Useiden GDI+-tietoturvapäivitysten hiljainen asentaminen komentojonotiedoston luomisen ja suorittamisen avulla

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan komentojonotiedoston käyttäminen Microsoft Office -ohjelmien useiden GDI+-tietoturvapäivitysten hiljaiseen asentamiseen niin, että uudelleenkäynnistyksiä tarvitaan mahdollisimman vähän.

ESITTELY

Järjestelmänvalvojat saattavat haluta asentaa kaikki vaaditut GDI+-tietoturvapäivitykset yhtenä komentojonoprosessina. Koska jotkin Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1:n (SP1), Microsoft Windows XP:n, Microsoft Office XP:n, Microsoft Visio 2002:n, Microsoft Office 2003:n ja muiden Microsoft-tuotteiden GDI+-tietoturvapäivitykset on suunniteltu ja paketoitu niin, että niillä on eri asennusominaisuudet, voit asentaa useita päivityksiä tehokkaasti samanaikaisesti luomalla ja käyttämällä komentojonotiedostoa.

Tässä artikkelissa on kaksi komentojonotiedostomallia, joita on helppo muokata niin, että ne sisältävät oikeat polkutiedot ja että useita tietoturvapäivityksiä voidaan asentaa ilman käyttäjän toimia ja uudelleenkäynnistystä. Tässä artikkelissa olevat komentojonotiedostomallit ovat vain esimerkkejä. Komentojonotiedostomalleja ei ole tarkoitettu esimerkeiksi jokaisesta mahdollisesta GDI+-tietoturvapäivitysten yhdistelmästä, jonka järjestelmänvalvoja voi haluta asentaa yhtenä komentojonoprosessina. Kukin yritysympäristö vaatii omat erityiset komentojonotiedostonsa eri työpöytätietokonekokoonpanoihin asennettujen Microsoft-tuotteiden päivittämiseen. Tässä artikkelissa olevat ohjelmistokokoonpanot kattavat joitakin uusia ja vanhoja tuotteita, joita saattaa olla nykyään asennettuna yritysympäristöihin.

Huomautus Komentojonotiedosto 1 on suunniteltu Internet Explorer 6.0 SP1:n päivittämiseen tietokoneissa, joiden käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 2000.

Tärkeää Tämän artikkelin tiedot on tarkoitettu tietotekniikan ammattilaisille, jotka osaavat luoda ja käyttää komentojonotiedostoja. Vaikka tämän artikkelin tiedot ovat oikeat ja kertovat tietotekniikan ammattilaisille yhden tavan asentaa useita GDI+-tietoturvapäivityksiä, kuvattu tapa ei ole suositeltava tapa asentaa useita GDI+-tietoturvapäivityksiä. Microsoft suosittelee, että käytät MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool -työkalua tietokoneiden tarkistamiseen MS04-028-tietoturvapäivitysten suhteen ja mahdollisesti puuttuvien päivitysten asentamiseen lähiverkon jaetusta resurssista.

Saat lisätietoja MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool -työkalusta napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

886988 MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool -työkalun hankkiminen ja käyttäminen ympäristöissä, joissa Systems Management Server ei ole käytössä

885920 MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool -työkalun hankkiminen ja käyttäminen ympäristöissä, joissa on käytössä Systems Management Server 2003 ja Systems Management Server 2.0

Enemmän tietoa

Luo komentojonotiedosto 1 tai 2 seuraavasti:
 1. Lataa tietokoneeseen asennettujen Microsoft-tuotteiden vaatimat päivitykset.
 2. Pura kunkin automaattisen käynnistyksen OHotfix-apuohjelmaa käyttävän päivityksen .msp-tiedostot.
 3. Luo C:\-osioon uusi kansio nimeltä GDIPlus.
 4. Kopioi kaikki vaaditut tiedostot, mukaan lukien kaikki .msp-päivitystiedostot, vaiheessa 3 luomaasi GDIPlus-kansioon.


  Huomautus Komentojonotiedosto 1:n vaaditut tiedostot on lueteltu "Komentojonotiedostomallin 1 (GDIPlusWin2k.bat) tiedostot" -osassa, ja komentojonotiedosto 2:n vaaditut tiedostot on lueteltu "Komentojonotiedostomallin 2 (GDIPlusWinXP.bat) tiedostot" -osassa.
 5. Varmista, että kopioit seuraavat kolme automaattisen käynnistyksen OHotfix-apuohjelman käyttämää tiedostoa GDIPlus-kansioon:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Muokkaa OHotfix.ini-tiedostoa manuaalisesti niin, että selväkieliset lokimerkinnät ja hiljainen asennus ovat käytössä. Tarkastele myöhemmin tässä artikkelissa olevassa komentojonotiedoston tekstissä olevia OHotfix.ini-asetuksia.

  Huomautus OHotfix-lokitiedostot tallennetaan seuraavaan sijaintiin:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Luo komentojonotiedosto 1 tai 2 kopioimalla ja liittämällä sopivat näiden vaiheiden jälkeen olevat komentosarjasisällöt.
 8. Varmista, että kaikkien asennettujen Microsoft-tuotteiden vähimmäisvaatimukset täyttyvät.
 9. Suorita komentojonotiedosto komentoriviltä tai System Management Software (SMS) -ohjelmiston avulla.
 10. Vahvista tämän artikkelin lisätietolähteistä kertovassa kohdassa lueteltujen Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleiden avulla, että kaikki Gdiplus.dll- ja Mso.dll-päivitykset on asennettu oikein.
Huomautuksia
 • Saat lisätietoja GDI+-päivityksen asentamisesta tietokoneeseen, jossa on käytössä Microsoft Visio 2002 Service Release 1, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

  831932 Visio 2002 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus

 • Saat lisätietoja GDI+-päivityksen asentamisesta tietokoneeseen, jossa on käytössä Microsoft Project 2002:n alkuperäinen julkaisuversio, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:

  831931 Microsoft Project 2002 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus

Artikkelit 831932 ja 831931 sisältävät vaiheita, joissa kuvataan OHotfix.ini-tiedoston manuaalinen muokkaaminen ja GDI+-päivityksen asentaminen tuotteiden käsiteltyihin versioihin.

