Bluetooth-laitteiden asentaminen ja määrittäminen Windows XP Service Pack 2:ssa

Yhteenveto

Jos haluat asentaa Bluetooth-laitteen, sinun tarvitsee vain liittää se. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sisältää monien Bluetooth-laitteiden ohjaimet. Jos Windows ei tunnista Bluetooth-laitetta, voit silti käyttää sitä Windowsin sisältämän yleisen ohjelmistotuen avulla, tai voit käyttää laiteen valmistajan tarjoamaa ohjainta. Voit lisätä Bluetooth-laitteen tietokoneeseen ohjatun Bluetooth-laitteen lisäämistoiminnon avulla. Jos haluat määrittää Bluetooth-yhteyden, käytä Ohjauspaneelin Bluetooth-laitteet-työkalua.

Voit muodostaa laitteiden välisen verkon Bluetooth-laitteiden välillä henkilökohtaisen lähiverkon (PAN) avulla. Kun käytät henkilökohtaista lähiverkkoa, tietokone ja muut Bluetooth-laitteet vaihtavat tietoja TCP/IP-protokollaa käyttävän verkon avulla. Jos käytössäsi on puhelinverkkoyhteyttä tukeva Bluetooth-laite, voit käyttää sitä modeemina. Voit käyttää Bluetooth-tulostinta langattomasti ohjatun tulostimen asennuksen avulla. Kun tietokoneissa tai laitteissa on toimiva Bluetooth-yhteys, voit siirtää tiedostoja sen avulla. Tässä artikkelissa on näiden tehtävien vaiheittaiset ohjeet.

ESITTELY

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Bluetooth-laite asennetaan ja määritetään Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) -käyttöjärjestelmässä.

Huomautus Jos asennat sellaisen Bluetooth-sovittimen, jota Windows XP SP2 ei tue, noudata Bluetooth-sovittimen valmistajan antamia suosituksia.

Jos asennat Bluetooth-sovittimen, joka on Microsoft Windows XP Service Pack 2:n (SP2) tuettujen sovitinten luettelossa, sinun tarvitsee vain liittää laite. Määrityksiä ei tarvita ennen yhteyden muodostamista.

Kun asennat Windows XP SP2:een tuetun Bluetooth-sovittimen, sovittimesta tulee aktiivinen seuraavien Microsoft-osien kanssa:
 • Microsoft Bluetooth -luettelointi
  Tämä osa luetteloi Bluetooth-laitteet ja -ominaisuudet.
 • Bluetooth-laite (henkilökohtainen lähiverkko)
  Tämä ohjain tukee laitteiden välisiä henkilökohtaisen lähiverkon yhteyksiä.
 • Bluetooth-laite (RFCOMM Protocol TDI (Transport Driver Interface) -liittymä)
  Tämä osa tukee puhelinverkkoyhteyksiä. Se tukee laitteiden välillä myös muuntyyppisiä yhteyksiä.
 • Bluetooth-tukipalvelu (BthServ)
  Tämä palvelu ylläpitää ja päivittää laitteiden paritietoja. Se suorittaa myös muita Bluetooth-ominaisuuksiin liittyviä toimia.
Nämä osat ovat Laitehallinnassa Bluetooth-sovittimen asentamisen jälkeen. Myös muita ohjaimia ja osia asennetaan.

Enemmän tietoa

Bluetooth-radiotuki

Jos liität tietokoneeseen sellaisen Bluetooth-sovittimen, jota Windows ei tunnista, Windows XP SP2 saattaa tarjota yleistä ohjelmistotukea. Jos yleisessä ohjelmistotuessa ilmenee ongelmia, voit asentaa Bluetooth-sovittimen mukana toimitetun kolmannen osapuolen ohjaimen.

Saat lisätietoja Windows XP SP2:n sisältämistä Bluetooth-radio-ohjaimista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

841803 Luettelo Windows XP Service Pack 2:n sisältämistä Bluetooth-radio-ohjaimista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Palaa alkuun

Määritykset ja laitteet

Voit määrittää Bluetooth-asetukset Ohjauspaneelin Bluetooth-laitteet-työkalun avulla. Bluetooth-laitteet-työkalun avulla voit tehdä seuraavaa:
 • lisätä tai poistaa laitteen
 • tarkastella laitteen ominaisuuksia
 • muuttaa Bluetooth-asetuksia
 • lisätä COM-portin.
Bluetooth-laitteet-työkalun Laitteet-välilehdessä näkyvät kaikki tietokoneessa määritettynä olevat laitteet. Laitteet-välilehdessä voit lisätä laitteen, poistaa laiteen tai tarkastella laitteen ominaisuuksia.

