Luettelo .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n (SP1) korjaamista ongelmista

ESITTELY

Tässä artikkelissa käsitellään Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n (SP1) korjaamia ongelmia.

Saat lisätietoja .NET Framework Service Pack 1:stä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
885055 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1:n hankkiminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
318785 .NET Frameworkiin asennettujen Service Pack -pakettien selvittäminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
899619 .NET Framework Service Pack -pakettien asennusta ei viimeistellä, jos tietoturvapäivitys MS05-004 asennetaan ensin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 Korjaus: Perityn Windows-lomakkeen ohjausobjektin asettelu saattaa muuttua käytettäessä .NET Framework 1.1:tä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
824210 Korjaus: Suoritusmoduulin vakavan virheen virhesanoma tulee näyttöön Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
824297 Korjaus: Lajin VT_NULL muuttujien yhdistäminen yleisen käytönaikaisen kielikirjaston viittauslajeihin Microsoft .NET Frameworkissa ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
837522 Korjaus: Näyttöön saattaa tulla E_INVALIDARG-virhesanoma yritettäessä luoda .NET-osan esiintymää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836989 Korjaus: Näyttöön tulee suojauspoikkeuksen virhesanoma suoritettaessa .NET Framework 1.1:een perustuvaa käyttäjäkoodia osittaisen luottamuksen ympäristössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
835405 Korjaus: DataGrid-ohjausobjekti ilmoittaa virheellisen rivien määrän, kun muokattu sarake piilotetaan vierittämällä käytettäessä .NET Framework 1.1:tä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
835847 Korjaus: Windows-lomakkeiden käyttäjäohjausobjekti ei tulostu tai näy Internet Explorerin esikatselussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829986 Korjaus: COM-COM+-järjestely ei käsittele rekisteröityjä argumentteja oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
828884 Korjaus: MSChart-objektin sisältävä .NET Framework -sovellus toimii hitaasti, jos sovellus luotiin Visual Studio .NET 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
828295 Korjaus: Suojauspoikkeuksen (PermissionToken-indeksi ei vastaa indeksiä kohteeseen m_unrestrictedPermSet) virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
825680 Korjaus: Muistin riittämättömyydestä aiheutuvia poikkeusvirheitä saattaa ilmetä, kun fyysistä muistia on yhä käytettävissä runsaasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823473 ReDim-lauseketta käyttävä Visual Basic .NET -sovellus saattaa sulkeutua odottamattomasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823445 Korjaus: Client Activated Object -asiakaskoneissa, jotka on linkitetty Soapsuds.exe-ohjelman avulla, saattaa ilmetä sarjoittamisen poistamisen poikkeusvirhe (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823201 Korjaus: COM+-sovellus saattaa toimia hitaasti, kun objekti luodaan SynchronizationAttribute-määritteen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
818982 Korjaus: COMException - Tyypit eivät ole yhteensopivia -virhesanoma välitettäessä VARIANT-parametri hallitusta koodista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
817703 .NET Framework 1.1:n korjaustiedostojen 818981, 818982 ja 822878 yhdistetty asennuspaketti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
813340 Korjaus: Näyttöön tulee System.NullReferenceException: Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää -virhesanoma toteutettaessa JIT-optimointi liukuluvun avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811672 Korjaus: Näyttöön tulee käsittelemättömän poikkeuksen virhesanoma suoritettaessa kelvollista C-koodia käyttävä sovellus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839616 Korjaus: ComboBox-ohjausobjektin SelectedIndex-ominaisuus ei muutu, kun teksti määritetään Text-ominaisuuden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839424 Korjaus: Ryhmän jäsenyysluettelo katkaistaan, kun ryhmän jäsenyyksiä lisätään .NET Frameworkin System.DirectoryServices-nimitilan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839289 Korjaus: GC-pino vioittuu käytettäessä .NET Frameworkin System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider-luokkaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836874 Korjaus: System.ArgumentOutOfRangeException ilmenee ajoittain ADO.NETin yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839047 Korjaus: Kun COM-objekteja välitetään VARIANT-muodossa Microsoft .NET Framework 1.1:ssä, saattaa ilmetä muistivuoto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
838301 Korjaus: WMI-tapahtumia ei voi tapahtua, jos useita tiedostoviittauksia välitetään Csc.exe-työkalulle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
837634 Korjaus: Sovellus lopettaa vastaamisen, kun useita valintaikkunoita avataan Visual Studio .NETissä Tablet PC -tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on Windows XP Tablet PC Edition (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
837033 Korjaus: .NET Framework -kokoonpanoa ei voi ladata Internet Explorerissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836798 Korjaus: Ladattaessa kokoonpanoja .NET Framework 1.1:llä luotuun sovellukseen ilmenee lukitustilanne (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836612 Korjaus: Peritty Windows-lomake pienenee, kun sitä muokataan Visual Studio .NET 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