Komentojonotiedostomallin 1 (GDIPlusWin2k.bat) tiedostot

Seuraava komentojonotiedostomalli (GDIPlusWin2k.bat) on tarkoitettu tietokoneille, joiden käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) tai Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Huomautus Tässä mallissa oletetaan, että seuraavat Microsoftin tuotteet on asennettu.

Seuraavat Microsoft Office XP:n, Microsoft Projectin ja Microsoft Vision Service Pack -paketit on asennettava GDIPlus-tietoturvapäivityksen onnistuneen asennuksen vähimmäisvaatimuksena. Huomaa, että Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) ja Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) sisältävät GDIPlus-päivitykset.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Seuraavassa ovat GDIPlusWin2k.bat-tiedoston vähimmäisvaatimukset:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 tai Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 tai uudempi
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Seuraavat tiedostot tarvitaan edellä olleessa vaiheessa 4. Kopioi seuraavat tiedostot GDIPlus-kansioon:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.mspfile
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.mspfile
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Komentojonotiedoston 1 teksti

GDIPlusWin2k.bat

Kopioi seuraava komentosarja GDIPlusWin2k.bat-tiedostoon:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe Exit  REM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented) REM /r:n (never restart the local computer) REM See 833989 for a complete listing of available switches REM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing. REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1. REM See KB article 833989 for more information about this security update. REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe.  REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging. REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and ; the Windows Installer. REM OHotfix.ini settings for quiet install ; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied ; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is ; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n. ; 1 = Display the success dialog box. ; 0 = Do not display the success dialog box. ; Rem ShowSuccessDialog=0 ; v = Log all ohotfix.exe actions/messages. ; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages. ; REM OHotfixLogLevel=v ; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+). ; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages, ;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v ; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows ; Installer service. ; n = Display ohotfix.exe messages. ; q = Do not display ohotfix.exe messages. ; REM OHotfixUILevel=q ; n = Display the basic Windows Installer user interface. ; q = Do not display any Windows Installer user interface. ; REM MsiUILevel=q 

Komentojonotiedostomallin 2 (GDIPlusWinXP.bat) tiedostot

Seuraava komentojonotiedostomalli (GDIPlusWinXP.bat) on tarkoitettu tietokoneille, joiden käyttöjärjestelmä on Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Huomautus Tässä mallissa oletetaan, että seuraavat Microsoftin tuotteet on asennettu.

Seuraavat Office XP:n, Projectin ja Vision Service Pack -paketit on asennettava GDIPlus-tietoturvapäivityksen onnistuneen asennuksen vähimmäisvaatimuksena. Huomaa, että Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 ja Microsoft Office Visio 2003 SP1 sisältävät GDIPlus-päivitykset.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Seuraavat tiedostot tarvitaan edellä olleessa vaiheessa 4. Kopioi seuraavat tiedostot GDIPlus-kansioon:
 • Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Komentojonotiedoston 2 teksti

GDIPlusWinXP.bat

Kopioi seuraava komentosarja GDIPlusWinXP.bat-tiedostoon:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart
Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe
Exit

REM The comments below are provided for general information only.
REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1
REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.

REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe.

REM OHotfix.ini settings for quiet install
; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied
; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is
; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.
; 1 = Display the success dialog box.
; 0 = Do not display the success dialog box.
;
REM ShowSuccessDialog=0

REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.
REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and
; the Windows Installer.
; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.
; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.
;
REM OHotfixLogLevel=v

; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).
; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,
; nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).
;
REM MsiLogLevel=v

; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows
; Installer service.
; n = Display ohotfix.exe messages.
; q = Do not display ohotfix.exe messages.
;
REM OHotfixUILevel=q

; n = Display the basic Windows Installer user interface.
; q = Do not display any Windows Installer user interface.
;
REM MsiUILevel=q

Suositukset

Seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa on lisätietoja kunkin Microsoft-tuotteen vähimmäisvaatimuksista, päivitetyistä tiedostoversioista ja komentorivivalitsimista. Päivitettyjä tiedostoja ovat Gdiplus.dll (versio 5.x), Gdiplus.dll (versio 6.x), Mso.dll, Sxs.dll ja Wsxs.dll.

Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional ja Internet Explorer 6.0 SP1:

833989 Puskurin ylivuoto JPEG-käsittelyssä (GDI+) saattaa sallia koodin suorittamisen Internet Explorer SP1:ssä

Microsoft Project 2002:
831931 Project 2002 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus


Microsoft Office Project 2003:
838344 Project 2003 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus


Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server ja Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Puskurin ylivuoto JPEG-käsittelyssä (GDI+) saattaa sallia koodin suorittamisen


Microsoft Office XP:
832332 Office XP -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus


Microsoft Office 2003:
838905 Office 2003 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus


Microsoft Visio 2002:
831932 Visio 2002 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus


Microsoft Office Visio 2003:
838345 Visio 2003 -tietoturvapäivityksen 14.9.2004 kuvaus

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 885885 – Viimeisin tarkistus: 8.10.2008 – Versio: 1

Palaute