Microsoft Dynamics CRM 3.0:n päivitykset ja hotfix-korjaukset

ESITTELY

Tässä artikkelissa on luettelo kaikista Microsoft Dynamics CRM 3.0:lle saatavilla olevista päivityksistä ja hotfix-korjauksista.

Enemmän tietoa

Yleisesti jaeltavat päivityksetSeuraavassa taulukossa on luettelo päivityksistä, jotka on julkaistu yleisesti jaeltaviksi. Jos haluat tarkastella jotakin tiettyä päivitykseen liittyvää Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelia, avaa artikkeli napsauttamalla sen linkkiä. Voit ladata tässä artikkelissa lueteltuja päivityksiä käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

KB-artikkelin linkkiArtikkelin otsikko
922815 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n Update Rollup 1 -päivityskokoelma on saatavilla
927751 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n Update Rollup 2 -päivityskokoelma on saatavilla
929180 Mukautetun kohteen haettavissa olevat määritteet saatetaan ohittaa käytettäessä Erikoishaku-toimintoa Microsoft Dynamics CRM:ssä
934859 Microsoft Dynamics CRM lopettaa vastaamisen, kun Microsoft Dynamics CRM:ää mukautetaan lisäämään uusi yksi-moneen-suhde kahden kohteen välille
938238 Asiakkuuden aktiviteetit voidaan lukea, vaikka asiakkuuden käyttöoikeutta ei olisi Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
936049 CRM:n ruudukkonäkymässä palautetut tietueet ovat epäyhtenäiset etsimiskenttään kirjoitettujen sanojen ja kirjainten kanssa, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa tehdään pikahakuja
937118 Kun yhteys yritetään muodostaa uudelleen Microsoft Dynamics CRM -tietokantoihin Microsoft Dynamics CRM for Outlook -asiakasohjelman avulla, näyttöön tulee virhesanoma siitä, että Microsoft CRM -toimintojen lataamisessa ilmeni virhe
938516 Sähköpostiviestin lähetyskentän arvo on virheellinen lähetettäessä sähköpostiviesti Lähtevät-kansioon Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelmassa käyttäen Älä toimita ennen -asetusta
934315 Osa osoitekentistä ei näy valintanäkymissä sen jälkeen, kun asiakkuuskohde on mukautettu Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
933423 Suhteen toiminta-asetukset ohitetaan Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
934805 Käytöstä poistetun mukautetun kohteen tietueet ovat näkymättömiä liittyvässä näkymässä Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
935844 Asiakkuusyhteenvetoraportissa näkyy odottamatonta toimintaa asiakkaalle Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
935529 Yhdistetty asiakkuus sisältää virheellisiä jakamisoikeuksia sen jälkeen, kun kaksi eri jakamisoikeutta sisältävää asiakkuutta on yhdistetty Microsoft Dynamics CRM:ssä
935730 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n ja yksinkertaistetun kiinan kieliversion ja Microsoft Dynamics CRM 3.0:n japanin kieliversion Update Rollup 1 -päivityskokoelma on saatavilla
935731 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providersin Update Rollup 1 -päivityskokoelma on saatavilla
938260 Kaikki kohteet näytetään odottamatta käytettävissä olevien tietueiden ruudussa, kun myyntialuekohdetta etsitään suodattimen avulla Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
938125 Suoritettaessa pikakampanja Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa näyttöön tulee virhesanoma siitä, ettei pikakampanjaa voitu suorittaa virheen 0x8004023b vuoksi
937522 Näyttöön ei tule varoitussanomaa odotetulla tavalla, kun palveluaktiviteetin kaksoiskappale ajoitetaan Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
936204 Yritettäessä tallentaa uusi mukautettu kohde Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa näyttöön tulee virhesanoma siitä, että on ilmennyt virhe ja että lisätietoja saa järjestelmänvalvojalta
936779 Kaikki sähköpostiviestit eivät näy Lähetetyt-kansiossa tai kampanja-aktiviteetissa sen jälkeen, kun Sähköpostiviesti yhdistämistoiminnosta -toimintoa on käytetty Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelman yhteensopivuuspäivityksessä
939027 Kumpikaan toiminnoista PreSetState ja PostSetState ei toimi liiketoimintayksiköille Microsoft CRM 3.0:ssa
930610 Uusi käyttäjä pystyy odottamatta lukemaan uudelleendelegoidun aktiviteetin, vaikka Delegoi-kentän asetus on Käyttäjän limittäin aktiviteettikohteen suhteelle Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
938392 Oletusarvoa ei täytetä valintaluettelokentässä, kun seuranta-aktiviteetti luodaan Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
938547 Outlook ja Microsoft CRM Web Service Hoster -prosessi lopettavat vastaamisen, kun liittyen asettamisen vaihtoehto valitaan tai kun Microsoft Dynamics CRM -sivuja tarkastellaan kannettavien tietokoneiden Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelmassa
938519 Erikoismerkit eivät näy markkinointikampanjan jakamisaktiviteeteissä odotetulla tavalla, kun kampanja-aktiviteetin jakamistoiminto suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 3.0:n tšekin kieliversiossa
938313 Käytöstä poistettuja tietueita voi odottamatta lisätä markkinointiluetteloon Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa
943122 Microsoft Dynamics CRM 3.0:lle ja Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelmalle on saatavana vuoden 2008 kesäajan Australian muutosten päivitys
935364 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma on saatavilla
944373 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providersin Update Rollup 2 -päivityskokoelma on saatavilla
944372 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n ja yksinkertaistetun kiinan kieliversion ja Microsoft Dynamics CRM 3.0:n japanin kieliversion Update Rollup 2 -päivityskokoelma on saatavilla
935731 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providersin Update Rollup 1 -päivityskokoelma on saatavilla

Hotfix-korjaukset, joita jaellaan rajoitetusti

Seuraavassa taulukossa on luettelo Microsoft Dynamics CRM:n hotfix-korjauksista, jotka on julkaistu rajoitetusti jaeltaviksi. Hotfix-korjaus on tarkoitettu korjaamaan ainoastaan liittyvässä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa käsitelty ongelma. Hanki hotfix-korjaus ottamalla yhteyttä Microsoftin tuotetukeen. Luettelo Microsoftin tuotetukipalveluiden puhelinnumeroista ja tietoja tuen kustannuksista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Link to KB articleArticle title
910836 The Save and Cancel buttons may be missing and sections of the entities form may be inaccessible when you bulk-edit entities records in Microsoft Dynamics CRM 3.0
910242 You receive error messages when you try to send or promote an e-mail message in Microsoft CRM 3.0
912153 When you create a follow-up campaign response activity or a follow-up service activity in Microsoft Dynamics CRM, the Customer field is not automatically populated with the originating account name
911320 Error message when you schedule an all-day event for the last Sunday in October in Microsoft CRM 3.0: "Invalid Argument"
913330 Reporting Services error message when the Service Activity report in Microsoft Dynamics CRM is grouped by week: "SET DATEFIRST 0 is out of range"
911316 Error message when you try to reply to an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM: "An error has occurred"
911318 Error message when you try to export data to Microsoft Excel from Microsoft Dynamics CRM: "Problems during load"
912208 If you delete the contents of some of the address fields in a Microsoft Dynamics CRM sales order, the fields are not updated in Microsoft Dynamics GP
913084 The sales stage values are blank when you print the "Competitor Win Loss Detail" report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913179 The PreUpdate callout event does not run after you make a change to an appointment in Microsoft Dynamics CRM
913462 An entities grid is populated slower than you expect when you move to a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
912324 Error message when you try to create an e-mail message from a template programmatically in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Xml entity name is returned"
912252 Error message when you try to delete a contact in Microsoft Dynamics CRM: "An error has occurred in the script on this page"
911986 The Subject line of an e-mail activity may contain "&", "<", "&rt;", or """ in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911323 Error message when you try to insert a template in an e-mail message in Microsoft CRM: "A SQL Server error occurred"
912061 Some fields are not available as search criteria when you use Advanced Find in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913418 An export of marketing list members is not filtered by the current marketing list when you use the "Export to an Excel worksheet" feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0
912815 Filter criteria in the Owner field in a custom view are replaced by "Enter a value" after you upgrade from Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0
909284 The allotment type from a contract template is not used when you create a contract in Microsoft CRM 3.0
913465 Error message when you try to create an order from a quote in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The Microsoft CRM Server is unavailable"
914160 Error message when you try to merge accounts, contacts, or leads in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
915046 The "DynamicEntity XML" code that you create by using the Opportunity form differs from the "DynamicEntity XML" code that you create by using the "Marketing List" form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915445 You cannot cancel the save of an activity form by using a custom action in the OnSave event in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915024 Error message when you run a report in the French version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The conversion of a char data type to a datetime data type resulted in an out-of-range datetime value"
915839 Contracts are not shown in the contracts-associated view for the billing account or contact in Microsoft CRM 3.0
915757 The owner of the activity does not change to your user account when you accept an activity from a queue in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915784 Totals in a quote do not print correctly when you use the Quote.dot template in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
915791 An appointment time may change when you synchronize Outlook with Microsoft Dynamics CRM 3.0
915409 Error message when you try to open a custom help page in Microsoft CRM 3.0: "Instructions for customizing Help for a custom Entity can be found here"
915412 When you try to run a report from an entities form in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the report does not run
911520 E-mail activities are not automatically sent to the recipients when you distribute e-mail activities for a campaign in Microsoft Dynamics CRM
916194 When you attach a new note or file to an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the notes grid does not update to show the new note or file
916146 The Polish special "S" character is not typed when you press ALT GR+S in the Polish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
916150 Some rules to which you do not have access may be available in an entities form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917010 Error messages when you try to save or to close an appointment in Microsoft CRM 3.0: "An error has occurred" and "General failure in scheduling engine"
916770 You cannot export customizations for a custom entity in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
918097 Some of the values in the "Created On" property list may be duplicated when you use the Advanced Find feature in Microsoft CRM 3.0 to find an account
918477 The SetFocus function does not appear to work as expected in Microsoft CRM
916629 Error message when you run a report in the Danish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An Unexpected error occurred in Report Processing (rsInternalError)"
917602 You cannot view a sales account, a lead, or an opportunity that is owned by another user in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
917822 An activity that has a due date in the past may be found when you search for upcoming activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
918108 Error message when you try to go offline on a laptop client computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Failed move data for entity"
913549 An update event does not trigger the callout function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915916 The duration value may be incorrect when you create an appointment activity record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545 Error message when you try to view the service calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unhandled exception was generated during the execution of the current web request"
915488 Error messages when you try to delete a product from a revised quote in Microsoft CRM 3.0: "An error has occurred in the script on this page" and "The record that you are requesting is currently unavailable"
918977 Error message when you try to import an entity in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Reason for failure is not all instances of entity name are the same"
919358 The alphabet bar shows two incorrect letters in the Dutch version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
916210 Error message when you use the Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook to print a quote that contains only write-in products: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: -2146822366"
918115 Error message when you try to import a customization file in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
915343 Error message when you use Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Buffer overrun detected!"
918460 Error message when you try to merge two accounts or two contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "There is a problem communicating with the Microsoft CRM server"
918291 When you export selected customizations in Microsoft Dynamics CRM 3.0, the customizations are not saved
914644 Error message when you try to view the activities for an account in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A SQL Server error occurred"
911022 You cannot restrict users from printing data in Microsoft CRM 3.0 or from exporting data from Microsoft CRM 3.0 to Microsoft Excel
912210 System performance decreases regardless of the file size of the dataset in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913645 The "Parent Account" and "Parent Customer" fields are unavailable when you try to bulk edit many Contact records or many Account records in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913954 Custom fields prevent activities from being closed when you upgrade from Microsoft CRM 1.2 to Microsoft Dynamics CRM 3.0
915487 Error message when you try to merge records in Microsoft CRM 3.0: "The logged-on user does not have sufficient privileges to perform the requested action"
915799 Error message when you use the Copy Database Wizard in SQL Server 2005 to migrate the Microsoft Dynamics CRM 3.0 MSCRM database from SQL Server 2000: "Setting Source Connection (Error)"
916637 Error message in Microsoft Dynamics CRM 3.0 when you perform an advanced find on properties and criteria that contain special characters: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: Not available"
917324 The due time is changed to 12:00 AM when you save a new follow-up task activity in the Form Assistant in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917536 The first item in a queue is removed after you click "Refresh Grid" in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917830 A list update occurs when you click an item in the List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 3.0
917913 The "Delete" button is missing when you open the queues area of the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
918786 A Quick Campaign associates a telephone number with contacts that do not have a telephone number in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919008 The records that are associated to a child account do not appear when you set the "Include" option to "This Record Only," to "Related Records," or to "All Affiliated Records" in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919429 Error message when you try to search for queue items in Microsoft Dynamics CRM 3.0 by using the Advanced Find feature: "The Primary Key is expected when Distinct is set to true"
919480 Entity mappings between the custom entity and the contract entity do not work as expected in Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Error message when you try to import a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
923613 Help is not available for the Reports folder in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
922840 Error message when you change the view of your calendar in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Conflicts with another appointment on your calendar"
923071 Error message when you go offline in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Microsoft Office Outlook: "The data you have entered for one or more fields is too long. The record will be saved in CRM with truncated data"
913541 Microsoft Dynamics CRM does not reflect Australian daylight saving time changes for the year 2006
917098 You cannot rename a campaign entity or the entity attributes in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911318 Error message when you try to export data to Microsoft Excel from Microsoft Dynamics CRM: "Problems during load"
921654 A synchronization time value that is set in the Web client of Microsoft Dynamics CRM 3.0 overwrites a synchronization time value that is set in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Office Outlook
915722 You experience slower performance than typical in Microsoft Dynamics CRM 3.0 when the MSCRM Stored Procedure Priming job is running
914799 Error message if you open an appointment in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This lookup can only display one item. Lookup ID = organizer"
921653 The Microsoft Dynamics CRM client for Outlook stops responding when you promote an e-mail message
921621 You can create and send a Quick Campaign even though you log on to Microsoft Dynamics CRM 3.0 as a user who does not have privileges for the Campaign entity
919354 You cannot create follow-up activities from an activity form in Microsoft Dynamics CRM 3.0 after you install hotfix 912153
921890 Error message when you use the Advanced Find feature to look up Quick Campaign items in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The root element is missing"
920815 You cannot send an e-mail message from another user account when you use the "Send Direct E-mail" functionality in Microsoft Dynamics CRM 3.0
920929 The owner of the quote, of the order, or of the invoice does not match the owner of the opportunity when you add a quote, an order, or an invoice to an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
915413 An e-mail address is unresolved in the From field on the e-mail activity detail form in Microsoft Dynamics CRM 3.0
911321 The "Leads" dialog box does not show the closed leads that were opened last week or that were opened this week in Microsoft Dynamics CRM 3.0
921540 Error message after you disconnect a computer that is running Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Microsoft Office Outlook from the network: "An error occurred loading Microsoft CRM functionality"
918749 You receive an error message when you try to initialize the CDF database in Microsoft Dynamics CRM 3.0
922953 Property information is missing from the "<Entity> Properties" dialog box when you try to view the properties of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923074 The Activities list is not sorted in alphabetical order when you use the Regarding column to sort the list in the Web application of Microsoft Dynamics CRM 3.0
923057 A contact or a lead is not found when you use the Full Name field in the Advanced Search feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924454 Error message when you run a solution that sets the state of a request or of a response for an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This method can only be called in the context of web service request"
920859 Error message when you send an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM Object or perform the requested operation"
924383 You cannot scroll through a Web Part page in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
913431 Error message when you try to receive customized error messages in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Microsoft Office Outlook: “Exception of type System.Web.HttpUnhandledException was thrown”
920758 The days appear in the incorrect positions on the day label in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
921235 You experience timeouts or slow performance when you reassign records from one user to another user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924293 An activity is not created when you click "New Activity" in the List Web Part for Microsoft Dynamics CRM
917109 No contacts are found if you use the Advanced Find function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917674 The Mappings button is missing in the Relationship dialog box in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
918294 Some letters of the Hungarian alphabet do not appear on the alphabet bar in the Hungarian version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
923258 The invariantname property is localized unexpectedly when you customize the statuscode attribute of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924896 Error message if you try to select a second row in the view editor in the Advanced Find feature or in the Customization feature in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Permission denied"
921065 Internet Information Services stops responding on a Microsoft Dynamics CRM 3.0 server
924369 Error message when you try to use a customized lookup view in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information, contact your system administrator. Error code: 0x80040248"
924997 A callout event does not run as expected when the callout event occurs because of a workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917797 The "Notes" tab does not display the title of a note in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924803 Error message when you run the "Synchronize Outlook with CRM" function in the Microsoft Dynamics CRM desktop client for Outlook: "The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
924343 You may experience slow performance when you move the pointer over items on a menu in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923999 The exported customization file does not contain a relationship field even if you set the requirement level to "Business Required" or to "Business Recommended" for this relationship field in Microsoft Dynamics CRM 3.0
913275 Neither the PreSetState callout event nor the PostSetState callout event is run when a user is disabled in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923168 Error message when you try to install the Data Migration Pack for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fail to install the required database tables"
925780 The address book provider for the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook may take several hours to synchronize if there are many records in entities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348 You cannot configure a relationship in the "Relationship: Account to Account" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925538 Error message when you try to install the Data Migration Framework for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Fail to install the required database tables"
925541 You cannot select Quotes in the "Record Type" list even though you have read permissions for quotes in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919261 Error message when you run the Data Synchronization Tool to locate information that is not linked to the Microsoft Dynamics CRM 3.0 database: "String or binary data would be truncated"
925536 Error message when you page through the results of a view that contains a column that has the ntext type: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator Error Code: 0x80044150"
928463 An e-mail message is not sent to an account when you use the "Send Direct E-mail" command in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927854 You experience slow performance when you try to load forms in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925540 Error message when you try to view the second page of e-mail activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Argument"
926162 The HTML code is displayed instead of certain special characters in the subject line of an e-mail message when you use the "Send Direct E-mail" functionality in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925247 Error message when you run the "Competitor Win Loss" report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)"
926581 The date is incorrect when you view an activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927114 An action is not executed when you create a workflow rule that uses the "Wait for timer" option to perform the action in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 The client stops responding when you try to go offline or to run the "Synchronize Outlook with CRM" function in Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
924879 Deactivated custom entity records are unexpectedly visible in the associated view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924425 The "Available Times" Web page is slowly populated when you click "Find Available Times" on the "Schedule Service Activity" Web page in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927856 You receive an "rsItemNotFound" error message when you sort the data in the "Competitor Win Loss" report in the French version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
914147 The default value of the Direction property is set to Outgoing in the Fax dialog box after you change it to Incoming in Microsoft Dynamics CRM
914142 You do not receive a warning message when you close opportunities that have associated active or draft quotes in Microsoft Dynamics CRM
920763 Some columns in a list view show incorrect data values if these columns have similar names in Microsoft Dynamics CRM 3.0
919534 Microsoft Outlook forms are displayed instead of the expected Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web forms in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
917277 You cannot view sent e-mail messages in Microsoft CRM 3.0
923278 The Form Assistant does not show the data when you create a follow-up activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925532 Error message when you track a Rich Text format e-mail message in Microsoft Dynamics CRM client for Outlook: "An error occurred promoting this item to Microsoft CRM"
924309 Changes for Queue and Product records are not reflected after you change those records offline in the Microsoft CRM laptop client for Outlook
918990 You experience timeouts or slow performance after you change a security role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925437 Error message when you send an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client: "Insufficient Permissions"
924105 You cannot view the related records that are associated with a child account and that are more than one level deep in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925233 The value of the "Searchable" property is not imported when you import customizations that contain the "Searchable" property in Microsoft Dynamics CRM 3.0
925539 You cannot use the offline data of the Microsoft Dynamics CRM Laptop Client for Outlook after you lose the network connection
928593 Error message when you reimport a customization into Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The selected customization file does not conform to the required customization file schema"
929148 A default value is not populated in a picklist field when you create a follow-up activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929692 Some users can still add new contacts to a record after you deactivate the record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
928958 Error message when you merge accounts or contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A record with these values already exists. A duplicate record cannot be created"
929350 You cannot view CRM-tracked e-mail messages in Microsoft Dynamics CRM 3.0 after you install hotfix 917277
927205 A red question mark appears instead of the “Customer” icon for an account or for a contact in the Case: New dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929488 Error message when you attach a .docx file to a record in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "File Upload Failure"
924882 You experience several problems if the list of relationships is longer than one page when you try to view opportunity relationships in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927889 Microsoft Dynamics CRM 3.0 always sorts the Neglected Accounts Detail report by account name even if you click a different column header
925505 Microsoft Outlook stops responding when you click a command button on the Microsoft Dynamics CRM toolbar
927207 E-mail attachments have incorrect content type declarations when you send an e-mail message to an external address in Microsoft Dynamics CRM
929438 Labels of picklist fields and users' names are not updated on the "Microsoft CRM Integration 3.0 - Settings & Administration Tool" page after you update the labels and the names in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929904 Error message when you try to send an e-mail message that contains attachments in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The Server was unable to process the request" or "External component has thrown an exception"
921261 The "E-mail via Mail Merge" functionality does not work as expected when you distribute a campaign activity in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Microsoft Office Outlook
934239 You receive an error message that contains the English string "Not specified" in a non-English localized version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
919419 Duplicate queue items are created after you receive an e-mail message that was sent to a queue in Microsoft Dynamics CRM 3.0
927875 Error message when you try to merge records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred"
929306 The Competitor Win Loss report contains incorrect data in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933064 Error message when you click a related entity in a custom entity form in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"
931996 Error message when you update an e-mail activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "SQL Server Timeout expired"
932664 Error message when you import a relationship role customization from one Microsoft Dynamics CRM server to another Microsoft Dynamics CRM server: "A record with these values already exists"
929147 The contacts that you added on the Other Contacts tab for a quote or for an order are missing after you merge contacts in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930851 You experience a time-out and slow performance when you add or you update records in Microsoft Dynamics CRM 3.0 or in Microsoft Dynamics GP 9.0
925533 The Outlook auto suggestion cache does not suggest an e-mail address when you type a contact name in a new e-mail message after you synchronize the changed contacts with the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
934738 Error message when you edit a note after you install hotfix 917797 in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error on page" 930464 You receive an error message when you process documents that are created by the CRM BizTalk Adapter in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930464 You receive an error message when you process documents that are created by the CRM BizTalk Adapter in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933900 The "Service Activity" option is available after you remove the "Service" permission for a security role in the Microsoft Dynamics CRM 3.0
929144 When you use the "Mail Merge" functionality to generate a letter from Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook, the direction code value of this letter is set incorrectly to "Incoming"
935443 Error message when you manually run a workflow rule in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. For more information contact your system administrator. Error code: 0x80040216"
933658 An activity that you create for the entity of an opportunity does not appear in the Activities view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
934370 Error message when you try to go offline in Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "A SQL Server error occurred"
935835 Error message when you try to share a record with a valid user in Microsoft Dynamics CRM: "The user authentication passed to the platform is not valid"
930604 Error message when you add members to a marketing list in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "There is a problem communicating with the Microsoft CRM server"
932285 The Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook does not synchronize the items in the Outlook folder as expected after you disable the "Users can schedule synchronization" setting in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 Web client
929804 The file name of an Excel workbook may contain unreadable characters when you use the "Export to an Excel worksheet" functionality in Microsoft Dynamics CRM
933977 Error message when you try to open a Phone Call activity, a Fax activity, or a Letter activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "This lookup can only display one item"
933214 A user cannot view some child records after you share the parent record with the user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924079 The Microsoft Dynamics CRM records for e-mail recipients that you selected in the automatic suggestion cache are deleted when you send an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
937667 An update is available for the New Zealand 2007 daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 3.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
931535 The data fields are incorrectly displayed when you create a workflow rule by using Workflow Manager in Microsoft Dynamics CRM 3.0
930845 The Neglected Cases report displays an incorrect total number of cases when you run the report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
931371 Error message when you try to merge records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The user authentication passed to the platform is not valid"
929145 You cannot reply to an e-mail message, forward an e-mail message, or reply to all the recipients of an e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 3.0
923818 Changes to the Type of Behavior option in a relationship entity are not saved after you import customizations in Microsoft Dynamics CRM 3.0
924371 Error message when you run a report in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An unexpected error occurred in Report Processing. (rsInternalError)"
925473 You can view the data of all system users when you click "Find Available Time" in the "Schedule Service Activity" dialog box in Microsoft Dynamics CRM 3.0
929421 The tax is not considered when Microsoft Dynamics CRM 3.0 calculates the extended amount for an opportunity product
933099 Error message when you try to open an activity in a shared calendar in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "This item was not completely updated during the last server synchronization. Click here to review other versions"
926523 The "Presend Callout" event and the "Preupdate Callout" event do not work as expected when the PreCalloutReturnValue value is Stop in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933898 The fields that have the OnChange event enabled are unavailable in the Edit Multiple Records window in Microsoft Dynamics CRM 3.0
932205 Not all the members are removed when you try to remove all the members from a marketing list in Microsoft Dynamics CRM 3.0
936348 Some appointment records are duplicated when you sort the appointment records in the Activities view in Microsoft Dynamics CRM 3.0
933884 Error message when you try to add a user as an optional attendee or as a required attendee to an appointment in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation"
937660 Error message when you use Microsoft Dynamics CRM 3.0 Deployment Manager to change a user account in Active Directory: "An error occurred while changing user account"
937189 You can unexpectedly resolve a case that contains open service activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0
936019 All users in the top level business unit are displayed when you use the Advanced Find feature to filter a resource group in Microsoft Dynamics CRM 3.0
931627 Error message when you try to view the activities for a contact after multiple opportunities are created in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "A SQL Server error occurred" (May 8, 2007)
932302 Cyrillic characters are replaced by question marks when you view a toolbar that has a Cyrillic label in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook (May 24, 2007)
939175 The "Track in CRM" toolbar button and the Regarding toolbar button do not have a graphic when you open an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook (August 27, 2007)
940653 The date on which an e-mail message was received is not displayed after you promote the e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook (August 8, 2007)
941448 Error message when you apply a workflow rule to an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "SQL Server timeout expired. For more information, contact your system administrator" (September 11, 2007)
939685 The published articles that are based on a Knowledge Base article template are unexpectedly changed when you modify the template in Microsoft Dynamics CRM 3.0 (August 22, 2007)
929272 Outlook exits unexpectedly when you click "Go Offline" in the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Outlook (September 14, 2007)
942360 The values in the Start Date column and in the Due Date column are incorrect for appointments that are created by using the time zone for Jordan or for Egypt in the Activities dialog box in the Microsoft Dynamics CRM 3.0
939811 The Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-Mail Router cannot resolve an .eml file that is attached to a forwarded message in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940121 Outlook 2003 exits unexpectedly after you close multiple e-mail messages in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
937530 When you try to send an e-mail message in which a user name or a recipient name contains quotation marks, the e-mail message is delivered to the Undeliverable folder in the Microsoft Dynamics CRM mailbox
940346 Error message when you try to distribute marketing activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System Aborted"
942010 A user can run the Mail Merge function even if you remove the Mail Merge privilege from the role that the user has in Microsoft Dynamics CRM 3.0
939386 Error message when you try to use the "Data Migration Wizard for Outlook with Business Contact Manager" to migrate many records in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Application Terminated: Unable to write into CDF database"
940010 You receive an error message two times when you save a follow-up appointment activity or a follow-up service activity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940294 The Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router cannot store an e-mail message if a Word 2007 document is attached to the e-mail message
939867 You may receive an error message when you try to upload a customized report to Microsoft Dynamics CRM 3.0 or to SQL Server Reporting Services or when you try to modify the report in Visual Studio Report Designer
941594 The number of records that are displayed on the Opportunity page is incorrect when you view the orders that are related to the opportunity entity that is currently open in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940744 The data source of an existing report is damaged after you run the PublishReports.exe tool to publish a custom report in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940715 A queue item is displayed in the Assigned queue of the last user who accepts the queue item in the Chinese version and in the Japanese version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
942552 You cannot view all the available sales processes when you try to apply a sales process to an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940588 When you receive a new e-mail message in Microsoft Dynamics CRM, a recipient of the e-mail message may not resolve to a Microsoft Dynamics CRM record
943417 The number of campaign responses and the owners are incorrect in the Advanced Find view when you use the Owner column to sort the campaign responses in Microsoft Dynamics CRM 3.0
943583 You do not have access to the regarding object when you use a Presend Callout event to retrieve information about the regarding object for an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook
941592 A request to the Reporting Services Web site is unexpectedly triggered when you open an entity form in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
940418 You can unexpectedly view the child entity records that were created by another user in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940739 Error message when you try to run a Microsoft Dynamics CRM 3.0 workflow: "Exception from HRESULT: 0x80044150"
942545 The buttons on the Microsoft Dynamics CRM toolbar stop responding, or the menus on the Microsoft Dynamics CRM menu bar stop responding in Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook
944989 Some contacts are incorrectly synchronized when you synchronize contacts from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to an address book in Microsoft Outlook
938358 Error message when you perform an action in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "You do not have the required privileges to complete the action"
945844 When you go offline, all the records in the OrganizationUI entity are unexpectedly synchronized to the local database for the Microsoft Dynamics CRM laptop client for Outlook
942422 An e-mail message is undeliverable when you send the e-mail message to a Microsoft Dynamics CRM 3.0 ABP contact
940761 You cannot process an activity that you are viewing in Microsoft Dynamics CRM 3.0
940496 Error message when you try to view activities in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "A SQL Server error occurred. For more information, contact your system administrator"
941862 A user who has the Assign Role privilege in a child business unit can unexpectedly assign the System Administrator role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946070 Error message when you try to save an instance of a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Invalid Argument"
944296 Multiple workflow events occur when you programmatically run an Update event or an Assign event in Microsoft Dynamics CRM 3.0
945220 Microsoft Dynamics CRM 3.0 does not create an e-mail record when you send an e-mail message to a Microsoft Dynamics CRM user
946128 The date in the Date Fulfilled field is the default date even if you enter a different date in the Fulfill Date box when you run the Fulfill Order function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
944035 A product record contains duplicate Substitute products or duplicate Kit products when you go offline in Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook
944086 Error message when you create a quick campaign in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "An ActiveX control on this page is not safe"
944206 You do not see the time zone information that should be created by a workflow rule that uses a date/time slug in Microsoft Dynamics CRM 3.0
944256 You can delete a Subject record that is used by a Sales Literature record in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946130 Error message when you create a related record from a custom entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Insufficient Permissions. The logged-on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
945565 Error message when you try to run the Search function in a List Web part in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "An error has occurred. This Web part could not be displayed"
944834 A duplicate appointment appears in the Outlook calendar when you run the "Synchronize Outlook with CRM" function in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
945061 Error message when you start the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "Dr. Watson Exception Violation C0000005 CRMADDIN.DLL!CAddin::PrepareInterop"
945311 A hotfix is available that adds the new UTC -4:30 time zone for Venezuela in Microsoft Dynamics CRM 3.0
942359 Error message when you try to assign a case when you are offline in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 laptop client for Outlook: "A SQL Server error occurred"
939680 You can merge a contact, an account, or a lead by using a custom SDK application even though you do not have the Merge privilege in the security role in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946416 The validation checks do not run when you try to save an invalid value in a field for an attribute form of an entity in Microsoft Dynamics CRM 3.0
946722 The sent date on the original e-mail message is incorrect when you reply to an e-mail message from the Microsoft Dynamics CRM Web client
946131 Outlook 2003 or Outlook 2007 exits unexpectedly after you close an e-mail message in a Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
947383 Outlook stops responding after you click "Track in CRM" in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook
942867 Error message when you perform two workflow rules at the same time in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "0x800404e0 Cannot Set to a Different User Context"
946653 An e-mail message is not sent as expected when you send the e-mail message from Outlook Web Access and the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook is open
943822 An e-mail message is delivered to the Undeliverable folder in the Microsoft Dynamics CRM mailbox when you send the e-mail message in the Chinese Simplified version or Japanese version of Microsoft Dynamics CRM 3.0
941310 Error message when you try to reply to an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 3.0 client for Outlook: "The regarding record is invalid or not currently accessible"
943056 Error message when you use the InstantiateTemplateRequest method to create an e-mail object for a custom entity in Microsoft Dynamics CRM: "Server was unable to process request"
949106 Error message when you add a contract detail to a contract in Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The start or end date is not valid"
951212 Error message when you open an Office Excel worksheet that you export from Microsoft Dynamics CRM 3.0: "The file you are trying to open '[FileName]' is in a different format than specified by the file extension"
935731 Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers is available
949598 Error message when you try to upgrade an existing organization from Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Action Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction failed. General access denied error"
952879 The marketing list is not updated as expected when you run the "Update Marketing List" function in Microsoft Dynamics CRM 3.0
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 908951 – Viimeisin tarkistus: 10.10.2011 – Versio: 1

Palaute