Paikalliseen tulostimeen Office-ohjelmista tulostettaessa ilmenevien ongelmien vianmääritys Windows XP -käyttöjärjestelmässä

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Office -tulostusongelmien vianmääritys Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmässä. Artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:
 • Tulostuslaitteiston vianmääritys
 • Tulostinohjaimen vianmääritys
 • Windows XP:n tulostusongelmien vianmääritys
 • Ohjelmien tulostusongelmien vianmääritys
 • Vianmääritys Valikoiva käynnistys -tilassa

ESITTELY

Tässä artikkelissa kuvataan sellaisten ongelmien vianmääritys, joita voi ilmetä, kun yrität tulostaa paikalliseen tulostimeen Microsoft Office -ohjelmista Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmässä.

Enemmän tietoa

Tässä artikkelissa ei ole perinpohjaisia tietoja verkon tulostusongelmien vianmäärityksestä, mutta siinä on useita tärkeitä vianmääritysvaiheita, joiden avulla voit selvittää tulostusongelmiesi syyn. Artikkelissa ovat vianmääritysvaiheet voivat myös auttaa sinua tarkistamaan, että verkkotulostusongelmasi ei aiheudu paikallisesta ongelmasta.

Saat lisätietoja verkkotulostusongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314073 Windows XP:n verkkotulostusongelmien vianmääritys

Tulostuslaitteiston tarkistaminen

Monet tulostusongelmat saattavat aiheutua laitteistoon liittyvistä ongelmista. Ennen kuin jatkat monimutkaisempiin vianmääritystapoihin, varmista, että tulostusongelma ei aiheudu seuraavista laitteisiin liittyvistä ongelmista:
 • Varmista, että tulostin on kytketty toimivaan virtalähteeseen.
 • Varmista, että tulostin on liitetty tulostinporttiisi oikein. Kaapelin on oltava tiukasti paikoillaan oikeassa tietokoneen portissa ja tulostimessa.
 • Varmista, että tulostimessasi on paperia (tai muuta tarkoituksenmukaista tulostusmateriaalia) ja että paperi ei ole jumissa tulostimessa.
 • Varmista, että tulostimessasi on tarpeeksi mustetta tai värijauhetta, jotta se toimii oikein.
 • Jos tulostimessasi on online-offline-asetus tai -painike, varmista, että tulostin on online-tilassa.
 • Nollaa tulostin katkaisemalla sen virta ja kytkemällä virta uudelleen 5 - 10 sekunnin kuluttua. Monet tulostusongelmat voivat aiheutua täydestä tulostinpuskurista.
 • Varmista, että noudatit kaikkia tulostimen valmistajan antamia asennusohjeita.
 • Jos tulostimesi ohjeet sisältävät on vianmääritysohjeita, toimi niiden mukaisesti.
 • Jos se on mahdollista, suorita tulostimen sisäinen testaus. Näiden sisäisen vianmäärityksen työkalujen avulla pystyt usein korjaamaan tai selvittämään laitteisto-ongelmia. Sisäisen testauksen suorittamistavat vaihtelevat tulostinkohtaisesti. Sisäisen testauksen suorittamisen ohjeet ovat tulostimen ohjeissa.

  Huomautus Jos sisäinen testaus ei toimi, tulostin saattaa olla vioittunut tai kaivata huoltoa. Lisää ohjeita tästä saat tulostimen valmistajalta.
 • Jos käytettävissä on toinen tietokone, tarkista, toimiiko tulostin oikein, kun se on liitetty toiseen tietokoneeseen. Jos tulostin ei toimi oikein, kun se on liitetty toiseen tietokoneeseen, tulostin saattaa olla vioittunut tai kaivata huoltoa.

Tulostimen ominaisuuksien tarkistaminen

Virheelliset tulostimen ominaisuusasetukset saattavat aiheuttaa seuraavia ongelmia:
 • heikko tulostuslaatu
 • epätäydelliset tulosteet.
Lisäksi virheelliset tulostimen ominaisuusasetukset saattavat aiheuttaa sen, että tulostin ei tulosta lainkaan. Varmista, että tulostimen ominaisuusasetukset on määritetty sen valmistajan suosittelemalla tavalla.

