Windows ei enää käynnisty sen jälkeen, kun Windows-käyttöjärjestelmän aiempi versio on asennettu kaksoiskäynnistyskokoonpanoon

Oire

Kun olet asentanut Windows-käyttöjärjestelmän aiemman version Microsoft Windows Vista- tai Windows 7 -tietokoneeseen kaksoiskäynnistyskokoonpanossa, saattaa ilmetä jokin seuraavista ongelmista:
 • Jos asennat Windows-käyttöjärjestelmän aiemman version Windows Vista- tai Windows 7 -tietokoneeseen, Windows Vista ei enää käynnisty. Tässä tapauksessa vain Windows-käyttöjärjestelmän aiempi versio käynnistyy.
 • Jos asennat Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän uuden esiintymän tietokoneeseen, jossa on jo asennettuna Windows XP ja Windows Vista kaksoiskäynnistyskokoonpanossa, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
  Levyn lukuvirhe.

Syy

Nämä ongelmat ilmenevät, koska Windows-käyttöjärjestelmän aiemmat versiot eivät ole yhteensopivia uuden Windows Vistan käynnistystavan kanssa. Windows Vista käyttää uutta BCD (Boot Configuration Data) -säilöä. Tämä säilö sisältää käynnistysvalikon ja kaikki tietokoneeseen asennettujen käyttöjärjestelmien tiedot. Tämän vuoksi aiemmasta Windows-käyttöjärjestelmän versiosta peräisin olevaa Boot.ini-tiedostoa ei voi käyttää Windows Vistan käynnistämiseen.

Windows-käyttöjärjestelmän aiemmissa BIOS-pohjaisissa tietokoneissa suoritettavissa versioissa, kuten Windows XP:ssä, käynnistysprosessi alkaa järjestelmä-BIOSista. BIOS selvittää käynnistyslaitteen ja lataa sitten ensimmäisen fyysisen sektorin. Tämän fyysisen sektorin nimi on pääkäynnistystietue (MBR). Pääkäynnistystietue sisältää osiotaulukon ja tarvittavan käynnistyssuorituskoodin. Tämä koodi etsii osiotaulukosta aktiivista osiota ja antaa hallinnan aktiivisen osion käynnistyssektorille. Tämän jälkeen aktiivisen osion käynnistyssektori lataa Ntldr-ohjelman. Ntldr-ohjelma jäsentää Boot.ini-tiedoston. Tämän tiedoston avulla luetteloidaan asennetut käyttöjärjestelmät.

Kun Windows Vista tai Windows 7 käynnistyy BIOS-pohjaisessa tietokoneessa, BIOS lataa ensin pääkäynnistystietueen ja sitten käynnistyssektorin. Käynnistyskoodi kuitenkin lataa uuden Windowsin käynnistyksen hallintaohjelman (Bootmgr). Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma jäsentää käynnistyksessä käytettävien määritystietojen tiedoston, luetteloi asennetut käyttöjärjestelmät ja näyttää sitten käynnistysvalikon. Jos Windows-käyttöjärjestelmän aiempi versio on asennettu kaksoiskäynnistyskokoonpanoon Windows Vistan tai Windows 7:n kanssa, Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma siirtää hallinnan Windows-käyttöjärjestelmän aiemman version Ntldr-ohjelmalle. Windowsin käynnistyksen hallintaohjelma tekee tämän, kun valitset käynnistysvalikosta Windows Vista -vaihtoehdon.

Kun asennat Windows-käyttöjärjestelmän aiemman version Windows Vista- tai Windows 7 -tietokoneeseen, asennusohjelma korvaa pääkäynnistystietueen kaikki tiedot, käynnistyssektorin ja käynnistystiedostot. Tämän vuoksi Windows-käyttöjärjestelmän aiempi versio menettää yhteensopivuuden Windows Vistan kanssa.

Ratkaisu

Voit korjata nämä ongelmat seuraavasti.

Huomautus Voit suorittaa seuraavassa kuvatut komennot komentokehotteen avulla. Jos suoritat nämä komennot Windows Vistassa, suorita ne normaalia laajempia käyttöoikeuksia käyttävässä komentokehotteessa. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Apuohjelmat, napsauttamalla komentokehotteen pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
 1. Käytä Bootsect.exe-ohjelmaa ja palauta Windows Vistan pääkäynnistystietue sekä käynnistyskoodi, joka siirtää hallinnan Windowsin käynnistyksen hallintaohjelmalle. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon komentokehotteeseen: Asema:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Tässä komennossa Asema on se asema, jossa Windows Vistan käynnistystietoväline sijaitsee.

  Huomautus Tämän vaiheen käynnistyskansio on DVD-asemassa.
 2. Käytä Bcdedit.exe-ohjelmaa ja luo manuaalisesti merkintä Windows-käyttöjärjestelmän aiemman version BCD:n Boot.ini-tiedostoon. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavat komennot komentokehotteeseen.

  Huomautus Näissä komennoissa Asema on se asema, johon Windows Vista on asennettu.
  • Asema:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Aiemman Windows-version kuvaus"

   Huomautus Tässä komennossa Aiemman Windows-version kuvaus voi olla mikä tahansa haluamasi teksti. Aiemman Windows-version kuvaus voi esimerkiksi olla "Windows XP" tai "Windows Server 2003".
  • Asema:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Huomautus Tässä komennossa x: on aktiivisen osion asemakirjain.
  • Asema:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Asema:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.

