28.6.2005 päivätyn Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin sisältämät korjaukset

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on luettelo Microsoft Knowledge Base (KB) -tietokannan artikkeleista, joissa on kuvaukset Windows 2000 Service Pack 4:n (SP4) Update Rollup 1 -päivityspaketin korjaamista ongelmista. Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti julkaistiin 28.6.2005. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää kaikki Windows 2000:lle Windows 2000 SP4:n julkaisemisen ja 30.4.2005 välisenä aikana tehdyt tietoturvapäivitykset. Update Rollup -päivityspaketin sisältö saatiin 30.4.2005 valmiiksi Microsoftin ja ulkoisten beeta- ja asiakastahojen testaamista varten. Tämä Update Rollup -päivityspaketti sisältää päivityksiä, jotka tehostavat järjestelmän tietoturvaa, lisäävät luotettavuutta, pienentävät tukikustannuksia ja tukevat tietokonelaitteiston nykyistä sukupolvea. Tässä artikkelissa on myös tietoja tämän Update Rollup -päivityspaketin korjaamista ongelmista ja linkkejä lisätietoihin kyseisestä päivityspaketista.

ESITTELY

Tässä artikkelissa on kuvaus ongelmista, jotka Microsoft Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti korjaa. Voit hankkia Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketin seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Saat lisätietoja Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketista ja vastauksia päivityspaketista usein kysyttyihin kysymyksiin napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
891861 Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti ja sen tunnetut ongelmat

Enemmän tietoa

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspakettiin sisältyvät korjaukset

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältää seuraavat Windows 2000 SP4:n jälkeiset korjaukset:
Artikkelin numeroArtikkelin otsikkoLuokka
814822 WMI-tapahtumalokipalvelun ilmoitusten vastaanottamisessa ilmenee viive (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
830924 Ohjattu tehtävien ajoitus lopettaa vastaamisen, kun valitaan Seuraava (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
833305 Ohjelma tai palvelu kirjaa tapahtumalokivirheen siitä, että kahva ei kelpaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
838491 SNMP käyttää 100 prosenttia suoritinajasta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
872764 Windows 2000:n ajoitettujen tehtävien kansiossa saattaa näkyä nimettömiä kohteita, joiden tiedostotyyppi on tuntematon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Valvontatyökalut
833266 Sivuttamattomaan sarjamuistiin tulee muistivuoto kohteessa CcBr - Cache Manager Bitmap (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Välimuistin hallinta
892045 Stop-virhesanoma IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) tulee näyttöön suoritettaessa Windows 2000 Server useita suorittimia sisältävässä tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Välimuistin hallinta
811525 Määritä hitaan yhteyden nopeus -ryhmäkäytäntö ei pakota offline-tiedostoja offline-tilaan, kun hidas linkki havaitaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
828531 Tietokone lopettaa vastaamisen kirjauduttaessa Windows 2000:een puhelinverkkoyhteyden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
832099 Lotus Notes 5 käynnistyy hitaasti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
839083 Windows 2000 -asiakastietokone lopettaa vastaamisen yritettäessä tulostaa verkkopalvelimeen tallennettu asiakirja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Asiakaspuolen puskurointi
824424 Vain luku -virhesanoma yritettäessä tallentaa Office 2003 -tiedosto Novell NetWare -verkkosijaintiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
867429 Stop 0x000000D1 -virhe ilmenee kirjauduttaessa Windows 2000 -tietokoneeseen, jossa on käynnissä Gateway Services for NetWare (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
867774 Stop 0x00000044 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa, joka käyttää Gigabit-verkkosovitinta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)CSNW, Client Service for NetWare
828739 Stop-virhe ei luo muistivedostiedostoa Windows 2000 -tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, levy
812024 Laiteohjelmistopäivitys aiheuttaa SCSI-laitteen poistamisen ja uudelleentunnistamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
819636 Useita SCSI-ohjaimia ja Boot.ini-tiedoston /3GB-asetuksen sisältävä tietokone lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön Stop-virhesanoman SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
820841 Stop 0x00000010 -virhe ilmenee Scsiport.sys-tiedostossa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
823767 Siirrettävä tallennusväline saattaa lopettaa toimintansa odottamatta tai Windows 2000 -tietokone saattaa lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
825784 Virhesanoma DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 tulee näyttöön ja Windows NT 4.0 -tietokone lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
826322 Levytaulukko-ohjaimen ohjainta ei välttämättä ladata Windows 2000 SP3:ksi tai Windows 2000 SP4:ksi päivittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
834938 Virhesanoma DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1 tulee näyttöön ja Windows 2000 Server -tietokone lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
838150 Intel Physical Address Extensions aiheuttaa suuren suoritintehon käytön Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
838637 Tietokone lopettaa vastaamisen SCSI-miniporttiohjaimen tehdessä ScsiPortNotification(BusChangeDetected)-kutsun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
839635 Näyttöön saattaa tulla Stop-virhesanoma Scsiport.sys-tiedostossa SCSI-miniportin alustuksen aikana Windows-tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
867818 Uutta loogisen yksikön numeroa ei tunnisteta, kun SCSI-levytaulukon tietovälinelaitteelta poistetaan looginen yksikön numero (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
883114 STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä USB-CD-laitetta Windows Server 2003:n tai Windows 2000:n asentamiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
884056 Stop-virhesanoma 0x77 tai 0x7A saattaa tulla näyttöön painettaessa virtapainiketta ACPI-yhteensopivassa Windows 2000- tai Windows Server 2003 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, SCSI
818810 FC HBA -ohjaimet Cpqkgpsa.sys ja Hp2300.sys palauttavat virheelliset PCI-osoitetiedot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohjaimet, järjestelmä
817261 Outlook-säännössä määritetty poikkeus ei estä vastaanotetun viestin siirtämistä kansioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
821471 Wldap32.dll-kirjaston lukkiintuminen saa InetInfo.exe-ohjelman lopettamaan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
822554 Suorituskyky heikkenee, SPN-kyselyiden vastausajat ovat odotettua pidemmät ja Lsass.exe-ohjelman suoritintehon käyttö kasvaa sataan prosenttiin Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824037 Active Directory -tehtävän tekeminen kestää jopa minuutin Windows 2000 -palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824226 LSASS saattaa aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksen LDAP-haun avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
824873 Tapahtuma 1791 kirjataan, kun tietoja replikoidaan Windows 2000:sta Windows Server 2003:een (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
825952 Jotkin toimialueen ohjauskoneet eivät pysty replikoimaan muiden toimialueiden ohjauskoneiden kanssa Windows 2000 Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
826353 Stop-virhe 0xc0000221 ilmenee yritettäessä suorittaa LDAP-kysely (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
826927 Replikointitoiminnon tietokantavirhe -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä ohjattua Active Directory -asennustoimintoa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827535 Dnsapi.dll-muistivuoto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827592 DRA Pending Replication Synchronizations -suorituskykylaskuri ei palaudu arvoon nolla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
827648 Näyttöön tulee virhesanoma tai tietokone lopettaa vastaamisen käytettäessä Active Directory Migration Tool 2.0 -työkalua käyttäjien siirtämiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
829755 Active Directoryn DIT-tiedoston koko kasvaa liian nopeasti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
830379 Ntdsutil.exe-ohjelmaan sisältyvä semanttinen tietokanta-analyysin tarkistustyökalu ei välttämättä pysty korjaamaan vioittunutta aliviittausta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
830593 Repadmin.exe palauttaa vain member-määritteen yleisen ryhmän muutokset Windows 2000 -palvelimesta, jossa on käynnissä Active Directory -hakemistopalvelu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
832216 Satunnaisia määritteitä ei siirretä käytettäessä Active Directory Migration Tool -työkalun versiota 2 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
832849 DNS-toimialuehaku päättyy äkillisesti Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