Voit tarkastella tulostimen ominaisuusasetuksia seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta tarkasteltavaa tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 3. Varmista, että kaikki tulostimen ominaisuudet on määritetty sen valmistajan suosittelemalla tavalla.

  Voit tehdä tämän tarkastelemalla tulostimen mukana toimitettuja ohjeita tai ottamalla yhteyttä tulostimen valmistajaan.

Testisivun tulostaminen

Sinulla on oltava tulostusoikeudet, jotta pystyt tulostamaan testisivun. Voit myös tulostaa testisivun tulostimen ensimmäisen asennuksen yhteydessä.

Voit tulostaa testisivun seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta testattavaa tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehdessä
  Tulosta testisivu.
 4. Valitse OK, jos testisivu tulostuu oikein.
Jos testisivu ei tulostu oikein, jatka vianmääritystä tulostusongelman korjaamiseksi. Jos et pysty tulostamaan testisivua tai jos et pysty tulostamaan joissakin tai kaikissa Microsoft Windows -ohjelmissa, kyseessä on jokin seuraavista ongelmista:
 • tulostinohjainongelma
 • Windows-ongelma
 • laitteisto-ongelma
 • yhteysongelma.

Tulostinohjaimen testaaminen

Testaa tulostinohjain tarkistamalla, voitko tulostaa WordPadista tai Muistiosta.

Voit tulostaa WordPadista tai Muistiosta seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Muistio tai
  WordPad.
 3. Kirjoita tekstiä ja yritä tulostaa teksti.
Jos pystyt tulostamaan WordPadista tai Muistiosta, ongelma saattaa liittyä käyttämääsi ohjelmaan, tai Windows ei välttämättä suorita ohjelman vaatimaa tulostuskomentoa. Tulostinohjaimen pieni ongelma saattaa vaikuttaa tulostamiseen.

Voit selvittää, aiheutuuko ongelma tulostinohjaimesta, asentamalla eri ohjaimen. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:
 • Jos käytössäsi on PostScript-tulostin, lataa Apple LaserWriter NT -ohjain. Tämä on PostScript-perusohjain. Apple LaserWriter NT -ohjaimen käyttäminen voi osoittaa, liittyykö ongelma tulostimen tiettyyn PPD (PostScript Printer Description) -tiedostoon.
 • Jos tulostin ei ole PostScript-tulostin, lataa Yleinen/Vain teksti -tulostinohjain. Tämä on perustulostinohjain. Yleinen/Vain teksti -tulostinohjaimen käyttäminen voi osoittaa, toimiiko tulostuksen peruspino oikein.
 • Jos käytössäsi on piirturi, lataa Hewlett-Packard HP-GL/2 -piirturiohjain. Saat lisätietoja tästä piirturiohjaimesta seuraavasta Hewlett-Packardin (HP) Web-sivustosta: Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
Voit asentaa tulostinohjaimen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä tulostinta, jonka ohjainta haluat vaihtaa, ja valitse sitten
  Ominaisuudet.
 3. Voit asentaa uuden tai päivitetyn tulostinohjainversion ohjatun tulostinohjaimen lisäämisen avulla valitsemalla
  Lisäasetukset-välilehdestä Uusi ohjain.
 4. Valitse Seuraava ja käytä sitten jotakin seuraavista tavoista:
  • Valitse haluamasi tulostimen valmistaja ja malli, jos uusi tai päivitetty ohjain on luettelossa.
  • Valitse Levy, jos tulostinohjainta ei ole luettelossa tai jos olet saanut uuden tai päivitetyn ohjaimen tulostimen valmistajalta CD-levyllä tai levykkeellä. Kirjoita ohjaimen sijaintipolku ja valitse sitten OK.
 5. Valitse Seuraava ja viimeistele tulostinohjaimen asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Jos tulostin ei tulosta, kun käytät perusohjaimia, lue Tulostuspinon tarkistaminen -osa. Jos tulostin tulostaa, kun käytät perusohjaimia, lue Ohjelman tarkistaminen -osa.