Enemmän tietoa

Jos haluat käynnistää Microsoft Windows NT -käyttöjärjestelmään perustuvia Windows-käyttöjärjestelmän versioita, tarvitset seuraavat tiedostot:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Huomautus Sinun on käytettävä tätä tiedostoa, kun asennat Windowsin Itä-Aasian kieliversioita.
 • NTDetect.com
Windows XP:ssä nämä tiedostot sijaitsevat aktiiviseksi merkityssä järjestelmäosiossa. Oletusarvon mukaan nämä tiedostot ovat piilotettuja järjestelmätiedostoja Windows XP:ssä. Käyttäjät voivat korvata nämä tiedostot palautuskonsolin avulla, tai he voivat käynnistää käyttöjärjestelmän Windows NT -käynnistyslevyn avulla. Windows Vista ei käytä kyseistä kolmea tiedostoa. Windows Vista käynnistyy piilotetun Bootmgr-järjestelmätiedoston ja muiden \Boot-kansiossa olevien tarvittavien tiedostojen avulla.

Windows Vistan sisältävän monikäynnistyskokoonpanon luominen

Jos haluat luoda toimivan monikäynnistyskokoonpanon, asenna Windows-käyttöjärjestelmän vanhin versio ensin. Asenna sitten kukin uudempi versio järjestyksessä. Kukin uusi Windows-versio säilyttää yhteensopivuuden aiempien Windows-versioiden käynnistämistä varten.

Jos haluat luoda Windows Vistan sisältävän monikäynnistyskokoonpanon, sinulla on oltava vähintään yksi osio kutakin asennettavaa Windowsin versiota varten. Noudata seuraavia yleisiä ohjeita:
 • Luo vähintään kaksi osiota. Käytä yhtä osiota Windows Vista -asennukseen.

  Huomautus Jos Windows Vistan osio on jo alustettu, varmista, että se on alustettu NTFS-tiedostojärjestelmän avulla. Microsoft kuitenkin suosittelee, että käytät jotakin seuraavista tavoista:
  • Luo toinen alustamaton osio.
  • Älä luo toista osiota ja jätä tilaa vapaaksi tilaksi. Luo sen sijaan toinen osio Windows Vistan asennuksen aikana.
 • Jos tietokoneessa ei ole käyttöjärjestelmää asennettuna, asenna vanhimmat Windowsin versiot ensin.

  Huomautus Asenna Windows XP ennen Windows Server 2003:n asentamista.
 • Suorita Windows Vistan asennusohjelma. Asenna Windows Vista vapaaseen tilaan tai aiemmin luotuun osioon. Voit suorittaa tämän asennusohjelman Windowsin aiemmassa versiossa tai voit käynnistää tietokoneen, kun Windows Vista -levy on CD- tai DVD-asemassa.
Kun Windows Vistan asennusohjelman suorittaminen on valmis, käytössäsi on oikein määritetty monikäynnistysympäristö, joka sisältää Windows Vistan ja Windowsin aiemmat versiot. Näyttöön tuleva Bootmgr-käynnistysvalikko muistuttaa seuraavaa:
Aiempi Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä

Windows Vistan poistaminen kaksoiskäynnistyskokoonpanosta

Jos haluat poistaa Windows Vistan kaksoiskäynnistysympäristöstä, joka sisältää Windowsin aiemman version, toimi seuraavasti.

Huomautus Voit tehdä nämä toimet Windowsin aiemmassa versiossa tai Windows Vistassa. Jos teet nämä toimet Windows Vistassa, suorita komennot normaalia laajempia käyttöoikeuksia käyttävässä komentokehotteessa. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Apuohjelmat, napsauttamalla komentokehotteen pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
 1. Palauta Ntldr-ohjelma Bootsect.exe-ohjelman avulla. Voit tehdä tämän kirjoittamalla seuraavan komennon: Asema:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Huomautus Tässä komennossa Asema on se asema, jossa Windows Vista -tietoväline sijaitsee.

  Kun tietokone käynnistyy uudelleen, se ei lataa Windowsin käynnistyksen hallintaohjelmaa. Sen sijaan ladataan Netldr.exe ja Boot.ini.
 2. Poista se osio, jossa Windows Vista on asennettuna.

  Tärkeää Voit poistaa osion, jossa Windows Vista on asennettuna, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osio ei ole järjestelmän aktiivinen osio. Ajattele esimerkiksi seuraavaa tilannetta:
  • Windows Vista on asennettuna asemaan C. Asema C on osio 1 ja aktiivinen osio.
  • Windows XP on asennettuna asemaan D. Asema D on osio 2, joka ei ole aktiivinen osio.
  Tässä tilanteessa voit suorittaa bootsect-komennon, mutta et pysty poistamaan sitä osiota, jossa Windows Vista on asennettuna. Jos poistat tämän osion, tietokonetta ei voi käynnistää, koska Windows XP:n käynnistystiedostot poistetaan.

Suositukset

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
314079 Käynnistyslevykkeen luominen järjestelmätiedostojen avulla Windows XP:n käynnistämistä varten
911080 Levyn lukuvirhe -virhesanoma tulee näyttöön käytettäessä Winnt32.exe-ohjelmaa Windows XP:n uudelleenasentamiseen tietokoneeseen, jossa on asennettuna sekä Windows XP että Windows Vista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja BCD:stä (Boot Configuration Data) on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Lisätietoja Windows Vistan EFI (Extensible Firmware Interface) -liittymästä on seuraavassa Microsoft Developer Networkin (MSDN) verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 919529 – Viimeisin tarkistus: 23.7.2011 – Versio: 1

Palaute