Palaa alkuun

Laitteen ominaisuudet

Kun tarkastelet Bluetooth-laitteen ominaisuuksia, näet seuraavat tiedot:
 • laitteen tyyppi
 • Bluetooth-sovittimen laiteosoite
 • viimeisimmän yhteyden päiväys ja kellonaika
 • tietoja siitä, käytetäänkö laitteen paritiedoissa salasanaa.
Voit myös muuttaa nimeä, jota Windows käyttää laitteesta. Tämä muutos vaikuttaa myös ohjatun Bluetooth-tiedonsiirron ja modeemin lisäämistoiminnon käyttämään nimeen.

Palvelut-välilehdessä on tietoja laitteen tukemista palveluista. Esimerkiksi kun Bluetooth-puhelin tai PDA (Personal Digital Assistant) -laite liitetään tietokoneeseen, tässä välilehdessä saattaa olla luettelo synkronoitavista COM-porteista. Tässä välilehdessä saattaa myös näkyä Internet-puhelinverkkoyhteyksiä. Voit myös valita palvelut, joita haluat käyttää.

Palaa alkuun

Asetukset

Bluetooth-laitteet-työkalun Asetukset-välilehdessä on asetuksia, joilla ohjataan, miten laitteet löytävät tietokoneen ja muodostavat siihen yhteyden. Tärkein asetus on Ota etsimistoiminto käyttöön. Tämän asetuksen avulla laitteiden sallitaan löytää tietokoneesi, jotta ne voivat muodostaa yhteyden.

Seuraavassa on muita tämän välilehden asetuksia:
 • Salli Bluetooth-laitteiden muodostaa yhteys tähän tietokoneeseen
  Tämä asetus määrittää, pystyvätkö laitteet muodostamaan yhteyden tietokoneeseen. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen.
 • Ilmoita, kun uusi Bluetooth-laite haluaa muodostaa yhteyden
  Tämä asetus määrittää, tuodaanko näyttöön ilmoituksia, kun laite yrittää muodostaa yhteyden tietokoneeseen. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, ilmoituksia ei tuoda näyttöön.
Muiden Asetukset-välilehden asetusten avulla voit ottaa Bluetooth-kuvakkeen käyttöön ilmoitusalueella tai poistaa sen käytöstä sekä palauttaa oletusasetukset.

Palaa alkuun
Etsiminen
Yleensä tietokone, jossa on Bluetooth-yhteys, löytää muita laitteita. Siksi sinun täytyy vain ottaa käyttöön Ota etsimistoiminto käyttöön -asetus, kun tietokoneesi toimii laitteena. Tämä asetus saattaa kannattaa ottaa käyttöön esimerkiksi silloin, kun tietokone on yhteydessä toiseen laitteeseen henkilökohtaisen lähiverkon (PAN) välityksellä. Kun tietokoneet on liitetty toisiinsa henkilökohtaisen lähiverkon avulla, toisessa tietokoneista on oltava etsimistoiminto käytössä.

Etsimistoiminto ei ole oletusarvon mukaan käytössä Windows XP SP2:ssa, koska löydettävissä oleva Bluetooth-laite saattaa olla vähemmän turvallinen kuin laite, jota ei voi löytää. Microsoft suosittelee, että et valitse Ota etsimistoiminto käyttöön -valintaruutua, ellet halua jonkin toisen Bluetooth-laitteen löytävän tietokonetta. Kun yhteys on muodostettu, ohjattu uuden laitteen lisääminen poistaa etsimistoiminnon käytöstä automaattisesti.

Palaa alkuun

COM-portin lisääminen

Voit lisätä saapuvan portin, joka vastaanottaa Bluetooth-laitteen yhteyden, tai voit lisätä lähtevän portin, joka muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen. Voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen COM-portin kautta seuraavasti:
 1. Määritä COM-porttiasetukset Laitehallinnan porttienmääritysasetusten avulla.

  Oikea tietonopeus ja muut asetukset on kerrottu yhteydessä käytettävän ohjelman ohjeissa.
 2. Määritä ohjelmassa COM-portin numeroksi se numero, joka on määritetty ohjatun Bluetooth-laitteen lisäämistoiminnon viimeisellä sivulla.

  Tämä portin numero näkyy myös Bluetooth-laitteet-työkalun COM-portit-välilehdessä.
COM-porttia käyttävät Bluetooth-laitteet edellyttävät erityisten ohjelmien asennuksen tietokoneeseen. Nämä ohjelmat toimitetaan yleensä laitteiden mukana. Voit myös hankkia nämä ohjelmat laitteiden valmistajilta. Voit määrittää ohjelman käyttämään COM-porttia noudattamalla ohjelman ohjeissa kuvattuja vaiheita.

