.NET Framework 2.0:n manuaalinen poistaminen ja uudelleenasentaminen

Tämä artikkeli voi sisältää linkin Windows Installer CleanUp -apuohjelmaan (MSICUU2.exe). Jos Windows Installer CleanUp -apuohjelma on ohjannut sinut tähän artikkeliin ongelman ratkaisemista varten, ota yhteyttä ohjelmiston valmistajaan tuotteen asennustukeen liittyvissä asioissa tai tutustu seuraavaan Microsoft Knowledge Base -artikkeliin, jossa on Windows Installeria käyttävien tuotteiden asennuksen poistamiseen liittyviä ohjeita:

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvattuja menetelmiä noudattamalla voit tehdä Microsoft .NET Framework -versioon 2.0 liittyvien asennusongelmien vianmäärityksen. Tässä artikkelissa käsitellään asentamista Microsoft Windows Server 2003-, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)- ja Windows XP Service Pack 2 (SP2) -käyttöjärjestelmiin. Tässä artikkelissa käsiteltäviä menetelmiä ovat esimerkiksi Microsoft Windows Installerin rekisteröinti sekä .NET Frameworkin korjaaminen, poistaminen ja asentaminen uudelleen. Näiden menetelmien käyttäminen edellyttää, että .NET Framework 2.0, Rekisterieditori ja Windows Installer ovat tuttuja. Eräs näistä menetelmistä edellyttää myös muutosten tekemistä tietokoneen rekisteriin.

ESITTELY

Tässä vaiheittaiset ohjeet sisältävässä artikkelissa kuvataan, kuinka .NET Framework 2.0:n asennuksen yhteydessä mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmääritys tehdään.Kun Microsoft Windows Installer on rekisteröity väärin Windowsin rekisteriin, .NET Framework 2.0:n asennusohjelma ei voi käyttää kaikkia Windows Installerin osia. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit kiertää ongelman poistamalla Windows Installerin rekisteröinnin ja rekisteröimällä sen sitten uudelleen..NET Framework 2.0:n asennuksen poistaminen kokonaan ei aina välttämättä onnistu Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalulla. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka ongelman voi kiertää korjaamalla .NET Framework 2.0:n tai poistamalla .NET Framework 2.0:n manuaalisesti tietokoneesta ja asentamalla sitten .NET Framework 2.0:n uudelleen.

Vaatimukset

Seuraavassa luettelossa eritellään suositellut laitteet, ohjelmat ja verkkoinfrastruktuuri sekä tarvittavat Service Pack -paketit:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) tai Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Voit hankkia edelleejaeltavan Microsoft .NET Framework 2.0 -paketin seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta: 
Huomautus .NET Framework 2.0:n asennusongelmien vianmääritys edellyttää sellaisen tilin käyttämistä, joka kuuluu paikalliseen järjestelmänvalvojaryhmään tietokoneessa, jossa .NET Framework 2.0 -versiota käytetään.

Tässä artikkelissa oletetaan, että seuraavat asiat ovat entuudestaan tuttuja:
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Rekisterieditori
 • Windows Installer.

Windows Installerin rekisteröinnin poistaminen ja rekisteröiminen uudelleen

Nämä toimet korjaavat useimmat tilanteet. Nämä toimet eivät myöskään vaikuta asennettuina oleviin ohjelmiin, jotka käyttävät Windows Installeria.
 1. Poista Windows Installerin rekisteröinti. Tee nämä toimet napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla Avaa-ruutuun msiexec /unregister ja valitsemalla sitten OK.
 2. Rekisteröi Windows Installer uudelleen. Tee nämä toimet napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla Avaa-ruutuun msiexec /regserver ja valitsemalla sitten OK.

Korjaa .NET Framework 2.0

Tässä on eritelty kolme tapaa korjata .NET Framework.

Windows Installerin välimuistitiedoston korjauskomennon käyttäminen

Voit korjata .NET Framework 2.0:n Windows Installerin välimuistitiedoston avulla seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun installer ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Windows Installerin Näytä-valikosta Tiedot, napsauta Nimi-sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kommentti.


 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella välimuistiin tallennettua Windows Installer -tiedostoa, jossa on Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu -kommentti, ja valitse Korjaa.
 4. Kun korjaustoimet on tehty, lopeta Windows Installer.

Edelleenjaeltavan .NET Framework 2.0 -paketin suorittaminen komentoriviltä

Voit korjata .NET Framework 2.0:n komentoriviltä seuraavasti:
 1. Etsi Dotnetfx.exe-tiedosto, jonka avulla olet asentanut .NET Framework 2.0:n. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:
  • Jos olet asentanut .NET Framework 2.0:n CD- tai DVD-levyltä, aseta asennuslevy CD- tai DVD-asemaan.
  • Jos olet asentanut .NET Framework 2.0:n kiintolevyltä, lataa .NET Framework 2.0 -asennusohjelma kiintolevylle.
  • Jos olet asentanut .NET Framework 2.0:n verkkoasemasta, muodosta yhteys kyseiseen verkkoasemaan.
 2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento:
  %Asennuspolku%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Huomautus %Asennuspolku% kuvaa vaiheessa 1 etsityn Dotnetfx.exe-tiedoston polkua.

.NET Framework 2.0:n asennuksen manuaalinen poistaminen ja asentaminen uudelleen

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa


Tärkeää Näiden toimien tekeminen saattaa lisätä tietoturvariskiä. Näiden toimien tekeminen saattaa myös tehdä tietokoneestasi tai verkostasi entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft suosittelee tämän artikkelin kuvaaman prosessin käyttämistä, jotta ohjelmat pystyvät toimimaan suunnitellulla tavalla tai jotta pystyt käyttämään erityisiä ohjelman ominaisuuksia. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita näiden toimien tekeminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos päätät tehdä nämä toimet, suojaa järjestelmäsi tekemällä tilanteen mukaiset lisätoimet. Microsoft suosittelee näiden toimien tekemistä vain, jos se on todella tarpeen.
 1. Poista .NET Framework 2.0 Windows Installer -välimuistista:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun installer ja valitse sitten OK.
  2. Valitse Windows Installerin Näytä-valikosta Tiedot.
  3. Napsauta Nimi-sarakeotsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kommentit.
  4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella välimuistiin tallennettua Windows Installer -tiedostoa, jossa on Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu -kommentti, ja valitse Poista asennus.
  5. Kun asennuksen poistaminen on valmis, lopeta Windows Installer.
 2. Poista seuraavat tiedot manuaalisesti tietokoneesta. Huomautus Näitä kohteita ei välttämättä ole tietokoneessa. Tämä määräytyy .NET Framework -asennuksen nykyisen toimintakunnon mukaan.
  • URTTemp-kansio
  • Mscoree.dll-tiedosto
  • v2.0.50727-kansio
  Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun system32 ja valitse OK. System32-kansion sisältö näkyy Resurssienhallinnassa.
  2. Etsi ja poista URTTemp-kansio.
  3. Etsi ja poista mscoree.dll-tiedosto.   Huomautus Jos tietokoneeseen on asennettu myös .NET Framework 1.1 tai .NET Framework 1.0 eikä .NET Framework 2.0 -versiota ole tarkoitus asentaa uudelleen, .NET Framework 1.1 tai .NET Framework 1.0 täytyy korjata. Lisätietoja on seuraavan Microsoft Knowledge Base -artikkelin .NET Frameworkin korjaaminen -kohdassa:
   824643 Microsoft .NET Framework 1.1 -asennusongelmien vianmääritys Windows XP:ssä tai Windows 2000:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  4. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun microsoft.net ja valitse sitten OK. Microsoft.NET-kansion sisältö näkyy Resurssienhallinnassa.
  5. Kaksoisnapsauta Microsoft.NET-kansion Framework-kansiota.
  6. Poista Framework-kansion v2.0.50727-kansio.
  7. Sulje Framework-kansio.
 3. Poista asiaankuuluvat rekisteriavaimet manuaalisesti:
  1. Käynnistä Rekisterieditori napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla Avaa-ruutuun regedit ja valitsemalla OK.
  2. Etsi ja poista seuraavat rekisteriavaimet Rekisterieditorissa:

   Huomautus Näitä rekisteriavaimia ei välttämättä ole tietokoneessa. Tämä määräytyy .NET Framework -asennuksen nykyisen toimintakunnon mukaan.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Sulje Rekisterieditori.
 4. Poista Windows Installer -tiedot rekisteristä Windows Installer CleanUp (Msizap.exe) -apuohjelmalla. Windows Installer Software Development Kit -paketin osat (Msizap.exe) sisältyvät Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) -pakettiin.

  Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:
  Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
  Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.


  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  290301 Windows Installer CleanUp -apuohjelman kuvaus

  Voit poistaa Windows Installer -tiedot rekisteristä noudattamalla seuraavia ohjeita:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun cmd ja valitse sitten OK.
  2. Etsi komentoriviä käyttäen hakemisto, joka sisältää Windows Installer CleanUp -apuohjelman, ja suorita seuraava komento:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 5. Poista kaikki tietokoneeseen asennetut virustentorjunta- ja palomuuriohjelmat käytöstä. Tämä onnistuu tekemällä tietokoneen puhdas käynnistys järjestelmän kokoonpanosovelluksen (Msconfig.exe) avulla. Poista sitten käytöstä kaikki palvelut, joita et tarvitse.

  Kun käytät järjestelmän kokoonpanosovellusta diagnostiikkatilassa, ota Windows Installer -palvelu uudelleen käyttöön Palvelut-välilehdessä.

  Voit käynnistää järjestelmän kokoonpanosovelluksen napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla Avaa-ruutuun msconfig ja valitsemalla sitten OK.
 6. Poista Temp-kansion sisältö:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun %Temp% ja valitse sitten OK. Temp-kansion sisältö näkyy Resurssienhallinnassa.
  2. Valitse Temp-kansiossa Muokkaa-valikosta Valitse kaikki.
  3. Valitse Tiedosto-valikosta Poista.   Huomautus Poista Temp-kansiosta niin paljon tiedostoja ja kansioita kuin mahdollista.
 7. Asenna .NET Framework 2.0 uudelleen. Voit hankkia edelleenjaeltavan Microsoft .NET Framework 2.0 -paketin seuraavasta Microsoftin sivustosta: Huomautus Jos et halua asentaa .NET Framework -versiota 2.0 uudelleen ja tietokoneeseen on asennettu .NET Framework 1.1 tai .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1 tai .NET Framework 1.0 täytyy korjata. Nämä asennukset täytyy korjata, jotta Mscoree.dll-tiedosto ja URTTemp-kansio voidaan korvata.

Suositukset

Lisätietoja on seuraavassa Microsoft Developer Networkin (MSDN) sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 908077 – Viimeisin tarkistus: 1.11.2012 – Versio: 1

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Palaute