Tulostuspinon tarkistaminen

 1. Poista tulostinohjain ja asenna se sitten uudelleen. Voit korvata vioittuneen tulostinohjaimen seuraavasti:
  1. Sulje kaikki käynnissä olevat Windows-ohjelmat.
  2. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
  3. Napsauta oletustulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista. Jos näyttöön tulee kehote poistaa tietokoneeseen jääneet ylimääräiset tiedostot, valitse
   Kyllä.
  4. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta ja asenna tulostinohjain uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

   Huomautus Jos olet verkossa, saatat joutua asentamaan oikean tulostinohjaimen verkon jaetusta tulostinresurssista. Kysy ohjeita verkonvalvojaltasi.

   Saat lisätietoja tulostinohjaimen asentamisesta verkon jaetusta tulostinresurssista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   135406 Tulostinohjaimen manuaalisen poistamisen ja uudelleenasentamisen ohjeet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

   Jos käytössäsi on Service Pack -paketti, asenna se uudelleen tulostinten uudelleenasentamisen jälkeen.
 2. Tarkista käytettävissä oleva levytila.
Tulostustöitä ei välttämättä tulosteta, jos tulostustyön taustatulostukseen ei ole tarpeeksi tilaa.

Tulostaminen komentokehotteesta

Kun tulostat komentokehotteesta, tietokoneen ja tulostimen välinen yhteys testataan. Nämä toimet on jaettu kahteen osaan sen mukaan, onko tulostin PostScript-tulostin vai muu kuin PostScript-tulostin. Molemmissa toimissa sinun on tiedettävä, mihin tulostinporttiin tulostin on yhdistetty.


Voit selvittää portin, johon tulostin on yhdistetty, seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta ja valitse
  Tiedosto-valikosta Ominaisuudet.
 3. Tarkista Portit-välilehden Tulosta porttiin -alueella portti, johon tulostin on yhdistetty.
Voit tulostaa komentokehotteesta PostScript-tulostimella seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Komentorivi.
 2. Jos tulostin on yhdistetty LPT1-porttiin, kirjoita komentokehotteessa copy con lpt1. Jos tulostin on yhdistetty muuhun kuin LPT1-porttiin, korvaa lpt1oikealla portilla.
 3. Paina ENTER-näppäintä.
 4. Kirjoita komentokehotteeseen
  showpage ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Paina CTRL+Z ja paina sitten ENTER-näppäintä.
Jos paperiarkki kulkee tulostimen läpi, tietokoneen ja tulostimen välinen yhteys toimii. Jos et pysty tulostamaan komentokehotteesta, lue "Windowsin käynnistäminen Valikoiva käynnistys -tilassa" -osa.


Voit tulostaa komentokehotteesta muulla kuin PostScript-tulostimella seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja valitse sitten Komentorivi.
 2. Kirjoita komentokehotteessa echo hello, paina CTRL+L ja kirjoita sitten dir > lpt1. Jos tulostin on yhdistetty muuhun kuin LPT1-porttiin, korvaa
  lpt1 oikealla portilla. Kun olet kirjoittanut rivin, se näkyy muodossa echo hello ^L > lpt1.
 3. Paina ENTER-näppäintä.
Jos tulostin tulostaa kansio- ja tiedostoluettelon sisältävän sivun, tietokoneen ja tulostimen välinen yhteys toimii. Jos et pysty tulostamaan komentokehotteesta, lue "Windowsin käynnistäminen Valikoiva käynnistys -tilassa" -osa.

Fonttien testaaminen

Ilmenneiden tulostusongelmien syynä saattaa olla vioittunut fontti. Seuraavan osan avulla voit tehdä fonttiongelmien vianmäärityksen.

Fonttinäytteen tulostaminen

Fontteja käytetään tekstin näyttämiseen näytössä ja tulosteessa. Fonteilla on tyylejä, kuten kursivoitu, lihavoitu ja lihavoitu kursivoitu. Jos epäilet jonkin tietyn fontin aiheuttavan tulostusongelman, yritä tulostaa fonttinäyte.

Voit tulostaa fonttinäytteen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten
  Fontit-kuvaketta.
 2. Kaksoisnapsauta fonttia, jonka haluat tulostaa.
 3. Valitse mallisivulla Tulosta.
Jos ongelma rajoittuu johonkin tiettyyn fonttiin, se saattaa aiheutua vioittuneesta fontista.