833873 Active Directory -objektin poistamista ei kirjata suojauslokiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
833880 Automaattinen kirjautuminen ei onnistu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
834519 Verkkokäyttäjät saattavat huomata kirjautumisen keston pidenneen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
834541 Nimiristiriidan virhesanoma tule näyttöön yritettäessä uudelleennimetä käyttäjän nimi LDAP-palvelussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835554 Virhesanoma siitä, että kyseisen ADS-arvotyypin käsittelyä ei ole vielä toteutettu, suoritettaessa Webiä tukeva COM-sovellus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835561 Käyttöoikeusrikkomus Lsass.exe-tiedostossa Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
835763 IADs::Put/PutEx- tai IADsPropertyList::PutPropertyItem-kutsut eivät keräänny (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
836182 Luottamussuhdetta toiseen Windows 2000 -toimialueeseen ei voi muodostaa Windows 2000 Serveristä, jos toimialueen nimi on Internet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
836801 Ohjelma lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää LDAP-palvelinta Windows 2000:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
838151 Windows 2000 -asiakastietokone ei pysty tekemään dynaamista DNS-päivitystä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
838898 Osoitteistohaku ei onnistu, jos ohjelma käyttää NSPI-liittymää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
841461 API:n LDAP-palvelun avulla LDAP-palvelimelle lähettämä jatkettu toimi aiheuttaa protokollavirheen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
841819 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä siirtää Microsoft Windows 2000 Server -toimialue Active Directory Migration Tool -työkalun version 2 avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842251 IIS sulkeutuu odottamatta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842382 Lsass.exe-prosessin suoritintehon käyttö saattaa olla suurta ja tapahtuma 1168 (virhekoodi 8 ja sisäinen tunnus 302022c) kirjataan Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
842437 Useista eri rakenteita käyttävistä LDAP-palvelimista tehdyt ADSI-haut eivät välttämättä onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
843557 Lsass.exe-prosessi käyttää 50 - 100 prosenttia suorittimen resursseista, kun Windows Server 2000 -toimialueen käyttäjät yrittävät kirjautua toimialueen ohjauskoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
871003 Online-eheytys suoritetaan automaattisesti sen jälkeen, kun Active Directoryn tarpeettomien kohteiden poistamisprosessi on suoritettu Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
872802 Ohjelma palauttaa virheellisiä tietoja tai epäonnistuu, jos se käyttää DnsQuery-funktiota DNS TXT -tietueiden kyselyyn Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
872957 Virhesanoma siitä, että palvelin ei pystynyt purkamaan hakupyyntösuodattimen koodausta, kun suoritetaan extensibleMatch-hakusuodatinta käytettävä LDAP-kysely Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
873444 ERROR_INVALID_DATA-virhesanoma tulee näyttöön suoritettaessa ADSI-komentosarja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
884591 Lsass.exe-prosessissa saattaa ilmetä muistivuoto, kun SAM-tapahtumanjäljitys on käytössä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
885875 USN-palautuksen tunnistaminen ja siitä palauttaminen Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
888243 Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että alkuperäisestä tietotyypistä ei voi muuntaa, kun Webiä tukeva COM-ohjelma käyttää Windows 2000 Server -tietokonetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
892476 Kun Active Directory -objekteja etsitään Ldp.exe-ohjelman avulla, joitakin MMC:n Active Directoryn käyttäjät ja tietokoneet -laajennuksen Active Directory -säilöjä ei voi laajentaa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
893354 Windows 2000:n Active Directory palauttaa vain 5 000 merkintää vastauksena Outlook-asiakaskyselyyn (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalvelut
883639 LDAP-yhteys tai -sidos sertifikaatin myöntäjään tehdään onnistuneesti, kun sertifikaatin myöntäjä ei ole Windows 2000 -LDAP-asiakkaan luotettujen pääsertifikaatin myöntäjien säilössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Hakemistopalveluiden hallintaohjelmat
890346 Käyttäjän tiedot -välilehti näytetään Ominaisuudet: Faksi -valintaikkunan sijaan Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Faksi
820888 Tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu) yrittäessään ottaa NTFS-asemaa käyttöön tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeenTiedostojärjestelmät
824679 Stop-virhesanoma 0x0000000A tulee näyttöön, kun kiintolevyn käyttö on suurta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
824927 Tietokone käynnistyy odottamatta uudelleen yritettäessä muodostaa Web-projekti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
825311 Services for Unix 2.2 palauttaa ERR_PERM-virhesanoman sen jälkeen, kun tiedosto on poistettu ja luotu uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
828693 Tietokone lopettaa vastaamisen (jumittuu), kun salattuja tietoja kirjoitetaan NTFS-osioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
829485 Suorituskyky- ja kirjautumisongelmia ilmenee päätepalveluita käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
897574 Stop-virhesanoma saattaa tulla näyttöön sen jälkeen, kun tietoväline on asetettu siirrettävään levyasemalaitteeseen Windows XP:ssä, Windows Server 2003:ssa tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
833414 Windows 2000 Server -tietokone lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön virhesanoman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
834935 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä kopioida useita tiedostoja kansiosta toiseen Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
837067 Stop-virhesanoma 0x00000050 tulee näyttöön Windows 2000 -klusteritietokoneessa siirrettäessä levyresursseja solmusta toiseen tai levyresurssin siirtyessä offline-tilaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
838804 Stop-virhesanoma 0x0000007F tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
843528 Windows 2000 -tietokone saattaa pysähtyä odottamatta ja Stop-virhesanoma 0x00000050 saattaa tulla näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
883641 Tietokone saattaa lopettaa vastaamisen käytettäessä kolmannen osapuolen asemanvaihtoympäristöä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
885294 Tietokone käynnistyy uudelleen ja Ntfs.sys-tiedostossa ilmenee Stop-virhe 0xA, kun asema yhdistetään uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
887965 4.11.2004 julkaistun ranskankielisen Microsoft Office 2003 Service Pack 1:n jälkeisen korjaustiedostopaketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
891722 Stop 0x0000007F -virhesanoma tulee näyttöön Windows Server 2003:ssa tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tiedostojärjestelmät
833868 Offline-tiedostot katoavat Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
870997 Samassa organisaatioyksikössä olevat Windows XP- ja Windows 2000 -asiakkaat lopettavat vastaamisen tai käynnistyvät odottamatta uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
884559 Tapahtuma 1704 ilmaisee, että ryhmäkäytäntösuojausasetukset on otettu käyttöön Windows 2000 -tietokoneessa, vaikka niitä ei ole otettu käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ryhmäkäytäntö
835730 Äänten toistaminen saattaa olla hidasta tai musiikkia ei välttämättä toisteta jatkuvasti Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)HAL
873343 HTML Help -ohjelmien päivityksen MS04-023 päivitys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ohje
329900 Vapaiden mukautettujen ominaisuuksien metakantarakenteen merkinnät korvataan, kun Windows 2000 SP4 on asennettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
822808 AdminACL-ominaisuutta ei voi muuttaa etäkäytön välityksellä ADSI:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
823700 Korjaus: Tietokone saattaa toimia hitaasti käytettäessä ohjelmassa Active Directory Service Interfaces -komentosarjoja IIS:n hallintaan Windows Server 2003-, Windows 2000- tai Windows XP -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)IIS 5.0
816868 Virhesanoma siitä, että Internet Explorer ei voi ladata tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Internet-palvelut (ei IIS)
818826 Siirrettävä tallennuslaite ei toimi sen poistamisen ja uudelleenliittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
820767 Tietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen tai ilmenee Stop-virhe tai jokin muu virhe, kun päätepalvelut ovat käytössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
822763 USB-CD-asemalla saattaa olla kahdentuneita asemakirjaimia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
823642 System.Diagnostics.Process.GetProcesses() epäonnistuu Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
826289 Tietokone lopettaa vastaamisen käynnistysprosessin muistintarkistusvaiheen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
