Näyttöön tulee Explorer.EXE - Aloituskohtaa ei löydy - Proseduurin aloituskohtaa SHCreateThreadRef ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta Shlwapi.dll -virhesanoma tietoturvapäivityksen MS04-038 as...

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietoturvapäivityksen MS04-038 asentamisen jälkeen virhesanoman näyttöön tuova tietokone palautetaan toimintakuntoon.

Oire

Kun asennat tietoturvapäivityksen MS04-038 Microsoft Windows XP -tietokoneeseen, näyttöön tulee seuraava virhesanoma tietokoneen käynnistymisen jälkeen:
Explorer.EXE - Aloituskohtaa ei löydy - Proseduurin aloituskohtaa SHCreateThreadRef ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta Shlwapi.dll

Syy

Tämä virhe ilmenee, kun MS04-038 on asennettu tietokoneeseen, jonka Windows XP Service Pack 2 (SP2) -asennus ei ole onnistunut. Yleensä Windows XP SP2 -asennuksen epäonnistuessa tapahtuu tietokoneen automaattinen palauttaminen tilaan, jossa se oli ennen Windows XP SP2:n asentamisen yrittämistä. Jos automaattista palauttamista ei tehdä, Service Pack -paketin palautusprosessi poistaa Windows XP SP2:n asennuksen osittain, kun tietokone on käynnistetty uudelleen. (Automaattista palauttamista ei välttämättä tehdä esimerkiksi silloin, kun Windows XP SP2:n aikana tapahtuu sähkökatkos.) Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen, näyttöön tulee sanoma, jossa sinua kehotetaan poistamaan epäonnistuneen asennuksen jäänteet Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla.

Jos et toimi tämän suosituksen mukaisesti ja poista epäonnistuneen asennuksen jäänteitä Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla, tietokoneessa on ennen Windows XP SP2:n asennusta olleet tiedostot, mutta sen rekisteri sisältää Windows XP SP2:n tietoja.

Jos tietokoneessa on ennen Windows XP SP2:n asennusta olleet tiedostot ja rekisterissä Windows XP SP2:n tietoja, Windows Update tai Automaattiset päivitykset -toiminto tarjoaa tietoturvapäivityksen MS04-038 Windows XP SP2 -version.

Ratkaisu

Voit palauttaa tietokoneen asennusta edeltäneeseen tilaan seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone ja kirjaudu siihen normaalisti.


  Huomautus Jos tietokone ei käynnisty oikein, käynnistä se vikasietotilassa.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  315222 Windows XP:n vikasietotilan käynnistysasetusten kuvaus

 2. Kun virhesanoma tulee näyttöön, avaa Tehtävienhallinta painamalla CTRL+VAIHTO+ESC. Voit turvallisesti ohittaa kaikki muut näyttöön mahdollisesti tulevat virhesanomat.
 3. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi tehtävä (Suorita...).
 4. Kirjoita Avaa-ruutuun control appwiz.cpl ja valitse sitten OK. Voit turvallisesti ohittaa kaikki muut näyttöön mahdollisesti tulevat virhesanomat.

  Huomautus Jos Lisää tai poista sovellus -työkalu (Appwiz.cpl) ei avaudu, poista Internet Explorer -korjaustiedosto kirjoittamalla seuraava rivi Uusi tehtävä (Suorita...) -ruutuun ja siirry sitten vaiheeseen 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. Valitse Lisää tai poista sovellus -ikkunassa Windows XP Hotfix – KB834707, valitse Poista ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
 6. Kun Valmis-painike on käytettävissä, valitse Valmis ja anna sitten tietokoneen käynnistyä uudelleen, vaikka vaikuttaisi siltä, ettei poistamisprosessi ole valmis. Voit turvallisesti ohittaa kaikki mahdolliset sanomat tämän prosessin aikana asennettavista muista ohjelmista tai korjaustiedostoista.