Palaa alkuun

Laitteisto

Bluetooth-laitteet-työkalun Laitteisto-välilehdessä on luettelo tietokoneeseen asennetuista Bluetooth-laitteista. Tämä sama luettelo on Laitehallinnan Bluetooth-radiot-luokassa. Kun valitset luettelosta laitteen ja valitset Ominaisuudet, näet samat laitteen ominaisuudet kuin Laitehallinnassa.

Palaa alkuun

Laitteen lisääminen

Kun lisäät Bluetooth-laitteen tietokoneeseen, osoitetiedot välitetään. Joskus myös käyttöoikeusavaimet lähetetään laitteesta toiseen. Tätä prosessia kutsutaan kahden laitteen parin muodostamiseksi tai yhteyden muodostamiseksi. Kun lisäät laitteen, jonkin laitteista on oltava löydettävissä. Jotkin laitteet antavat sinun poistaa niiden löytämisen käytöstä ja ottaa sen käyttöön, mutta jotkin laitteet ovat kaiken aikaa löydettävissä. Esimerkiksi jotkin hiirilaitteet ovat aina löydettävissä.

Kun yhdistät kaksi tietokonetta Bluetooth-yhteyden avulla, laitteena lisätyssä tietokoneessa on oltava löytäminen käytössä. Voit ottaa löytämisen käyttöön Bluetooth-laitteet-työkalun Asetukset-välilehdessä.

Palaa alkuun

Tietokoneessa suoritettavat vaiheet

Voit lisätä laitteen tekemällä tietokoneessa seuraavat toimet:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita bthprops.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Bluetooth-asetukset-kohdassa Lisää.
 3. Valitse ohjatussa Bluetooth-laitteen lisäämistoiminnossa Laite on määritetty ja valmiina havaittavaksi -valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.

  Huomautus Et pysty valitsemaan Seuraava-vaihtoehtoa, ennen kuin valitset Laite on määritetty ja valmiina havaittavaksi -valintaruudun. Laitetta, jonka löytämistoiminto on poistettu käytöstä, ei voi havaita etsinnän aikana.

  Kun valitset Seuraava, tietokone etsii löydettäviä laitteita kantoalueelta. Kun etsintä on valmis, laitteet tulevat näkyviin ohjattuun toimintoon.
 4. Valitse lisättävä laite ja valitse sitten Seuraava.

  Kun olet valinnut lisättävän laitteen, voit kirjoittaa laitteen salasanan. Salasana on koodi, jota käytetään laitteen käytön hallintaan. Salasanan avulla voit parantaa yhteyden tietoturvaa. Lisäämäsi laite ei välttämättä kuitenkaan vaadi salasanaa.
Kun kirjoitat salasanan, tietokone yrittää muodostaa yhteyden laitteeseen ja tarkistaa, että salasana on oikea. Kun muodostat yhteyden toiseen tietokoneeseen, näyttöön tulee sanoma siitä, että tietokoneet yrittävät muodostaa yhteyttä.

Palaa alkuun

Laitteessa suoritettavat vaiheet

Kun olet tehnyt tarvittavat vaiheet tietokoneessa, kirjoita Bluetooth-laitteen salasana. Jos laite on toinen tietokone, kyseinen tietokone tuo näyttöön sanoman, joka ilmaisee, että pyydät yhteyden muodostamista. Toimi seuraavasti tietokoneessa, jonka lisäät Bluetooth-laitteena:
 1. Napsauta sanomaa, joka ilmaisee pyytäväsi yhteyden muodostamista.

  Ohjattu Bluetooth-laitteen lisäämistoiminto käynnistyy ja tuo näyttöön kentän salasanan kirjoittamista varten.
 2. Kirjoita salasana. Voit myös halutessasi määrittää, että sinulle luodaan salasana.
Kun salasana on tarkistettu, yhteyden muodostaminen on valmis. Tämän jälkeen laite näkyy tietokoneessasi. Jos laite on toinen tietokone, tietokoneen nimi näkyy ensimmäisessä tietokoneessa.

Ohjatun Bluetooth-laitteen lisäämistoiminnon viimeisellä sivulla voit ottaa laitteena lisäämäsi tietokoneen löytämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Oletusarvon mukaan löytäminen on poistettu käytöstä, jotta tietokonetta ei voi aina löytää.