827188 Stop 0x7F -virhe ilmenee Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828346 Stop 0x50 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä yhdistää Win32k.sys-tiedosto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828804 Stop-virhekoodi 0x1E tulee näyttöön, jos palvelimessa on käytössä päätepalvelin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
828942 Windows 2000 Server -palvelin vaikuttaa lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
829729 Erityinen sarjaominaisuus saattaa aiheuttaa Stop-virheen 0x000000CD (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
830515 Päätepalveluistunnon prosessit saattavat sulkeutua ja aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
831264 Virheellinen käsky aiheuttaa Stop 0x0000001E -virhesanoman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
831409 Windows 2000 -tietokone lopettaa vastaamisen sen jälkeen, kun tietokone on ollut toiminnassa keskeytyksettä yli vuoden (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
832762 Järjestelmä toimii hitaasti tai tietokone lopettaa vastaamisen sivutetun sarjamuistin muistivuodon vuoksi Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833314 Stop 0x00000006 -virhesanoma tulee näyttöön satunnaisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833659 Binaaritiedosto vioittuu poistettaessa resurssi sovellusbinaaritiedostosta UpdateResource-funktioiden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
833993 Stop 0x1E-, Stop 0x0a- tai Stop 0x50 -virhesanoma tulee näyttöön, kun IopReleaseFileObjectLock() käyttää vapautettua tiedosto-objektia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
834728 Stop 0x00000051 -virhesanoma tulee näyttöön rekisterin palautuksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
835281 Stop 0x0000007F -virhesanoma tulee näyttöön ja Windows 2000 -tietokone käynnistyy uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
835312 Stop 0x1E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
836506 Internet Explorer sulkeutuu odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
837385 Windows 2000 Server saattaa ilmoittaa asennetun RAM-muistin määrän väärin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
837443 IDE saattaa lopettaa vastaamisen avattaessa automatisoitu hallittu projekti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
838647 Käyttöoikeusrikkomuksia ilmenee käytettäessä /PAE-valitsinta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
839037 Stop 0x0000001a -virhesanoma tulee näyttöön useita suorittimia käyttävässä Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
839919 Kirjautuminen lopettaa vastaamisen Windows Server 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
841933 Stop: 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
843062 STATUS_THREAD_IS_TERMINATING-virhesanoma tulee näyttöön, kun komentosarja suoritetaan Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
867856 Asennusohjelma saattaa lopettaa vastaamisen sen jälkeen, kun asennusohjelma on käynnistänyt Windows 2000 -tietokoneen uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
872965 QueryDosDeviceA-funktion palauttamat tiedot on katkaistu Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
885272 Stop 0x0000001a -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 Server -tietokoneessa, jossa on käytössä PAE (Physical Address Extensions) (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Ydin
898114 Windows 2000 -tietokoneessa tulee näyttöön "STOP 0x0000001E" -virhesanoma tietoturvapäivityksen MS05-018 asentamisen jälkeenYdin
321936 Palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin lataaminen palvelimeen ei onnistu, ja Windows 2000:n sovelluslokiin kirjataan tapahtumatunnus 1000 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
328237 Jotkin ohjelmat eivät toimi odotetusti, kun suurikokoisia tiedostoja avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
329647 Services.exe-ohjelma sulkeutuu odottamatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
813130 Tietokoneen verkkoyhteys saattaa katketa, kun kuormitus on suurta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
816255 Istunto lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää etätiedostoa SMB-protokollan avulla Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
818396 Tiedostotoiminto kestää 35 sekuntia tai kauemmin alemman tason palvelimessa, jossa on käynnissä SMB-palvelu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
818528 Ongelmia ilmenee, kun useampi kuin yksi käyttäjä käyttää samaa tiedostoa päätepalveluiden avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
821240 Netlogon-tapahtuma 5722 luotetussa toimialueen pääohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
821464 Verkkoasiakaskoneissa ilmenee yhteysongelmia, kun ne yrittävät muodostaa yhteyden Windows 2000 -palvelimessa isännöitäviin jaettuihin verkkoresursseihin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
822402 Toimialueen ohjauskoneelta kestää kauan vastata kirjautumispyyntöön, tai se ei vastaa siihen lainkaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823272 Asiakasohjelmat lopettavat vastaamisen odottaessaan tiedoston lukitsemista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823644 Microsoft Baseline Security Analyzer -työkalua suorittava Windows 2000 -tietokone käynnistyy uudelleen odottamatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
823747 Windows 2000 Terminal Server lopettaa vastaamisen ja näkyviin tulee musta näyttö (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
824152 Windows lopettaa vastaamisen yritettäessä käyttää jaetun NFS-resurssin symbolista linkkiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825760 Stop-virhesanoma 0x00000076 tai 0x000000CB tulee näyttöön varmuuskopiointiohjelmiston sulkemisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825783 Suurikokoiset lokitiedostot eivät välttämättä näy Tapahtumienvalvonnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
825820 Stop-virhesanoma 0x00000076 tai 0x000000CB tulee näyttöön, kun Windows 2000 Server yrittää suoritta prosessin etäpalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
826482 Tietoja ei kirjoiteta kokonaan jaetussa verkkoresurssissa sijaitseviin tiedostoihin sen jälkeen, kun tiedostojen määritteet on asetettu Windows 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
827655 Net use -komento ei toimi, ja virhe 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) ilmenee Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829155 Tilin hakutoiminnot eivät toimi oikein Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829246 Tapahtumalokit ovat vioittuneet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
830901 Tapahtuma 2022 kirjataan ja Windows 2000 -tietokone saattaa vaikuttaa lopettavan vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
831128 Stop 0x00000027 -virhe ilmenee Mrxsmb.sys-tiedostossa yritettäessä kopioida tiedostoja verkkoon liitettyyn tallennuslaitteeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
832723 Toimialueen ohjauskoneet saattavat puuttua selausluettelosta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
834145 Näyttöön tulee virhesanoma käytettäessä net send -komentoa Messenger-palvelussa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
835144 Windows 2000 Server -toimialueen pääohjauskone ei välttämättä vastaa Windows NT 4.0 -toimialueen ohjauskoneelle tai -työasemalle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
835596 Tulostuksen ilmoitusta ei tule näyttöön, kun tulostustyö lähetetään Windows 2000 Serveriin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
837196 Windows 2000 ei pysty asettamaan oikeaa aikaa muodostaessaan yhteyden useisiin NTP-palvelimiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
839406 Windows 2000:n jaettuun kansioon Fibre Channel -yhteyden avulla tehdyt kirjoitustoiminnot toimivat odotettua hitaammin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
839540 Stop-virhe 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT ilmenee Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
841395 Toimialueen ohjauskone ei rekisteröi merkintöjä _GC, _KERBEROS ja _KPASSWD DNS Windows 2000 -palvelimen käynnistyessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
842804 Ryhmäkäytännön käsitteleminen ei toimi ja toimialueen ohjauskoneen sovelluslokiin kirjataan tapahtumat 1030 ja 1058 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
843418 Suorituskyky saattaa olla tavallista hitaampi käytettäessä verkkoresursseja tai Microsoft Accessia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
867778 Stop 0X0000000A -virhe saattaa ilmetä Ntoskrnl.exe-tiedostossa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
871004 Etätiedostot saattavat vioittua käytettäessä Visual Studio 6.0 SP5 -sovellusta Windows 2000 SP4 -tietokoneessa dynaamisen Rational ClearCase -näkymän avulla tallennettujen etätiedostojen avaamiseen ja muokkaamiseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
872790 Yhteyden muodostaminen jaettuun klusteritiedostoresurssiin ei onnistu Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
884587 Stop-virhe 0x96 saattaa ilmetä Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