Saat lisätietoja fonttien testaamisesta ja uudelleenasentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314960 Fontin asentaminen tai sen asennuksen poistaminen Windowsissa

TrueType-fonttien tulostaminen grafiikkana

Jos ongelma vaikuttaa liittyvän fontteihin, ota TrueType-fonttien tulostaminen grafiikkana käyttöön, jos tulostimesi tukee sitä, ja testaa sitten, ilmeneekö ongelma yhä.

Voit tulostaa TrueType-fontit grafiikkana seuraavasti.

Huomautus Sinulla on oltava tulostusoikeudet, jotta voit muuttaa tulostusasetuksia.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten
  Tulostusmääritykset.
 3. Valitse Lisäasetukset.
 4. Valitse Tiedostoasetukset-kohdassa
  Tulosta grafiikkana -valintaruutu.

  HuomautusTulosta grafiikkana -valintaruutu näkyy
  Lisäasetukset-valintaikkunassa vain, jos tulostimesi tukee tätä ominaisuutta.
 5. Valitse Käytössä.
Huomautus TrueType-fontit ladataan tulostimeen oletusarvon mukaan, kun tulostimesi tukee Tulosta grafiikkana -asetusta. Yleensä tämä nopeuttaa tulostamista, koska asiakirjan fontit sijaitsevat tulostimen muistissa. Jos tulostimesi ei pysty tulostamaan asiakirjaa Tulosta grafiikkana -asetuksen ollessa käytössä, poista asetus käytöstä ja yritä sitten tulostaa uudelleen.

Tulostustarkkuuden pienentäminen

Saatat kohdata tulostusongelmia, jos tulostin on määritetty tulostamaan käyttäen suurta tarkkuutta. Voit selvittää, aiheutuuko tulostusongelma tästä, pienentämällä tulostustarkkuutta ja testaamalla sitten, ilmeneekö ongelma yhä.

Voit pienentää tulostustarkkuutta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta käytettävää tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse Yleiset-välilehdessä
  Tulostusmääritykset.
 4. Valitse pienempi tarkkuus (tai pistettä tuumalla) tulostimellesi Tarkkuus-ruudussa ja valitse sitten
  OK.
 5. Testaa, ilmeneekö ongelma yhä, ja jos se ilmenee, palauta tulostustarkkuus sen alkuperäiseen asetukseen.

Ohjelman tarkistaminen

Tässä vaiheessa on selvinnyt, että voit tulostaa WordPadista tai Muistiosta ja että tulostusongelma vaikuttaa liittyvän johonkin tiettyyn ohjelmaan.

Voit ratkaista ohjelmaan liittyvän ongelman seuraavilla tavoilla:
 • Tulosta aiempaa yksinkertaisempi tiedosto. Luo uusi asiakirja, joka sisältää vain vähän tietoja. Tämä testi selvittää, aiheutuu ongelma ohjelmasta tai jostakin asiakirjan elementistä.
 • Tarkista käyttöjärjestelmäaseman vapaa levytila kokeilemalla, onnistuuko pienen tulostustyön tulostaminen.
 • Tarkista, pystytkö tulostamaan toisesta käyttöjärjestelmästä. Jos tulostaminen onnistuu, ongelma liittyy tulostetiedostoon.
Jos uusi asiakirja tulostuu, ongelma saattaa liittyä tiettyyn asiakirjaan. Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, aiheutuuko ongelma jostakin asiakirjan elementistä. Jos uusi asiakirja ei tulostu, lue "Windowsin käynnistäminen Valikoiva käynnistys -tilassa" -osa.

Muistin ja levytilan tarkistaminen

Asiakirja, jonka yrität tulostaa, saattaa vaatia enemmän muistia kuin järjestelmässä on käytettävissä. Tallenna asiakirja, jonka yrität tulostaa, ja liitä siitä osa uuteen tiedostoon. Jos et pysty tulostamaan grafiikkaa, liitä jokin asiakirjan grafiikoista uuteen tiedostoon. Sulje kaikki tiedostot uutta tiedostoa lukuun ottamatta ja yritä sitten tulostaa.