Palaa alkuun

Laitteen lisäämisen jälkeen

Kun laite on lisätty, se näkyy Bluetooth-laitteet-työkalussa. Laitteen ominaisuuksissa voit tarkastella tarjottuja palveluita, muuttaa laitteen nimeä tai kerätä muita tietoja sekä muodostaa yhteyksiä.

Palaa alkuun

Henkilökohtaiseen lähiverkkoon liittyminen

Henkilökohtaisen lähiverkon (PAN) käyttäminen tarjoaa Bluetooth-laitteiden välisen verkon. Kaikkien henkilökohtaiseen verkkoon liitettyjen laitteiden on tuettava sitä. Voit liittyä henkilökohtaiseen lähiverkkoon jollakin seuraavista tavoista:
 • Valitse tehtäväpalkin Bluetooth-kuvakkeen valikosta Liity henkilökohtaiseen lähiverkkoon (PAN).
 • Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-työkalussa Bluetooth-verkkoyhteys-kuvaketta.
 • Valitse Verkkoyhteydet-työkalun Verkkotehtävät-ruudussa Näytä Bluetooth-verkkolaitteet.
Kaikkien näiden tapojen suorittaminen avaa Bluetooth-laitteet (henkilökohtainen lähiverkko) -valintaikkunan. Tässä valintaikkunassa on luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Voit myös lisätä tai poistaa laitteita tässä luettelossa käyttämällä valintaikkunan alaosassa olevia vaihtoehtoja.

Voit muodostaa yhteyden napsauttamalla sitä laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitsemalla sitten Yhdistä. Kun yhteys on muodostettu, TCP/IP-protokollan avulla muodostettu verkko on käytettävissä tietokoneen ja toisen laitteen välillä. (Jos napsautat laitetta, johon olet jo muodostanut yhteyden, Yhdistä-painike muuttuu Katkaise yhteys -painikkeeksi.)

Huomautus Kun molemmat henkilökohtaisessa lähiverkossa yhteydessä olevat laitteet ovat Windows XP -tietokoneita, yhteys on Point-to-Point-yhteys, etkä voi käyttää toista tietokonetta lähiverkon tai Internetin reitittimenä. Jotta voisit tehdä tämän, tarvitset verkon käyttöpisteen (NAP).

Windows määrittää tietokoneiden välisen verkon tietokoneiden osoitteet APIPA-määrityksen (Automatic Private IP Addressing) avulla. Kun APIPA-määritystä käytetään, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokollaa ei tarvita. Voit tarkastella APIPA-osoitetta kirjoittamalla komentokehotteeseen ipconfig ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Näyttöön tulee seuraavankaltainen tuloste:

Ethernet-sovitin Bluetooth-verkkoyhteys:
Yhteyskohtainen DNS-liite . :
Automaattisen määrityksen IP-os. . . : 169.254.143.66
Aliverkon peite . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Oletusyhdyskäytävä . . . . . . . . . :
Tila-valintaikkunan Yleiset-välilehdessä on yhteyden nopeuden ja pakettien siirtämistiedot. Tuki-välilehti on sama kuin muilla verkkoyhteyksillä. Tuki-välilehdessä voit tarkastella IP-osoitetietoja, saada tietoja yhteydestä tai korjata yhteyden.

Palaa alkuun

Modeemin lisääminen

Windows XP SP2:ssa voit lisätä Bluetooth-laitteen, joka tukee puhelinverkkoyhteyttä modeemina. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita telephon.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Modeemit-välilehdessä Lisää.

  Näyttöön tulee Valitse Bluetooth-laite -valintaikkuna.
 3. Valitse modeemina käytettävä Bluetooth-laite.
Jos määrität Windowsin tunnistamaan modeemit, kun Bluetooth-sovitin on yhdistettynä, Windows avaa Valitse Bluetooth-laite -valintaikkunan, kun se havaitsee Bluetooth-laitteen, joka tukee puhelinverkkoyhteyttä.

Kun olet valinnut laitteen, voit määrittää sen Puhelin- ja modeemiasetukset -työkalun avulla. Jos haluat muodostaa Internet-yhteyden, voit luoda uuden yhteyden Verkkoyhteydet-kansioon.