835480 Korjaus: DataGrid-ohjausobjektia ei välttämättä piirretä uudelleen oikein, kun sarakkeen kokoa muutetaan .NET Framework 1.1:n Windows-lomakesovelluksessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
835361 Korjaus: Kun DataGrid-ohjausobjektin Visible-ominaisuudeksi määritetään False, DataGrid-ohjausobjekti näkyy edelleen .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
834672 Korjaus: Ilmenee suorituskykyongelmia, kun monisäikeinen sovellus kutsuu PerformanceCounter.NextValue-menetelmää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
834608 Korjaus: Näyttöön tulee Löytyi useita ohjausobjekteja, joiden tunnus on -virhesanoma lisättäessä välimuistissa olevia käyttäjän ohjausobjekteja Web-lomakkeisiin dynaamisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
834104 ASP.NET-sovellus kaatuu .NET Frameworkissa, kun se suoritetaan useita suorittimia käyttävässä tietokoneessa ja kun se käyttää ArrayList-luokkaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
833326 Virhe: Hajautustaulukko näyttää kasvavan rajoituksetta .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
832705 Korjaus: Näyttöön saattaa tulla virhesanoma käytettäessä tiettyjä pikanäppäimiä DataGrid-ohjausobjektissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
832597 Korjaus: Näyttöön saattaa tulla sovellusvirhe Vbc.exe- tai Csc.exe-ohjelmassa suoritettaessa .NET Framework -sovellus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831730 Korjaus: InvalidOperationException ... Kuormituskerroin oli liian suuri -virhesanoma käytettäessä Hashtable-kokoelmaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831263 Korjaus: Suorituskyky on hidas, kun # Induced GC -luku on suuri hallituissa Windows-lomakesovelluksissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831150 View State on virheellinen tälle sivulle -virhesanomassa ei ole tarpeeksi tietoja ongelman vianmääritykseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
830789 Korjaus: RPC (Remote Procedure Call) -Web-palvelumenetelmä ohittaa SoapRpcMethodAttribute-luokan RequestElementName-ominaisuuden .NET Framework 1.1:ssä, kun menetelmän nimi sisältää yhdysmerkin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
830698 Korjaus: Luotu kokoonpano ei välttämättä sisällä lähetettyjä määritteitä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829977 Suoritettaessa COM+ 1.0 Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneessa saattaa ilmetä muistivuoto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829615 Korjaus: Päällekkäiset DataGrid-ohjausobjektia käyttävät lomakkeet tuodaan edustalle automaattisesti, kun tietolähde päivitetään .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
828943 Korjaus: COM-yhteentoimivuuskutsu saattaa palauttaa virheellisen HRESULT-tuloksen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
828099 Korjaus: DataGrid-ohjausobjektin tietoja ei lajitella oikein Windows-sovelluksessa .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827801 Korjaus: Microsoft .NET Framework 1.1:n Page_Load-tapahtuma käynnistetään kahdesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827558 Korjaus: IEHost tekee kutsuja takaisin porttiin 80, kun Internet Explorer sidotaan muuhun kuin porttiin 80 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827210 Korjaus: Virhesanoma System.ExecutionEngineException-poikkeuksen ilmenemisestä tuntemattomassa moduulissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
827035 Korjaus: ASP.NET lopettaa vastaamisen, kun sovellus suorittaa toimen, joka ei ole kelvollinen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826981 Korjaus: Poikkeuksen virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä RichTextBox-ohjausobjektin RTF-ominaisuutta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826945 Korjaus: ALT+SARKAIN-näppäinyhdistelmän painaminen ei tuo omistajaikkunaa edustalle, kun isäntälomake sisältää ToolTip-ohjausobjektin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826497 TextBox- ja ComboBox-ohjausobjektin sisältävä Windows-lomake ei tuo näyttöön avattavaa valikkoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
826368 Käytetyn kokoonpanon vanhempien versioiden WMI-tapahtumia ei voi suorittaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
825082 NullReferenceException-virhe ilmenee käytettäessä yhdistettyjä FlagsAttribute-luetteloita ASP.NET-ohjausobjekteissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
824680 PhoneCall-ohjausobjekti ei käsittele puhelinnumeroissa olevaa plusmerkkiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
824336 Korjaus: Mukautetut suorituskykylaskurit eivät lähetä suorituskykytietoja WMI:hin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823274 Korjaus: Ilmenee käyttöoikeusvirhe, jos DEVPATH-ympäristömuuttuja viittaa jaettuun verkkoasemaan Visual Studio .NET 2003 -projektissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823140 Korjaus: COM-COM+-kutsuja tekevässä hallitussa sovelluksessa saattaa ilmetä käyttöoikeusvirhe (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822734 Korjaus: ValidationSummary (Validator) -ohjausobjekteja ei enää tule näyttöön .NET Framework 1.1:ksi päivittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821536 Korjaus: System.ArgumentException-poikkeus ilmenee, kun yritetään luoda Windows-lomake, joka perii tietojoukon sisältävästä Windows-lomakkeesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821349 Korjaus: Upotetut null-merkit saattavat ohittaa pyyntökomentosarjan tarkistamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821157 Korjaus: Palvelinsovellus ei ole käytettävissä -virhesanoma tulee näyttöön, jos DLL ladataan osoitetilaan 0x33A20000 ja pyydetään ASP.NET-sivua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821155 Taustalla tehtävä komentojonokääntäminen saattaa aiheuttaa lukituksen, kun säievaranto tyhjenee (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
