Suojattujen Web-sivujen käyttämiseen Internet Explorer 6 Service Pack 2:lla liittyvien ongelmien vianmääritys

ESITTELY

Kun olet päivittänyt Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2:ksi (SP2) Microsoft Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmässä, joitakin 128-bittisellä SSL-suojauksella suojattuja Web-sivuja ja -sivustoja ei välttämättä näytetä oikein. Yleensä tämä aiheutuu Windows XP SP2:n tietoturvan muutoksista. Voit selvittää, miksi sivuja ei näytetä oikein, tekemällä seuraavat toimet esitetyssä järjestyksessä.

Palaa alkuun

Verkkoyhteyksien ongelmat

Varmista, että verkkoyhteyksissä ei ole ongelmia.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

308007 Windows XP:n kotiverkon ongelmien vianmääritys

325487 Verkkoyhteysongelmien vianmääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun

Kolmannen osapuolen palomuuri- tai virustentorjuntaohjelmien etsiminen järjestelmästä

Varmista, että tietokoneeseen asennetut kolmannen osapuolen palomuuri- tai virustentorjuntaohjelmat on määritetty oikein, eivätkä ne estä yhteyksien muodostamista Web-sivustoihin. Lisätietoja saat tuotteen ohjeista tai ottamalla yhteyttä ohjelman jälleenmyyjään.

Saat ohjelmiston jälleenmyyjän yhteystiedot napsauttamalla jotakin artikkelin numeroa seuraavassa luettelossa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
65416 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60781 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

60782 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.


Palaa alkuun

Ponnahdusikkunoiden estotoiminnon poistaminen käytöstä

Internet Explorer SP2 sisältää ominaisuuden, jolla ponnahdusikkunat voidaan estää. Tämä uusi ominaisuus saattaa estää joitakin Web-sivuja. Voit poistaa ponnahdusikkunoiden eston käytöstä seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Yleiset-välilehti.
 2. Valitse Tietosuoja-välilehti.
 3. Poista Ponnahdusikkunoiden esto -osassa Estä ponnahdusikkunat -valintaruudun valinta.
 4. Valitse Käytä.
 5. Valitse OK.
Palaa alkuun

Temporary Internet Files -kansion sisällön poistaminen

Jos Web-sivun kopio sijaitsee Temporary Internet Files -kansiossa, sivua ei välttämättä näytetä odotetulla tavalla. Voit korjata tämän ongelman poistamalla tämän kansion sisällön. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Yleiset-välilehti.
 2. Valitse Poista evästeet ja valitse sitten OK.
 3. Valitse Poista tiedostot ja valitse sitten OK.
 4. Valitse Tyhjennä ja valitse sitten Kyllä.
 5. Valitse OK.
Palaa alkuun

Internet Explorerin tietoturvan, sisällön ja lisäasetusten määrittäminen

Internet Explorerin Luotetut sivustot -vyöhykkeen tietoturva-asetusten määrittäminen

Huomautus Lisää luotettuihin sivustoihin vain sellaiset sivustot, joihin luotat. Jos et ole varma jonkin Web-sivun luotettavuudesta, älä lisää sitä luotettujen sivustojen luetteloon.
 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Suojaus-välilehti.
 2. Valitse Luotetut sivustot ja valitse sitten Oletustaso.
 3. Lisää Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen 128-bittisellä SSL-suojauksella suojatut sivustot. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Valitse Sivustot.
  2. Kirjoita sivuston URL-osoite Lisää tämä Web-sivusto vyöhykkeeseen -ruutuun.
  3. Valitse Lisää, valitse OK ja valitse sitten Käytä.

Suojausvyöhykkeiden oletusasetusten palauttaminen

 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Suojaus-välilehti.
 2. Valitse Internet ja valitse sitten Oletustaso.
 3. Valitse Paikallinen lähiverkko ja valitse sitten Oletustaso.
 4. Valitse Luotetut sivustot ja valitse sitten Oletustaso.
 5. Valitse Rajoitetut sivustot ja valitse sitten Oletustaso.
 6. Valitse Käytä.
 7. Valitse Tietosuoja-välilehdessä Oletus ja valitse sitten Käytä.

SSL (Secure Sockets Layer) -tilan ja automaattisen täydennyksen luettelon tyhjentäminen

 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Suojaus-välilehti.
 2. Valitse Sisältöön liittyvät asetukset -välilehti.
 3. Valitse Sertifikaatit-osassa Tyhjennä SSL-tila ja valitse sitten OK.
 4. Valitse Omat tiedot -alueella Automaattinen täydennys.
 5. Valitse Tyhjennä automaattisen täydennyksen luettelo -alueella Tyhjennä lomakkeet ja valitse sitten OK.
 6. Valitse Tyhjennä salasanat ja valitse sitten OK kolmesti.

Internet Explorerin SSL 2.0- ja SSL 3.0 -suojauksen käyttämisen varmistaminen

 1. Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.
 2. Valitse Suojaus-kohdassa Käytä SSL 2.0 -suojausta- ja Käytä SSL 3.0 -suojausta -valintaruudut (jos ne eivät jo ole valittuna) ja valitse sitten Käytä.
 3. Valitse Palauta oletukset.
 4. Valitse Käytä.
 5. Valitse OK.
Palaa alkuun

Kaikkien Windowsin tiedostonsuojauksella suojattujen tiedostojen tarkistaminen Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla

Voit tarkistaa kaikki Windowsin tiedostonsuojauksen suojaamat järjestelmätiedostot käyttämällä Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalua (Sfc.exe) ja /scannow-parametria, jolloin tiedostojen versiot tarkistetaan. Jos Sfc.exe-työkalu havaitsee, että jokin tiedosto on korvattu, työkalu noutaa tiedoston oikean version Dllcache-kansiosta tai Windows XP:n asennuksen lähdetiedostoista ja korvaa virheellisen tiedoston. Sfc.exe-työkalu myös tarkistaa välimuistikansion sisällön ja kopioi oikeat tiedostot kansioon tarvittaessa.

Sinun on oltava kirjautuneena järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit suorittaa Sfc.exe-työkalun. Voit suorittaa Sfc.exe-työkalun /scannow-parametrin kanssa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
 3. Kirjoita komentokehotteeseen sfc /scannow ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 4. Kirjoita exit ja paina sitten ENTER-näppäintä.
Saat lisätietoja Sfc.exe-työkalusta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

310747 Windows XP:n ja Windows Server 2003:n Järjestelmätiedostojen tarkistus -työkalun (Sfc.exe) kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun

Kolmannen osapuolen selainlaajennukset

Jotkin kolmannen osapuolen selainlaajennukset tai -lisäosat saattavat vaikuttaa tapaan, jolla Internet Explorer näyttää tietyt Web-sivut. Voit poistaa nämä laajennukset käytöstä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta Internet Explorer hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Internet-ominaisuudet.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 3. Poista Käytä kolmannen osapuolen selainlaajennuksia (vaatii uudelleenkäynnistyksen) -valintaruudun valinta.
 4. Valitse Käytä.
 5. Valitse OK.
 6. Käynnistä Internet Explorer ja yritä toistaa ongelma.
Jos ongelma ei ilmene, voit yrittää selvittää, mitkä kolmannen osapuolen selainlaajennukset saattavat aiheuttaa ongelman. Voit palata käyttämään alkuperäisiä asetuksiasi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, napsauta Internet Explorer hiiren kakkospainikkeella ja valitse Internet-ominaisuudet.
 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 3. Valitse Käytä kolmannen osapuolen selainlaajennuksia (vaatii uudelleenkäynnistyksen) -valintaruutu.
 4. Valitse Käytä.
 5. Valitse Ohjelmat-välilehti.
 6. Valitse Lisäosien hallinta.
 7. Valitse Internet Explorerin käyttämät lisäosat.
 8. Valitse kaikki valintaruudut ensimmäisen asennetun lisäosan valintaruutua lukuun ottamatta.
 9. Valitse Poista käytöstä.
 10. Valitse OK.
 11. Käynnistä Internet Explorer ja yritä toistaa ongelma.
Jos ongelma ei ilmene, valitse seuraava lisäosien luettelon valintaruutu ja yritä toistaa ongelma. Valitse kukin valintaruutu vuorollaan, kunnes selvität, mikä lisäosa aiheuttaa ongelman. Kun olet selvittänyt ongelman aiheuttavan lisäosan, kysy sen valmistajalta, onko lisäosaan päivitystä.

Palaa alkuun

Uuden käyttäjäprofiilin luominen

Tietyissä tilanteissa et välttämättä pysty etsimään Web-sivustoista, jos Windowsin käyttäjäprofiilisi on vioittunut. Voit suorittaa tämän ongelman vianmäärityksen kirjautumalla tietokoneeseen toisena käyttäjänä ja yrittämällä muodostaa yhteyden Web-sivustoon. Jos pystyt muodostamaan yhteyden 128-bittisellä SSL-suojauksella suojattuihin Web-sivustoihin kirjautuneena toisena käyttäjänä, käyttäjäprofiilisi saattaa olla vioittunut. Varmuuskopioi tässä tilanteessa profiilistasi haluamasi tiedot ja asetukset (esimerkiksi Omat tiedostot- ja Suosikit-kansiot) ja poista sitten vioittunut profiili.

Voit poistaa käyttäjäprofiilin seuraavasti:
 1. Kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sysdm.cpl.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse Käyttäjäprofiilit-kohdasta Asetukset.
 4. Napsauta Tässä tietokoneessa sijaitsevat profiilit -luettelossa poistettavaa käyttäjäprofiilia ja valitse sitten Poista.
 5. Valitse Kyllä, kun sinua kehotetaan vahvistamaan poisto.
 6. Valitse OK kahdesti.
 7. Kirjaudu ulos tietokoneesta ja kirjaudu sitten uudelleen sisään käyttäjänä. Windows XP luo silloin käyttäjälle uuden käyttäjäprofiilin.
Huomautus Voit myös halutessasi luoda uuden käyttäjän ja kopioida vanhan profiilin tiedot uuden käyttäjän profiiliin.
Saat lisätietoja profiilin tietojen kopioimisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

811151 Vioittuneen käyttäjäprofiilin tietojen kopioiminen uuteen profiiliin

Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 870700 – Viimeisin tarkistus: 18.5.2009 – Versio: 1

Palaute