  Varoitus Vaikka tietokone saattaa käynnistyä onnistuneesti niin, että virhesanomia ei tule näyttöön, tietokone on edelleen epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa. Sinun on suoritettava jäljellä olevat vaiheet ja asennettava Windows XP SP2 uudelleen.
 7. Kun tietokone käynnistyy uudelleen, napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli.
 8. Valitse Lisää tai poista sovellus -ikkunassa Windows XP Service Pack 2, valitse Poista ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Jos näyttöön tulee sanoma ohjelmistosta, jonka olet saattanut asentaa Windows XP SP2:n asentamisen jälkeen, kirjoita ohjelmien nimet muistiin. Saatat joutua asentamaan nämä tuotteet uudelleen Windows XP SP2:n uudelleenasentamisen jälkeen.

  Huomautus Jos et pysty käyttämään Lisää tai poista sovellus -työkalua, käytä Tehtävienhallintaa vaiheiden 1 - 3 kuvauksen mukaisesti. Poista Windows XP Service Pack 2 kirjoittamalla Uusi tehtävä (Suorita...) -ruutuun seuraava komento:
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, käy Windows Update -Web-sivustossa. Asenna Windows XP SP2 uudelleen.

  Jos haluat tietoja Windows XP SP2:n asentamisesta ja vaiheista, joiden avulla voit varmistaa, että Windows XP asennetaan onnistuneesti, käy seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
 10. Kun Windows XP SP2 on asennettu onnistuneesti, käy Windows Update -Web-sivustossa ja asenna tarjotut tärkeät päivitykset.
Jos näiden toimien suorittaminen ei toimi, voit suorittaa uudelleenasentamisen sen nykyiseen sijaintiin.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
315341 Windows XP:n asennuksen päivittäminen sen nykyiseen sijaintiin (uudelleenasentaminen)

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Enemmän tietoa

Kysymys 1: En usko, että tietokoneeni on "epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa". Miten voin varmistaa tämän?

Vastaus 1: Kun olet poistanut onnistuneesti korjaustiedoston Windows XP Hotfix – KB834707, selvitä jollakin seuraavista tavoista, onko tietokoneesi epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa.

Tapa 1

 1. Tarkista Lisää tai poista sovellus -työkalussa, onko luettelossa Windows XP Service Pack 2:n (SP2) merkintää. Jos Windows XP Service Pack 2:n merkintä on luettelossa. siirry vaiheeseen 2. Jos Windows XP Service Pack 2:n merkintää ei ole, Windows XP Service Pack 2 ei ole asennettuna.
 2. Selvitä %Windir%\System32-kansiossa olevan Lsass.exe-tiedoston versio. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Etsi ja valitse sitten Kaikki tiedostot ja kansiot.
  2. Kirjoita Tiedostonimi tai nimen osa -ruutuun %windir%\system32\lsass.exe ja valitse sitten Etsi.
  3. Napsauta Lsass.exe-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Versio-välilehti.


   Huomautus Lsass.exe-tiedosto saattaa näkyä ilman tiedostotunnistetta muodossa Lsass.
Jos Lsass.exe-tiedoston versionumero on aiempi kuin 5.1.2600.2096 ja Windows Service Pack 2 näkyy Lisää tai poista sovellus -työkalussa, tietokoneesi on epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa.

Tapa 2

Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita winver ja valitse sitten OK.

Jos versio näkyy muodossa "Versio 5.1 (koontiversio 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2)" tai versio on uudempi, tietokoneessa on Windows XP SP2:n oikea asennus. Jos versionumero alkaa luvulla 01, 02 tai 03, tietokone on epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa. Lisäksi, jos tekstin "xpsp2" jälkeen on luku, joka on pienempi kuin 040803, kuten "koontiversio 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2", tietokone on epätäydellisessä Windows XP SP2 -tilassa.

Suositukset

Saat lisätietoja Windows XP SP2:sta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322389 Uusimman Windows XP Service Packin hankkiminen

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 888162 – Viimeisin tarkistus: 25.9.2013 – Versio: 1

Palaute