Yhteensopivan tulostinohjaimen löytäminen tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmä on Windowsin 64-bittinen versio


ESITTELY


Tässä artikkelissa kuvataan, miten löydetään yhteensopiva tulostinohjain tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmä on Microsoft Windowsin 64-bittinen versio. Artikkelin tiedoista saattaa olla hyötyä, jos et pysty hankkimaan WHQL-allekirjoitettua tulostinohjainta tulostimen valmistajalta tai Microsoft Windows Update -Web-sivustosta. Tässä artikkelissa kerrotaan myös, mitä voit tehdä, jos tarvitset tulostinohjaimen tulostimelle, jota Windowsin 64-bittistä versiota käyttävä tietokoneesi ei tue.

Huomautus Jotta voit tulostaa tietokoneesta, jossa on Windowsin 64-bittinen versio, tarvitset 64-bittisen tulostinohjaimen. Et pysty käyttämään 32-bittistä tulostinohjainta tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä Windowsin 64-bittinen versio.

Enemmän tietoa


Yhteensopivan tulostinohjaimen löytäminen tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmä on Windowsin 64-bittinen versio

Voit löytää yhteensopivan tulostinohjaimen tietokoneelle, jonka käyttöjärjestelmä on Windowsin 64-bittinen versio, käyttämällä seuraavia tapoja seuraavassa järjestyksessä.

Tapa 1: Etsi 64-bittiseen Windows-käyttöjärjestelmään sisältyvää tuettua ohjainta

Etsi 64-bittiseen Windows-käyttöjärjestelmään sisältyvää tuettua ohjainta. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta 64-bittistä Windows-käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 2. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta.
 3. Valitse Seuraava ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Tapa 2: Etsi WHQL-allekirjoitettua ohjainta Microsoft Windows Update -Web-sivustosta

Etsi WHQL (Windows Hardware Quality Labs) -allekirjoitettua ohjainta Microsoft Windows Update -Web-sivustosta. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Windows Update ja noudattamalla sitten Windows Update -Web-sivuston ohjeita.

Tapa 3: Etsi WHQL-allekirjoitettua ohjainta tulostimen valmistajan Web-sivustosta

Tietoja WHQL-allekirjoitetun ohjaimen etsimisestä tulostimen valmistajan Web-sivustosta saat ottamalla yhteyttä tulostimen valmistajaan.

Tapa 4: Etsi ohjainta, joka ei ole WHQL-allekirjoitettu

Tärkeää Microsoft ei suosittele tulostinohjaimia, jotka eivät ole WHQL-allekirjoitettuja, koska Microsoftilla ei ole näiden tulostinohjainten laadusta kertovien yhteensopivuustestien tuloksia.

Ohjaimia, jotka eivät ole WHQL-allekirjoitettuja, kutsutaan myös allekirjoittamattomiksi ohjaimiksi. WHQL-allekirjoiteittuja ohjaimia kutsutaan myös allekirjoitetuiksi ohjaimiksi. Etsi WHQL-allekirjoitettua ohjainta tulostimellesi seuraavista sijainneista:
 • tulostimen valmistajan Web-sivusto
 • tulostimen valmistajan Web-sivuston ohjainten beetaversiot
 • tietokonelaitteiston Web-sivustot.

Yhteensopivan tulostinohjaimen valitseminen, jos tulostimesi tulostinohjainta ei löydy

Tulostimen emulointityyppi ja tulostimen fyysiset ominaisuudet ovat tärkeitä ominaisuuksia tulostimen ohjaimen valitsemisessa. Tulostimen fyysisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kaksipuolisen tulostamisen tila ja paperikasettien määrä. Tulostinemulointi on näistä kahdesta tulostinominaisuudesta tärkeämpi.

Tulostinemulointi

Tulostinemulointi kuvaa koodauslajin, jota Windows käyttää sivun tietojen lähettämiseen tulostimeen. Tulostinemulointia kutsutaan joskus tulostuskieliksi. Windowsin 64-bittistä versiota käyttävän tietokoneen on lähetettävä sivun tiedot kielellä tai emuloinnilla, jota tulostin ymmärtää. Jos Windowsin 64-bittistä versiota käyttävä tietokone ei käytä oikeaa emulointia, tulostustöistä tulee lukukelvottomia.