885458 Tapahtumalokitiedosto on vioittunut -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tarkastella sovelluslokia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
887598 Windows 2000 -tietokone saattaa toimia hitaammin ja lopettaa sitten vastaamisen, kun sen avulla käytetään Windows 3.11 -tietokoneessa olevia jaettuja verkkokansioita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lähiverkkopalvelut
829359 Virhe 1722 -virhesanoma tulee näyttöön, kun ohjelma käyttää NetUserGetLocalGroups()-funktiota Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)LANAPI
824867 Korjaus: WideCharToMultiByte-funktio ei muunna japaninkielisiä useista merkeistä muodostettuja merkkejä oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lokalisointi
830852 Merkkijonojen vertailufunktioita kutsuvien monisäikeisten sovellusten suorituskyky on huono (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Lokalisointi
267316 Korjaus: Klusterin resurssienvalvonnan laskurit menetetään Message Queuing -vikasietovaihtamisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
310526 Korjaus: Message Queuing 2.0:aa ei voi käynnistää toimialueen ohjauskoneessa tai siihen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
821144 Message Queuing -sovellukset saattavat lopettaa vastaamisen Mqsec.dll-tiedoston lukittumisen vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
822727 Message Queuing -replikointipalvelussa ilmenee käyttöoikeusrikkomus alustuksen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
822835 Tapahtuma 2085, Sanomatiedostoa ei voi luoda... (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
824375 Stop-virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä vaihtaa virheen aikana klusterisolmu toiseksi solmuksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
824801 Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön, kun Message Queuing muodostaa yhteyden Message Queuingia suorittavaan etäpalvelimeen, mutta ei lähetä muodostettua pakettia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
825004 Jonojen lajitteleminen sarakkeen mukaan ei onnistu Message Queuing -MMC-konsolissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
826820 Käyttöoikeusrikkomus saattaa ilmetä, kun Message Queuing -palvelu lukee suojauskuvauksen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
826929 Etälukutoiminnon aikana ilmenevä kilpailutilanne aiheuttaa Stop-virheen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
827493 Siirtosanomat saatetaan poistaa sen jälkeen, kun tietokone käynnistetään uudelleen, jos LQS-tiedostot puuttuvat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
828946 Message Queuing -sanomat kohdistetaan virheellisesti SPX-kohdejonoille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
830475 Message Queuing -sovellus saattaa kohdata käyttöoikeusrikkomuksen Mqoa.dll-kirjastossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
830639 MSMQ-palvelussa ilmenee käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
831742 Näyttöön tulee sanoma käyttöoikeusrikkomuksesta kohteessa mqsvc Windows 2000 -tietokoneen käynnistämisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
833512 Message Queuing ei pysty lähettämään viestejä kohdejonoon IP-osoitteen muuttumisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
833888 Message Queuing -replikointia ei tehdä oikein, kun Message Queue Server 1.0 siirretään Message Queuing 2.0:ksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
834251 Korjaus: Message Queuing -replikointipalvelu ei käynnisty automaattisesti järjestelmän käynnistymisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
834819 Korjaus: Tapahtumasanoma 4216 saattaa tulla Tapahtumienvalvontaan, kun Microsoft Message Queuing 2.0:ssa ilmenee käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
835961 Virhesanoma label_buffer_too_small tulee näyttöön MSMQQueue.Receive- tai MQReceiveMessage-funktion epäonnistuneen kutsun jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
839258 Korjaus: Message Queuing -sanomia saattaa kerääntyä siirtojonoon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
841721 Käyttöoikeusrikkomuksen sanoma tulee näyttöön, kun valvonnan API-liittymät pyytävät jonon tilatietoja Message Queuing -osassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
842839 Korjaus: Virhe kohteen palautuksessa tarkistuspisteelle -virhesanoma saattaa tulla näyttöön tapahtumalle 2078 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
870985 Korjaus: Ydinsarjan muisti saattaa loppua, kun useat asiakaskoneet muodostavat Message Queuing -yhteyden (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
891874 Korjaus: Kun Message Queuing 2.0 -suorituksenaikaisuus (Mqrt.dll) ladataan jossakin COM+-sovelluksessa, saattaa ilmetä käyttöoikeusrikkomus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Microsoft Message Queuing
308337 Järjestelmävirhe 85. Paikallisen laitteen nimi on jo käytössä. -virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
824288 Stop 0x1E -virhe Mup.sys-tiedostossa Windows 2000 SP4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
833328 Jaettuun DFS-resurssiin yhdistettyjen asemien yhteyttä ei katkaista, kun päätepalveluistunnosta kirjaudutaan ulos Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)MUP
872812 Ohjelma CONF.EXE on aiheuttanut virheitä. Windows sulkee sen. -virhesanoma tulee näyttöön käynnistettäessä NetMeeting tai jokin kolmannen osapuolen neuvotteluohjelma, joka on luotu NetMeeting SDK:n avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetMeeting
891714 NetMeeting sulkeutuu odottamatta, kun yhteys on muodostettu T.120 MCU -palvelimella olevaan kokoukseen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetMeeting
840049 Ongelmia ilmenee, kun yhteys muodostetaan Novell NetWare -palvelimeen tietokoneesta, jossa on käynnissä Client Service for NetWare ja Windows 2000 Professional tai Windows XP (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)NetWare, File/Print Svc (FPNW)
826219 Notify Object -DLL-kirjaston vaativaa NDIS-väliohjainta ei voi poistaa tai päivittää Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkon määritykset ja asennus
816989 Modeemi ei soita muodostaakseen yhteyden, kun asennettuna on useita modeemeja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkonhallintatyökalut
843357 VPN-yhteys katkaistaan odottamatta muutaman minuutin kuluttua (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Verkonhallintatyökalut
824136 Näyttöön tulee virhesanoma, kun tiedostoa napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, tai ilmenee ongelmia, kun tietyt tiedostot avataan Autodesk- tai Discreet-tuotteissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
825654 Asiakirjoja ei indeksoida Windows 2000:n indeksointipalvelussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
832615 Näyttöön tulee käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma yritettäessä avata Visio-tiedosto tai tarkastella sen ominaisuuksia Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)OLE
831711 Korjaus: IIS:lle tehtävä WebDAV-pyyntö aiheuttaa sisäisen palvelinvirheen 500 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Muut
821653 Viestejä ei välttämättä lähetetä, jos käyttäjä kuuluu liian moneen ryhmään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Kumppani
831185 Isännöitäessä NNTP-näennäispalvelinta Windows 2000 -palvelimessa saattaa ilmetä vanhenemisongelmia, muistivuotoja tai muita ongelmia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Kumppani
822368 Korjaus: USB-laitteen vieressä näkyy keltainen huutomerkki (koodi 31) Windowsin Laitehallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
822568 USB-laitetta ei tunnisteta tietokoneen käynnistymisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
841382 Windows 2000 -tietokone lopettaa vastaamisen, Windowsiin ei voi kirjautua tai System-prosessin suoritintehon kulutus lähestyy sataa prosenttiaPnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
842644 Tapahtuman tunnus 256 kirjataan järjestelmän tapahtumalokiin sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys MS04-011 on asennettu Windows 2000 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)PnP/PM-Plug 'n Play/virrankäytön hallinta
816560 Tulostusasetusten tallentaminen ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
820550 Taustatulostuspalvelu kaatuu tulostustyön lähettämisen yhteydessä ja järjestelmälokiin kirjataan tapahtuman 7031 sanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
824339 Tapahtuman 61 sanomien raportointia on parannettu, jotta tulostusjono tai -laite voidaan tunnistaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
826026 LPT1:n eri tulostimiin yhdistävien päätepalvelimen käyttäjien asiakirjat tulevat samaan tulostimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
827953 Tietokone kaatuu ja ilmenee Stop 0x50 -virhe, kun asiakirja yritetään tulostaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
828153 UsrClasses-rakenteen lataamista ei poisteta uloskirjautumisen aikana Spoolsv.exe-ohjelman satunnaisen kahvavuodon vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