Jos pystyt tulostamaan, alkuperäinen asiakirjasi saattaa vaatia enemmän muistia kuin tietokoneessa on käytettävissä. Käyttöjärjestelmäsi muisti saattaa olla vähissä.

Voit vapauttaa muistia kokeilemalla seuraavia tapoja:
 • Sulje muut käynnissä olevat ohjelmat.
 • Sulje kaikki asiakirjat sitä asiakirjaa lukuun ottamatta, jonka yrität tulostaa.
 • Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat ja käynnistä tietokone uudelleen.
 • Varmista, että kiintolevyasemassa on tarpeeksi vapaata tilaa. Varmuuden vuoksi vapaata tilaa kannattaa olla vähintään 120 megatavua.
Tietokoneesi käyttää levytilaa lähettäessään tietoja tulostimeen. Tulostusongelmia voi ilmetä, jos kiintolevyasemassa, jossa Windows on asennettuna, on alle 120 megatavua vapaata tilaa.

Voit selvittää kiintolevyn vapaan tilan määrän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Oma tietokone.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sen kiintolevyaseman kuvaketta, johon Windows on asennettuna, ja valitse sitten
  Ominaisuudet. Kiintolevyaseman vapaa tila näkyy
  Yleiset-välilehdessä. 1 gigatavu (Gt) vastaa 1 024:ää megatavua (Mt).
Voit lisätä vapaan levytilan määrää seuraavilla tavoilla:
 • Tyhjennä Roskakori.
 • Vapauta levytilaa Levyn uudelleenjärjestäminen -työkalun avulla. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
   Ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja
   Järjestelmätyökalut ja valitse sitten Järjestä uudelleen.
  2. Valitse Asemat-ruudussa kiintolevyasemasi ja valitse sitten OK.
  3. Valitse vähintään yksi Poistettavat tiedostot -luettelon vaihtoehdoista.
  4. Voit myös tarkastella muita levytilan vapauttamisvaihtoja valitsemalla Lisää asetuksia -välilehden.
 • Poista asiakirjat tai datatiedostot, joita ei enää käytetä, tai siirrä ne toiseen sijaintiin arkistointia varten.
 • Poista Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla ohjelmat, joita et halua jättää tietokoneeseesi. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
   Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.
  2. Valitse poistettava ohjelma ja valitse Muuta tai poista.
  3. Poista ohjelma valitsemalla
   Kyllä.

Tulostamisen keskeytymisen tarkistaminen

Voit selvittää seuraavalla tavalla, onko tulostaminen keskeytetty:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta tulostintasi hiiren kakkospainikkeella.
 3. Valitse Jatka tulostusta tai Käytä tulostinta online-tilassa, jos jompikumpi näistä vaihtoehdoista näkyy valikossa.
 4. Yritä tulostamista uudelleen.

Tulostinportin tarkistaminen

Voit varmistaa seuraavalla tavalla, että tulostat oikeaan porttiin tai jaettuun tulostinpolkuun:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta käytettävää tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse oikea portti Portit-välilehden
  Tulosta porttiin -luettelosta.
Tavallisin tulostinporttiasetus on LPT1. Jotkin tulostimet kuitenkin vaativat eri portin käyttämistä. Voit selvittää tulostimen ohjeiden avulla portin, jota tulostimen tulee käyttää.

Jaetun verkkotulostimen polun tarkistaminen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Napsauta käytettävää tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 3. Varmista Yleiset-välilehdessä, että sivun yläosassa näkyy oikean tulostimen nimi.
Jos sivulla näkyvä tulostimen nimi on väärä tai jos et ole varma, mihin tulostimeen sinun tulee tulostaa, kysy lisätietoja verkonvalvojalta.

Taustatulostusasetusten muuttaminen

Jos levytilaa on riittävästi ja tulostusongelma ilmenee edelleen, kokeile taustatulostusasetusten muuttamista. Kun tulostat, tiedot kirjoitetaan yleensä kiintolevyllä olevaan tiedostoon, ennen kuin ne lähetetään tulostimeen. Tätä kutsutaan taustatulostukseksi. Taustatulostuksen avulla voit jatkaa ohjelmiesi käyttämistä samalla, kun asiakirja tulostetaan. Taustatulostus on yleensä nopeampaa kuin suoraan tulostimeen tulostaminen. Jos levytila on vähissä, taustatulostuksen poistaminen käytöstä saattaa kuitenkin nopeuttaa tulostamista.

