Mukautetun ActiveX-komponentin sisältävää Web-sivua ei välttämättä ladata odotetulla tavalla Internet Explorerissa kumulatiivisen tietoturvapäivityksen 896688 (MS05-052) suojausstrategiaan liittyvien muutosten vuoksi

Tärkeää Tässä artikkelissa on tietoja, joiden avulla voit pienentää suojausasetuksia tai poistaa tietokoneen suojausominaisuudet käytöstä. Näiden muutosten avulla voit kiertää tietyn ongelman. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita tämän kiertotavan käyttäminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos käytät tätä kiertotapaa, suojaa järjestelmäsi suorittamalla sen mukaiset lisätoimet.
Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Oire

Kun olet asentanut kumulatiivisen tietoturvapäivityksen 896688 (MS05-052), mukautetun Microsoft ActiveX -komponentin sisältävää Web-sivua ei ladata odotetulla tavalla tämän artikkelin alussa luetelluissa tuotteissa.

Tämä ongelma ilmenee, kun ActiveX-komponentin sisältävä Web-sivu sijaitsee Internet-vyöhykkeellä. Jos Web-sivu sijaitsee intranet-vyöhykkeellä tai se on luotettu sivusto, ActiveX-komponentti ladataan odotetulla tavalla.

Syy

Tietoturvapäivitys MS05-052 lisää tarkistuksia, ennen kuin Microsoft Component Object Model (COM) -objekti voidaan suorittaa Microsoft Internet Explorerissa. Tämän muutoksen tarkoitus on estää sellaisten COM-objektien, joita ei suunniteltu käynnistettäväksi Internet Explorerissa, käynnistäminen Internet Explorerissa. Yksi tietoturvapäivityksen MS05-052 lisäämistä tarkistuksista on se, että Internet Explorer tarkistaa nyt Internet-vyöhykkeiden ActiveX-komponenttien IObjectSafety-liittymän, ennen kuin COM-objekti voidaan suorittaa Internet Explorerissa.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman kääntämällä ActiveX-komponentin uudelleen. Merkitse tämän jälkeen komponentti turvalliseksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten, kun komponentti suoritetaan Internet-selaimen kontekstissa.

Lisätietoja siitä, miten Internet Explorer määrittää, onko ActiveX-komponentti turvallinen komentosarjakäyttöä ja alustamista varten, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

216434 Tietoja siitä, miten Internet Explorer määrittää, ovatko ActiveX-komponentit turvallisia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lisätietoja siitä, miten MFC ActiveX -komponentti merkitään turvalliseksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

161873 MFC ActiveX -komponenttien merkitseminen turvallisiksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Workaround

Varoitus Tämän ongelman kiertotavan käyttäminen saattaa tehdä tietokoneestasi tai verkostasi entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft ei suosittele tätä kiertotapaa, mutta näiden tietojen avulla voit tehdä tämän harkintasi mukaan. Käytä tätä kiertotapaa omalla vastuulla.

Varoitus Jos muokkaat metakantaa virheellisesti, voit aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden korjaaminen saattaa edellyttää metakantaa käyttävien tuotteiden uudelleenasentamisen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä metakannan muokkaamisesta aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat metakantaa omalla vastuulla.

Huomautus Varmuuskopioi metakanta aina ennen sen muokkaamista.


Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.

Voit kiertää tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Määritä turvallisen komentosarjakäytön ja alustamisen arvot rekisterissä

Jos et pysty kääntämään ActiveX-komponenttia uudelleen, mutta komponentin kehittäjä luokittelee ActiveX-komponentin turvalliseksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten, voit merkitä ActiveX-komponentin turvalliseksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten seuraavien rekisteriarvojen avulla:
 • {7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • {7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
Jos ActiveX-komponentin CLSID-tunnus on esimerkiksi {A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}, voit merkitä ActiveX-komponentin turvalliseksi komentosarjakäyttöä ja alustamista varten lisäämällä jommankumman seuraavista rekisteriarvoista:
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
 • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A697E83F-3B53-11D1-8AE4-006097ED2008}\Implemented Categories\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}

Siirrä Web-sivusto eri vyöhykkeeseen

Jos Web-sivustoon voidaan luottaa, voit siirtää Web-sivuston luotettavampaan vyöhykkeeseen. Lisätietoja Web-sivuston lisäämisestä suojausvyöhykkeeseen on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:

ActiveX-yhteensopivuusarvon määrittäminen rekisterissä

Voit määrittää ActiveX-yhteensopivuuslipun rekisterissä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Regedit.exe ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 3. Napsauta ActiveX Compatibility -kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi, valitse Avain, kirjoita ActiveX-komponentin CLSID-tunnus ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 4. Napsauta vaiheessa 3 luomaasi avainta hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 5. Kirjoita Compatibility Flags ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Compatibility Flags -kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 7. Kirjoita Arvon data -ruutuun 00800000 ja valitse sitten OK.
 8. Sulje Rekisterieditori.

Suositukset

Saat lisätietoja kumulatiivisesta tietoturvapäivityksestä MS05-052 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

896688 MS05-052: Internet Explorerin kumulatiivinen tietoturvapäivitys

Lisätietoja IObjectSafety-liittymästä on seuraavassa Microsoft Developer Networkin (MSDN) Web-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 909738 – Viimeisin tarkistus: 14.5.2009 – Versio: 1

Palaute