831754 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä tulostaa jaettuun verkkotulostimeen päätepalvelinistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
836720 Tulostuspalvelimen tiedostoja ei päivitetä Windows 2000 Server -tulostuspalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
837585 Useat orvot Csrss.exe-prosessit aiheuttavat suorituskykyongelmia Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
837841 Spoolsv.exe-ohjelmassa saattaa ilmetä käyttöoikeusrikkomus tulostettaessa mukautetusta sovelluksesta Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
840371 Taustatulostuksessa ilmenee suurta suoritintehon käyttöä, kun käyttäjä kirjautuu ulos istunnosta Windows Server 2003- tai Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
842743 LPD (Line Printer Daemon) -tulostuspalvelutulostimeen tulostaminen ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
843259 Rajoitetut käyttöoikeudet omistava käyttäjä ei enää pysty tulostamaan jaettuun tulostimeen päätepalvelinistunnosta sen jälkeen, kun Windows 2000:n taustatulostuspalvelu on käynnistetty uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
884897 Jotkin tulostusominaisuudet, kuten vesileimat, useiden sivujen tulostaminen arkille ja lajittelu, eivät toimi tulostettaessa Novell- tai IPP-tulostuspalveluun tai johonkin muuhun osittaiseen tulostuspalveluun Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä tai Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
886664 Mukautettuja lomakkeita ei välttämättä päivitetä, kun käyttäjät muodostavat yhteyden taustatulostusresurssiin Windows 2000 Server -klusterisolmussa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
888808 Välimuistissa olevien tulostinlomakkeiden päivittäminen ei välttämättä onnistu kirjauduttaessa Windows 2000 Service Pack 3- tai Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneeseen muuna kuin järjestelmänvalvojana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
893611 Näyttöön tulee käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma yritettäessä lisätä tai poistaa tulostinportti Microsoft Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tulostaminen
827531 Satunnaisia tapahtuman 1168 sanomia kirjataan Windows 2000 Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Replikointi
842394 Tapahtuman 1168 virhesanoma kirjataan Tapahtumienhallintaan Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Replikointi
815295 Vain kaksi asiakaskonetta pystyy muodostamaan TCP-yhteyden SQL Server 2000 SP2:n tai SQL Server 2000 SP3:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reitittäminen
817892 Yhteyden muodostaminen NATia suorittavaan Windows-palvelimeen ei onnistu, jos asiakaskoneen lähdeportti on 1723 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
828876 Etäkäyttö pysähtyy odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
829788 Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) -virhe saattaa ilmetä ajoittain Windows 2000- palvelimessa, jossa on käynnissä Reititys ja etäkäyttö -palvelu ja käytössä NAT (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
838141 Sovellusvirhe ilmenee käytettäessä Route.exe-ohjelmaa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
883669 TCP (Transmission Control Protocol) -tietopaketteja ei lähetetä Windows 2000 Server -NAT-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Reititys
817298 Services.exe-ohjelma sulkeutuu odottamatta ja käynnistää toimialueen pääohjauskoneen uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
819960 Korjaus: DLLHost.exe-ohjelma lopettaa vastaamisen, kun nopea pysäyttäminen ilmenee Windows 2000 Server SP3:ssa ja Windows 2000 SP3:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
821264 Suoritintehon käyttö on odottamattoman suurta sen jälkeen, kun Exchange-näennäispalvelin siirtyy vikatilanteessa toiseen klusterisolmuun (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
829589 Korjaus: Windows 2000 Serverin etäproseduurikutsu palauttaa satunnaisia estetyn käytön tai virheellisen suojauksen virhesanomia asiakaskoneelle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
833816 Eri käyttäjätiedoiksi tekeytymistä käyttävät yhteydet eivät välttämättä toimi oikein Windows 2000 Advanced Server SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Etäproseduurikutsu (RPC)
841524 FindFirstFile-API palauttaa virheellisesti virhekoodin ERROR_NO_MORE_FILES (18) etsittäessä jaetusta OS/2 Warp -palvelinresurssista Windows 2000 -tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SDK (Software Development Kit)
325551 Käyttäjäkäytäntöä ei voi päivittää välimuistia käyttävän kirjautumisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
329433 Kumottu sertifikaatti valitaan, jos ketjussa olevalla sertifikaattien myöntäjällä on kaksi sertifikaattia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
329816 Multilingual User Interface Packia suorittavassa tietokoneessa muokattuja käytäntöjä ei voi ottaa käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
811802 MIT Kerberos v5 -todennetut käyttäjät eivät pysty käyttämään Active Directory -resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
812944 Kotikansioon yhdistetty asema katkaisee yhteyden hetkeksi, kun Tehtävienhallinta käynnistetään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
816813 Windowsia ei voi sammuttaa ohjelmallisesti kirjauduttaessa ulos tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
817433 Delegoidut oikeudet eivät ole käytettävissä ja periminen poistetaan käytöstä automaattisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818024 Luotettujen ulkoisten toimialueiden eristettyjen nimien haun rajoittaminen LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel-rekisterimerkinnän avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818134 %HOMEDRIVE%-ympäristömuuttuja ei viittaa käyttäjäprofiileja isännöivään osioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
818173 Todennus saattaa epäonnistua ajoittain (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821102 Ryhmäkäytäntöjä ei oteta käyttöön, kun käyttäjä lisää pisteen UPN-käyttäjätietoihinsa sisäänkirjautumisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821425 Näyttöön tulee salasanan monimuotoisuusvaatimuksen sanoma, jossa ei määritetä salasanan merkkiryhmävaatimuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821449 Windows lähettää vanhan salasanan kolmannen osapuolen verkkopalveluntarjoajalle, kun salasanaa vaihdetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
821873 Työpöytää ei lukita, kun USB-älykortinlukija poistetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822360 Lsass.exe-ohjelmassa ilmenee Dr. Watson -virhe (tapahtuma 4097) kirjauduttaessa Active Directory -toimialueympäristöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822377 Epäonnistuneiden valvonnan tapahtuma 628 ilmenee, kun toimialueen paikallisen ryhmän jäsen vaihtaa toisen tilin salasanaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822598 Palveluiden palauttamisen tiedoston suorittamisen vaihtoehto ei toimi oikein, kun tiedoston tunniste on .bat tai .cmd (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
822751 Virhe 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä EnumDependentServices-funktiota (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
823146 Windows 2000 -asiakaskoneet eivät näytä Windows Server 2003 -käytännössä luotuja kirjautumispalkkeja oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
823954 Valittua sertifikaattia ei voi käyttää NetMeeting-puheluihin -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä vahvan salauksen henkilökohtaista sertifikaattia Microsoft NetMeeting 3.01:n kanssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824110 Salasanan vaihtamisen virhe ilmenee, kun tietokoneen lukitus avataan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824302 Järjestelmä ei pysty kirjaamaan käyttäjää sisään, koska toimialue <Toimialueen Nimi> ei ole käytettävissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
824905 Epäonnistuneiden valvonnan tapahtumien 677 ja 673 sanomia kirjataan toistuvasti Windows 2000- ja Windows Server 2003 -toimialueiden ohjauskoneiden suojauslokiin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
826133 Käytöstä poistetun tilin käyttäjää kehotetaan vaihtamaan salasana, ennen kuin tilin käytöstä poistamisen sanoma tulee näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
826452 Tuntemattoman tilin anoma tulee näyttöön määritettäessä käyttöoikeus tiedostolle tai lisättäessä jäsen ryhmään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827181 Windows 2000 -asiakaskoneen liittäminen Windows Server 2003 -toimialueelle ei onnistu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827209 Virhe 1783 -virhesanoma tulee näyttöön määritettäessä oikeuksia Subinacl.exe-ohjelman avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
827684 Scepol.log-tiedoston koko kasvaa 1 megatavun rajaa suuremmaksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828297 Muistivuoto Lsass.exe-ohjelmassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828323 Työasemaa ei lukita, kun älykortti poistetaan Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828684 MIT Kerberos v5 -todennetut käyttäjät eivät pysty käyttämään Active Directory -resursseja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828692 Kerberos-käytäntömuutoksia ei päivitetä Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
