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS-aliavaimeen ja lisäämällä DWORD-arvon 0. Voit tehdä tämän BITS 2.0 -asiakastietokoneessa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita regedit.
 2. Etsi seuraava aliavain: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella BITS-aliavainta, valitse Uusi, valitse DWORD-arvo, kirjoita UseLmCompat ja paina ENTER.
 4. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella UseLmCompat ja valitse sitten Muokkaa.
 5. Kirjoita Arvon data -ruutuun 0 ja valitse sitten OK.
 6. Sulje Rekisterieditori.
 7. Käynnistä BITS 2.0 -palvelu uudelleen.

BITS 2.0- ja WinHTTP 5.1 -päivityksen lataaminen ja asentaminen

Voit ladata ja asentaa tämän päivityksen käymällä Microsoft Windows Update -Web-sivustossa. Asenna päivitys 842773. Järjestelmänvalvojat voivat ladata tämän päivityksen myös Microsoft Download Centeristä.


Tärkeää BITS 2.0:n asentaminen ottaa BITS-palvelun käyttöön, jos se on aiemmin poistettu käytöstä.

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:
Julkaisupäivämäärä: 13.7.2004

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.


Järjestelmänvalvojat voivat asentaa tämän päivityksen myös Microsoft Software Update Services -palveluilla (SUS).

Saat lisätietoja SUS-palveluista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

810796 Software Update Services -yleiskatsaustiedote on saatavana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

BITS 2.0- ja WinHTTP 5.1 -päivityksen poistaminen

Voit poistaa päivityksen sen asentamisen jälkeen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita appwiz.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Lisää tai poista sovellus.
 3. Valitse asennettujen ohjelmien luettelosta Windows XP Hotfix – KB842773 ja valitse sitten Poista.
 4. Poista päivitys tietokoneesta noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen.
Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän paketin myös Spuninst.exe-apuohjelmalla. Spuninst.exe-ohjelmatiedosto sijaitsee %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst-kansiossa.

BITS 2.0- ja WinHTTP 5.1 -päivityksen asennuksen varmistaminen

Voit varmistaa, että tässä artikkelissa kuvattu päivitys on asennettu, vertaamalla Windows XP -tietokoneessa olevia tiedostoja seuraaviin tiedostojen tietoihin.
Tämän päivityksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

Päiväys Aika Versio Koko Tiedostonimi
--------------------------------------------------------------
1.7.2004 22:08 6.6.2600.1569 7,680 Bitsprx2.dll
1.7.2004 22:08 6.6.2600.1569 7,168 Bitsprx3.dll
1.7.2004 22:08 6.6.2600.1569 361,984 Qmgr.dll
1.7.2004 22:08 6.6.2600.1569 17,408 Qmgrprxy.dll
1.7.2004 22:08 5.1.2600.1557 331,776 Winhttp.dll
30.6.2004 23:59 5.1.2600.1570 158,720 Xpob2res.dll
Voit varmistaa päivityksen asennuksen myös seuraavan rekisterin aliavaimen avulla:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Päivitys on asennettu, jos merkinnässä on Installed-DWORD-arvo, jonka arvo on 1.

Tämä päivitys on suunniteltu sisällytettäväksi Windows XP Service Pack 2 -pakettiin.

Suositukset

Saat lisätietoja BITS-palvelusta seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:

Saat lisätietoja WinHTTP:stä seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 842309 – Viimeisin tarkistus: 27.2.2008 – Versio: 1

Palaute