Yleisiä tulostinkieliä tai -emulointeja on muutama. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä tulostinkielistä tai -emuloinneista:
 • PostScript-versiot: PostScript Level 1, PostScript Level 2 ja PostScript Level 3.
 • PCL - PCL = Page Control Language. PCL 5 - versiot ovat PCL5c (c = color eli väri), PCL5e (e = enhanced eli parannettu) ja PCL 6,jota kutsutaan myös nimellä PCL XL, ja PCL 4, jota käyttävät vain jotkin vanhemmat lasertulostinlaitteet.
 • KPDL – Kyocera-lasertulostimen käyttämä, samanlainen kuin PostScript 2.
 • RPDL – Ricoh-tulostinten käyttämä.
 • HP/GL ja HP/GL2 – joidenkin piirtureiden käyttämä.
 • CaPSL – joidenkin vanhempien Canon Laser -laitteiden käyttämä.
 • Canon Extended Mode – vanhempien Canon Bubble Jet -tulostinten käyttämä.
 • Epson EscP/2 – joidenkin Epsonin vanhojen sarja- ja mustesuihkutulostinten käyttämä.
 • Epson Esc/Page – useiden Epson-lasertulostinten käyttämä.
 • Epson Script – joidenkin Epson-lasertulostinten käyttämä.
 • Pistematriisitulostimet käyttävät usein seuraavia: Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9 tai Oki24.
Huomautus Itä-Aasian markkinoilla käytetään myös useita muita yleisiä kieliä. Tämä johtuu siitä, että joillakin Itä-Aasian alueilla vaaditaan tavallista monimutkaisempia fontteja.

Nykyiset mustesuihkutulostimet eivät välttämättä käytä mitään yleistä tulostinkielten joukkoa. Tämä johtuu siitä, että tarkka mustesuihkuohjaus on yleensä yhteensopivuusongelma.Voit selvittää tulostimesi tukeman emuloinnin jommallakummalla seuraavista tavoista:
 • Jos tulostimesi pystyy tulostamaan tietosivun, tulosta se. Joissakin tulostimissa on esimerkiksi Print Configuration (Tulosta kokoonpano tai Tulosta määritykset) -komento, jonka avulla pystyt hankkimaan tulostimen tiedot.
 • Tarkastele tulostimen valmistajan Web-sivustossa tai tulostimen oppaassa olevia tulostimen teknisiä tietoja.
Huomautus Jotkin tulostimet tukevat useita tulostinemulointeja.

Tulostinten valmistajien tavoissa tulkita eri tulostinemuloinnit saattaa olla eroja. Tämän vuoksi saatat pystyä estämään joitakin yhteensopivuusongelmia, jos käytät saman tulostimen valmistajan tulostinohjainta, joka tulee tulostinemulointiasi. Jos tulostimesi esimerkiksi tukee oletusarvon mukaisena tulostinemulointina PostScript Level 3 -emulointia, tarkastele luetteloa Windowsin 64-bittisen version mukana toimitetuista tulostinohjaimista. Voit tehdä tämän, jotta löydät saman tulostinvalmistajan toisen tulostimen, joka käyttää samaa tulostinemulointia. Voit tehdä tämän seuraavasti:

Huomautus Kun käytät seuraavaa tapaa, tulostustyö tulostetaan paikallisesti ja ohjataan sitten verkkopolkuun. Jos teet nämä toimet, et saa tulostinpäivityksiä tulostuspalvelimesta, kun päivität tulostinohjaimen tulostuspalvelimen avulla.
 1. Tarkista, sijaitsevatko tulostimesi oikeat tulostinohjaimet tietokoneessa, jonka käyttöjärjestelmä on Windowsin 64-bittinen versio. Voit myös käydä Windows Update -Web-sivustossa tai tulostimen valmistajan Web-sivustossa. Jos et löydä oikeaa ohjainta, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 2. Kirjaudu tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä on Windowsin 64-bittinen versio, käyttämällä järjestelmänvalvojan oikeudet omistavaa tiliä.
 3. Tulosta määrityssivu fyysisen tulostinlaitteen ohjauspaneelin valikoiden avulla. Tuetut tulostinemuloinnit näkyvät yleensä tulostetussa määrityssivussa. Määrityssivulla lueteltuja tuettuja tulostinemulointeja saattavat olla esimerkiksi PostScript, PCLXL tai PCL.
 4. Napsauta 64-bittistä Windows-käyttöjärjestelmää käyttävässä tietokoneessa Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tulostimet ja faksit.
 5. Kaksoisnapsauta Lisää tulostin -kuvaketta.
 6. Valitse Seuraava.
 7. Valitse Paikallinen tulostin ja poista Tunnista ja asenna Plug and Play -tulostin automaattisesti -valintaruudun valinta. Valitse sitten Seuraava.


 8. Valitse Luo uusi portti ja valitse sitten Portin laji -kohdassa Paikallinen portti.
 9. Kirjoita Portin nimi -valintaikkunassa tulostimen polku käyttäen seuraavaa syntaksia:
  \\tulostuspalvelimen nimi\tulostimen nimi
 10. Valitse Seuraava.
 11. Valitse Asenna tulostimen ohjelmisto -sivulla oikea valmistaja Valmistaja-sarakkeessa, valitse tulostimesi kanssa samaa tulostinemulointia tukevan tulostimen nimi, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis. Jos käytössäsi on esimerkiksi Post Script (PS) -emulointia tukeva HP LaserJet -tulostin, yritä etsiä toinen HP LaserJet -tulostinmalli, jolla on samankaltainen mallinumero ja joka tukee PS-emulointia.
 12. Napsauta lisäämääsi tulostinta hiiren kakkospainikkeella Tulostimet ja faksit -luettelossa ja valitse sitten Ominaisuudet.
 13. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Tulosta testisivu.
 14. Jos testisivu tulostuu oikein, olet löytänyt vastaavan tulostinohjaimen. Jos testisivu on lukukelvoton, sinun on etsittävä toinen tulostinohjain tai kokeiltava toista emulointityyppi.

Vihjeitä yhteensopivan tulostinohjaimen löytämiseen

Saatat pystyä hankkimaan lisätietoja yhteensopivan tulostinohjaimen löytämistä varten käyttämällä tulostimesi nimeä. Esimerkiksi Canon LBP-2460 PS -tulostinohjain on tarkoitettu Canon Laser Beam -tulostimille, ja 2460-sarjan tulostimet tulostavat 24 sivun minuuttivauhtia käyttäen PS-emulointia. Jos tulostimesi nimeen sisältyy PS2, kyseessä on yleensä PostScript Level 2. PS3 laitteen nimessä viittaa yleensä PostScript Level 3 -emulointiin. Joidenkin tulostinten tulostinohjaimen nimessä on v.tulostimen käyttämä PostScript-emuloinnin versio. Esimerkiksi Canon LBP-8III Plus PS-1 v51.4 käyttää PS1-kielen versiota 51.4. Yhdysvaltojen ja Euroopan lasertulostimista melkein 80 prosenttia käyttävät pääkielenään PostScript- tai PCL-kieltä. Näistä 80 prosentista PCL5 on yleisimmin käytetty PCL-tyyppi ja PostScript Level 2 on yleisin PS-tyyppi.

Jotkin kotikäyttöön tarkoitetut lasertulostimet poikkeavat tästä. Yleensä PostScript Level 3 on PostScript Level 2:n pääjoukko. Tämän vuoksi, jos käytössäsi on PostScript Level 3 -emulointia ymmärtävä tulostin ja ohjain, joka käyttää PostScript Level 2 -emulointia, tulostettu testisivu saattaa olla lukukelpoinen. Vastaavasti PCL6/XL perustuu PCL5e:hen ja PCL5e perustuu PCL5:een.