828865 Korjaus: Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että toimialuetta ei löydy, kun COM+-osa aktivoidaan Windows 2000 Service Pack 3:ssa, jos UPN (User Principal Name) -nimi sisältää @-merkin (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830264 Epäonnistuneiden valvonnan Stop-virhe ilmenee yritettäessä muodostaa luottamussuhde (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830847 Käyttäjät, joiden salasanat ovat vanhentuneet, pystyvät edelleen kirjautumaan toimialueelle, jos FQDN on täsmälleen kahdeksan merkkiä pitkä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
830869 Käyttäjä kirjataan ulos pakotetusti, kun ohjelma kutsuu ExitWindowsEx-funktiota, vaikka tietokone olisi lukittu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
831571 Windows XP tai Windows 2000 tuo näyttöön kehotuksen muuttaa salasanaa sen jälkeen, kun se on jo muutettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
831895 Shutdown.exe-apuohjelma ei sammuta tai käynnistä uudelleen Windows 2000 -tietokonetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832484 Korjaus: DCOM-tietoliikenne käyttää useita TCP/IP-yhteyksiä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832572 NO_AUTH_REQUIRED-lipun UserAccountControl-ominaisuudelle Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000:ssa määrittävä päivitys on saatavana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
832821 Virhe 161 ilmenee käytettäessä runas-komentoa päätepalveluistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
833123 Windows 2000:n käynnistyminen saattaa kestää kauan ja päätepalveluiden tila saattaa olla virheellinen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
833281 Lisäävä varmuuskopiointi sisällyttää kopioon muuttumattomat tiedostot ja on odotettua suurempi Windows 2000:ssa ja Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834294 Lsass-käyttöoikeusrikkomus ilmenee Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneissa lipunmyöntämispalvelun tarkistussumman alustusvirheen vuoksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834424 SECEDIT-komento ei määritä käyttöoikeusluetteloa kaikille suojausmallissa luetelluille kansioille (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
834792 Windows 2000 -työpöydälle tulee kansio nimeltä %homedrive% (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
835517 Muistivuoto ilmenee Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
835901 Rajoitetut ryhmät -käytäntöasetus ei välttämättä poista suojaustunnuksia Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
837142 Suojaustapahtuma 681 luodaan, kun Windows XP:hen tai Windows 2000:een yritetään kirjautua käyttäen UPN-tekijänoikeuksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838065 Suojauslokin objektien nimillä ei välttämättä ole merkitystä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838156 Lukitun järjestelmänvalvojatilin lukitus avataan, jos Windows 2000 Serveriin lähetetään oikeat todennuksen käyttäjätiedot (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
838887 ERROR_NO_SUCH_DOMAIN-virhesanoma tulee näyttöön, kun ohjelma kutsuu AuthzInitializeContextFromSid-funktiota Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
839905 Toimialueen verkkotiliin ei voi kirjautua Windows 2000 -tietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840723 SSL (Secure Sockets Layer) -yhteyttä ei voi muodostaa Microsoft Secure Channelin (SChannel) avulla käyttäen oletusarvon mukaista asiakassertifikaattia Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840837 Yhteyden suojausta ei välttämättä tunnisteta oikein Internet Explorer 6:ssa tai Internet Explorer 5:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
840916 Et voi muuttaa salasanaa -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muuttaa Windows NT 4.0 Server -toimialueen salasana Windows 2000 Professional -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841037 NTLM-todennus saattaa pysähtyä odottamatta Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841617 Verkkonimeä ei löydy -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa yhteys SMB/CIFS-palvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841632 403.13-asiakassertifikaatin kumoamisen virhesanoma tulee näyttöön tietoturvapäivityksen MS04-11 asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
841844 Kotiasemaksi määritetään asema C kirjauduttaessa Windows 2000:een palvelimella sijaitsevan käyttäjäprofiilin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842350 Tietokoneen lukituksi ilmoittava älykorttivirhesanoma on virheellinen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842638 Tapahtuma 1036 kirjataan Windows 2000 -tietokoneeseen, jossa on käynnissä Services for UNIX (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
842742 Paikallisen järjestelmänvalvojan tili pystyy avaamaan toimialueen järjestelmänvalvojan tilillä lukitun työaseman (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
843404 MMC-prosessi saattaa hidastua tai lopettaa vastaamisen Järjestelmäoikeuksien osoitus -suojauskäytäntöasetuksen muuttamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
843548 HOMEPATH- ja HOMEDRIVE-ympäristömuuttujat eivät enää viittaa oikeaan sijaintiin, kun Windows 2000 Professionalissa on jo pysyvä asemamääritys (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
884889 Stop: 0xC0000244 {Valvonta epäonnistui} -virhesanoma tulee näyttöön, jos Windows 2000 Service Pack 3- tai Service Pack 4 -tietokone sammutetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
885275 Järjestelmä ei löydä sanomaa numerolle 0x%1 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä kirjautua Windows Server 2003 -toimialueelle Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneen avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
890852 Käyttöoikeusrikkomus saattaa ilmetä ja Store.exe-ohjelma saattaa lopettaa vastaamisen Windows 2000 Server SP3:ssa tai Windows 2000 Server SP4:ssä, kun Exchange Server 2000 tai Exchange Server 2003 on asennettuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
890953 Salasanaa ei voi vaihtaa, koska toimialue ei ole käytettävissä -virhesanoma tulee näyttöön Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Tietoturva
293778 Useita polkuja käyttävä ohjelmisto saattaa aiheuttaa levyn allekirjoituksen muuttumisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
816869 Käyttöoikeusrikkomus ilmenee klusteripalvelun käynnistämisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
871236 Windows Server 2003 Service Pack 1 ja Windows 2000 Service Pack 4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti sisältävät uusia klusterinpalvelutilin tapahtumalokisanomia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
872970 Koontilokitiedosto vioittuu Windows 2000 Advanced Server -klusteriympäristössä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Palvelinklusterointi
812933 Yhdistettyjen asemien yhteyksiä ei voi muodostaa tai katkaista ResurssienhallinnassaKäyttöliittymä
813909 Windowsin työpöytä ei tule näkyviin oikein Age of Empires II -pelin lopettamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
818651 Tiedostoa ei löydy, kun etsitään aksenttimerkin nimessä sisältävää tiedostoa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
819499 Virhe: Windowsin perinteisen tilan käyttäminen Resurssienhallinnassa palauttaa valituille kohteille virheellisen arvon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
821739 Tiedostot poistetaan, kun ne vedetään sijainnista toiseen Resurssienhallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
822601 Virhesanoma tulee näyttöön vedettäessä tiedosto jaetusta DFS-resurssista toiseen jaettuun DFS-resurssiin Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
827345 Jaettujen DFS-resurssien sisältö näytetään hitaasti Resurssienhallinnassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
831565 Yhdistetyt verkkoasemat ja asennetut CD-asemat eivät näy Windows 2000:n Etsi kohteesta -hakuluettelossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
832427 Kansionimiä ei päivitetä, kun Explorer.exe suoritetaan julkaistuna sovelluksena Citrix Metaframe XP -istunnossa Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
833546 Hiiri-kuvaketta ei näy Windows 2000 -toimialueen asiakastietokoneiden Ohjauspaneelissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
834806 Näppäinyhdistelmän VAIHTO+F10 painaminen ei sulje Internet Explorer -pikavalikkoa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
837754 Windows ei voi kopioida tiedostoa -virhesanoma tulee näyttöön kirjauduttaessa palvelimella sijaitsevan profiilin avulla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
839654 Resurssienhallinnan Katso myös -luettelon linkit eivät toimi Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
840955 Epäonnistuneiden valvonnan tapahtumamerkinnät kirjataan odottamatta suojauslokiin, kun tiedostoa etsitään Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
883498 Suojaussanoma tulee näyttöön aina, kun kansioita yritetään mukauttaa hypertekstimallien avulla Windows Server 2000 Service Pack 4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
883509 Etsinnän tulosten prosessi saattaa lopettaa vastaamisen, kun kaksitavuisia merkkejä tiedostonimessä sisältävää tiedostoa etsitään Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
817429 Tehtävien ajoituksessa ilmenee muistivuoto ajoitettaessa ohjelmat tai prosessit suoritettavaksi pitkäksi aikaa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
817534 At.exe-komentoa ei suoriteta jokaisessa esiintymässä, jossa se on ajoitettu suoritettavaksi Tehtävien ajoituksessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
822849 Windows 2000 -toimialueen ohjauskoneessa ilmenee muistivuoto Wmiw-tunnisteen sivutetussa sarjassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
830176 AT/Delete/Yes-komento ei poista kaikkia AT-töitä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
843281 Ajoitettua tehtävää ei välttämättä suoriteta, kun ohjatun tehtävien ajoituksen avulla ajoitetaan paikallisen järjestelmätilin suorittama tehtävä Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
871245 Kun ajoitettu tehtävä yritetään poistaa Windows 2000:ssa, näyttöön tulee virhesanoma siitä, että kyseistä ajoitettua työtä ei voi poistaaJärjestelmänhallinta
873405 NetScheduleJobDel-funktio palauttaa "AT-työn tunnusta ei ole" -virhesanoman, jos ajoitettu tehtävä poistetaan Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
884028 Resurssienhallinta saattaa lopettaa vastaamisen, kun ajoitettujen tehtävien kansio yritetään avata Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmänhallinta
832097 Asemakirjaimet määritetään uudelleen sen jälkeen, kun Dell OpenManage Array Manager on poistettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
836662 Windows 2000 määrittää kahdentuneet asemakirjaimet yksittäiselle USB-levykeasemalle (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
872949 USB-laitteelle määritetään useita asemakirjaimia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Järjestelmän tallennuslaitteet
817532 Csrss.exe-prosessin säie käyttää jatkuvasti 25 prosenttia suoritintehosta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
822834 Taustatulostuksen virhe aiheuttaa suuren suoritintehon käytön Winlogon.exe- ja Spoolsv.exe-prosesseissa Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
824309 Sisään- ja uloskirjautuminen kestää erittäin kauan muodostettaessa yhteys Citrix MetaFrameen tai Citrix 1.8:aan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
828326 Päätepalveluistunnosta uloskirjautuminen kestää odotettua kauemmin Windows 2000:ssa tai Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
839918 Hotfix-korjaus, jonka avulla voidaan määrittää, voiko käyttäjä tallentaa päätepalvelimeen muodostettujen etätyöpöytäyhteysistuntojen salasanan Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
843261 Palvelimella sijaitsevia päätepalveluiden käyttäjäprofiileja ei voi määrittää ryhmäkäytäntöasetusten avulla Windows 2000 -päätepalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
843564 Näytönsäästäjä ei käynnisty Windows 2000 -päätepalveluiden konsoli-istunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
887550 Windowsin suojausvalintaikkunaa ei voi avata painamalla CTRL+ALT+END päätepalveluiden peilausistunnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
887961 Päätepalveluiden työpöytä on tyhjä, kun Windows 2000 -etätietokoneeseen kirjaudutaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
891076 Suojauslokiin kirjatussa tapahtumassa ei ole päätepalveluasiakaskoneen IP-osoitetta tai tietokonenimeä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Terminal Server -päätepalvelin
813056 TCP/IP-pino ei salli yhteyden pysyä FINWAIT-2-tilassa kauemmin kuin 300 sekuntia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
818635 Kannettava tietokone ei pysty uusimaan IP-osoitetta DHCP-palvelimesta sen jälkeen, kun tietokone on poistettu telakointiasemasta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
820765 Tietokone lopettaa ajoittain vastaamisen, ja ilmenee Stop 0x000000C2 -virhe (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
822226 Tulostusjonon pituuden suorituskykylaskurin arvo ei ole luotettava SMP (Symmetric Multiprocessing) -arkkitehtuuria käyttävissä tietokoneissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
823273 Rpcss.exe-prosessi käyttää 60 prosenttia suoritinajasta ja suorituskyky heikkenee (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
825995 NetBT-etävälimuistin merkintöjen TTL (Time To Live) -arvot ovat 601 sekuntia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
827536 IP-monilähetystä ei välttämättä lähetetä oikein Windows 2000:sta, Windows XP:stä tai Windows Server 2003:sta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
829120 Stop 0xD1 -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä muodostaa TCP/IP-istunto (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
830392 Nopeat uudelleenlähetykset käynnistetään virheellisesti, kun SACKS (Selective Acknowledgments) otetaan käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
830878 Tietokone lähettää yhden ARP-aloituspaketin sen jälkeen, kun niiden lähettäminen on poistettu käytöstä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
834940 Järjestelmänvalvonnassa saattaa näkyä suuria arvoja tulostusjonon pituuden suorituskykylaskurille Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
837771 Windows 2000 Server lopettaa vastaamisen, jos TCPDispatch-funktio palauttaa virheellisen IRP-tilan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
840155 Järjestelmä lähettää liian monta ARP-pakettia, kun suuri tiedosto kopioidaan jaetusta tiedostoresurssista Windows 2000 SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
841194 Netbt.sys-ohjaimen Stop 0x000000D1 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
841963 Netbt.sys-ohjaimen Stop 0xD1 -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
842168 Saapuvat ARP-paketit saattavat korvata staattiset ARP-välimuistimerkinnät Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
883516 Tcpip.sys-tiedoston Stop-virhe 0x19 tai 0x50 tulee näyttöön Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
890856 Raakavastakkeita käyttävä ohjelma ei välttämättä havaitse saapuvia UDP-paketteja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
891632 Käyttäjät havaitsevat viiveitä puhetietoliikenteessä tai videovirrassa sen jälkeen, kun SynAttackProtect-rekisteriarvo on määritetty Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)SIIRTO
824390 Windows NT 4.0 -resurssitoimialueelle kirjautuminen ei onnistu Windows 2000 -asiakastietokoneesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
830464 Ryhmäkäytäntö ei ota palvelimella sijaitsevia profiileja käyttöön oikein, jos NTuser.dat- ja NTuser.pol-tiedostoja ei ole synkronoitu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
831215 Palvelimella sijaitseville profiileille luodaan uusi kansio Windows 2000 SP4:n asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
834878 Windows Installer -pakettia ei asenneta oikein Windows 2000 -palvelimeen, jossa päätepalvelut ovat käynnissä sovelluspalvelintilassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
890212 Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että sovellus on asennettava, ennen kuin sitä voidaan käyttää, kun Windows Installerin avulla asennettu ohjelma yritetään käynnistää Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttäjäprofiili
817465 Levyn eheytyksen alustus epäonnistui -virhesanoma eheytettäessä NTFS-asemaa Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Apuohjelmat, järjestelmä
831375 CHKDSK-apuohjelma tunnistaa ja poistaa käytössä olevia suojauskuvaajia Windows 2000:ssa virheellisesti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Apuohjelmat, järjestelmä
824910 Stop 0x0000001E -virhe ilmenee Windows 2000 -palvelimessa, kun NTVDM-prosessi suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
827652 MS-DOS-tietoliikenneohjelmassa ilmenee ajoittaisia lähetysongelmia Windows 2000 SP3:ksi päivittämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
840214 Päätepalvelimen käyttäjät huomaavat suorituskyvyn heikentymisen suorittaessaan 16-bittisiä ohjelmia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
887820 Suoritettavia 16-bittisiä ohjelmia ei näy Tehtävienhallinnassa sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys MS04-032 on asennettu Windows XP- tai Windows 2000 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)VDM
816542 Windows XP:n Low Fragmentation Heap -algoritmiominaisuus on käytettävissä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
823684 SetProcessWorkingSetSize-funktiolle kutsun tekevä palvelu kohtaa virheen Windows Server 2003:ssa ja Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
828325 Kaikkien laitteiden noutamista varten tehdyt samanaikaiset QueryDosDevice-funktiokutsut eivät palauta oikeita tuloksia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
830031 CreateToolhelp32Snapshot()-funktio saattaa aiheuttaa muistivuodon Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
831712 CreateToolhelp32Snapshot-funktio aiheuttaa muistivuodon kohdeprosessissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
831877 Etärekisteripalvelussa ilmenee useita muistivuotoja käytettäessä suorituskykylaskureita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
832791 Tapahtuman 2020 virheitä kirjataan, kun tiedostot jätetään Modified-No-Write-luetteloon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
833613 Tekemiäsi muutoksia ei voi tallentaa -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tallentaa muutoksia verkosta jaettuun Excel-tiedostoon Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
839427 Stop 0x1E -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32, perus
814135 Näyttöön tulee virheellinen työkaluvihjeen teksti (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
822779 Näyttöön tulee virhesanoma siitä, että tiedoston tulostamisen aikana ilmeni virhe ja että järjestelmäkutsulle välitetty data-alue on liian pieni (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
824281 BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 -virhe ilmenee tulostettaessa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
825060 Stop 0x05 -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä monisäikeistä sovellusta Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
826518 User32.dll epäonnistui -alustusvirhesanoma tulee näyttöön tai käyttöliittymää ei päivitetä oikein (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
828146 Stop: 0x000000d5 (vakava järjestelmävirhe) -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä tarkastella yksityisiä merkkejä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
828514 Stop 0x1E -virhesanoma tulee ajoittain näyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
829808 Stop-virhe 0xd5 ilmenee Win32k.sys-moduulissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
833649 Windows 2000 Server -päätepalvelin pysähtyy odottamatta ja näyttöön tulee Stop 0x0000001E -virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
834745 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) -virhesanoma tulee näyttöön päätepalveluita suorittavassa Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
836084 Stop-virhesanoma 0x0000001e tulee näyttöön kirjauduttaessa ulos Windows 2000 -tietokoneessa isännöitävästä päätepalveluistunnosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
837384 Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parametri4) -virhesanoma tulee näyttöön Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
840997 Adobe Illustratorilla luotuja EMF (Enhanced MetaFile) -grafiikkatiedostoja ei voi tarkastellaWin 32 GDI
841054 Stop 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön kirjauduttaessa ulos Windows 2000 Server -päätepalvelimesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
842092 Adobe Illustratorissa luotuja EMF-kuvatiedostoja ei voi tarkastella edes korjaustiedoston asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
842584 Win32k.sys-laiteohjaimen Stop 0x0000001E -virhe ilmenee Windows 2000 -tulostuspalvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
872804 Kuvien käsittely saattaa olla hidasta käsiteltäessä etäpalvelimeen tallennettuja .emf-tiedostoja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
884540 Teksti tulostetaan käyttäen virheellistä fonttia tulostettaessa asiakirjoja Windows 2000 -tulostuspalvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
890749 Kuvaa ei tulosteta tulostettaessa PCL-5-tulostimeen EngStretchBlt-funktion tai Graphics::DrawImage-menetelmän avulla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
891431 Stop 0x0000001E -virhesanoma tulee näyttöön sinisellä taustalla Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI
884865 ExtTexOut-funktion avulla piirrettyä suorakulmiota ei näytetä sen jälkeen, kun se on kopioitu Windows-metatiedostomuotoa käyttävään ohjelmaan Windows Server 2003:ssa, Windows XP:ssä ja Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI+
884562 Enhanced Metafiles (EMF) -tiedostot toimivat hitaasti tai niitä ei toisteta lainkaan Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -metatiedostot
810807 Uutta järjestelmälokin merkintää ei luoda jos työpöydän keko loppuu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
814789 Windows lopettaa vastaamisen ja tuo näyttöön Stop-virheen 0x7F (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
816769 Internet Explorer jumittuu tiedostoja käytettäessäWin 32 -käyttäjä
817354 Stop-virhe 0x1E ilmenee palvelimessa, jonka kuormitus on erittäin suuri (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
819535 Stop 0x0000001e -virhesanoma tulee näyttöön pienennettäessä tai suurennettaessa ali-ikkuna (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
821107 Eri ohjelmat saattavat toisinaan lopettaa vastaamisen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
822428 Merkit katoavat Muistiossa käytettäessä kortinlukulaitetta tai näppäimistöä Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
824337 Tietokoneen näyttöä ei piirretä uudelleen oikein, jos läpinäkyvän pääikkunan ali-ikkunaa siirretään (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
832338 Suurikokoinen näyttöalue aiheuttaa työpöytäkuvion vääristymisen Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
833443 Lisäyskohta ei tule odotettuun sijaintiin oikealle tasatun tai keskitetyn tekstityylin sisältäviä muokkausohjausobjekteja käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
835481 Stop-virhe 0x00000050 ilmenee sen jälkeen, kun Pointsec-käyttäjätunnus ja -salasana on annettu Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
836044 Microsoft Windows 2000 -palvelin saattaa lopettaa vastaamisen odottamatta vaihdettaessa ohjelmaikkunoiden välillä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
838283 Työpöytäsovellusten valikot näkyvät virheellisesti, jos prosessi ylittää GDI-objektikiintiönsä Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
839229 Monet Web-ohjelmat tai Component Object Model -ohjelmat lopettavat vastaamisen Windows Server 2003- tai Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
841692 Merkkijonokahvoja tarkkailevan DDE-ohjelman yksityisten tavujen määrä kasvaa jatkuvasti Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
843254 Win32k.sys-tiedostossa ilmenee Stop-virhe 0x0000001E (0x1E) Windows 2000 Server -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
883635 Windows 2000 Server -tietokoneessa saattaa tapahtuma epätavallinen sammutus sen jälkeen, kun Windows-kirjautumisnäytön näytönsäästäjä käynnistyy (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
884846 Stop 0x93 -virhesanoma tulee näyttöön lisättäessä tai poistettaessa verkkoasema Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 -käyttäjä
889081 Windows 2000 Server -päätepalvelin lopettaa vastaamisen ja System-prosessin suoritintehon käyttö lähestyy sataa prosenttia muodostettaessa yhteys Windows 2000 Server -päätepalvelimeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Windows NT -asiakaskone
826216 Korjaus: Winhttp.dll aiheuttaa muistivuodon Windowsin integroidun todennuksen epäonnistuessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
827042 Korjaus: Useita suorittimia käyttävät tietokoneet saattavat palauttaa vioittunutta tietoa, kun useita asynkronisia pyyntöjä lähetetään ServerXMLHTTP-objektin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
834692 WinHTTP-vahvistusvirheen virhesanoma tulee näyttöön suoritettaessa WinHTTP-palveluita käyttävä ohjelma Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
837161 Korjaus: Sovellus vuotaa kaksi tapahtumakahvaa jokaisen HTTP-pyynnön tekemisen yhteydessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Winhttp
839045 Vastakesovellukset sulkeutuvat ja tuovat näyttöön WSAEWOULDBLOCK-virhesanoman Windows 2000 Serverissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WinSock
884843 Vastakeohjelmat eivät palauta ilmoitustapahtumia WSAEnumNetworkEvents-funktiokutsulle Windows 2000 Server SP4:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WinSock
842591 Käyttöoikeusrikkomuksen virhesanoma tulee näyttöön, kun 16-bittinen ohjelma kutsuu SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList-funktiota Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
890067 MS-DOS-ohjelmia ei suoriteta odotetusti Windows 2000 Service Pack 3- tai Windows 2000 Service Pack 4 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
891577 Päätepalvelinistunto Windows 2000 -tietokoneeseen lopettaa vastaamisen, jos käyttäjä kirjautuu ulos 16-bittisen Windows-ohjelma sulkemisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)WOW
892521 Korjaus: Verkkosijainnin etsiminen palauttaa käyttökelvottomia tuloksia Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Käyttöliittymä
843284 JPEG-kuva näkyy kahdesti Office 2003 -asiakirjassa tulostettaessa Windows 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)Win 32 GDI

Tietoturvatiedotteen tiedot

Windows 2000 SP4:n Update Rollup 1 -päivityspaketti korvaa tietoturvatiedotteessa MS05-019 kuvatun ohjelmistopäivityksen.
Saat lisätietoja tietoturvatiedotteesta MS05-019 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
893066 MS05-019: TCP/IP-heikkoudet saattavat sallia koodin etäsuorittamisen ja palvelunestohyökkäyksen

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 900345 – Viimeisin tarkistus: 2.6.2009 – Versio: 1

Palaute