Palaa alkuun

Huomautuksia modeemituesta

 • Windows XP luo matkapuhelimen ja tietokoneen väliselle yhteydelle salasanan automaattisesti. Voit käyttää tätä salasanaa tai määrittää haluamasi salasanan. Salasanoissa voi olla enintään 16 merkkiä. Salasana on kirjoitettava 30 sekunnin aikana, tai muutoin todennus ei välttämättä onnistu.
 • Joissakin matkapuhelimissa on salasana jo valmiiksi. Jos puhelimessa on salasana, kirjoita salasana ohjatussa Bluetooth-yhteyden muodostamistoiminnossa.
 • Bluetooth ei ole turvallinen langaton tekniikka. Muut kantoalueella olevat laitteet tai tietokoneet saattavat pystyä näkemään tietosi.
 • Jos matkapuhelimesi ei tue puhelinverkkoyhteyksiä, et pysty asentamaan puhelinta ohjatulla laitteen lisäämisellä. Jos haluat asentaa puhelimen, käytä Bluetooth-laitteet-työkalua.
 • Kun matkapuhelin on yhdistetty modeemina, se näkyy modeemina Laitehallinnassa.
Palaa alkuun

Tulostimen lisääminen

Windows XP SP2 tukee Bluetooth-tulostimia. Voit käyttää tulostimen ominaisuuksia ohjatun tulostimen asennuksen avulla. Voit käynnistää ohjatun tulostimen asennuksen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Tulostimet ja faksit ja valitsemalla sitten Lisää tulostin.

Kun valitset ohjatussa tulostimen asennuksessa Bluetooth-tulostin, tietokone etsii Bluetooth-tulostimia. Kun tietokone löytää tulostimen, voit valita sen asennettavaksi. Jos haluat asentaa tulostimen, sinun on asennettava tulostimen ohjaimet samalla tavalla kuin asennat minkä tahansa tulostimen ohjaimet.

Kun tulostin on asennettu, tulostinportti näkyy Bluetooth-näennäistulostinporttina tulostimen Ominaisuudet-valintaikkunan Portit-välilehdessä.

Palaa alkuun

Tiedoston siirtäminen

Voit siirtää tietokoneen ja toisen Bluetooth-laitteen välillä yhden tiedoston kerrallaan ohjatun Bluetooth-tiedonsiirron avulla. Voit esimerkiksi siirtää tiedostoja tietokoneen ja matkapuhelimen tai PDA-laitteen välillä. Voit myös siirtää tiedostoja kahden Bluetooth-yhteyttä käyttävän tietokoneen välillä.

Palaa alkuun

Tiedoston lähettäminen

Voit lähettää tiedoston toiseen tietokoneeseen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun %windir%\system32\fsquirt.exe ja valitse sitten OK.
 2. Valitse ohjatun Bluetooth-tiedonsiirron Haluatko lähettää tai vastaanottaa tiedoston? -sivulla Lähetä tiedosto ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Valitse, mihin haluat lähettää tiedoston -sivulla Selaa, napsauta tietokonetta tai laitetta, johon haluat lähettää tiedoston, ja valitse sitten Seuraava.

  HuomautusKäytä salasanaa -vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun yhteys toiseen laitteeseen käyttää jo salasanaa.
 4. Valitse Valitse lähetettävä tiedosto -sivulla Selaa ja valitse lähetettävä tiedosto.

  Huomautus Voit lähettää vain yhden tiedoston kerrallaan. Älä valitse Seuraava-vaihtoehtoa, ennen kuin ole määrittänyt vastaanottavan laitteen vastaanottamaan tiedoston. Jos vastaanottava laite ei ole valmiina vastaanottamaan tiedostoa, tiedonsiirto ei onnistu.
 5. Kun vastaanottava tietokone tai laite on valmiina vastaanottamaan tiedoston, valitse Seuraava.
Palaa alkuun

Tiedoston vastaanottaminen

Voit vastaanottaa tiedoston toisesta tietokoneesta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun %windir%\system32\fsquirt.exe ja valitse sitten OK.
 2. Valitse ohjatussa Bluetooth-tiedonsiirrossa Vastaanota tiedosto ja valitse sitten Seuraava.

  Näyttöön tulee "Windows vastaanottaa tiedostoa" -sanoma.
 3. Aloita tiedonsiirto valitsemalla lähettävässä tietokoneessa Seuraava.

  Huomautus Tiedonsiirron aikana lähettävän tietokoneen näytölle tulee edistymispalkki. Kun siirrät tiedoston Windows XP -tietokoneeseen, edistymispalkki tulee näkyviin myös ohjatussa Bluetooth-tiedonsiirrossa.
 4. Kirjoita Tallenna vastaanotettu tiedosto -sivun Tiedostonimi-ruutuun tiedostonimi, valitse Selaa ja valitse sijainti, johon tiedosto tallennetaan, ja valitse sitten Seuraava.
Palaa alkuun
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 883259 – Viimeisin tarkistus: 10.6.2013 – Versio: 1

Palaute