Ei-tuetun tulostimen vastaavien fyysisten ominaisuuksien löytäminen

Jos valitset Windowsin 64-bittistä versiota käyttävässä tietokoneessa ohjatussa tulostimen asennuksessa samankaltaisen tulostimen, sinun on kiinnitettävä huomiota tulostimen fyysisiin ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi tarvitset asiakirjojen tulostamista kaksipuolista tulostusta, myös valitsemasi yhteensopivan ohjaimen on tuettava kaksipuolista tulostusta.

Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat paperinsyöttö, tulostuslokerot ja paperinsyötön oletussuunta. Tulostinohjaimet käyttävät esimerkiksi eri menetelmiä kaksipuolisen tulostuksen valitsemiseen. Varmistamalla, että valitset tulostinohjaimen tulostimesi valmistajalta, lisäät sen todennäköisyyttä, että kaksipuolinen tulostus on toteutettu samalla tavalla eri laitteissa. Lisäksi jos valitset tulostinmallin, jonka mallinumero on samankaltainen, lisäät tulostinohjaimen yhteensopivuuden todennäköisyyttä.

Yhteensopivaa tulostinohjainta käytettäessä mahdollisesti ilmenevät ongelmat

Jos valitset yhteensopivan tulostimen, saatat kohdata yhteensopivuusongelmia. Jos esimerkiksi haluat tulostaa mustavalkolasertulostimeen, sinun on löydettävä samaa tulostinemulointia käyttävä tulostinohjain. Saman tulostinemuloinnin käyttäminen yleensä takaa, että asiakirjat tulostuvat lukukelpoisina. Tarvittava kaksipuolisuusominaisuus ei välttämättä kuitenkaan ole käytettävissä.


Jos tulostat värilasertulostimeen ja asennat samaa tulostinemulointia käyttävän yhteensopivan tulostinohjaimen, pystyt yleensä tulostamaan lukukelpoisia asiakirjoja. Tekstin värin eri vivahteita ei kuitenkaan välttämättä säilytetä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tulostetut valokuvat eivät ole välttämättä laadukkaita.


Jos tulostat pistematriisitulostimeen ja asennat samaa tulostinemulointia käyttävän yhteensopivan tulostinohjaimen, saattaa ilmetä seuraavia ongelmia:
 • Jotkin tulostustyön fontit saattavat näyttää erilaiselta kuin odotit.
 • Tulostin saattaa tulostaa tavallista hitaammin, koska tulostinohjaimen on piirrettävä fontit bittikarttoina, ennen kuin tulostus voidaan aloittaa.
Mustesuihkutulostimen yhteensopivan tulostinohjaimen löytäminen saattaa olla vaikeaa. Muita tulostinluokkia koskevat säännöt eivät aina koske mustesuihkutulostimia. Tämä johtuu siitä, että markkinoilla on useita eri mustesuihkutulostintyyppejä.Huomautus WHQL-allekirjoitetun tulostinmallille erityisesti suunnitellun tulostinohjaimen asentaminen tuo aina parhaat tulokset.

Microsoft Windowsin x64-versioiden tekninen tuki

Laitteistosi valmistaja antaa teknistä tukea ja ohjeita Windowsin x64-versioihin. Laitteistosi valmistaja antaa tukea siksi, että Windowsin x64-versio sisältyi laitteistoosi. Valmistaja saattaa olla mukauttanut Windows-asennusta sisällyttämällä siihen yksilöllisiä osia. Yksilöllisiä osia saattavat olla tietyt laiteohjaimet tai lisäasetukset, jotka optimoivat laitteiston suorituskykyä. Microsoft tarjoaa tukisopimuksen mukaista tukea, jos tarvitset teknistä apua Windowsin x64-version kanssa. Saatat kuitenkin joutua ottamaan yhteyttä valmistajaan suoraan. Laitteesi valmistaja pystyy parhaiten antamaan tukea laitteeseen asentamalleen ohjelmistolle.

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmän tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa: Microsoft Windows Server 2003:n x64-versioiden tuotetiedot ovat seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

Suositukset


Lisätietoja tulostinohjaimista ja suosituksista on seuraavassa Microsoftin "Choosing the Right Printer Drivers" -tiedotteen sisältävässä Web-sivustossa: