Windows XP Service Pack 2:n Internet Explorer -lisäosien hallinta

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Microsoft Internet Explorer -lisäosan tilaa muutetaan ja miten lisäosa päivitetään Lisäosien hallinta -toiminnon avulla. Tässä artikkelissa on luettelo vianmääritysvihjeistä, joiden avulla voit korjata ongelmat, joita lisäosien kanssa mahdollisesti ilmenee. Artikkelissa on joitakin vianmääritysvihjeitä, joiden avulla voit korjata myös ongelmat, joita Lisäosien hallinta -toiminnon kanssa mahdollisesti ilmenee. Lisäksi artikkelissa kuvataan, miten lisäosia hallitaan rekisterin merkintöjen ja ryhmäkäytännön avulla. Järjestelmänvalvojat voivat antaa käyttäjien hallita tiettyjä lisäosia niin, että muiden lisäosien hallinnan voi suorittaa vain järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvojat voivat myös hallita kaikkia lisäosia. Nämä aiheet on käsitelty erityisissä seuraavia käytäntöasetuksia kuvaavissa osissa:
 • Kaikkien lisäosien estäminen, ellei niitä ole erityisesti sallittu Lisäosaluettelossa
 • Lisäosaluettelo

ESITTELY

Microsoft Internet Explorer -lisäosat ovat ohjelmisto-osia. Kun vierailet jossakin WWW-sivustossa, Internet Explorer -lisäosia saatetaan ladata automaattisesti, tai näyttöön voi tulla kehote lisäosan lataamisesta. Joitakin lisäosia varten saatat erityisesti vierailla jossakin WWW-sivustoissa hankkiaksesi uusimman Internet Explorer -lisäosan. Nämä osat saattavat olla kolmannen osapuolen ActiveX-komponentteja, jotka laajentavat selaimen toimintoja tai jotka tarjoavat erityisiä Internet Explorerin käyttöliittymäelementtejä. Voit hallita lisäosia Lisäosien hallinta -toiminnolla. Tässä artikkelissa kuvataan tämän ominaisuuden käyttäminen ja vianmääritys.

Varmista päivittämällä Lisäosien hallinta -toiminto, että Lisäosien hallinta -valintaikkunassa näkyy mahdollisimman monta lisäosaa. Voit päivittää Lisäosien hallinta -toiminnon käymällä seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Enemmän tietoa

Lisäosien hallinta -toiminnon käyttäminen

Voit muuttaa lisäosan tilaa tai päivittää lisäosan seuraavasti:
 1. Käynnistä Internet Explorer.
 2. Valitse Työkalut-valikosta Lisäosien hallinta.
 3. Valitse lisäosan nimi.
 4. Toimi jommallakummalla seuraavista tavoista:
  • Korvaa lisäosa sen uusimmalla versiolla valitsemalla Päivitä ActiveX. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä kaikille lisäosille.
  • Ota lisäosa käyttöön valitsemalla Ota käyttöön ja valitsemalla sitten OK.
  • Poista lisäosa käytöstä valitsemalla Poista käytöstä ja valitsemalla sitten OK.
Saatat joutua käynnistämään Internet Explorerin uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan lisäosan käyttöön ottamisen tai käytöstä poistamisen jälkeen.

Lisäosien vianmääritys

Yleensä luotettavista lähteistä peräisin olevien lisäosien käyttäminen on hyväksyttävää. Joskus lisäosat kuitenkin saavat Internet Explorerin sulkeutumaan odottamatta. Internet Explorer saattaa sulkeutua odottamatta, jos lisäosa on huonosti suunniteltu tai jos se luotiin Internet Explorerin aiempaa versiota varten. Kun Internet Explorer sulkeutuu odottamatta, sinua saatetaan kehottaa poistamaan lisäosa käytöstä. Jos Internet Explorer sulkeutuu odottamatta, kokeile seuraavien toimien suorittamista:
 • Yritä päivittää lisäosa.
 • Poista lisäosa käytöstä ja käy sitten samassa WWW-sivustossa. Varmista, että käytössäsi on WWW-sivuston lisäosa.
 • Jos WWW-sivuston käyttäminen edellyttää lisäosan ominaisuuksia tai jos lisäosan ominaisuudet parantavat selaamista, ota lisäosa käyttöön.
Kun lisäosan asentaminen estetään siksi, että sen julkaisija on estetty, Lisäosien hallinta tuo näyttöön estettyjen lisäosien lisäluokan. Kun vierailet estettyä lisäosaa käyttävässä WWW-sivustossa, tilariville tulee ilmoitus. Tämä ilmoitus saattaa ilmaista, että jotakin sisältöä ei voi näyttää sen vuoksi, että yksi tai usea tarvittava lisäosa on estetty. Ilmoitus saattaa myös ilmaista, että tarvittava lisäosa on poistettu käytöstä. Voit ottaa estetyn lisäosan käyttöön Lisäosien hallinta -valintaikkunassa tai tilarivin ilmoituksessa.

Saat lisätietoja estetyistä julkaisijoista seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorerissa Ohje ja valitse sitten Sisällys ja hakemisto.
 2. Valitse ohjeen valintaikkunassa Etsi-välilehti, kirjoita estetty julkaisija ja valitse sitten Näytä aiheet.
Lisäosien hallinta -toiminnon avulla voit suorittaa muiden kolmansien osapuolten osien usein aiheuttamien Internet Explorer -ongelmien vianmäärityksen. Lisää Lisäosien hallinta -toiminnon käyttäminen vianmääritystoimiisi.

Lisäosien hallinta -toiminnon vianmääritys

Jos Lisäosien hallinta -toimintoa käyttäessäsi ilmenee ongelma, kokeile seuraavia:
 • Kirjaudu tietokoneeseen eri käyttäjänä ja yritä suorittaa uudelleen se toimi, jossa ongelma ilmeni. Käytöstä poistettujen lisäosien asetukset tallennetaan käyttäjäkohtaisesti.
 • Tarkastele seuraavasta rekisterin aliavaimesta, mitkä lisäosat on estetty:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Jokaista estettyä tai käytöstä poistettua lisäosaa vastaa aliavain, jossa on estetyn lisäosan luokkatunnus (CLSID). Voit etsiä CLSID-tunnusta HKEY_CLASSES_ROOT-rekisteriavaimesta selvittääksesi lisäosan, jota kukin avain vastaa.

  Huomautus Rekisterin Settings-aliavainta ei luoda, ennen kuin vähintään yksi lisäosa on estetty tai poistettu käytöstä.

Lisäosien hallinta rekisterin merkintöjen ja ryhmäkäytännön avulla

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa

Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää ryhmäkäytännön avulla ne ohjausobjektit, jotka käyttäjät voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Voit muuttaa ryhmäkäytäntöasetuksia ryhmäkäytäntöobjektieditorin avulla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita gpedit.msc ja valitse sitten OK.
 2. Laajenna Tietokoneasetukset tai Käyttäjäasetukset, laajenna Hallintamallit, Windowsin osat, Internet Explorer ja Suojausominaisuudet. Valitse sitten Lisäosien hallinta.
Käytettävissä ovat seuraavat käytäntöasetukset:
 • Kaikkien lisäosien estäminen, ellei niitä ole erityisesti sallittu Lisäosaluettelossa
 • Lisäosaluettelo
 • Prosessien luettelo
 • Kaikki prosessit
Kaikkien lisäosien estäminen, ellei niitä ole erityisesti sallittu Lisäosaluettelossa
Voit määrittää kunkin asiakkaan hylkäämään kaikki lisäosat, joita Lisäosaluettelo-käytäntöasetuksessa ei ole, ottamalla käyttöön seuraavan käytäntöasetuksen:
Kaikkien lisäosien estäminen, ellei niitä ole erityisesti sallittu Lisäosaluettelossa
Tämä käytäntöasetus estää lisäosien asentamisen tai käyttämisen. Tämä rajoitus estää myös käyttäjää suorittamasta lisäosien käytäntöasetusten hallintaa erikseen. Jos et määritä tätä käytäntöasetusta, käyttäjät voivat hallita lisäosia, joita ei jo ole määritetty Lisäosaluettelossa.
Lisäosaluettelo
Voit määrittää yksittäisiä lisäosia käyttämällä CLSID-tunnusta Lisäosaluettelo-käytäntöasetuksessa. Käytäntöasetuksen Arvon nimi -osan on oltava lisäosan CLSID-tunnus. Tunnuksen on sisällettävä aaltosulkeet, joiden sisällä muu CLSID-tunnuksen osa on. Käytäntöasetuksen Arvo-osan on sisällettävä jokin seuraavista kolmesta mahdollisesta arvosta:
 • 0 - Lisäosa on poistettu käytöstä, eivätkä käyttäjät pysty suorittamaan lisäosan hallintaa käyttöliittymästä.
 • 1 - Lisäosa on otettu käyttöön, ja käyttäjät eivät pysty suorittamaan lisäosan hallintaa käyttöliittymästä.
 • 2 - Lisäosa on otettu käyttöön, ja käyttäjät pystyvät suorittamaan lisäosan hallinnan käyttöliittymästä.
Lisäosaluettelo-käytäntöasetuksessa oleva lisäosien luettelo on tallennettu johonkin seuraavista rekisterin aliavaimista:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Aliavain sisältää yksittäisten lisäosien CLSID-tunnukset merkkijonoina.

Lisäosien hallinnan käyttämisen poistaminen kokonaan käytöstä

Jos haluat, että lisäosien hallinta poistetaan käytöstä puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat ottaa lisäosien hallinnan käyttämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestaniJos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta tai linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata sitten ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.
Huomautuksia
 • Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
 • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.Haluan korjata ongelman itse

Jos haluat poistaa käytöstä kaikkien lisäosien Poista käytöstä- ja Ota käyttöön -vaihtoehdot, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Huomautus Tämä rekisterin aliavain on käytettävissä vain toimialueympäristössä, jossa järjestelmänvalvoja on poistanut lisäosien hallinnan käyttämisen käytöstä ryhmäkäytännön avulla.
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita NoExtensionManagement.
 5. Kaksoisnapsauta NoExtensionManagement-arvoa ja kirjoita sitten 1.

  Voit määrittää seuraavat arvot:
  • 0 - Käyttäjä voi ottaa lisäosat käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
  • 1 - Käyttäjä ei pysty muuttamaan minkään lisäosan tilaa.
 6. Valitse OK ja sulje sitten Rekisterieditori.
Jos haluat määrittää tämän rekisterin merkinnän ryhmäkäytännön osaksi, toimi seuraavasti:
 1. Laajenna ryhmäkäytäntöobjektieditorissa Tietokoneasetukset tai Käyttäjäasetukset.
 2. Laajenna Hallintamallit, Windowsin osat ja Internet Explorer. Kaksoisnapsauta sitten seuraavaa käytäntöasetusta:
  Älä salli lisäosien ottamista käyttöön tai poistamista käytöstä
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 883256 – Viimeisin tarkistus: 27.9.2011 – Versio: 1

Palaute