820743 Korjaus: ASP.NET-suorituskykylaskurit eivät pysty laskemaan yli 113 ladattua AppDomain-toimialuetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
819792 Korjaus: JScript kutsuu IVsaEngine.Close-menetelmän GC.Collect-menetelmää Visual Studio .NET 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
818803 RTM-version jälkeisen .NET Framework 1.1 ASP.NET -korjaustiedostopaketin ongelmat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
811532 Korjaus: Windows-lomakkeiden ActiveX Control Importer (Aximp.exe) ei käsittele oletusarvoja oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823030 Korjaus: DataGrid on tehty yhteensopivaksi Rehabilitation Act Amendments of 1998 -säädöksen Section 508:n kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
833612 Korjaus: Näyttöön tulee Invalid pointer Code: 0 -virhesanoma kutsuttaessa AppendChild-menetelmää Null-parametrin kanssa Smartnav.js-tiedostossa .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829487 Korjaus: DataGrid-ohjausobjekti menettää kohdistuksen käytettäessä VAIHTO+ALANUOLI-näppäinyhdistelmää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
829585 Korjaus: ASP.NET-työprosessi saattaa aiheuttaa suuren suoritintehon käytön, kun se isännöi etäkäyttöpalvelinta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836092 WML-asiakkaat saattavat vastaanottaa kahdentuneen QueryString-kokoelman, joka on määritetty Form.Action-ominaisuuden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
834280 Korjaus: Ilmenee NullReferenceException-virhe, kun käytetään menetelmää, jonka parametrina on null-oletusarvo .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
833047 Korjaus: Valikon pikanäppäimet käynnistetään väärille lomakkeille MDI (Multiple-Document Interface) -Windows-lomakesovelluksessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
833050 Korjaus: Indeksi oli taulukon alueen ulkopuolella -virhesanoma Visual Studio .NETissä, kun ODBC-ohjain ei tue SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE)-funktiota (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839588 Korjaus: Näyttöön tulee System.ArgumentOutOfRangeException-poikkeus kutsuttaessa Read-menetelmää XmlTextReader-luokasta ASP.NET:issä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831575 Korjaus: Suorittimen muistinkäyttö kasvaa nopeasti jäsennettäessä appInfo-elementtejä XML-rakenteissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
832757 Korjaus: Ilmenee System.Xml.Xsl.XsltException-poikkeus, kun yritetään suorittaa XSLT-muunnos format-number-funktiota käyttävän XSLT-tyylisivun avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822956 Korjaus: Suorituskyky heikkenee käytettäessä XmlValidatingReader-luokan useita esiintymiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
818777 Korjaus: XmlTextReader-luokka luo suorituksenaikaisen poikkeuksen XML-asiakirjan lukemisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839462 Korjaus: .NET Framework 1.1 -kokoonpano saattaa lopettaa vastaamisen Native Image Generator -työkalun (Ngen.exe) suorittamisen jälkeen, kun muistia on vähän (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839577 Korjaus: MDI-alilomaketta ei voi vierittää alaspäin napsauttamalla alavieritysnuolta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
839174 Korjaus: Näyttöön tulee "Virhe 1053: Palvelu ei vastannut aloitus- tai kontrollipyyntöön ajoissa" -virhesanoma pysäytettäessä tai keskeytettäessä hallittu Windows-palvelu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836691 Korjaus: Muokkausobjektiin kirjoitettava teksti ei näy, kun useita rivejä on valittu DataGrid-ohjausobjektissa .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
823951 Korjaus: Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön kutsuttaessa johdettua ServicedComponent-luokkaobjektia kutsuttavan COM-paketin kautta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
822411 Korjaus: XML Messaging ja .NET Framework 1.1 -korjaustiedostojen Rollup-paketti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
836144 Korjaus: Useat hiirisanomat saattavat saada .NET Framework 1.1 Service Pack 1:tä suorittavan tietokoneen lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
835815 Korjaus: Laskentataulukon sijainti ikkunassa on eri kuin vieritysruudun sijainti vierityspalkissa .NET Framework 1.1 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
831018 Korjaus: Palvelin lopettaa vastaamisen tehtyään etäkutsun asiakaskoneen MBR (Marshal-by-Reference) -objektiin .NET Framework 1.1 -etäkäytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
824629 Korjaus: Tilapäisiä tiedostoja ei poisteta sen jälkeen, kun yhteys muodostetaan Windows SharePoint Services- tai SharePoint Portal Server 2003 -palvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
821758 Korjaus: Server.Transfer ei käynnistä kohdetta IsPostBack .NET Framework 1.1:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
825709 Virhesanoma poikkeuksesta System.ExecutionEngineException käytettäessä useita asynkronisia tapahtumia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 867460 – Viimeisin tarkistus: 3.12.2007 – Versio: 1

Palaute