Huomautus Kun taustatulostus on poistettu käytöstä, sinun on odotettava, kunnes tiedosto on tulostettu, jotta voit tehdä muita tehtäviä ohjelmalla, josta tulostat.

Voit tarkistaa taustatulostusasetukset tai muuttaa niitä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta tulostinta, jota yrität käyttää. Kyseisen tulostimen tulostusjono tulee näyttöön.
 3. Jos tulostusjonossa näkyy asiakirjoja, valitse
  Tulosta, valitse Peruuta kaikki tiedostot ja valitse sitten OK.
 4. Napsauta käytettävää tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 5. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
  • Jos Käytä taustatulostusta tulostuksen nopeuttamiseksi -vaihtoehto on valittuna, taustatulostus on käytössä.
  • Jos Tulosta suoraan tulostimelle -vaihtoehto on valittuna, taustatulostus ei ole käytössä, ja tulostetaan suoraan tulostimeen.
 6. Muuta tätä asetusta ja kokeile, nopeutuuko tulostaminen. Voit muuttaa asetusta valitsemalla jonkin vaiheessa 5 luetelluista vaihtoehdoista.
  • Jos tulostat verkkotulostimeen, et välttämättä pysty muuttamaan taustatulostusasetuksia.
  • Joillakin tulostimilla grafiikan tulostaminen on huomattavasti tekstin tulostamista hitaampaa.

Resurssiristiriitojen tarkistaminen

Tulostuslaitteistosi on määritettävä niin, että se ei ole ristiriidassa muiden asennettujen laitteiden kanssa.

Voit tarkistaa resurssiristiriidat seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Ohjauspaneeli, valitse Suorituskyky ja ylläpito ja valitse sitten Järjestelmä.
 2. Valitse Järjestelmän ominaisuudet-valintaikkunassa Laitteisto-välilehti ja valitse sitten
  Laitehallinta.
 3. Kaksoisnapsauta
  Portit-kuvaketta.
 4. Napsauta tulostimen oikeaa porttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
 5. Valitse Resurssit-välilehti ja varmista, että Laitteistoristiriidat-luettelossa ei näy ristiriitoja.

Windowsin käynnistäminen Valikoiva käynnistys -tilassa

Voit etsiä laiteohjaimia tai muistissa olevia ohjelmia, jotka saattavat vaikuttaa käyttämäsi ohjelman tulostustoimintoon, käynnistämällä Windowsin Valikoiva käynnistys -tilassa ja testaamalla tiedostoon tulostamista ohjelmassa.

Huomautus Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit tehdä nämä toimet. Jos tietokone on yhteydessä lähiverkkoon, verkon käytännöt voivat estää toiminnon tekemisen loppuun.

Varoitus Tämän osan toimien tekeminen saattaa poistaa Järjestelmän palauttamisen käytöstä. Se saattaa poistaa myös aiemmin luodut palautuspisteet.

Saat lisätietoja tietokoneen palauttamisesta aiempaan tilaan Järjestelmän palauttaminen -apuohjelman avulla napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
306084 Käyttöjärjestelmän palauttaminen edelliseen tilaan Windows XP:ssä

Voit käynnistää Windowsin Valikoiva käynnistys -tilassa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse
  Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun
  msconfig ja valitse sitten
  OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehdessä
  Valikoiva käynnistys ja poista sitten seuraavien valintaruutujen valinnat:

  Huomautus Et voi poistaa Käytä alkuperäistä Boot.ini-tiedostoa -valintaruudun valintaa.
 3. Valitse OK ja käynnistä tietokone sitten uudelleen valitsemalla Käynnistä uudelleen.
Jos tulostusongelma ei ilmene, kun käynnistät Windowsin Valikoiva käynnistys -tilassa, selvitä ongelman lähde puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen avulla.

Saat lisätietoja puhtaan käynnistyksen suorittamisesta Windows XP:ssä napsauttamalla seuraavan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
310353 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows XP:ssä

Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 870622 – Viimeisin tarkistus: 31.10.2008 – Versio: 1

Palaute